MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Парламентський клуб НУ О розпочинає роботу.

14.12.2003   
Фундація соціально-правового захисту населення "Чинність закону" та Фонд "Євразія" оголошують про початок проекту "Парламентський клуб НУО".

Фундацiя соцiально-правового захисту населення “Чиннiсть закону” та Фонд “Євразія” оголошують про початок проекту “Парламентський клуб НУО”.

Безпосередньою метою проекту e – налагодження прямого контакту мiж парламентарями(народними депутатами України) та представниками українських НУО.

Це у свою чергу добра можливiсть для поширення впливу НУО на прийняття державних рiшень поширення сфери впливу НУО на громадськiсть стандартизації “правового поля” щодо НУО згiдно свiтових стандартiв та спрощення процедури реєстрації НУО в Україні бiльш детальне ознайомлення законодавцiв iз проблемами “зацiкавлених груп”, якi представляють вiдповiднi НУО сприяння розбудови демократичного суспiльства в Україні через запровадження загальновизнаних стандартiв прав i свобод людини налагодження тiсних стосункiв мiж владою та неурядовими органiзацiями Дiяльнiсть у рамках проекту: протягом 12-мiсячного проекту планується провести 10 засідань у м. Києві. Початок засiдань: орієнтовно – 20 жовтня.

На засiданнях клубу, розглядатимуться такi теми:

a. Обговорення повного комплексу проблематики законодавчого забезпечення функцiонування НУО в Україні.

b. Складнощi порядку реєстрації НУО. Права й обов’язки членiв НУО.

c. Вплив НУО на суспiльно – полiтичну ситуацiю в Україні.

d. Доступ НУО до процесiв прийняття рiшень в державi. (Проблеми щодо взаємозв’язку мiж групами населення, що їх представляють вiдповiднi НУО i законодавчим процесом в Україні.

e. Проблеми регiональних НУО. Їхній доступ до центрiв прийняття рiшень, ресурсних та iнформацiйних джерел. Їхнi взаємини iз представниками місцевої влади та засоби впливу на процеси прийняття рiшень в органах місцевої та центральної влади).

f. Вирiшення питань життєдіяльності конкретних типiв НУО за групами iнтересiв:

1. Громадськi організації підприємців, платникiв податкiв, галузевi організації, профспiлки.

2. Етнiчнi НУО (організації нацiональних меншин).

 3. Правозахиснi, правопросвiтницькi НУО.

4. Екологiчнi та чорнобильськi НУО.

5. Жiночi та дитячi НУО.

6. Організації iнвалiдiв, ветеранiв та пенсiонерiв.

7. Організації культури, спорту та науки

8. Організації, що беруть участь в пенiтенцiарнiй реформi

Учасники “Парламентського клубу НУО” НУО, Народнi депутати України, урядовцi, преса. Засiдання клубу будуть проходити в формi “круглого” столу.

Важливою складовою проекту “Парламентський клуб НУО” є iнформацiйний результат.

Зазначимо, що по матерiалах засiдань клубу буде вироблено п’ять документальних фiльмiв. Вони будуть розповсюдженi по регiональних телекомпанiях i показанi в ефiрi. На всi засiдання запрошуватимуться представники преси, що надасть проекту ще бiльшого суспiльного розголосу.

Умови участi в засiданнях клубу: Брати участь у засiданнях можуть будь-якi українські НУО. Для цього потрiбно заповнити “Анкету – заявку” – додаток до цього оголошення. Якщо кiлькiсть бажаючих буде перевищувати можливостi проекту, Оргкомiтет “Клубу” – Фундацiя “Чиннiсть закону”, залишає за собою право конкурсного вiдбору учасникiв. Також на вибiр оргкомiтету деякi з НУО можуть запрошуватися –персонально.

Приймаються “Анкети-заявки” з усiх регiонiв України. Оргкомiтет проекту відшкодовує проїзд до Києва i в зворотному напрямку, одноденне проживання у готелi, добовi. Організації, якi не зможуть взяти безпосередньо участь у засiданнях клубу, матимуть нагоду задати свої питання народним Депутатам України – письмово. За адресою: 02147, м. Київ, а/с-55 або [email protected].

Додаткова iнформацiя: тел/факс: (044) 5438894, http://rol.org.ua

Анкети-заявки розглядаються у письмовiй та електроннiй формi.

 Поділитися