MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Кучеренко проти України - правило вичерпання національних засобів правового захисту (ст. 35 § 1 Конвенції)

29.01.2004   
Посилаючись на статтю 6 Конвенції, заявник скаржиться, що було порушено його право на допит свідків обвинувачення та на справедливий судовий розгляд справи в суді. Посилаючись на статтю 3 Конвенції, він скаржиться, що під час слідства його було піддано поводженню, що принижує людську гідність. 4 травня 1999 року Суд одноголосно оголосив заяву неприйнятною.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД 3 ПРАВ ЛЮДИНИ

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ

заяви № 41974/98

Олексія Володимировича Кучеренка

проти України

4 травня 1999 року Європейський суд з прав людини (четверта секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:

п. Ґ. Ресс, голова,

п. Л. Кафліш,

п. І. Кабраль Баррето,

п. В. Буткевич,

пані Н. Важич,

п. Д. Хедіґан,

пані С. Ботучарова,

а також п. В. Берже, секретар секції,

беручи до уваги статтю 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод,

беручи до уваги заяву, подану 17 квітня 1998 року Олексієм Володимировичем Кучеренком проти України і зареєстровану 30 червня 1998 року під № 41974/98,

беручи до уваги доповіді, передбачені статтею 49 Реґламенту Суду, після наради постановляє:

ФАКТИ

Заявник – громадянин України, 1968 року народження, який перебуває в ув’язненні в м. Феодосії, Україна.

Факти справи, наведені заявником, можна стисло викласти таким чином.

А. Конкретні обставини справи

13 грудня 1995 року заявник вчинив збройний напад, під час якого було вбито двох охоронців заводу. Невдовзі його було заарештовано.

Під час слідства адвокат заявника звернувся до прокуратури м. Києва, вимагаючи допитати п’ятьох осіб, свідчення яких, як він запевняв, були необхідними для правильної оцінки подій. Постановою прокуратури м. Києва від 12 липня 1996 року цю заяву було відхилено.

8 травня 1997 року суд другої інстанції м. Києва виніс заявникові смертний вирок за збройний напад і вбивство двох осіб.

Постановою від 7 серпня 1997 року Верховний Суд залишив вирок, постановлений судом другої інстанції м. Києва, без змін.

24 лютого 1998 року мати заявника подала скаргу у порядку нагляду на ім’я Голови Верховного Суду з проханням переглянути судові рішення стосовно її сина. Листом від 9 квітня 1998 року Голова Верховного Суду відхилив це прохання.

В. Відповідне національне законодавство

Стаття 384 Кримінально-процесуального кодексу України визначає:

“Перегляд у порядку нагляду вироку, ухвали і постанови суду, що набрали законної сили, допускається лише за протестом прокурора, голови суду та їх заступників (...)”

У статті 402 цього Кодексу йдеться про те, що рішення суду, винесене за касаційною процедурою, є остаточним.

ОСКАРЖЕННЯ

Посилаючись на статтю 6 Конвенції, заявник скаржиться, що було порушено його право на допит свідків обвинувачення та на справедливий судовий розгляд справи в суді. Посилаючись на статтю 3 Конвенції, він скаржиться, що під час слідства його було піддано поводженню, що принижує людську гідність.

ПРАВО

Заявник скаржиться, що було порушено його право на справедливий судовий розгляд і що йому відмовили в можливості допиту свідків обвинувачення. Посилаючись на статті 3 і 6 Конвенції, він скаржиться, що під час слідства його було піддано поводженню, що принижує людську гідність.

Суд нагадує, що він може розглядати лише справи стосовно фактів, які мали місце після підписання Конвенції відповідною Договірною Стороною. Дата набрання Конвенцією чинності в Україні і прийняття заяви України про визнання права на індивідуальну скаргу – 11 вересня 1997 року.

Суд нагадує також, що, відповідно до пункту 1 статті 35 Конвенції, Суд може приймати заяви лише тоді, коли вичерпано всі національні засоби захисту, і впродовж шести місяців від дати постановлення остаточного рішення.

Суд нагадує, що, відповідно до статті 402 Кримінально-процесуального кодексу України, рішення суду, винесене за касаційною процедурою, є остаточним.

3 документів, поданих заявником, випливає, що останнє рішення в цій справі в рамках звичайного провадження (касаційне провадження) було винесене Верховним Судом 7 серпня 1997 року, до дати набрання Конвенцією чинності в Україні і прийняття заяви України про визнання права на індивідуальну скаргу.

Заявник підкреслює, що скарга у порядку нагляду, подана 24 лютого 1998 року Голові Верховного Суду, вичерпує національні засоби правового захисту в значенні пункту 1 статті 35 Конвенції і що, розглядаючи питання про компетентність ratione temporis Суду, її слід взяти до уваги.

Суд нагадує, що “не можна вважати ефективним надзвичайне оскарження, здійснення якого залежить від дискреційного права суду” (заява № 14545/89, рішення від 9 жовтня 1990 року, Рішення і доповіді (D.R.) 66, С. 239) і що “для того, щоб оскарження вважалося ефективним, воно має бути саме доступним, – а це означає, що заінтересована особа повинна мати змогу самостійно розпочати процедуру оскарження” (заява № 12604/86, рішення від 10 липня 1991 року, Рішення і доповіді (D.R.) 70, С. 125).

Відповідно до статті 384 Кримінально-процесуального кодексу, скаргу у порядку нагляду з метою перегляду остаточних судових рішень може розглядати лише прокурор чи голова відповідного суду або його заступники.

У цій справі Суд зауважує, що заявникові не було надано повноцінного права скористатися процедурою, передбаченою в статті 384 Кримінально-процесуального кодексу. Для використання такого засобу захисту необхідно, щоб особа, зазначена в цій статті, могла самостійно подати скаргу до відповідного суду. Суд вважає, що такий засіб захисту був неможливим, оскільки заявника було позбавлено можливості самостійно розпочати процедуру оскарження, отже, йдеться про надзвичайний спосіб оскарження в значенні статті 35 Конвенції.

Суд зазначає, що скарга у порядку нагляду, подана матір’ю заявника Голові Верховного Суду після дати набрання Конвенцією чинності для України і прийняття заяви України про визнання права на індивідуальну скаргу, не становить вичерпання національних засобів правового захисту в значенні пункту 1 статті 35 Конвенції. Отже, “остаточним рішенням на національному рівні” у значенні пункту 1 статті 35 Конвенції є, в цій справі, рішення Верховного Суду від 7 серпня 1997 року, а скаргу в порядку нагляду не можна брати до уваги при визначенні компетенції Суду ratione temporis.

Суд вважає, що заява є несумісною ratione temporis із положеннями пункту 3 статті 35 Конвенції і що її слід відхилити на підставі пункту 4 статті 35 Конвенції.

На цих підставах Суд одноголосно

оголошує заяву неприйнятною.

Ґеорґ Ресс, голова

Вінсен Берже, секретар

 Поділитися