MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

20 вересня - 3 жовтня 2002 року

07.04.2004   

ПРАВА ЛЮДИНИ

1.Судова система
Василь Маляренко, заступник Голови Верховного Суду України:
".У порівнянні з 1990 роком злочинність за останні 11 років зросла майже вдвічі. Разом з тим, зі стабілізацією економічного та політичного становища в Україні, починаючи з 1996 року, рівень злочинності зменшується. У 2001 р. кримінальна обстановка в країні продовжувала стабілізуватися. Знизилася загальна кількість зареєстрованих злочинів та рівень злочинності у розрахунку на 10 тисяч населення. Минулого року їх зареєстровано 503,7 тисяч, що на 8 відсотків менше, ніж у 2000 р. У загальному масиві злочинності питома вага зареєстрованих тяжких та особливо тяжких злочинів становить майже 40%.
За даними Державного департаменту України з питань виконання покарань, з початку 2001 р. загальна чисельність спецконтингенту в установах кримінально-виконавчої системи зменшилася майже на 30 тисяч осіб; станом на 1 серпня 2002 року у 180 установах трималося майже 196,3 тисячі осіб. Водночас понад наявні місця трималося майже 18,6 тисяч осіб (9,7 відсотка). Найбільше були переповнені слідчі ізолятори (тюрми) та лікарні, де понад наявні місця трималося 6,9 тисяч осіб (14,9 відсотка) та 4,3 тис. осіб (36 відсотків) відповідно.
У місцях позбавлення волі кожен 9-й засуджений є хворим на туберкульоз. Захворюваність на цю хворобу тут у 18 разів, а смертність — у 11 разів вища, ніж на волі. Хронічне переповнення створює ненормальні умови тримання людей. Порушуються елементарні норми санітарії. Тисячі осіб не мають особистих спальних місць і сплять у декілька змін. На цьому грунті між ув’язненими виникають конфлікти, які супроводжуються тілесними ушкодженнями, фізичними розправами, насильством. Не забезпечується роздільне тримання різних категорій злочинців. У СІЗО в одній камері поряд з убивцями, насильниками перебувають злодії чи особи, які не становлять значної суспільної небезпеки. Стрімко омолоджується спецконтингент, половина від усієї кількості засуджених — це молоді люди у віці до 30 років. Після 5-7 років безперервного перебування у переповнених установах у них настають незворотні зміни психіки. Понад 35% осіб, які звільняються, потребують спеціалізованої психологічної чи психіатричної допомоги.
Судова практика призначення покарань в Україні характеризується такими даними. За останні 12 років було засуджено за кримінальні діяння понад 2 млн. 150 тисяч осіб, із них 770 тисяч — до позбавлення волі. Залишається високим коефіцієнт судимості (кількість засуджених на 100 тисяч населення): якщо у 1993 р. він становив 293, то у 1996 р. — 474, у 1997 р. — 469, 1998 р. — 462, 1999 р. — 445. Цей показник в Україні у 3-4 рази вищий, ніж у середньому в країнах Європи.
В Україні кількість засуджених за останні 11 років зросла зі 104199 осіб у 1990 році до 162860 — у 2001 р., у тому числі до позбавлення волі — з 35947 осіб до 60576. У порівнянні з 2000 р. (було засуджено 230903 особи) загальна кількість засуджених зменшилась у 2001 році на 72043 особи, як і кількість засуджених за тяжкі злочини — з 95160 осіб до 67441 (на 26719 осіб).
До позбавлення волі у 2001 році засуджено 60576 осіб, або 37,2%, що менше, ніж у 2000 р. (82869 осіб, або 35,9%). Цей вид покарання є найбільш поширеним у практиці призначення кримінальних покарань та одним із найсуворіших для винної особи.
За даними статистики, за тяжкі злочини у 2002 р. засуджено 67441 особу, а до позбавлення волі — лише 34002 особи. Це свідчить про лібералізацію практики призначення покарань, у тому числі у зв’язку із прийняттям нового Кримінального кодексу України.
У структурі кримінальних покарань покарання у вигляді позбавлення волі по Україні становить 37,2%.
Тривожить той факт, що питома вага обвинувачених, яким обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, різко збільшується. Зокрема, у 2002 р. цей показник у середньому становить 33,4%, у той час як у 2000 р. — 26,9%, а в 2001 р. — 23,7%."
("Юридичний вісник України", №38, 21-27 вересня 2002 р.)

2. Акції опозиції
Звільнено усіх дев’ятьох учасників акції "Повстань, Україно!", затриманих вранці 17 вересня під стінами Адміністрації Президента, де опозиція встановила намети. Генеральна прокуратура України та Міністерство внутрішніх справ прийняли рішення взяти підписку про невиїзд з постійного місця проживання з дев’яти затриманих учасників акції, а не застосовувати до них крайньої міри запобіжного заходу у вигляді арешту.
Про це повідомляється у коментарі Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ щодо розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом блокування транспортних комунікацій 16 вересня у Києві шляхом влаштування перешкод (ч.1 ст.279 КК України).
("Молодь України", №120, 24 вересня 2002 р.)
***
Екатерина Щеткина, ("Зеркало недели":
"Обращение к народу Украины, представителям политических партий и общественных объединений Украины", озвученное и визуалированное по ТВ, подписано рядом вполне уважаемых церковных лидеров, и единодушие при сем было проявленное редкое: в одном ряду стоят имена патриарха Филарета, митрополита Владимира, епископа-ординария РКЦ Марьяна Трофимьяка, глав объединений протестантских церквей. Что же заставило наших уважаемых патриархов и приравненных к ним так единодушно вступиться за власть? В тексте сказано об этом: "тревога миллионов верующих вызвана лозунгами гражданского неповиновения и угрозами проведения массовых акций, которые, по задумке их инициаторов, должны состояться в ближайшее время". Вообще-то я не слышала, чтобы эти "миллионы" их уполномочили, но что поделать — это необходимо в подобных документах. Во-вторых, "массовые акции" в этой фразе ассоциированы с "угрозой". Атмосфера угрозы размазана по всему тексту обращения: говорится об опасности того, что кто-то хочет чего-то "добиться силой" и даже "посягательством на символы государства". Вообще-то акция "посягала" на правление конкретного лица и его политику. Тут святые отцы, мягко говоря, слукавили. Среди прочих "угроз" особенно сильно прозвучало "посягательство на жизнь наших соотечественников". Откуда у церковников информация о возможном смертоубийстве, так и осталось без комментариев. Иные "обращения к широкой общественности" бывают еще не такими несуразными по форме и содержанию. Куда интереснее сам факт участия церкви в этом деле. В стране с формальной отделенностью церкви от государства кажется странной та горячность, с какой церковь кидается защищать "символы государства" вообще и действующий режим в частности. Кажется, нашим уважаемым предстоятелям надо напоминать не только о принципе отделения церкви от государства, но и массе демократических свобод: свободе совести, свободе собраний, праве гражданина продемонстрировать своей власти то, что он о ней думает. Следует, кажется, напомнить церковникам о том, что свобода совести предполагает не только право исповедовать ту или иную религию и не подвергаться за это гонениям со стороны государства, но и то, что за те или иные политические решения человек не обязан отчитываться перед церковью и сообразовываться с ее интересами. Когда церковники подписывали этот документ, они не могли не понимать, что им предлагают нанести удар ниже пояса как раз тем, кто верит им и в то же время еще способен мыслить и действовать. В данном случае церковь стала в один ряд с теми "сторонниками стабильности", которые всячески стараются сохранить существующее положение, стимулируя всеобщее отупение, обеспечивающее баранью покорность. А ведь став на сторону власти, поддержав ту позорную "стабильность", которую навязывают обществу, церкви своими руками поддержали "право сильного", от которого предостерегают читателей своего воззвания. Честь, достоинство и сама жизнь граждан Украины, видимо, оказалась в их глазах прерогативой тех, против кого был направлен протест. Иначе как объяснить равнодушие церквей к посягательствам власти на честь, достоинство и даже саму жизнь среднего гражданина Украины, в том числе, и верующего, именем которого так беспардонно воспользовались патриархи? Почему они обратили эти слова к участникам акции, но "позабыли" предостеречь от поспешных решений саму власть и от насилия — силовые структуры? Мне видится только один ответ: потому что мнение о них власти их интересует гораздо больше, чем мнение их собственной паствы.
Решительно отмежевалась от подписавших только патриархия УАПЦ. Согласно заявлению, патриарший совет УАПЦ не одобрял никаких документов, которые бы запрещали или рекомендовали верным этой конфессии участвовать в каких бы то ни было гражданских акциях.
Слух о том, будто бы этот документ принял Всеукраинский совет церквей при Госкомрелигии, оказался несколько преувеличенным: по непроверенным данным, еще на следующий день после акции соответствующие службы Госкомрелигии не располагали протоколом заседания Всеукраинского совета церквей, на котором якобы это обращение было принято. Есть основания полагать, что и самого заседания-то не было: как правило, Совет церквей никогда не скрывает своего намерения собраться на заседание, приглашает журналистов и представителей общественности. По-видимому, составленный кем-то текст был подписан "в рабочем порядке" без заседаний, прений, голосований и прочей демократической чепухи.".
("Зеркало недели", №36, 21-27 вересня 2002 р.)
***
Сведения о "проверках на дорогах", призванных не допустить региональных "протестантов" в столицу, достаточно отрывочны, в большинстве случаев не подтверждены официально, но тем не менее многочисленны и впечатляющи. По данным самих организаторов акции, было, например, изменено расписание движения некоторых пригородных поездов — они не останавливались на промежуточных станциях, в результате чего многие жители области не смогли добраться в Киев на работу. Часть электричек вообще не вышла на маршруты, в пригородных кассах была ограничена продажа билетов. Сообщалось о проверках документов на столичном вокзале и станциях, а также в поездах. При этом патрули осведомлялись о цели визита в столицу.
В областных центрах была проведена работа с директорами автохозяйств — им было запрещено предоставлять автобусы для чартерных междугородных рейсов с 14 по 17 сентября. Сообщалось также, что в некоторых городах милиция под любыми предлогами снимала у частных микроавтобусов номера или отбирала техталоны у водителей, чтобы заблокировать передвижение в преддверии массовых акций. Автобусы с демонстрантами, которые все же двигались в сторону Киева, останавливались милицией. Часть автобусов под различными предлогами была задержана, как в Киевской, так и в других областях. По многочисленным свидетельствам, останавливались легковые автомашины и трейлеры, однако, установить количество автомобилей, "зафиксированных" милицией путем изъятия под различными предлогами техпаспортов и номеров не представляется возможным.
("Зеркало недели", №36, 21-27 вересня 2002 р.)
***
Як повідомляє голова Львівської обласної ради Михайло Сендак, на початку цього тижня міліція не дозволила автобусу, що мав везти депутатів облради на зустріч з представниками блоку "Наша Україна" у Київ, виїхати з гаража і забрати депутатів. З керівником автотранспортного підприємства м. Червоноград (Львівська обл.) домовлявся про виділення автобуса сам Сендак, облрада заплатила АТП 3 тисячі гривень за оренду машини. За словами М. Сендака, керівник АТП у розмові з ним сказав, що йому дзвонили з міліції і погрожували звільненням з роботи, якщо він дасть автобус депутатам облради.
("Україна молода", №178, 27 вересня 2002 р.)
***
Вечером 24 сентября Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против группы народных депутатов которые голодали в здании Администрации Президента, несмотря на предупреждение главы АПУ В. Медведчука: "Ваше присутствие здесь незаконно. Это режимный объект.".
Исполняющий обязанности Генерального прокурора на время командировки Святослава Пискуна Сергей Винокуров объяснил в интервью УНИАН: "Уголовное дело возбуждено по ст. 344 УК — незаконное давление с целью препятствования выполнению Президентом Украины и другими высшими должностными лицами своих служебных обязанностей". С. Винокуров полагает, что "этот факт грубого нарушения законодательства стал еще одним эпизодом игнорирования норм Конституции Украины, и он будет приобщен к расследованию других преступных действий, совершенных в последнее время так называемыми оппозиционными депутатами".
25 сентября днем глава АПУ В. Медведчук в интервью журналистам сказал: "Народные депутаты имеют свободный вход в помещение Администрации Президента".
25 сентября депутаты поддержали запрос Юрия Соломатина о расследовании фактов препятствования со стороны милиции свободному продвижению народных избранников в здании, где находятся парламентские комитеты. По словам Анатолия Матвиенко, 24 сентября депутаты "имели проблемы с проходом по улице Банковой".
("Голос Украины", №177, 27 вересня 2002 р.)
***
В АПУ, коли група народних депутатів України намагалася пройти до приймальні Президента, щоб передати йому резолюцію всеукраїнських народних зборів від 16 вересня, перешкоду їм у цьому чинили не лише співробітники Державної служби охорони, а й солдати з підрозділу "Альфа" та співробітники СБУ. Про це повідомив лідер КПУ Петро Симоненко під час мітингу біля Верховної Ради. За його словами, "ці люди були озброєні вогнепальною зброєю, зокрема, автоматичною".
("Молодь України", №122-123, 27 вересня 2002 р.)
***
Анатолий Гриценко, президент Центра Разумкова:
". Согласно данным общенационального опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова 18-24 сентября 2002 г., 52-54% так или иначе не поддерживают власть, не верят ей и желают перемен. 55,3% опрошенных поддержали главное требование акции "Восстань, Украина!" — досрочное отстранение от власти (импичмент) Президента Л.Кучмы. 54,6% осуждают действия власти, которая с помощью милиции снесла палаточный городок протестующих возле здания президентской администрации, считая такой шаг "силовым подавлением акций оппозиции". 67% называют уголовное дело, открытое прокуратурой против организаторов акции "Восстань, Украина!", не уголовным, а политическим.
Президент среди всех государственных институтов имеет два рекордно низких показателя. Во-первых, его действия не поддерживает наибольшее количество граждан — 53,3% (на втором месте милиция — 46,3%, на третьем парламент — 45,1%). Во-вторых, действия Президента полностью (6,6%) или частично (34,6%) поддерживает наименьшее количество граждан — вместе — 41,2%. Показатель милиции — 43,9%, парламента — 46%.
К деятельности Леонида Кучмы персонально, как политика, граждане относятся еще более критично: полностью ее поддерживают лишь 5,9%, частично — 29,8% (в сумме 35,7%), зато не поддерживают более половины — 57%. Столь высокого показателя со знаком "минус" сегодня не имеет никто другой из числа влиятельных политиков страны, причем у остальных этот показатель ниже 50%.
Обратите внимание: в последнее время исчезли упоминания в СМИ рейтингов Президента и других политиков; такое впечатление, что социологические службы свернули свои исследования. Возможно, тревожную тенденцию первыми заметили политологи, работающие с Банковой, и скорректировали "темники" для СМИ. По крайней мере, и М.Погребинский (Киевский центр политических исследований и конфликтологии), и Н. Михальченко (Всеукраинская социологическая служба, созданная по распоряжению Президента), ранее регулярно публиковавшие рейтинги политиков, уже давно по этому поводу не общаются с журналистами.
Накануне акций протеста противодействие со стороны власти, силовых структур, руководства и пр. ощутили многие, намеревавшиеся участвовать в них: 6,5% сталкивались с давлением со стороны руководства по месту работы, учебы или проживания; 4,1% — с немотивированными проверками на дорогах или препятствованием въезду в город; 3,5% — прямыми запретами на проведение митингов; 2,9% — с давлением со стороны правоохранительных органов или местных органов власти; 2,8% — с препятствиями при въезде в Киев или в областной центр пассажирским транспортом; 1,4% — с фактами проверок силовыми и налоговыми органами бизнесменов, поддерживающих оппозицию; 1,3% — с иными проявлениями давления и препятствования. Таким образом, гражданам еще раз показали, что конституционные права — не для всех, только и всего.
Результаты опроса накануне акции показали, что только 14,8% граждан между демократией и благосостоянием выбрали бы демократию; больше половины (57,1%) населения согласны жить в государстве со значительным ограничением прав и свобод, но с высоким уровнем жизни. И это засвидетельствовал телефонный опрос киевлян, проведенный непосредственно после акции — 19 сентября.
("Зеркало недели", №37, 28 вересня-4 жовтня 2002 р.)

3. Резонансні справи
24 вересня судова палата у кримінальних справах Апеляційного суду м. Києва розглянула скаргу адвоката Руслана Лук’янчука — помічника народного депутата України Олександра Турчинова — на його затримання податковою міліцією. Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА, Апеляційний суд залишив без змін постанову Шевченківського місцевого суду столиці щодо обрання запобіжного заходу — утримання під вартою. Рішення оскарженню не підлягає. Лук’янчука було затримано 13 вересня біля офісу партії "Батьківщина" у ході операції з припинення відмивання "брудних коштів". Його звинувачують в організації незаконного "конвертаційного центру".
("Україна молода", №177, 26 вересня 2002 р.)
***
Як повідомили в ДПАУ, Луганський апеляційний суд виніс окрему ухвалу щодо адвокатів Бориса Фельдмана — Андрія Федура та Віктора Агеєва.
"У зв’язку з тим, що захисники засудженого Бориса Фельдмана умисно грубо порушували свої обов’язки в судовому процесі, нехтували адвокатською етикою, виявляли неповагу до суду і намагалися затягнути судовий процес, апеляційний суд Луганської області вніс подання до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатів України".
Суд наполягає на порушенні щодо адвокатів А. Федура і В. Агеєва дисциплінарної справи та позбавленні їх ліцензії на право здійснювати адвокатську діяльність.
("Юридичний вісник України", №38, 21-27 вересня 2002 р.)

4.Біженці, мігранти
Станом на 1 жовтня 2002 року в Україні перебуває 2961 офіційно зареєстрований біженець із 47 країн Європи, Азії та Африки, а також 2883 особи (з них 520 дітей) з Абхазії, які отримали допомогу від держави.
("Урядовий кур’єр", №182, 3 жовтня 2002 р.) 

СВОБОДА ВИСЛОВЛЮВАНЬ

1. Право на інформацію
Вопрос соответствия украинских Законов "Об информации" и "О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации" международным и европейским стандартам рассматривался на "круглом столе", организованном Комитетом Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации.
Председатель Комитета Николай Томенко, в частности, заявил: "Мы стоим перед необходимостью внесения изменений в эти основополагающие законы, однако не следует забывать и о практической сфере".
Экспертная оценка соответствия упомянутых законов европейским стандартам вынуждает согласиться с Н. Томенко в том смысле, что они действительно требуют значительных изменений. В частности, директор отделения конституционного и административного права Министерства юстиции Швеции Хелена Эделбром утверждает: "Закон "О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации" вызывает значительную обеспокоенность в плане его соответствия нормам прав человека в сфере свободы слова". "Складывается впечатление, — заявила г-жа Эделбром, — что закон свидетельствует о неправильном понимании роли СМИ в демократическом обществе, что государственные СМИ должны оказывать поддержку государственным органам". Многочисленные нарушения есть, на ее взгляд, и в Законе "Об информации".
За последние четыре года ситуация со свободой слова в Украине практически не изменилась к лучшему, убежден старший советник представительства ОБСЕ по вопросам СМИ Александр Иванко. "Когда одна из ветвей власти считает возможным давать указания СМИ о том, как освещать основные политические события в стране, когда не допускают ведущих политиков к эфиру, то это вызывает серьезную озабоченность", — заявил он.
("Голос Украины", №175, 25 вересня 2002 р.)
***
Президент Национальной телекомпании Украины Игорь Сторожук в интервью УНИАН заявил, что депутаты должны выносить вопрос предоставления эфирного времени в сессионный зал и там его решать. По словам И. Сторожука, сотрудничество НТКУ и народных депутатов регламентируется специальным проголосованным парламентом Постановлением, которое телекомпания полностью выполняет. Требование же тех депутатов, которые помешали выпуску новостей 23 сентября, выходит за рамки этого Постановления, отметил он. Кроме того, первый вице-президент НТКУ Сергей Белоус сообщил, что юридическое управление телекомпании изучает ситуацию с захватом эфирной студии. Он также не исключил возможности обращения телекомпании в суд с иском против депутатов. Эти заявления руководителей Национальной телекомпании позволяют предположить, что обещанного телеэфира руководителям оппозиции могут и не предоставить.
("Голос Украины", №175, 25 вересня 2002 р.)
***
23 вересня були порушені мої конституційні права — я не зміг подивитися випуск новин о 21-й годині на УТ-1. Причина проста — лідери опозиції Петро Симоненко, Олександр Мороз і Юлія Тимошенко, як стало відомо пізніше, захопили Перший національний телеканал "УТ-1", чим і зірвали випуск новин. Чого вони хочуть? До чого прагнуть? Як самі ж сказали, їм було потрібно лише 10 хвилин ефірного часу, аби виступити. А що вони можуть сказати нового? Опозиція хотіла достукатися до наших сердець? Якщо так, то обрала досить дивний шлях, що йде урозріз і з законами, і з простою порядністю. "Недоторкані" знову проявили свій цинізм у ставленні до людей, хоча б тих же тележурналістів, нахабно проникнувши туди, де їх, м’яко кажучи, не чекали. Невже не надають їм слово з парламентської трибуни? Невже й на радіо не пускають? Невже не мають вони змоги випускати свої газети, де регулярно поливають брудом і Президента, і реформи, які він ініціює? Невже "недоторкані" народні депутати думали, що так просто захопити телеканал і вийти в прямий ефір? Чи ж такі вони вже наївні?
А тепер подумаймо, хто ж захоче вкладати свої гроші в економіку країни, де таке твориться? На чий млин "ллють воду" опозиціонери?
("Слобідський край" (газета Харківської
облради), №108, 26 вересня 2002 р.)
***
Главное управление информационной политики Администрации Президента Украины выявляет нарушения, связанные с препятствованием журналистам в выполнении их профессиональных обязанностей, сообщил руководитель управления Сергей Васильев. По его словам, соответствующее поручение отдал глава государства Леонид Кучма.
("Время" (Харків), №108, 28 вересня 2002 р.)
***
Андрей Тычина, "Студия "1+1":
". Никогда еще "стратегическое медиа-планирование" не было сосредоточено в одном государственном органе — одно для всех. Никогда нормальная журналистская работа в политической сфере не подменялась тотально отработкой "редакционных заданий". Никогда общая телевизионная картина окружающей действительности не зависела от решений отдельной группы лиц. Теленовости перестают быть отражением реальных общественно-политических событий, а становятся генераторами некой виртуальной реальности.
По сути, доказать вмешательство, например, конкретного чиновника администрации Президента в процесс творчества конкретного журналиста на сегодняшний день практически невозможно. Отсутствуют документальные свидетельства такого вмешательства. Пресловутые "темники" документом считать невозможно, поскольку они не имеют ни выходных данных, ни подписей, ни печатей. Гипотетически может быть только выстроена цепочка свидетельских показаний людей, на разных этапах имевших непосредственное отношение к разработке "рекомендаций", их продвижению и донесению до исполнителей и, наконец, реализации. Возможно, когда-нибудь такие люди найдутся, но в настоящий момент нет ни "разработчиков", ни "посредников", ни "исполнителей", как нет и потерпевших, если не считать миллионы ущемленных в конституционном праве на объективную информацию граждан.
Отдельный журналист, самоустранившись, имеет возможность сохранить часть своей с трудом заработанной репутации (что, правда, не освобождает его от моральной ответственности за работу на контролируемом СМИ). Однако такие единичные проявления несогласия с системой контроля над творческим процессом никак не способствуют борьбе с самой системой. Просто на ответственных с точки зрения конфликта интересов власти и общества участках журналистской работы происходит естественный отбор кадров с заниженной моральной планкой, в чем система прямо заинтересована.
Главная ложь заключается в том, что ежедневно выходящие на экраны большинства телеканалов ИНФОРМАЦИОНЫЕ ШОУ называются НОВОСТИ. На самом деле, в ключевых ситуациях, это уже давно не является новостями. Это — механизмы манипуляции общественным мнением, то, что принято называть термином "ПИАР". Безусловно, можно в этой ситуации постараться уйти от освещения общественно значимых событий. По этому пути уже пошли некоторые телеканалы. Другое дело, что этот путь абсолютно не устраивает власть. Ей, напротив, нужна "единая информационная политика" на всех телеканалах. Именно политика! Поэтому любое отступление от заявленных ранее телевизионных форматов власть рассматривает как своего рода "ренегатство". И все же возможность говорить правду остается."
("Зеркало недели", №37, 28 сентября-4 октября 2002 г.)
***
Из открытого письма Президенту Украины председателя Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информации Николая Томенко относительно сложившейся ситуации в информационном пространстве Украины:
". 2 июля 2002 года, впервые за время деятельности Администрации Президента создано Главное управление по информационной политике, полномочия и компетенция которого не определены в законодательном порядке.
Важным фактом информационных отношений стало также принятие в последнее время ряда Указов Президента Украины и Постановлений Кабинета министров Украины, прямо противоречащих конституционным и законодательным принципам. Речь идет, в частности, о Постановлении КМУ №764 от 4.06.2002 г. "Некоторые вопросы НТКУ", Указах "О статусе НТКУ", "О внесении изменений в состав Совета по вопросам информационной политики при Президенте Украины".
В целом кадровая политика Администрации Президента во главе с Виктором Медведчуком свелась к полному контролю представителями одной партии — СДПУ(о) — ключевых должностей в информационной сфере. Так, сам В. Медведчук — заместитель председателя Совета по вопросам информационной политики при Президенте Украины, Александр Зинченко, заместитель председателя ВР, осуществляет в парламенте координацию законодательного обеспечения информационной сферы; С.Васильев — руководитель Главного управления информационной политики Администрации Президента Украины, также является секретарем Совета по вопросам информационной политики при Президенте Украины. В Госкоминформполитики введена должность еще одного первого заместителя председателя Комитета, которую занял Н. Онуфрийчук, долгое время активно сотрудничающий с СДПУ(о).
За период деятельности нового состава АП существенно изменились характер и содержание информационных и информационно-аналитических материалов в СМИ. В Комитет поступают многочисленные обращения журналистов о фактах политической цензуры в разнообразной форме.
Есть все основания говорить о пропаганде идеологии исключительно одной партии — СДПУ(о)— через СМИ. Лучшим примером этого являются факты предоставления телерадиокомпаниям Украины видеоматериалов о деятельности Президента Украины через частную телекомпанию "Альтернатива", которая контролируется СДПУ(о).
("Голос Украины", №181, 3 жовтня 2002 р.)
***
Информационное агентство УНИАН заявило о попытках "грубого давления" на него со стороны лидеров оппозиции.
"Народные депутаты Украины Юлия Тимошенко, Александр Мороз и Петр Симоненко начали грубое давление на независимое информационное агентство УНИАН". Об этом говорится в заявлении, распространенном вчера агентством. По словам генерального директора УНИАН Олега Наливайко, вчера приблизительно в 11.30 в ультимативной форме представитель пресс-службы Ю. Тимошенко Петр Якобчук потребовал немедленного проведения в 13.00 пресс-конференции "тройки" в УНИАН. В связи с тем, что конференц-зал на это время, в соответствии с предварительными соглашениями, уже был выделен для пресс-конференции другим, "тройке" было предложено изменить сроки проведения встречи с журналистами. Однако они отказались от этого предложения и в ультимативной форме заявили, что пресс-конференция пройдет именно в 13.00. Ю. Тимошенко по телефону заявила, что "наша пресс-служба самостоятельно сообщит журналистам, что встреча при любых обстоятельствах состоится как раз в 13.00 в УНИАН".
О. Наливайко заявил, что с таким "беспардонным и грубым давлением на независимые СМИ сталкивается впервые". Оппозиционные народные депутаты почему-то решили, что "свобода прессы" заключается в армейском выполнении их указаний, а интересы самой прессы, в частности, коммерческие, депутаты вообще не принимают. Такие действия нельзя считать ничем иным как грубым нарушением Конституции и законов Украины, международных правовых норм, которые регулируют права журналистов и СМИ, говорится в заявлении директора УНИАН.
("Факты", №180, 2 жовтня 2002 р.)
В чем состоят на самом деле интересы журналистов УНИАН, в отличие от его директора, — см. в очередном обзоре прессы — ogljad51.

2. Утиски і переслідування з політичних мотивів
13-14 вересня у транспортних засобах Києва невідомі розповсюджували фальшиве газетне видання з логотипом "Вечерние вести" ("ВВ") за №140 від 11.09.2002 р., в якому надрукована стаття нібито Юлії Тимошенко, де вона закликає не брати участі в акції протесту "Повстань, Україно!".
Редакція газети "ВВ" заявляє, що вона не причетна до фальшивого видання, "а його реквізити свідчать про те, що воно надруковане на поліграфічному комбінаті "Преса України", який підпорядкований Адміністрації Президента України.
("Сільські вісті", №109, 17 вересня 2002 р.)
***
Редактор черкаського опозиційного тижневика "Антена" Валерій Воротнік заявив на терміновій прес-конференції про свій можливий арешт. Серед причин цього Воротнік назвав підозри в тому, що "Антена" одержувала великі бюджетні кошти, коли мером Черкас був опальний Володимир Олійник. Воротнік переконаний в тому, що якщо його заарештують, то закриють і "Антену". Адже за 5 років на очолювану ним редакцію був не один наїзд за гострі публікації. В. Воротнік розповів також про те, що з початку літа працівники його редакції відчувають за собою стеження, а телефони редакції повністю прослуховуються. Із подібною заявою редактор звернувся до міжнародної організації "Репортери без кордонів". Він також довів до мас-медіа, що в регіони з центру спущено директиву з дискредитації журналістів опозиційних видань.
("Україна молода", №177, 26 вересня 2002 р.)
***
У Дніпропетровському видавництві "Зоря" затримано випуск "Популярної газети" — єдиного видання в області, яке послідовно виступає на підтримку блоку "Наша Україна" та нинішніх акцій опозиції. Як повідомив редактор Сергій Лебідь, заподіяні збитки "ПГ" оцінює у сумі 30 тисяч гривень, оскільки постійні розповсюджувачі мусили закупити інші газети. Спершу випуск газети йшов за графіком, а потім змінний майстер заявила відверто, що вона відмовляється друкувати газету, на першій сторінці якої символ американської демократії — віслюк — зображений поруч із Президентом Кучмою, керівником його Адміністрації Медведчуком та міністром внутрішніх справ Смирновим. До того ж у газеті була стаття відомої опозиційної журналістки Тетяни Коробової. Вранці до видавництва прибув представник обласного комітету по пресі, і після тривалих дебатів 20-тисячний наклад "Популярки" вийшов із значним запізненням. Тим часом керівництво "Зорі" стверджує, що казус стався через поломку друкарської машини.
("Україна молода", №179, 28 вересня 2002 р.)
***
Масс-медиа, которые финансируются из-за границы, ведут информационную войну против Президента Украины. Об этом заявил во время конференции по проблемам СМИ руководитель Главного управления информационной политики Администрации Президента Украины Сергей Васильев, сообщает УНИАН. Сейчас данная ситуация анализируется, и единственное требование ко всем СМИ — объективно подавать информацию об органах исполнительной власти. Между тем, некоторые масс-медиа финансируются за счет грантовых программ и выполняют жесткие требования этих финансовых организаций, в числе которых и необъективное освещение деятельности властей, объяснил г-н Васильев.
("Киевские ведомости", 1 жовтня 2002 р.)
***
На конференції "ЗМІ як каталізатор українсько-польських відносин" Сергій Васильєв стосовно ЗМІ, які фінансуються з-за кордону сказав: "Цю проблему ми маємо намір вирішувати цивілізовано". Як саме, чиновник президентської адміністрації не уточнив. На яких "цивілізованих" підставах Банкова збирається заборонити іноземні інвестиції в ЗМІ, чи на яких підставах ліквідувати інтернет-газети, що існують за рахунок, наприклад, грантів? Так само неаргументованою залишається обіцянка невдовзі "відсіяти 60 відсотків опозиційних ЗМІ". На якій підставі? На тій, що "опозиційні" газети погано пишуть про Президента? Питання сумнозвісних "темників" теж постало на конференції. С. Васильєв повідомив зібранню, що "темники" в Інтернеті розповсюдив. голова Комітету ВР з питань свободи слова і інформації Микола Томенко. Але тоді навіщо його Інтернет-настанови виконували всі керівники всіх українських каналів — так і лишилося нез’ясованим.
("Україна молода", №180, 1 жовтня 2002 р.)
***
Из заявления депутатской фракции "Блок Юлии Тимошенко":
"25 сентября нынешнего года в почтовые ящики киевлян повсеместно была брошена газета "Держава", являющаяся составной частью газеты "2000". В ней опубликовано представление Генерального прокурора Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности и аресту народного депутата Украины Юлии Тимошенко. Обращает внимание, что это представление появилось в газете еще до его рассмотрения Верховной Радой Украины, а тираж указанного номера увеличен по сравнению с обычным и составляет миллионы экземпляров.
Председатель ВР В. Литвин вернул представление в Генеральную прокуратуру без рассмотрения на основании вывода Комиссии ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР.
Вбрасывание представления в почтовые ящики уже после его возвращения Генеральной прокуратуре следует расценивать как распространение необоснованных, надуманных обвинений против Юлии Тимошенко, которые уже неоднократно были опровержены в судебном порядке.
Фракция "Блок Юлии Тимошенко" требует от Генеральной прокуратуры:

  • дать конкретный ответ — по чьей вине представление попало на страницы газеты "Держава 2000";
  • найти и привлечь к ответственности лиц, которые, используя государственные предприятия Украины, распространили грязную газету, а также лиц, отдавших такой приказ;
  • проверить, соответствует ли официальный тираж газеты — 100000 экземпляров — №36 (138) от 6-12 сентября действительно отпечатанному количеству;
  • проверить, на чьи средства профинансировано издание этого номера."
("Голос Украины", №179, 1 жовтня 2002 р.)

3. Судові процеси
По иску одного из депутатов Луганского городского совета к газете "Ракурс+" еще до начала судебного слушания и даже до вручения редактору искового заявления судья Ленинского районного суда О.Матвейшина наложила арест на очередной тираж газеты, а через несколько дней — и на имущество редакции. Похоже, популярное в Луганске издание будет практически закрыто до конца года.
Весь сыр-бор разгорелся из-за статьи Николая Северина, в которой автор потребовал от депутата горсовета выполнения своих обязанностей. В продолжение скандала неизвестные попытались выкрасть сына журналиста. Субботним вечером почти у самого дома двое мужчин схватили 12-летнего друга Антона Северина и, посадив в машину, увезли в неизвестном направлении. Когда выяснилось, что привезли не Антона, мальчика оставили на ночь в одной из квартир, а утром отпустили домой. Николай Северин по данному поводу обратился в Жовтневый райотдел милиции. Но его заявление о попытке выкрасть сына не приняли: нет якобы состава преступления.
("Голос Украины", №181, 3 жовтня 2002 р.)
Див. також — "Україна молода", №179, 28 вересня 2002 р.
 Поділитися