MENU
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Триває робота у сфері правової освіти населення

02.03.2006    джерело: www.minjust.gov.ua
Міністерство юстиції змінює підходи до організації правової освіти органами юстиції постійно змінюються та оновлюються.

Як повідомив прес-службі начальник Управління координації правової роботи та правової освіти Сергій Богачов, підходи до організації правової освіти органами юстиції постійно змінюються та оновлюються.

Сергій Богачов розповів, що з метою суттєвого вдосконалення роботи громадських приймалень для надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, що функціонують при органах та установах юстиції, фахівці Мін’юсту у червні 2005 року розробили та затвердили Типове положення про правову громадську приймальню. Документ дав змогу розширити перелік послуг та організувати більш якісне надання правової допомоги громадянам.

За статистикою на сьогодні при органах юстиції функціонують 807 таких приймалень. Крім того, працівники органів юстиції беруть активну участь у роботі 1432 громадських приймалень, створених при райдержадміністраціях, центрах соціальних служб для молоді, виконавчих органах районних, міських рад. Загалом упродовж 2005 року в громадських приймальнях правову допомогу отримали понад 208 000 малозабезпечених громадян. Також фахівці органів юстиції беруть активну участь у роботі 1701 виїзного консультаційного пункту, яким здійснено 6162 виїзди та надано правову допомогу 45 тисячам жителів віддалених районів сільської місцевості.

Для надання допомоги в роботі громадських приймалень Міністерство юстиції спільно з Координатором проектів Організації з безпеки і співробітництва в Європі підготувало та розповсюдило ряд методичних посібників - "Трудові правовідносини", "З питань пенсійного забезпечення", "Громадська приймальня як інститут громадянського суспільства", "Методика правової освіти", "Адміністративна юстиція на допомогу людям".

Сергій Богачов зазначив, що велику роль у розвитку правової освіти відіграє Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення. У минулому році на чотирьох її засіданнях прийнято ряд рекомендацій, які нині успішно втілюються в життя. МКМР зосередила увагу на вирішенні питань, які, зокрема, стосувалися профілактики та попередження бездоглядності, безпритульності, правопорушень серед неповнолітніх; необхідності покращення стану викладання правознавства у загальноосвітніх навчальних закладах, підготовки юридичних кадрів; організації надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим громадянам через мережу громадських приймалень та юридичних клінік, виїзних консультативних пунктів.

Під час засідань МКМР обговорювалися також питання забезпечення доступу громадян до правової інформації як споживачів, напрямки діяльності ЗМІ та громадських інституцій у правовиховному процесі.

За словами Сергія Богачова, практика показує, що найбільш дієвим важелем у розбудові правової держави є широке правове інформування населення через засоби масової інформації. Тому органи юстиції за останній рік здійснили у друкованих ЗМІ, на радіо і телебаченні більше 16 тисяч правороз’яснювальних виступів.

Протягом останніх років органи юстиції запровадили систему вивчення стану викладання правознавства та правовиховної роботи у навчальних закладах.

Якість підготовки юридичних кадрів перевіряється під час проведення акредитації вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців - юристів, а також при поточних перевірках стану дотримання ліцензійних та акредитаційних вимог. Всього органи юстиції здійснили більше 5 700 вивчень щодо ситуації у навчальних закладах.

На думку Сергія Богачова, очевидним є те, що для забезпечення належного рівня правової обізнаності громадян та активного використання ними правових знань необхідно поєднати зусилля держави та громадських об’єднань. З цією метою фахівці Мін’юсту протягом року взяли участь у робочих фахових зустрічах, семінарах, засіданнях "круглих столів", форумах тощо. Ці заходи ініційовані та організовані за сприяння Всеукраїнської молодіжної організації "Європейська інтеграція", Ради Європи спільно з Центром правової реформи і законопроектних робіт Мін’юсту, Посольства Французької Республіки в Україні, Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, Міжнародного фонду "Відродження" та Фундації сприяння правосуддю. У ході засідань розглядалися питання існуючого в країні стану надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення та шляхи реформування системи надання безоплатної правової допомоги в нашій країні.

Сергій Богачов зазначив, що територіальні управління юстиції також спрямовують свої зусилля на залучення громадських інституцій до правовиховної роботи. Так, у співпраці з територіальними відділеннями Всеукраїнського фонду "Крок за кроком" вони працюють над програмою з питань запобігання насильства над дітьми, з жіночими громадськими організаціями "Жінки за майбутнє" проводять спільні заходи щодо протидії торгівлі людьми, у співпраці з товариством "Знання" розробляють та розповсюджують методичні правороз’яснювальні матеріали.

Органи юстиції разом з тим розробляють для населення методичні рекомендації роз’яснювального характеру. Протягом минулого року розроблено більше чотирьох тисяч методичних рекомендацій, посібників, буклетів з питань роз’яснення прав неповнолітніх, молоді, соціально незахищених верств населення, застосування норм цивільно-процесуального кодексу та законодавства про захист прав споживачів, щодо звернень громадян, соціального захисту населення тощо.

Сергій Богачов підкреслив, що у вирішенні питань організації правоосвітньої діяльності існують певні проблеми. Проте, на його думку, вибрана органами юстиції стратегія діяльності, що передбачає створення необхідних умов для набуття і використання громадянами правових знань, є вірною.

Прес-служба Міністерства юстиції України

Tел. 271-16-76

E-mail: [email protected]

Міністерство юстиції України 2006.03.02

 Поділитися