MENU
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Європейська хартія участі молоді в муніципальному та регіональному житті

24.03.2006   

ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ УЧАСТІ МОЛОДІ В МУНІЦИПАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ ЖИТТІ

ВСТУП

Залучення молоді до "суспільних справ" на місцевому рівні дозволяє їй жити повноцінним життям в її муніципалітеті або регіоні, а не знаходитися на його узбіччі. Це є однією з головних умов, якщо молоді люди дійсно бажають спільно брати участь у житті їхніх вулиць, кварталів, муніципалітетів або регіонів і відігравати активну роль у соціальних трансформаціях.

Як один із факторів її соціальної інтеграції, участь молоді у "суспільних справах" на місцевому рівні допомагає їй долати протиріччя сучасного життя: з одного боку, безіменність і замкнутість, з іншого, суспільна активність і бажання "змінювати речі".

Ця Хартія не є вичерпним переліком заходів, що дозволяють молодим людям жити разом у більшій гармонії. Вона просто містить тільки деякі керівні принципи, які полегшують молоді участь у прийнятті рішень, що її стосуються.

Таким чином, обговорюючи з молоддю проблеми і здійснюючи діяльність разом з нею, а не просто для неї, обрані представники місцевого та регіонального рівнів та керівні посадові особи надаватимуть молоді реальну можливість не тільки більш серйозно задуматися над її повсякденним життям, але й стати повноправними громадянами в їхніх муніципалітетах або регіонах.

Стислий виклад принципів Європейської хартії участі молоді в муніципальному та регіональному житті

Частина І (пункти 1-33)

Для заохочення участі молоді в муніципальному і/або регіональному житті муніципалітети і регіони зобов'язуються здійснювати політику у таких напрямках:

- відпочинок та соціально-культурна діяльність (пункти 3-7);

 - працевлаштування молодих людей та скорочення безробіття серед них (пункти 8-11);

 - житло та містобудування (пункти 12-15);

 - освіта та професійна підготовка, спрямовані на підвищення активності молоді (пункти 16-18);

 - мобільність молоді як засіб поліпшення збалансованості економіки регіонів у Європі (пункт 19);

 - превентивні заходи в соціальній сфері та в галузі охорони здоров'я (пункти 20-23);

 - створення інформаційних центрів і банків даних для молоді (пункт 24);

 - рівні можливості (пункти 25-28);

 - спеціальні заходи для сільських місцевостей (пункт 29);

 - спеціальні заходи в галузі культури (пункт ЗО);

 - охорона навколишнього середовища (пункти 31-33).

Частина II (пункти 34-42)

Муніципалітети та регіони зобов'язуються оптимізувати організаційну основу участі молоді в процесі прийняття ними рішень та обговорення проблем, що її стосуються:

- представник молоді в місцевих та регіональних органах (пункт 37);

 - механізм спільного управління проектами (пункти 38-41);

 - механізм консультацій (пункт 42).

Європейська хартія участі молоді в муніципальному та регіональному житті

Частина І. Напрямки політики

1. Вважаючи, що участь молоді в муніципальному і/або регіональному житті є складовою частиною загальної політики, основаної на міцному взаємозв'язку різних напрямків політики, місцеві та регіональні впади зобов'язуються дотримуватися принципів цієї Хартії та, консультуючись з молоддю і її представниками, запроваджувати різні форми участі, які передбачаються цією Хартією.

2. Принципи та різні форми участі, передбачені цією Хартією, застосовуються до всіх молодих людей без будь-якої дискримінації, зокрема етнічних, расових, національних, соціальних і культурних меншин.

Відпочинок та соціально-культурна діяльність

3. Муніципалітети та регіони зобов'язуються здійснювати політику, спрямовану на організацію соціально-культурної діяльності за допомогою молодіжних асоціацій та організацій, молодіжних груп та общинних центрів, яка разом із сім'єю та школою або роботою:

і) є однією з підвалин соціальної злагоди в муніципалітеті або регіоні;

 і яка

 іі) запишається найкращим засобом забезпечення участі молоді і здійснення політики в інтересах молоді у галузях спорту, культури, ремісництва, музикальної творчості та самовираження, театрального мистецтва та живопису, а також у соціальній сфері.

4. Враховуючи бажання молодих людей та їхню здатність розробляти проекти на макрорівнях і здійснювати місцеві плани, муніципалітети та регіони мають на меті заохочувати розвиток гнучких форм і структур об'єднання молоді, таких як молодіжні центри або молодіжні групи, що створюються самою молоддю.

5. Місцеві та регіональні впади зобов'язуються заохочувати розвиток організацій тих молодих людей, які внаслідок свого нестабільного положення стоять осторонь від будь-якого общинного життя.

6. Для розвитку мережі молодіжних об'єднань на місцевому та регіональному рівнях місцеві та регіональні впади зобов'язуються, вживаючи відповідних заходів, надавати їм підтримку, зокрема організаціям і асоціаціям, що готують керівників та лідерів молодіжних клубів і організацій, а також молодих працівників соціальної сфери, які відіграють важливу роль у житті на місцевому і регіональному рівнях.

7. Місцеві та регіональні впади зобов'язуються, якщо чинне місцеве або національне законодавство це дозволяє, надати молодим людям, які досягли 16-річного віку, право голосувати і брати активну участь в статутних органах молодіжних асоціацій та організацій, активними членами яких вони є.

Працевлаштування молодих людей та скорочення безробіття серед них

8. Місцеві та регіональні влади зобов'язуються за допомогою будь-яких відповідних наявних у них засобів здійснювати на економічному та соціальному рівнях програми ліквідації безробіття або сприяти їх здійсненню і таким чином знищити одну з причин соціальних негараздів молоді.

9. З метою впровадження конкретної політики працевлаштування молоді на контрактній основі вони зобов'язуються створити або удосконалити на місцевому чи регіональному рівні органи обміну інформацією між підприємницькими структурами, установами освіти та професійної підготовки і представниками місцевих і регіональних молодіжних об'єднань.

10. З метою сприяння працевлаштуванню молодих людей вони також зобов'язуються вживати заходів, зокрема у таких напрямках:

і) тісне співробітництво зі школами та установами професійно-технічної підготовки у боротьбі з відставанням у навчанні;

 іі) створення місцевих центрів надання спеціальної допомоги тим молодим людям, які мають серйозні труднощі у пошуках роботи через недостатню кваліфікацію або інші соціальні чи сімейні проблеми;

 ііі) надання першочергової допомоги тим молодим людям, що мають намір створити мале підприємство чи кооператив, шляхом забезпечення матеріально-технічної підтримки у формі приміщень, обладнання та консультування з фінансових і комерційних питань;

 іv) підтримка діяльності молодіжних організацій, асоціацій та клубів, які відіграють важливу роль в соціальному житті на місцевому рівні, і особливо тих з них, що допомагають знедоленим молодим людям, через надання фінансової допомоги на контрактній основі та звільнення від податків і соціальних внесків, а також шляхом надання підтримки в питаннях отримання професійної підготовки та обладнання;

 v) підтримка проектів, що заохочують громадську діяльність як альтернативний засіб соціальної інтеграції безробітних, як додаткову освіту на фоні безробіття і як активну форму участі молоді у житті на місцевому або регіональному рівні.

11. З огляду на розбудову Європи муніципалітети та регіони заявляють про свою підтримку тих асоціацій чи груп, які сприяють підвищенню мобільності молоді на основі проектів обміну молодими працівниками або студентами, а також розробляють політику створення системи таких обмінів в інтересах молодих працівників.

Житло та містобудування

12. Разом з представниками молодіжних організацій муніципалітети та регіони зобов'язуються створити умови для розробки політики містобудування з урахуванням необхідності-забезпечення більш інтегрованих, менш фрагментованих умов життя, за яких житло, культурно-розважальні установи, магазини, школи, ігрові майданчики і навіть місця роботи розташовуються компактно.

13. Організовуючи міські транспортні системи, муніципалітети та інші общини мають створювати механізм забезпечення участі молоді в процесі організації таких систем. Цей механізм повинен також забезпечувати співробітництво на надобщинному рівні.

14. Місцеві та регіональні влади зобов'язуються здійснювати в галузі житла та містобудування політику, яка забезпечує активне залучення молоді до консультативних нарад за участю обраних на місцевому чи регіональному рівні представників, господарників, лідерів асоціацій та архітекторів.

Вони мають на меті:

і) розробку програм створення більш гармонійного середовища, яке сприяло б розвиткові особистості та справжньої солідарності між поколіннями;

 іі) розробку узгодженої політики містобудування, яка передбачала б необхідність врахування інтересів мешканців і соціальних та міжкультурних реалій в програмах будівництва житла і/або його ремонту.

15. У тісному співробітництві з молодіжними організаціями, організаціями наймачів квартир і/або організаціями споживачів, соціальними житловими установами та працівниками соціальної сфери місцеві влади зобов'язуються сприяти створенню або активізації діяльності в рамках існуючих соціальних структур:

і) місцевих центрів інформації з житлових питань для молоді; завданнями цих центрів є:

- забезпечення повної інформації про житлові можливості з урахуванням фінансового становища і побажань кожної молодої людини;

 - забезпечення всієї необхідної інформації про чинне законодавство та права і пільги, які ним передбачені;

 - надання допомоги молодим людям у вирішенні їхніх соціальних або сімейних труднощів;

іі) місцевих гарантійних фондів, які надавали б допомогу молодим людям в отриманні житла.

Освіта та професійна підготовка, спрямовані на підвищення активності молоді

16. Місцеві та регіональні впади зобов'язуються в межах своєї компетенції здійснювати шкільну політику, яка сприяє освіті в галузі прав людини і заохочує молодь до активної участі у шкільному житті та пов'язаній з ним діяльності, такій як позашкільні заходи та обміни школярами.

17. Муніципалітети та регіони заявляють про те, що шкільні проекти залучення молоді до общинного життя особливо заохочуватимуться і отримуватимуть фінансову допомогу через:

і) підтримку молодіжних газет та інших проектів масової інформації, що започатковані молоддю, з метою надання молодим людям допомоги у розвиткові їхньої здатності до самовираження та спілкування;

 іі) заохочення молоді до участі у шкільних структурах з метою її прилучення до демократичного життя;

 ііі) підтримку молодіжних обмінів і багатосторонніх контактів між молодими людьми та школами європейських муніципалітетів з метою підготовки їх до життя у багатонаціональному суспільстві.

18. Місцеві та регіональні впади, які відповідають за шкільні програми навчання та програми професійної підготовки зобов'язуються включати молодь до складу консультативних органів, що планують учбовий процес та педагогічні заходи, що заохочують молодь до самовираження у таких галузях, як театральне мистецтво, живопис, музика, література та журналістика.

Мобільність молоді як засіб поліпшення збалансованості економіки регіонів у Європі

19. Місцеві та регіональні впади сповнені рішучості здійснювати свою діяльність таким чином, щоб їхня політика щодо молоді, і особливо політика заохочення міжнародних молодіжних обмінів, могла певною мірою сприяти досягненню гармонійного регіонального економічного розвитку в Європі:

і) місцеві та регіональні влади в регіонах з низьким рівнем доходів, високим безробіттям або іншими ознаками структурних проблем сповнені рішучості докладати активних зусиль для заохочення їхніх шкіл та молоді їхніх регіонів до участі у міжнародному порідненні шкіл, багатонаціональних шкільних обмінах та різних європейських мережах, таких як Нова європейська мережа обмінів молодими фахівцями. Такій формі обмінів місцеві та регіональні влади готові надавати також фінансову підтримку, тому що вони вважають стратегічно важливим, щоб у процесі регіонального розвитку в майбутній більш інтегрованій Європі молоді якнайраніше надавалась можливість набувати міжнародного досвіду. За допомогою такої політики місцеві та регіональні влади намагатимуться створити для молоді якнайширші можливості працевлаштування в компаніях, що конкурують на міжнародних ринках;

 іі) місцеві та регіональні влади в економічно розвинутих регіонах також активно заохочуватимуть свої школи та молодь до участі в міжнародному порідненні шкіл і багатонаціональних шкільних обмінах, а також до участі в європейських мережах. Такій формі обмінів ці влади готові надавати також фінансову підтримку, особливо у регіонах з низьким рівнем економічного розвитку, віддалених регіонах і регіонах, де мова та культура суттєво відрізняються від їхньої власної.

Превентивні заходи в соціальній сфері та в галузі охорони здоров'я

20. З метою сприяння розробці та здійсненню започаткованих молодими людьми проектів, які вписуються в концепцію забезпечення всебічного здоров'я та динамічного розвитку общинного життя, місцеві та регіональні влади зобов'язуються створити або удосконалити офіційний механізм консультацій між молодіжними організаціями, обраними представниками і всіма соціальними та професійними групами, що займаються питаннями соціального забезпечення та охорони здоров'я.

21. Враховуючи руйнівні наслідки зловживання молодими людьми наркотиками та алкоголем, місцеві та регіональні впади зобов'язуються запровадити, розвивати або заохочувати разом з представниками молодіжних організацій місцеву інформативну політику та консультаційні центри для молодих людей, що страждають цими проблемами, а також спеціальну освітницьку політику для молодих працівників соціальної сфери і громадських активістів та лідерів організацій, які здійснюють превентивні та реабілітаційні стратегії для таких молодих людей.

22. Хоча статеві та сімейні відносини є важливими складовими життя людини, особливо молодої, молоді люди в галузі статевого та сімейного життя мають долати різні перешкоди економічного, професійного та культурного характеру; у зв'язку з цим місцеві та регіональні впади зобов'язуються сприяти створенню або підтримці служб статевого виховання та планування сім'ї. Вони також зобов'язуються сприяти участі молодих людей у плануванні та оцінці проектів та діяльності, що здійснюються цими службами та центрами.

23. З огляду на збільшення випадків венеричних захворювань місцеві та регіональні влади зобов'язуються активізувати інформаційні кампанії та профілактичні заходи для молоді, утверджуючи таким чином в общинах дух співчуття, який дозволяє підтримувати соціальні відносини без моральних пересуд та сегрегації. Молодь та представники місцевих молодіжних організацій мають активно залучатися до розробки та здійснення таких інформаційних проектів та програм дій.

Створення інформаційних центрів і банків даних для молоді

24. Із врахуванням потреб молодих людей муніципалітети та регіони зобов'язуються створювати і підтримувати інформаційні та консультаційні центри, що надають послуги всім молодим людям і безпосередньо забезпечують їх інформацією з широкого копа питань, таких як відпочинок, спорт, культура, житло, молодіжні асоціації, тимчасове працевлаштування, професійні орієнтування та підготовка.

Рівні можливості

25. Муніципалітети та регіони рішуче заявляють про свою готовність оптимізувати умови для рівноправної участі чоловіків і жінок у місцевому та регіональному житті, і зокрема проводити чітко визначену політику забезпечення молодим жінкам можливості обіймати відповідальні посади в об'єднаннях, політичних установах та органах місцевого самоврядування.

26. В межах своєї компетенції місцеві та регіональні влади обов'язуються сприяти запровадженню з дитинства освітницькоі політики рівності між жінками та чоловіками і надавати вчителям педагогічні засоби для подолання соціальних і культурних стереотипів.

27. Для здійснення політики рівності між жінками та чоловіками місцеві та регіональні влади зобов'язуються:

і) відкрити штатну посаду для кваліфікованого фахівця, який займався би питаннями рівності чоловіків та жінок та проблемами жінок;

 іі) розробити середньостроковий план ліквідації нерівності серед молодих людей;

 ііі) публікувати щорічну доповідь, яка містить із розбивкою по статям та віковим групам статистичні дані про заходи, яких було вжито для забезпечення рівності між чоловіками та жінками, а також щорічну доповідь з оцінкою політики рівних можливостей;

 іv) здійснювати конкретну політику в інтересах дівчат і молодих жінок шляхом активної підтримки створення комітетів з координації політики забезпечення рівності між чоловіками та жінками.

28. Така політика має, зокрема, забезпечити дівчатам та молодим жінкам можливість:

і) отримувати конкретну інформацію про учбові курси, що дозволяють отримати ту чи іншу кваліфікацію;

 іі) заохочувати їх до професійно-технічної підготовки шляхом надання учбових стипендій та можливості навчатися на спеціальних курсах;

 ііі) навчати їх державному управлінню, покладаючи на них виконання обов'язків на найвищому рівні на основі квот місць, зарезервованих для жінок;

 іv) вживати фінансових заходів для забезпечення функціонування соціальних служб, що надають допомогу дівчатам та молодим жінкам.

Спеціальні заходи для сільських місцевостей

29. Регіональні впади та сільські общини зобов'язуються здійснювати в сільських районах спеціальну політику шляхом:

і) надання першочергової уваги підтримці середніх підприємств та кооперативів, створених молодими людьми, і одночасно активізації політики забезпечення працевлаштування в сільській місцевості, зокрема через підтримку малих та середніх підприємств і переробку сільськогосподарської продукції на місцевому рівні;

 іі) сприяння здійсненню політики в галузі житла, яка забезпечує молодим людям можливість мешкати в сільських регіонах;

 ііі) активізації освітницькоі політики, спрямованої на підтримку шкіл в сільських місцевостях з метою забезпечення освітницькоі бази, яка дозволить молодим людям брати активну участь в житті їхнього села чи регіону;

 іv) збереження або створення можливостей для професійно-технічної підготовки, які гарантують молодим людям право отримувати таку підготовку у їхньому регіоні;

 v) сприяння діяльності молодіжних клубів і асоціацій, створення або підтримки общинних центрів і/або пересувних пунктів, відкритих для всіх, і заохочення молодіжної

 діяльності та організацій, які стимулюють соціальне і культурне життя та надають молодим людям чудову можливість позбавитися ізоляції, розпоряджатися своїм власним життям і вирішувати найважливіші для них проблеми;

 vі) надання допомоги молодим людям для того, щоб вони могли відігравати активну роль в організації життя на місцевому рівні і управлінні ним.

Спеціальні заходи в галузі культури

ЗО. Місцеві та регіональні впади намагатимуться створити молодим людям умови для самовираження та реалізації їхніх творчих здібностей шляхом, наприклад:

- сприяння навчанню та творчому самовираженню у музиці, журналістиці та ремеслах;

 - надання допомоги у забезпеченні молодим людям можливості користуватися сучасними засобами вираження та комунікації і новітніми технологіями;

 - забезпечення їм матеріальної бази, такої як приміщення, інформаційні канали та матеріально-технічна інфраструктура, які вкрай необхідні для їхньої творчості, самовираження та культурної діяльності;

 - створення комунікаційних центрів, таких як місцеві та регіональні радіостанції та телевізійні канали, у програмах яких молоді люди можуть брати активну участь.

Охорона навколишнього середовища

31. Усвідомлюючи, що екологічні проблеми мають першочергове значення для молоді, яка буде змушена у майбутньому виправляти зроблені помилки, місцеві та регіональні впади зобов'язуються створити молодіжну екологічну фундацію у складі господарників, обраних представників і лідерів молодіжних об'єднань з метою розробки екологічних пріоритетів для їхніх регіонів.

32. З огляду на явне погіршення стану навколишнього середовища внаслідок нашого способу життя та короткозорих підходів місцеві та регіональні впади зобов'язуються надавати фінансову підтримку традиційним або експериментальним освітницьким проектам, спрямованим на поглиблення поінформованості в школах та молодіжних об'єднаннях щодо екологічних проблем.

33. Місцеві та регіональні влади зобов'язуються підтримувати міжнаціональні обміни з метою поглиблення загального розуміння екологічних проблем та необхідності створення наднаціональних структур.

Частина II. Організаційна основа участі молоді в місцевому та регіональному житті

34. Для здійснення політики у вищезазначених напрямках місцеві та регіональні влади зобов'язуються оптимізувати організаційну основу, яка регулює участь молоді в обговоренні та прийнятті рішень, що її стосуються.

35. Організаційна основа, яка регулює участь молоді, складається з структур, що можуть набувати різних форм в міських кварталах, містах, селах або навіть регіонах; такі структури мають надавати молодим людям та їх представникам можливість бути повноправними партнерами в здійсненні політики, що їх стосується.

36. Ці партнерські структури як засіб, за допомогою якого молодь може заявити про себе, посилити свою роль і підвищувати свій статус в житті общини, є одним з головних шляхів до практичного застосування цієї Хартії участі молоді в общинному житті.

Представник молоді

37. Для забезпечення молоді можливості бути практично представленою в муніципальних і регіональних органах в них обов'язково повинна бути передбачена посада представника молоді.

Там, де така практика не започаткована, місцеві та регіональні впади зобов'язуються розглянути в межах чинного на місцевому рівні законодавства можливості створення такої посади, яку має обіймати молода особа, призначена, наприклад, на пропозицію молодіжних об'єднань.

Впродовж встановленого терміну повноважень представник молоді надаватиме муніципальному підрозділу у справах молоді допомогу, слідкуватиме за послідовністю цілей політики в інтересах молоді та координуватиме рішення, що стосуються молодих людей.

Механізм спільного управління проектами

38. Знаючи про соціальні та культурні події, що відбуваються в їхній общині, їхньому кварталі або селі, молоді люди мають взяти на себе безпосередню відповідальність за відповідні проекти і відігравати активну роль в пов'язаній з ними діяльності.

З цією метою місцеві та регіональні влади зобов'язуються створити або підтримувати молодіжні ради як органи забезпечення активної участі молоді:

- до яких молоді люди обираються їхніми перевесниками;

 - в яких молоді люди, обрані головою зборів, як правило,

 керують роботою разом з мером або муніципальним радником у справах молоді;

 - до складу яких входять виключно молоді люди, за винятком мера та муніципального радника у справах молоді.

39. Молоді люди обираються до цих рад з урахуванням соціологічних реальностей відповідних муніципалітетів, включаючи квартальні молодіжні групи, молодіжні асоціації та організації, молодіжні та общинні центри, молодіжні ради та школи.

40. Використовуючи кошти, виділені місцевими або регіональними владами, ці молодіжні ради здійснюють свою діяльність у чотирьох напрямках:

- вони відслідковують потреби та бажання молодих людей і аналізують проблеми, що існують в таких галузях як житло, планування міської забудови, відпочинок, культурна діяльність;

 - вони розглядають в підкомітетах разом з експертами, місцевими обраними представниками та службовцями можливості здійснення тих чи інших проектів;

 - вони складають кошториси витрат, а також ухвалюють та здійснюють рішення;

 - вони підбивають підсумок діяльності.

41. На додаток до здійснення проектів ці молодіжні ради можуть залучатися до обговорення питань, що стосуються молоді конкретного кварталу, міста чи села.

 Надаючи молодим людям можливість висловлювати свою думку щодо їхніх проблем, ці ради таким чином привчають молодь до демократичного життя та управління державними справами.

Механізм консультацій

42. Це форум для регулярного і постійного офіційного діалогу між обраними представниками і делегатами або представниками молодіжних асоціацій і організацій, якими можуть бути молоді люди, обрані їхніми перевесниками, молоді працівники соціальної сфери, лідери молодіжних асоціацій, молодіжних клубів, общинних центрів, соціальних центрів, служб планування сім'ї, інформаційних центрів та центрів обслуговування або лідери молодіжної ради, - тобто координаційний орган - посередник між молодіжними асоціаціями та організаціями у конкретному муніципалітеті або регіоні.

Цей механізм є форумом, на якому розробляються різні напрямки політики, яка потім здійснюється разом з молодими людьми та в їхніх інтересах.

 Поділитися