MENU
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Протокол №1 до Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

24.03.2006   

{ Протокол ратифіковано Законом N 2689-III ( 2689-14 ) від 13.09.2001 }

Дата підписання: 04.11.1993

Дата підписання від імені України: 26.01.1998

Дата ратифікації Україною: 13.09.2001

Дата набрання чинності для України: 01.03.2002

Офіційний переклад

Держави - члени Ради Європи, які підписали цей Протокол до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню ( 995_068 ), підписану у Страсбурзі 26 листопада 1987 року (далі - "Конвенція"),

Вважаючи, що державам, які не є членами Ради Європи, слід дозволити приєднатися до цієї Конвенції ( 995_068 ) на запрошення Комітету міністрів,

Домовилися про таке:

Стаття 1

До статті 5, пункту 1 Конвенції ( 995_068 ) додається такий підпункт:

"У випадку, коли має бути обраний член Комітету від держави, що не є членом Ради Європи, Бюро Консультативної асамблеї пропонує парламенту цієї держави висунути трьох кандидатів, з яких принаймні два повинні бути її громадянами. Комітет міністрів проводить вибори після консультації із заінтересованою державою".

Стаття 2

У статті 12 Конвенції ( 995_068 ) зазначається:

"З урахуванням правил конфіденційності, викладених у статті 11, Комітет кожного року подає Комітету міністрів загальну доповідь про свою діяльність, яка перепроваджується Консультативній асамблеї та всім державам, що не входять до Ради Європи, але є учасницями цієї Конвенції, та оприлюднюється".

Стаття 3

Текст статті 18 стає першим пунктом цієї статті та доповнюється таким другим пунктом:

"2. Комітет міністрів Ради Європи може запросити будь-яку державу, що не є членом Ради Європи, приєднатися до цієї Конвенції".

Стаття 4

У пункті 2 статті 19 Конвенції ( 995_068 ) слово "член" вилучається, а слова "чи затвердження" замінюються словами "затвердження чи приєднання".

Стаття 5

У пункті 1 статті 20 Конвенції ( 995_068 ) слова "чи затвердження" замінюються словами "затвердження чи приєднання".

Стаття 6

1. У вступному реченні статті 23 Конвенції ( 995_068 ) говориться:

"Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам - членам Ради Європи та державам, що не входять до Ради Європи, але є учасницями цієї Конвенції, про:".

2. У статті 23 Конвенції слова "чи затвердження" замінюються словами "затвердження чи приєднання;".

Стаття 7

1. Цей Протокол відкрито для підписання державами - членами Ради Європи, які підписали цю Конвенцію ( 995_068 ) та які можуть висловити згоду на обов'язковість для них:

а) підписання без застережень щодо ратифікації, прийняття чи затвердження;

б) підписання, що підлягає ратифікації, прийняттю чи затвердженню, із наступною ратифікацією, прийняттям чи затвердженням.

2. Ратифікаційні грамоти та документи про прийняття або затвердження зберігаються у Генерального секретаря Ради Європи.

Стаття 8

Цей Протокол набуває чинності в перший день місяця, що наступає після завершення трьохмісячного періоду від дати, на яку всі Сторони цієї Конвенції ( 995_068 ) висловили згоду на обов'язковість для них цього Протоколу відповідно до положень статті 7.

Стаття 9

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам - членам Ради Європи про:

а) будь-яке підписання;

б) депонування будь-якої ратифікаційної грамоти та документів про прийняття чи затвердження;

в) дату набуття чинності цього Протоколу відповідно до статті 7;

г) будь-яку іншу дію, повідомлення або сповіщення, які стосуються цього Протоколу.

На засвідчення чого повноважні представники, що підписалися нижче, підписали цю Конвенцію ( 995_068 ).

Вчинено в Страсбурзі четвертого дня листопада місяця 1993 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії кожній державі - члену Ради Європи.

Застереження та заяви Нідерланди

Заява містилася в документі про прийняття, який було здано на зберігання 23 лютого 1995 року - Оригінал англ. мовою.

Королівство Нідерланди приймає зазначений Протокол у Королівстві в Європі, на Нідерландських Антильських островах та в Арубі.

 Поділитися