MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

У Луцьку вiдбувся круглий стiл "Знай свої права".

14.12.2003   
Цей захiд був проведений Волинським ресурсним центром та громадською органiзацiєю "Волинськi перспективи" з метою оприлюднення результатiв монiторингу Волинських ЗМI за 2002 – початок 2003 року на предмет публiкацiй про порушення прав людини
29 липня 2003 року в рамках проекту "Знай свої права" вiдбувся круглий стiл з однойменною назвою, за участi правозахисних громадських органiзацiй, представникiв державних служб, до яких безпосередньо звертається населення iз запитами та зверненнями, та журналiстiв Волинських ЗМI.

Цей захiд був проведений Волинським ресурсним центром та громадською органiзацiєю "Волинськi перспективи" з метою оприлюднення результатiв монiторингу Волинських ЗМI за 2002 – початок 2003 року на предмет публiкацiй про порушення прав людини. Крiм того, Волинський ресурсний центр презентував iнформацiйно-правовi листiвки, виданi за результатами монiторингу, що стосуються найактуальнiших запитань, з якими громадяни зверталися до правозахисних громадських органiзацiй Волинської областi.

Тематика звернень включає близько 21 позицiю – найчастiше виникають проблеми по таких питаннях, як: працевлаштування (174 публiкацiї), соцiальний захист у випадку безробiття, допомога по безробiттю (163), оплата працi (152), права та обов’язки громадян при веденнi особистого селянського господарства (147) та iн. Як зазначила керiвник проекту Руслана Стасюк, таке дослiдження було вкрай необхiдним та корисним для того, аби визначити реальну ситуацiю iз висвiтленням у ЗМI публiкацiй про порушення прав людини. Як виявив монiторинг, у 20 виданнях Волинської областi, за 2002 – початок 2003 року було опублiковано 208 статей по тематицi порушень прав людини. Отриманi данi свiдчать, що такi теми є не надто популярними для висвiтлення у ЗМI. Адже з одного боку – вони говорять про недiєвiсть i недосконалiсть законiв, з iншого – про залежнiсть преси вiд мiсцевого керiвництва чи влади. Зокрема, присутнi журналiсти зазначили, що мають мiсце "акти втручання представникiв державних служб в їх роботу. Тому що реально порушень "фіксується набагато бiльше, але не завжди журналiсти мають змогу висвiтлити цi подiї. Виступи представникiв влади окреслили головнi проблеми з якими звертається населення до органiв державної влади, серед них – питання пов’язані iз роботою житлово-комунальних служб, наданням матерiальної допомоги, поверненням вкладiв з ощадкнижок, недосконалим судовим законодавством (неправомiрнi рiшення судiв), порушеннями земельного та трудового законодавства та iн.

Пiд час круглого столу за результатами монiторингу, учасники виробили ряд пропозицiй серед яких:

поiнформувати журналiстiв про їхнi права та механiзми захисту прав,

створити громадську коалiцiю для здiйснення постiйного монiторингу з правозахисних питань,

провести монiторинг державних структур на предмет реагування на звернення громадян,

випустити iнформаційні листiвки по проблемi повернення заощаджень громадян.

Волинський ресурсний центр
 Поділитися