MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянув проект рекомендацій засідання круглого столу з обговорення проблем паспортної системи в Україні.

14.12.2003   
Нагальною, на думку членів Комітету, є необхідність врегулювання питань організації ведення та використання персональних даних громадян, які зберігаються в центральній чи узагальнених регіональних базах даних.

Комітет розглянув питання паспортної системи та ре­комендував до прийняття у другому читанні проект закону (проект № 1089)

http://oracle2.rada.gov.ua/

Голова Комітету Геннадій Удовенко зазначив, що, виходячи з конституційного права громадян на свободу пересування та вільний вибір місця проживання і приведення норм законодавства України у відповідність із міжнародними нормами і стандартами, в Україні реалізовано низку законодавчих, організаційних та практичних заходів у сфері громадянства, міграції, розбудови відповідних державних інституцій для забезпечення постійного юридичного зв’язку між державою і громадянами з метою виконання взаємних прав і обов’язків.

Йшлося й про те, що Верховна Рада України постійно вдосконалює законодавчу базу щодо забезпечення прав людини і громадянина. Цьому сприяло, зокрема, прийняття законів “Про громадянство України”, “Про біженців”, “Про імміграцію”, нової редакції Цивільного та Сімейного кодексів тощо. “Це дозволило забезпечити становлення і розвиток інституту громадянства України як необхідного елементу суверенної держави; провести першу національну програму паспортизації населення; перевести у практичну площину питання реформування існуючої у колишньому СРСР адміністративно-дозвільної прописки у систему реєстрації фізичних осіб за місцем проживання шляхом реєстрації, яка має повідомляючий характер і спрямована на забезпечення конституційного права на свободу пересування та вільний вибір місця проживання; започаткувати роботу по створенню Єдиної державної автоматизованої паспортної системи”, – наголосив Г.Удовенко.

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин крім законотворчої роботи здійснював систематичний контроль за реалізацією права громадян на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Значна увага приділялася паспортним документам, що є чинними в Україні, в цілому функціонуванню паспортної системи в державі.

Аналіз зазначених проблем свідчить про те, що мають місце ряд невирішених питань і проблем. Нагальною, на думку членів Комітету, є необхідність врегулювання питань організації ведення та використання персональних даних громадян, які зберігаються в центральній чи узагальнених регіональних базах даних.

Доцільно було б законодавчо визначити єдину концепцію розвитку “інтелектуальних” регіональних баз даних, системи збирання персональних даних, використання даних про місце проживання фізичної особи з метою виконання державних завдань, удосконалення управління, пов’язаного з місцем проживання фізичної особи, зберігання такої інформації, її поновлення та знищення, засобів і форм ведення таких обліків.

На засіданні Комітету наголошувалося на необхідності запровадження Єдиної державної автоматизованої системи обліку населення.

Секретаріат Ради українських правозахисних організацій

 Поділитися