MENU
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Протокол №2 до рамкової конвенції про траскордонне співробітництво між териториальними общинами або властями, який стосується міжтериторіального співробітництва

24.03.2006   
Страсбург, 5 травня 1998 року

Статус Протоколу див. ( 994_813 )

( Протокол N 2 ратифіковано із заявою Законом N 1879-IV ( 1879-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.534 )

Дата підписання: 05.05.1998

Дата набуття чинності: 05.02.2005

Офіційний переклад

Преамбула

Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Протокол N 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями ( 995_106 ),

враховуючи укладення 9 листопада 1995 року Додаткового протоколу до Рамкової конвенції ( 994_099 ), який стосується правових наслідків діяльності, що здійснюється в рамках транскордонного співробітництва, та правового статусу будь-яких органів співробітництва, створених згідно з угодами про транскордонне співробітництво,

враховуючи, що для ефективного виконання своїх завдань територіальні общини або власті поглиблюють співробітництво не тільки із сусідніми властями інших держав (транскордонне співробітництво), але й з іноземними властями, які не є сусідами, але з якими існують спільні інтереси (міжтериторіальне співробітництво), а також що таке співробітництво здійснюється не тільки в рамках транскордонного співробітництва між органами та асоціаціями територіальних общин або властей, але й на двосторонньому рівні,

враховуючи Віденську декларацію глав держав і урядів держав-членів (1993 рік) ( 994_189 ), в якій визнається роль, яку відіграє Рада Європи у створенні терпимої та процвітаючої Європи шляхом транскордонного співробітництва територіальних общин або властей,

відзначаючи, що у галузі міжтериторіального співробітництва документа, який співвідноситься з Рамковою конвенцією ( 995_106 ), не існує,

бажаючи забезпечити міжтериторіальне співробітництво міжнародно-правовою базою,

домовились про таке:

Стаття 1

Для цілей цього Протоколу "міжтериторіальне співробітництво" означає будь-яку спільну діяльність, спрямовану на започаткування відносин між територіальними общинами або властями двох або більше Договірних Сторін, крім відносин транскордонного співробітництва між сусідніми властями, включаючи укладання угод про співробітництво з територіальними общинами або властями інших держав.

Стаття 2

1. Кожна Договірна Сторона визнає і поважає право територіальних общин або властей, що знаходяться під її юрисдикцією і згадуються у статтях 1 і 2 Рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями ( 995_106 ) (далі - "Рамкова конвенція"), залучатися до обговорення та укладати у рівноцінних сферах своєї компетенції угоди про міжтериторіальне співробітництво відповідно до процедур, передбачених у їхніх статутах, з дотриманням національного законодавства, і якщо такі угоди не суперечать міжнародним зобов'язанням Договірної Сторони.

2. За угодою про міжтериторіальне співробітництво обов'язки виникають тільки у тих територіальних общин або властей, які її уклали.

Стаття 3

Договірні Сторони цього Протоколу застосовують Рамкову конвенцію ( 995_106 ) до міжтериторіального співробітництва mutatis mutandis.

Стаття 4

Договірні Сторони цього Протоколу, які також є Договірними Сторонами Додаткового протоколу до Рамкової конвенції ( 994_099 ) (далі - "Додатковий протокол"), застосовують зазначений Протокол до міжтериторіального співробітництва mutatis mutandis.

Стаття 5

Для цілей цього Протоколу "mutatis mutandis" означає, що у Рамковій конвенції ( 995_106 ) та Додатковому протоколі ( 994_099 ) термін "транскордонне співробітництво" означає "міжтериторіальне співробітництво" і що статті Рамкової конвенції та Додаткового протоколу застосовуються, якщо інше не передбачено цим Протоколом.

Стаття 6

1. Під час підписання цього Протоколу або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти чи документа про прийняття або затвердження кожна Договірна Сторона Рамкової конвенції ( 995_106 ) та Додаткового протоколу ( 994_099 ) робить заяву про те, чи застосовуватиме вона згідно зі статтею 4 цього Протоколу положення статей 4 і 5 Додаткового протоколу, чи тільки однієї з цих статей.

2. У подальшому така заява може бути змінена у будь-який час шляхом подання повідомлення на ім'я Генерального секретаря Ради Європи.

Стаття 7

Жодні застереження до положень цього Протоколу не дозволяються.

Стаття 8

1. Цей Протокол відкритий для підписання державами, які підписали Рамкову конвенцію ( 995_106 ); вони можуть висловити свою згоду на обов'язковість для них цього Протоколу шляхом:

a) підписання без застереження щодо ратифікації, прийняття чи затвердження; або

b) підписання за умови ратифікації, прийняття або затвердження з подальшою ратифікацією, прийняттям чи затвердженням.

2. Держава-член Ради Європи не може підписати цей Протокол без застереження щодо ратифікації, прийняття чи затвердження або здати на зберігання ратифікаційну грамоту чи документ про прийняття або затвердження, якщо вона раніше не здала або одночасно не здає на зберігання ратифікаційну грамоту або документ про прийняття чи затвердження Рамкової конвенції ( 995_106 ).

3. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.

Стаття 9

1. Цей Протокол набуває чинності через три місяці після дати, на яку чотири держави-члени Ради Європи висловили свою згоду на обов'язковість для них цього Протоколу відповідно до статті 8.

2. Для будь-якої держави-члена, яка висловить свою згоду на обов'язковість для неї цього Протоколу після набуття ним чинності, Протокол набуває чинності через три місяці після дати його підписання або здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження.

Стаття 10

1. Після набуття чинності цим Протоколом будь-яка держава, яка приєдналася до Рамкової конвенції ( 995_106 ), може також приєднатися до цього Протоколу.

2. Приєднання здійснюється шляхом здачі на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи документа про приєднання, який набуває чинності через три місяці після дати його здачі на зберігання.

Стаття 11

1. Будь-яка Договірна Сторона може у будь-який час денонсувати цей Протокол шляхом подання відповідного повідомлення на ім'я Генерального секретаря Ради Європи.

2. Така денонсація набуває чинності через шість місяців після дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем Ради Європи.

Стаття 12

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави-члени Ради Європи та будь-яку державу, яка приєдналася до цього Протоколу, про:

a) будь-які заяви, зроблені Договірною Стороною відповідно до статті 6;

b) будь-яке підписання цього Протоколу;

c) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або будь-якого документа про прийняття, затвердження чи приєднання;

d) будь-яку дату набуття чинності цим Протоколом відповідно до статті 9 і статті 10;

e) будь-який інший захід або будь-яке повідомлення, які стосуються цього Протоколу.

На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те уповноважені представники підписали цей Протокол.

Вчинено у Страсбурзі п'ятого дня травня місяця 1998 року англійською та французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архівах Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає завірені копії цього Протоколу кожній державі-члену Ради Європи та будь-якій державі, якій запропоновано приєднатися до цього Протоколу.

 Поділитися