MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Рекомендація Rec(2002)13 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо опублікування та розповсюдження тексту Європейської конвенції з прав людини і практики Європейського суду з прав людини в державах-членах»

27.02.2009   

УХВАЛЕНО

на 822-й сесії заступників

міністрів Комітету міністрів

від 18 грудня 2002 р.

994_001 ), 995_004 ) (далі – Конвенція), і зокрема практики Європейського суду з прав людини (далі – Суд) як конституціонального забезпечення захисту публічного порядку в Європі;

995_004 ) на національному рівні, оскільки він дає змогу забезпечити узгодженість внутрішньодержавних рішень з цією практикою і запобігти порушенням;

995_004 ) серед національних органів влади, передусім судів, і повний доступ до напрацювань у прецедентній практиці Суду, викладених мовою (мовами) держави»;

994_001 ), згідно з якою офіційними мовами Ради Європи є англійська та французька, 995_004 ) мовою (мовами) держави,

995_004 ) мовою (мовами) країни таким чином, щоб знання його було ефективним і щоб національні органи влади, передусім суди, могли його застосовувати;

995_004 ) та основоположною прецедентною практикою Суду;

http://echr.coe.int), зокрема забезпечуючи наявність посилань на цю сторінку на національних Інтернет-сторінках, які, як правило, використовуються для правових досліджень;

 

v. забезпечували судові органи текстами відповідних прецедентних рішень у друкованій та/або електронній формі (CD-Rom, DVD тощо) чи обладнанням, необхідним для доступу до практики Суду через Інтернет;

 

vi. забезпечували, в разі необхідності, швидке розповсюдження серед державних органів, таких як суди, правоохоронні органи, пенітенціарні установи або соціальні служби, а також, коли це доцільно, і серед недержавних інституцій – таких як об’єднання адвокатів, професійні об’єднання тощо, – тих рішень, які можуть мати особливе значення в їхній діяльності, якщо потрібно, то разом з пояснювальною запискою або циркуляром;

 

vii. забезпечували негайне інформування національних органів влади чи інших структур, які мають безпосередній стосунок до конкретної справи, про рішення або ухвалу Суду, наприклад, надіславши їхні копії;

 

viii. розглянули можливість співпраці з метою опублікування в друкованій або електронній формі збірок наявних рішень чи ухвал Суду мовами, що не є офіційними в Раді Європи.

 

 

 Поділитися