MENU
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Установи ЄС

07.08.2004   

• Європейський Союз побудовано на інституційній системі, що є єдиною в світі. Країни-члени ЄС делегують певні повноваження незалежним установам, що представляють інтереси Союзу як цілого, країн-членів і громадян. Демократія і верховенство права є ключовими в цій структурі. Є п’ять головних установ ЄС, що працюють в тісній співпраці:

• Рада Європейського Союзу: Рада є головною установою ЄС, що приймає рішення. Вона є втіленням Країн-членів, чиї представники регулярно зустрічаються на рівні міністрів. Раду Європейського Союзу очолює змінне Президентство. Головування у Європейському Союзі переходить від однієї країни-члена до іншої кожні шість місяців: з січня по червень, з липня по грудень. Роль президентства постійно зростає, до його обов’язків входить:

організація та головування на всіх зустрічах;

розробка прийнятних компромісів та пошук практичного вирішення

проблем, які належать до компетенції Ради;

забезпечення послідовності та постійності процесу прийняття

рішень.

• Європейська Комісія: Європейська Комісія втілює і підтримує загальні інтереси Союзу. Голова і члени Комісії призначаються країнами-членами після затвердження Європейським Парламентом. Комісія є рушійною силою інституційної системи Союзу: вона вносить пропозиції стосовно нових законодавчих актів, а також бере на себе відповідальність за їх реалізацію

• Європейський Парламент: Обирається кожні п’ять років шляхом прямого загального голосування. Європейський Парламент є виразом демократичної волі громадян Союзу. Найбільші політичні партії, що працюють в країнах-членах, “представлені в Парламенті. Його головне завдання, як і завдання будь-якого парламенту, полягає в прийнятті гарних законів, а також в ретельному контролі за діяльністю виконавчої влади. Парламент розглядається як охоронець європейських інтересів і захисник прав громадян

• Суд Юстиції являє собою судовий орган Європейського Союзу. Його роль полягає в наданні необхідного судового захисту для забезпечення дотримання законів згідно основних Угод Європейського Союзу.

• Суд аудиторів складається із представників платників податків, відповідальних за перевірку того, що Європейський Союз використовує власні гроші згідно із бюджетними правилами і положеннями, та на цілі, на які ці кошти виділені.

 Поділитися