MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Реорганізація діяльності організацій з прав людини.

09.04.2003   
Євген Захаров
Обговорення цілей, можливого характеру і засобів взаємодії, проведене українською правозахисною спільнотою з ініціативи Харківської правозахисної групи в жовтні-грудні 2002 р., 27 листопада в Києві, привело до розуміння необхідності більш високого ступеню взаємодії ОПЛ, перебудови структури і засобів їхньої спільної роботи, власне, до ідеї спільної реорганізації роботи ОПЛ. 27 листопада група учасників (Є.Захаров, Р.Романов, О.Тарасов, О.Целуйко, В.Яворський) добровільно погодилася взяти на себе обов’язки формулювання стратегії цієї реорганізації. Декларацію про співпрацю недержавних ОПЛ, узгоджену цією групою, було надруковано в 34-му числі ПЛ за минулий рік. Зараз ця група пропонує Вашій увазі свої наступні пропозиції.

"В начале года помыслы щедры..."
Сергей Грибов

Обговорення цілей, можливого характеру і засобів взаємодії, проведене українською правозахисною спільнотою з ініціативи Харківської правозахисної групи в жовтні-грудні 2002 р., зокрема під час робочої зустрічі представників організацій з прав людини (далі ОПЛ) 27 листопада в Києві за підтримки МФВ, привело до розуміння необхідності більш високого ступеню взаємодії ОПЛ, перебудови структури і засобів їхньої спільної роботи, власне, до ідеї спільної реорганізації роботи ОПЛ. 27 листопада група учасників (Є.Захаров, Р.Романов, О.Тарасов, О.Целуйко, В.Яворський) добровільно погодилася взяти на себе обов’язки формулювання стратегії цієї реорганізації. Декларацію про співпрацю недержавних ОПЛ, узгоджену цією групою, було надруковано в 34-му числі ПЛ за минулий рік. Зараз ця група пропонує Вашій увазі свої пропозиції.

Пропонується створити робочі групи (далі РГ), кожна з яких буде вести весь комплекс робіт, зв’язаних з одним ключовим правом чи групою декількох взаємопов’язаних прав, – захист жертв порушень у конкретних випадках; інформування громадськості й органів влади, освіта і виховання; моніторинг і аналіз законодавства, законопроектів, судової й адміністративної практики в контексті виконання міжнародних угод з прав людини, лобіювання державних установ з метою зміни законодавства і практики. Кожна РГ повинна вести мережеві проекти, один чи декілька, що передбачають збір і узагальнення інформації про порушення відповідних прав у регіонах країни, ця інформаційна база повинна послужити основою для аналізу. Іншими інформаційними джерелами для роботи кожної РГ повинні бути внутрішнє законодавство, законодавство інших країн, судова й адміністративна практика, міжнародні договори, рішення міжнародних судових органів, що стосуються відповідного права, та інші. З цього випливає, що кожна РГ має включати регіональні ОПЛ, які будуть надавати різноманітну інформацію щодо права, яке розглядається, в своєму регіоні і захищати жертв порушень, і ОПЛ, які забезпечують експертну працю. Звичайно, можуть бути ОПЛ, які поєднують захист, інформування і експертизу. Одна з цих організацій в кожній РГ має взяти на себе обов’язок координації та адміністрування праці РГ в цілому. Таким чином, фронт робіт для спільної діяльності є доволі широким.

Отже, пропонується до складу кожної РГ увійти тим ОПЛ, що вирішили спеціалізуватися і професіоналізуватися, вибравши одне чи кілька ключових прав. Однак це не означає відмову від роботи, зв’язаної з іншими правами і свободами. Гадаємо, що громадські приймальні ОПЛ будуть працювати, як і раніше, по всьому спектру прав і суспільних інтересів, при цьому вони будуть джерелом інформації для РГ.

Пропонується наступний перелік робочих груп:

1. Право на життя. Сучасні форми рабства. Примусова праця

2. Катування та жорстоке поводження

3. Право на свободу та особисту недоторканність

4. Право на справедливий суд

5. Право на приватність

6. Свобода думки, совісті і релігії

7. Свобода вираження поглядів

8. Свобода мирних зібрань та свобода асоціацій

9. Захист від дискримінації по ознаках раси, кольору шкіри, мови, релігії,

громадянства, національної або етнічної належності

10. Право власності

11. Право на освіту. Викладання прав людини

12. Соціальні, економічні і культурні права.

Зауважимо, що в цьому переліку не враховані права жінок, права дитини, права в’язнів, виборчі права, екологічні права. У цій сфері вже працюють сильні мережі ОПЛ, і тому створення нових РГ, на нашу думку, є мало доцільним. Краще налагодити співпрацю із вже існуючими організаціями.

На робочій зустрічі 27 листопада було прийнято також спільне рішення про створення Ради організацій з прав людини (далі Рада). Ми пропонуємо такий алгоритм створення Ради: вона буде включати ОПЛ, які ввійшли до складу хоча б однієї РГ. Рада створюється для взаємного інформування, координації проектів РГ, підготовки консолідованих моніторингів, здійснення зв’язків РГ із парламентськими структурами, міжнародними організаціями, центральними ЗМІ. Рада буде працювати через РГ і Секретаріат, який буде виконувати перераховані вище функції. Секретаріат повинний базуватися в Києві і спочатку розміщатися в офісі однієї з київських організацій, що увійдуть в Раду.

Створення Ради як юридичної особи на першому етапі не передбачається. Створення повноцінної національної асоціації ОПЛ – це справа майбутнього.

Проект Положення про Раду буде завершений і надрукований в одному з наступних випусків ПЛ.

Для створення РГ пропонуємо колегам надіслати до ХПГ електронною поштою (на адресу [email protected]) чи звичайною поштою відповіді на такі запитання.

Опитування організацій з прав людини

1. До складу якої/яких робочих груп хоче увійти Ваша організація?
2. Створення яких робочих груп, окрім пропонованих, є доцільним на думку Вашої організації?
3. Яку саме діяльність в обраних робочих групах може взяти на себе Ваша організація?
4. За якими напрямами і яким чином працювала/працює Ваша організація?
5. Які конкретні проекти в галузі прав людина планує здійснити Ваша організація?

 Поділитися