MENU
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Подібні статті

Як правильно зафіксувати пошкодження майна під час війни — поради юриста‘Труна додому за рахунок держави’— дайджест російських протестівЗвіт за результатами моніторингового візиту до ДУ “Софіївська виправна колонія (№45)” та Софіївської багатопрофільної лікарні №45 філії ДУ “Центр охорони здоров’я ДКВСУ” в Дніпропетровській та Донецькій областяхПро підхід до обґрунтування злочину геноциду, скоєного російськими військами після 24 лютого 2022 рокуПонад дві сотні дітей з Харківської області росіяни вивезли до ГеленджикаСам собі адвокат. Умовно-дострокове звільнення‘У дідовій хаті — у стелі ракета’: російська армія майже знищила село Залиман на ХарківщиніЗаявники, які звернулися до ЄСПЛ, не зможуть скаржитися до інших міжнародних органівМоніторинговий візит до ДУ “Cинельниківська виправна колонія (№94)”‘Доки я не почав кричати ‘Слава Росії’, вони не переставали знущатися’. В’язні катівні у Куп’янську розповідають про тортури росіянПід час російського наступу на Маріуполь постраждала майже кожна школа у місті: Дослідження ХПГМоніторинговий візит до ДУ “Солонянська виправна колонія (№21)”Моніторинговий візит до ДУ “Криворізька виправна колонія (№80)”Моніторинговий візит до ДУ “Криворізька установа виконання покарань (№3)”Сам собі адвокат. Продовження строків тримання під вартою під час воєнного стану за ст. 615 КПК УкраїниДожити до звільнення. Чому засуджених прирікають на страждання та смерть в умовах несвободи?‘Ми бачили з вікна потяга, як чоловіки у Слов’янську тримали ломами дорогу, щоб ми проїхали…’‘Стреляли под ноги, рядом с нами, а одного парня ранили электрошокером...’ Напади на об’єкти гумдопомоги та евакуаційні колони: Дослідження T4PДостукатись до небес: що робити, коли додому можна потрапити лише з повітря

Фонд Повернення до життя . Анализ нормативно-правовых актов Украины, касающихся прав ВИЧ-инфицированных

15.05.2004

Фонд «Повернення до життя», май 2003 г.

В рамках проекта «Защита прав людей, живущих с ВИЧ» юристом благотворительного фонда «Возвращение к жизни» был проведён анализ нормативно-правовых актов Украины в сфере прав людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ). Приводим некоторые предварительные выводы:

1. В Украине отсутствует нормативно-правовой акт, регламентирующий процедуру соблюдения конфиденциальности в сфере здравоохранения.

Единственным нормативно-правовым актом о процедуре конфиденциальности в отношении ВИЧ является совместный приказ Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и Министерства здравоохранения Украины от 18.01.2000г. №3/6, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 9.03.2000г. за №148, которым был утверждён Порядок обеспечения конфиденциальности информации о ВИЧ-инфицированных. Этот порядок чётко определяет обязанности администрации учреждений и медицинских работников по обеспечению конфиденциальности, в том числе соответствующие правила деловодства. Однако этот нормативно-право­вой акт применяется лишь в местах предварительного заключения и исправительно-трудовых учреж­дениях.

В учреждениях же здравоохранения практика обеспечения конфиденциальности основывается лишь на правовых нормах, которые носят общий характер:

ч.1 ст.40 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении», которая устанавливает, что медицинские работники и другие лица, которым в связи с исполнением профессиональных или служебных обязанностей стало известно о болезни, медицинском обследовании, осмотре и их результатах, интимной и семейной стороне жизни гражданина, не имеют права разглашать эти сведения, кроме предусмотренных законодательными актами случаев;

ч.2 ст.8 Закона Украины «О предупреждении заболевания СПИД и социальной защите населения», в соответствии с которой сведения о результатах медицинского осмотра, наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции у лица, которое прошло медицинский осмотр, являются конфиденциальными и составляют врачебную тайну. Передача таких сведений допускается только лицу, которого они касаются, а в случаях, предусмотренных законами Украины, также законным представителям этого лица, заведениям здравоохранения, органам прокуратуры, следствия, дознания и суда.

Однако следует обратить внимание на п.16 Инструкции об организации медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией/СПИД, утверждённой приказом МЗ Украины от 25.05.2000г. №120, в соответствии с которым ответственность за кодирование и неразглашение личных данных пациента возлагается на главного врача лечебно-профилактического заведения, который проводит работу с персоналом в отношении существующих в Украине законодательных и нормативных актах о ВИЧ/СПИДе и медицинских работников, которые оказывают медицинскую помощь. На практике, главными врачами не принимаются нормативные акты о процедуре соблюдения конфиденциальности, не применяется также и оформление соответствующих подписок медперсонала и других работников.

Одной из причин неурегулированности вопроса обеспечения конфиденциальности информации является неисполнение Министерством здравоохранения Украины п.7 Правил медицинского осмотра с целью выявления ВИЧ-инфекции, учёта ВИЧ-инфицированных и больных СПИД и медицинского наблюдения за ними, утверждённых постановлением Кабинета Министров Украины от 18.12.1998г. №2026. Согласно этого пункта порядок оформления и хранения соответствующей медицинской документации устанавливает МЗ. На сегодня этот порядок не установлен (а если же он и разработан, то не доведён в соответствующем порядке учреждениям здравоохранения).

На основании изложенного, можно сделать вывод о большой вероятности нарушения прав ЛЖВС на конфиденциальность при отсутствия общеобязательных требований к условиям хранения соответствующей медицинской документации и к порядку оформления учреждениями здравоохранения трудовых отношений с работниками (отсутствие подписки о неразглашении).

2. К существенным недостаткам нормативного регулирования сферы специальных прав ЛЖВС является и отсутствие регламентации проведения анонимного медицинского осмотра.

Следствием этого является разный подход врачей лечебно-профилактических заведений и работников СЭС к проблеме письменного подтверждения пациентом факта его информированности о заболевании, а также предупреждения его о необходимости соблюдения профилактических мероприятий с целью предупреждения распространения ВИЧ-инфекции и об уголовной ответственности за заведомую постановку в опасность заражения или заражение другого лица (ст.14 Закона Украины «О предупреждении заболевания СПИД и социальной защите населения»). Это объясняется тем, что в случае проведения анонимного осмотра исключается возможность соответствующего учёта анонимных пациентов и проведения эпидемиологического расследования санитарно-эпидемиологической службой. А в законах Украины «О предупреждении заболевания СПИД и социальной защите населения» и «О защите населения от инфекционных заболеваний» не предусмотрено каких-либо ограничений обязанностей СЭС в отношении необходимости учета и проведения эпидрасследований.

3. Не выполнены требования ч.3 ст.9 Закона Украины  «О предупреждении заболевания СПИД и социальной защите населения» о том, что порядок сообщения обследованным лицам о результатах медосмотра и выдачи им соответствующих официальных заключений устанавливается МЗ Украины. На сегодня этот порядок Министерством здравоохранения нормативно не установлен. Необходимость соблюдения этого порядка предусмотрена и п.4 Правил медицинского осмотра с целью выявления ВИЧ-инфекции, учёта ВИЧ-инфицированных и больных СПИД и медицинского наблюдения за ними» (постановление КМУ от 18.12.1998г. №2026)

В результате отсутствует единая практика по вопросам:

1) сообщения о результатах осмотра;

2) предупреждения о необходимости соблюдения профилактических мероприятий и о соответствующей уголовной ответственности.

Это приводит к вероятности неполной информированности ЛЖВС о своих правах и обязанностях, уменьшает эффективность профилактических мероприятий.

4. В нарушение п.8 Правил медицинского осмотра с целью выявления ВИЧ-инфекции, учёта ВИЧ-инфицированных и больных СПИД и медицинского наблюдения за ними (постановление КМУ от 18.12.1998г. №2026) Министерством здравоохранения Украины не утверждён порядок выдачи справки о результатах медосмотра и её образец. Как следствие, возможно ненадлежащее оформление этой справки или выдача её ненадлежащим учреждением (врачом), что может являться основанием для признания её недействительной. Например, в случаях необходимости предоставления такой справки для выезда за границу, в случаях донорства, получения пособия, осуществления права на обеспечение жилой площадью её произвольная форма может являться препятствием для реализации прав.

 5. В соответствии с п.4.3 Инструкции по профилактике внутрибольничного и профессионального заражения ВИЧ-инфекцией, утвержденного приказом МЗ Украины от 25.05.2000г. №120, если профавария произошла во время работы с биоматериалом, о котором заведомо было известно, что он инфицирован ВИЧ, то потерпевшему сотруднику проводится экстренная профилактика, то есть приём АРВ медицинских препаратов.

Отсутствие такой правовой нормы в отношении потерпевших медработников, которые работали с биоматериалом, о котором не было известно о его инфицированности, снижает эффективность профилактики ВИЧ-инфекции.

6. Не удалось обнаружить нормативно-правовой акт, который регламентирует проведение санитарно эпидемиологическими службами эпидемиологических обследований. В связи с этим правомерность действий работников СЭС при проведении этих обследований можно установить только на основании общих норм о правах человека.

В соответствии со ст.36 Закона Украины «О защите населения от инфекционных заболеваний» порядок проведения эпидемиологического обследования (расследования) эпидемий и вспышек инфекционных заболеваний устанавливается специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам здравоохранения. А согласно ч.1 ст.37 этого же Закона обязательному эпидемиологическому обследованию подлежит каждый случай (очаг) особо опасных и опасных инфекционных заболеваний независимо от места возникновения. Согласно Перечню особо опасных, опасных инфекционных и паразитических заболеваний человека и носительства этих заболеваний, утверждённого приказом МЗУ от 19.07.1995г. №133, СПИД является особо опасным инфекционным забо­леванием, а ВИЧ-инфекция – носительством возбудителей особо опасных заболеваний.

 Поділитися