MENU

Чи мають право проектні інститути забороняти міським радам робити генплани доступними для громадськості?

25.05.2010
Богдан Бондаренко, Володимир Щербаченко

У цій публікації проаналізовано одне із найбільш поширених юридичних обґрунтувань відмов органів місцевої самоврядування у доступі громадянам та громадським організаціям до текстової та графічної частин генеральних планів населених пунктів. Зокрема у статті аналізується відмова у наданні генеральних планів із посиланням на те, що гриф обмеження доступу до містобудівної документації надається не самими органами місцевого самоврядування, а їх розробниками - проектними інститутами. На основі цього робиться: для отримання доступу до генпланів необхідна згода їх розробника. Відповідність цього висновку духу закону аналізують автори статті.

 

У рамках проекту моніторингу доступності генеральних планів населених пунктів України, Східноукраїнський центр громадських ініціатив (СЦГІ) розіслав інформаційні запити до близько двохсот міських та селищних рад України з проханням надати інформацію про затверджену містобудівну документацію відповідних населених пунктів. Також Центр просив надати органи місцевого самоврядування доступ до графічної складової (карт) генеральних планів цих міст і селищ. Абсолютна більшість органів місцевого самоврядування відмовила СЦГІ у запитуваному доступі. Частина відмов у наданні копій карт або іншому способі ознайомлення з ними обґрунтовувалася узагальнено кажучи за такою логічною схемою: міська (селищна) рада  не може надати доступ до генерального плану, оскільки розробник (проектний інститут), визнав ці документи такими, що містять конфіденційну інформацію, що знаходиться у власності держави.

На думку посадових осіб органів місцевого самоврядування та прокуратур, що розглядали скарги СЦГІ на відмови у наданні документів по інформаційному запиту, для отримання запитуваних матеріалів сторона-запитувач повинна одержати дозволи проектного інституту-розробника генплану.

Відповіді на запити до міських рад та скарги до органів прокуратури більш ніж красномовно ілюструють описувану ситуацію:

м. Антрацит Луганської обл.: «… Згідно пунктів 5; 17; 39 постанови КМУ № 1893 та п.4 Наказу Служби безпеки України від 25.11.2009 р. № 755 виконавчий комітет Антрацитівської міської ради не може змінювати гриф обмеження доступу документам, які одержані від інших організацій, а також робити копії без письмової згоди тих організацій, що їх підготували. Заступник міського голови О.В. Ларін»

м. Бориспіль Київської обл.: «… Відповідно до пп. 2 п. 17 вищезазначеної Постанови документи з грифом "Для службового користування", одержані від сторонніх організацій, можуть бути розмножені тільки за їх згодою, тобто для отримання зазначеної в листі інформації Вам необхідно звернутись до розробника Генерального плану міста. …Заступник міського голови М.А.Піскор»

м. Бровари Київської обл.: «… Одночасно повідомляємо, що розробником всієї містобудівної документації м. Бровари є Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто», який згідно з чинним законодавством України, визначає режим доступу до створеної мостобудівної документації. … начальник управління місто будування та архітектури, головний архітектор міста Л.Є.Рибакова»

м. Дружківка Донецької обл.: «… - на даний час відповідно до ст.37 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, доступ до текстової та графічної складової Генерального плану для ознайомлення і роботи з документами з грифом «ДСК» здійснюється з дозволу керівників організацій (структурних підрозділів), у володінні та розпорядженні яких перебувають ці документи за наявності письмового запиту організацій, в яких вони працюють із зазначенням характеру завдання , що виконується;

- згідно зі ст. 39 зазначеної Інструкції ... копіювання для сторонніх організацій документів з грифом «ДСК» здійснюється за погодженням з організаціями-авторами цих документів. На даний час в місті немає технічної можливості виконати копії зазначених документів відповідного формату; Міський голова В.С.Гнатенко»

м. Запоріжжя: «Надати Вам засвідчені копії графічної частини Генерального плану м. Запоріжжя не представляється можливим тому що, що вони містять інформацію обмеженого користування. Гриф цієї інформації присвоєний розробником УДНДІП «Діпромісто». … Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С. М. Гладченко»

м. Кіровоград: «Згідно з чинним законодавством України для отримання засвідченої копії графічної складової генерального плану Вам необхідно звернутися до Українського державного інституту проектування міст «Діпромісто», який є розробником генерального плану міста Кіровограда, і яким матеріали, що стосуються генплану, позначені грифом «Для службового користування». … Перший заступник міського голови С. Табалов»

м. Комсомольськ Полтавської обл.: «Вищевказаним матеріалам організація-розробник надала гриф обмеження «Для службового користування». Тому доступ до текстової та графічної частин Генерального плану регламентується «Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», затвердженою Постановою Кабінету Міністрів Україні № 1893 від і 27.11.1998р.

Згідно з п. 17 вищевказаної Інструкції, документи з грифом «Для службового користування», одержані від сторонніх організацій, можуть бути розмножені тільки за їх згодою.

На даний час від організації-розробника не надходили відомості щодо зміни чи скасування грифу обмеження доступу. Перший заступник міського голови Ю. М. Муха»

м. Красний Луч Луганської обл.: «На Ваш запит про надання інформації … виконком Краснолуцької міської Ради інформує Вас, що рішенням експертної комісії «Діпроміста», запрошені документи містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави. Міський голова М.І. Антощенко»

м. Кременчук Полтавської обл.: «2. Матеріалам генерального плану міста Кременчука інститутом «Діпромісто» надано гриф «Для службового користування». Доступ до даної інформації здійснюється у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998р. № 1893 (із змінами відповідно до Постанови від 26.08. 2009р. № 899) «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави»;

3. Відповідно до п.39 Постанови КМУ № 1893 «... Копіювання для сторонніх організацій документів з грифом «Для службового користування», одержаних від інших організацій, здійснюється за погодженням з організаціями-авторами цих документів. … Заступник міського голови І. І. Крикливець»

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.: «…В ході перевірки встановлено що генеральний план м. Кривого Рогу, затверджений Постановою Ради Міністрів УРСР № 435 від 19.12.84 р., має обмежувальний гриф «Для службового користування», який накладено інститутом-розробником, та є власністю держави і знаходиться в користуванні органів місцевого самоврядування. … Прокурор м. Кривого Рогу Ф.Кириєнко»

м. Миколаїв: «Матеріали Генерального плану міста Миколаєва у складі графічних матеріалів (17 позицій) та текстових матеріалів - пояснювальна записка (2 томи) - є матеріалами для службового користування й знаходяться в секторі захисту інформації виконкому Миколаївської міської ради на постійному збереженні. …

Графічним матеріалам містобудівної документації «Генплан міста Миколаєва» гриф «Для службового користування» надано її розробником Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто».

З огляду на викладене, порушень з боку службових осіб Миколаївської міської ради в ході перевірки не виявлено. Підстав для прокурорського реагування не вбачаю. Прокурор міста В. Котков»

м.Ровеньки Луганської обл.: «На виконання вимог Закону України «Про державну таємницю» та Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоуправління, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1561-12, доступ до текстової та графічної складової Генерального плану міста можуть отримати особи, які мають допуск до державної таємниці.

До наступного часу підприємство, яке виготовляло Генеральний план гриф «Таємно» не змінювало. Міський голова О.О. Онасенко.»

м.Сєвєродонецьк Луганської обл.: «…Пояснювальній записці в генплані та графічному матеріалу розробником генерального плану - Харківським проектним інститутом було надано гриф «таємно». На теперішній час, враховуючи конфіденційну інформацію яка міститься в цих документах , пояснювальній записці та графічному матеріалу генплану наданий гриф «Для службового користування». Ознайомитись з генпланом можуть особи, яким наданий допуск у порядку , затвердженому законодавством згідно з Інструкцією, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №1893 від 27.11.1998р. … Заступник міського голови Ю.О.Головко»

м.Слов’янськ Донецької обл..: «Генеральний план міста Слов’янська розроблений територіальним проектним інститутом «Донбасцивільпроект» у 2004 році та затверджений рішенням Слов’янської міської ради від 26.01.2005 р. № 20-ХХIV-4. Графічна частина генерального плану має гриф секретності «таємно» та «Для службового користування», який надано проектним інститутом на підставі Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом голови Служби безпеки України від 01.03.2001 року №52. … Заступник міського голови В.В. Гаркавенко»

м. Стебник Львівської обл..: «- Генеральний план міста Стебника розроблений Львівським державним підприємством державним інститутом проектування міст «Містопроект» за рахунок державних коштів;…

- надати Вам засвідчену копію графічної складової Генерального плану міста Стебника немає можливості, оскільки даний генплан знаходиться під грифом "ДСК" (для службового користування), а згідно пункту 21 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 «Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави» - розмноження документів з грифом "Для службового користування" у друкування або розмноження апаратами здійснюється з дозволу керівника організації (структурного підрозділу) за підписаними ним нарядами під контролем канцелярії. Вам необхідно звернутися у вищезазначений проектний інститут, який являється генеральним проектувальником генплану міста Стебника та отримати відповідні копії, які Вас цікавлять. … міський голова Роман Калапач»

м. Чернігів: «Щодо надання на паперових або електронних носіях засвідченої копії графічної складової Генерального плану та іншої містобудівної документації повідомляємо, що для роботи з ними необхідно мати у своєму розпорядженні атестат відповідності, виданий Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України у встановленому законодавством порядку, на технічні засоби обробки інформації з грифом «Для службового користування». Враховуючи неможливість розмножування грифованнх матеріалів без згоди їх розробників та вимоги щодо роботи з ними згідно з «Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видані та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893, управління не в змозі задовольнити Ваше прохання. … Начальник управління {архітектури та містобудування} Л.В.Павлінська»

«… Гриф «Для службового користування» накладається на містобудівну документацію (в тому числі на Генеральний план м. Чернігова) його розробником - Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» (м. Київ) відповідно до положень Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1893 від 27.11.1998 року.

Роз’яснюємо що згідно з вимогами п. п. 17, 39 вказаної Інструкції, документи з грифом «Для службового користування», одержані від сторонніх організацій, можуть бути розмножені тільки за їх згодою. Копіювання для сторонніх організацій документів з грифом «Для службового користування», одержаних від інших організацій, здійснюється за погодженням з організаціями-авторами цих документів.

Виходячи з положень п. 37 зазначеної інструкції, представники інших організацій допускаються до ознайомлення і роботи з документами з грифом «Для службового користування» з дозволу керівників організацій (структурних підрозділів), у володінні та розпорядженні яких перебувають ці документи, за наявності письмового запиту організацій, в яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується. … Перший заступник прокурора міста Чернігова радник юстиції О.М.Кузьменко»

м. Шахтарськ Донецької обл.: «На підставі Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави: «Копіювання для сторонніх організацій документів з грифом «Для службового користування», одержаних від інших організацій, здійснюється за погодженням з організаціями-авторами цих документів», тому пропонуємо Вам звернутися до проектного інституту «Донбасцивільпроект» як до організації - автора, для отримання копії графічної складової генерального плану міста Шахтарська. Міський голова О. В. Наумович».

На перший погляд, відповіді правомірні написані у відповідності із  пп. 37 та 39 «Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 1893 від 27.11.1998р.:

«37. Представники інших організацій допускаються до ознайомлення і роботи з документами з грифом «Для службового користування» з дозволу керівників організацій (структурних підрозділів), у володінні та розпорядженні яких перебувають ці документи, за наявності письмового запиту організацій, в яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується. …

39. Зняття копій, а також здійснення виписок з документів з грифом «Для службового користування» співробітниками організації, де перебувають документи, проводиться з дозволу керівника організації (структурного підрозділу).

 Копіювання для сторонніх організацій документів з грифом «Для службового користування», одержаних від інших організацій, здійснюється за погодженням з організаціями-авторами цих документів.»

Цитована інструкція затверджена на підставі ст. 30 Закону України «Про інформацію»: «Стосовно інформації, що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону встановлено обмежений доступ - надано статус конфіденційної. Порядок обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, що містять зазначену інформацію, визначається Кабінетом Міністрів України.» Принагідно звернемо увагу на такий  нюанс: описуване право було делеговано Кабінету Міністрів України поправкою в законі від 11.06.2004 р.  а інструкція була затверджена значно раніше, 27.11.1998 р. Отже понад п’ять років поспіль зазначена інструкція діяла поза правовим полем.

Але чи є правомірним застосування зазначеної інструкції і втаємничення генеральних планів тепер? Перевірку «правомірності» ми проводимо двома шляхами: аналізуємо правовий акт на відповідність іншим нормам законодавства та обмірковуємо його логічність. Щодо аналізованого випадку, то застосування зазначеної інструкції багатьма органами місцевого самоврядування міст України, що також підтримують органи прокуратури, таку перевірку не витримує.

Насамперед помилковим є бачення проектних інститутів як правовласників містобудівної документації окремих міст. Відсутність розуміння того, що  «цивільпроекти» та «діпроміста» не є власниками генпланів продемонстрували безліч виконкомів у своїх відповідях на запити Східноукраїнського центру громадських ініціатив. Лише у відповіді  із Дніпропетровської міської ради знаходимо розуміння того факту, що саме міське самоврядування (що репрезентує місцеву громаду) є справжнім правовласником містобудівної документації: «Відповідно до рішення міської ради від 06.08.08 № 37/35 «Про порядок користування матеріалами генерального плану розвитку міста Дніпропетровська на період до 2026 року», матеріали генерального плану розвитку міста розроблялися за рахунок коштів міського бюджету та є власністю територіальної громади міста Дніпропетровська. Дозвіл на користування матеріалами генерального плану повинна надавати міська рада. Вищевказаним рішенням міська рада доручила Головному архітектурно-планувальному управлінню Дніпропетровської міської ради надавати актуальну інформацію за матеріалами генерального плану розвитку міста Дніпропетровська на період до 2026 року відповідно до письмових запитів згідно з Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженою постановою КМУ від 27.11.1998 № 1893 (без передачі будь-яким організаціям у користування). В. о. начальника управління М.А. Улізько».

Цитата наведена вище відображає справжню сутність відносин прав власності на містобудівну документацію: проектні інститути не просто діляться власною документацією із міськими радами, але виконують   замовлення міських рад та передають їм оплачені органами самоврядування матеріали. Для кращого розуміння  викладеної  думки наведемо аналогію з адвокатської практики. Уявимо, що до адвоката звертається клієнт та просить скласти певний документ (наприклад, договір). Для його розробки, замовник передає адвокатові певну документацію (так само як міські ради передають для розробки генплану різну службову  інформацію, карти, матеріали спеціальних досліджень, тощо). Адвокат не має права розголошувати отриману інформацію (зміст документів), а також зміст складеного договору. Але чи це означає, що клієнт після отримання від адвоката тексту договору буде позбавлений права без згоди останнього розголошувати вміст створеного документа? Чи повинен тепер клієнт запитувати дозвіл адвоката, коли є необхідність показати текст договору третім особам? Відповідь на обидва запитання: «ні». Клієнт сам має право вирішувати, як йому вчиняти із документом, який належить саме йому.

Абсурдність поставлених вище запитань у прикладі із адвокатською практикою очевидна, проте саме такою перекрученою логікою керуються міські ради відмовляючи в наданні доступу до текстів генпланів. При вирішенні питання про надання доступу до містобудівних документів третім особам вони поширюють на таку документацію дію пунктів Інструкції про необхідність отримання дозволу від установ (проектних інститутів), що розробили цю документацію. Але містобудівна документація замовляється міськими та селищними радами, виконується за бюджетні кошти (зокрема кошти місцевого самоврядування) і призначена для реалізації місцевим самоврядуванням передбачених законом повноважень. Від так, по своїй суті, ця документація має належить міській раді і саме вона повинна мати визначальне право розпоряджатися цими документами.

Вцілому, описувана у статті «схема» обмеження доступу до генпланів побудована на невизнанні факту права власності міських рад на генеральні плани та певній суперечності між п. 37 та п.39 Інструкції (цитуються вище). У п. 37 використовується термін «у володінні та розпорядженні яких перебувають ці документи», а у п.39 – «здійснюється за погодженням з організаціями-авторами цих документів». Отже п.39 можна розглядати як такий, що заперечує абсолютне право власності організації чи установи, яка є власником документу/матеріалів, адже зобов’язує власника узгоджувати питання користування власністю із організацією, яка підготувала документ.

Щонайменше, описувана схема є нелогічною щодо генеральних планів, оскільки надає проектним інститутам права, що перешкоджають органам місцевого самоврядування виконувати їх базові функції. Зокрема, аналізований механізм поширення отримання доступів до генпланів суперечить Закону України «Про планування і забудову територій». Цей закон покладає на органи місцевого самовряднування обов’язок ініціювати розробку генпланів, затвердити їх, забезпечити публікацію рішень про розробку та після прийнятих рішень про їх затвердження визначити терміни дії даних документів[1]. Не зрозуміло чому до компетенції органу місцевого самоврядування віднесено ухвалення рішення про розробку, здійснення фінансування, проведення громадського обговорення та затвердження генпланів, а право розкривати інформацію, що міститься у них, – обмежено зобов’язанням звертатися за дозволом до проектних інститутів, які до того ж не є органами влади (субєктами владних повноважень)?

Особливо гостро постає питання про неповне невиконання  норм закону щодо забезпечення доступу громадськості до тексту генерального плану у тих містах, де ці документи затверджені  після набуття чинності цитованих вище норм закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву». Зокрема це зауваження стосується м. Миколаєва, який був затверджений 18.06.2009р.

Правова колізія, що описується в цій статті, значною мірою відображає існуючий стан переходу  від тоталітарного суспільства, в якому органи місцевого самоврядування мають мінімальні права,  до демократичного, із розвинутими органами місцевого самоврядування, які володіють широкими повноваженнями а також несуть за їх здійснення належну відповідальність. В Україні такий перехід ще до кінця не відбувся. Місцеве самоврядування хоч і отримало належне йому право розробляти (замовляти розробку) генеральних планів міст, проте свідомо чи несвідомо не побажало взяти на себе відповідальність за оприлюднення зазначених документів та забезпечення до них доступу громадськості.

В нашій країні все ще даються взнаки радянські підходи до планування розвитку населених пунктів. За часів СРСР генеральні плани міст централізовано розроблялися малочисельними проектними інститутами, багато із яких спеціалізувалися на виготовлені містобудівної документації для певного типу міських поселень. Після розробки, генплани затверджувалися радами вищого рівня (наприклад, генплани обласних центрів затверджувала Верховна Рада УРСР) і фактично у формі директиви спускалися населеним пунктам. І хоча тепер рівень контролю центральних органів виконавчої влади над розробкою містобудівної документації суттєво зменшився, тип мислення і моделі планування залишилися багато в чому старими.

Прикметним є той факт, що в країнах розвинутої демократії, де генеральні плани є документами відкритими і повністю доступними для громадськості, розробкою генеральних планів займаються відповідні підрозділи відділів архітектури і планування самих міських рад. Від так ні у кого навіть не виникає питання про те,  що один із головних документів місцевого самоврядування може втаємничуватися сторонньою установою, виконавцем послуг замовлених міською радою.

 Автори статті не засуджують сам факт розробки генеральних планів проектними інститутами. Абсурдно ігнорувати українські реалії, адже саме в проектних інститутах сконцентрований провідний фаховий потенціал української планувальної науки. Проте саме міські ради, як повноправні і повноважні органи місцевого самоврядування, мають нести відповідальність за доступність генеральних планів. Саме тому Східноукраїнський центр громадських ініціатив подав судовий позов проти міських рад 24 обласних центрів та м. Сімферополь, що відмовили у задоволенні інформаційного запиту щодо доступу до їх генеральних планів. Складно прогнозувати, як вчинить у цій ситуації суд: формально, як і прокуратура, процитувавши у рішенні вищезгадані правові норми, або ж розбереться у суті правовідносин та визнає незаконною вподобану міськими радами викривлену логіку правовідносин, зобов’язавши їх надати доступ громадськості до матеріалів генпланів.

Окрім судового процесу, є ще інші засоби усунути описувану у статті правову колізію – змінити законодавство. СЦГІ вже звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням розяснити, які заходи він здійснив та планує здійснити згідно п. 4 перехідних положень Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» від 16.09.2008. Після вивчення «напрацювань» чиновників їм буде запропоновано уточнити певні норми законодавства, у тому числі п.37,39 Інструкції про конфіденційну інформацію. Отже сподіваємося, що описані дії спонукатимуть державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування уважніше ставитися до законодавчих норм та застосовувати їх у відповідності із духом права.         [1] Ст.30-3 Закону України «Про планування і забудову територій», яка була додана до тексту закону 16.09.2008р. встановлює:

«…  обласні, районні ради, а також сільські, селищні, міські, районні у місті ради (їх виконавчі органи) при вирішенні питань планування і забудови територій зобов’язані забезпечити: 

 оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації, місцевих правил забудови з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками;

 оприлюднення розроблених та погоджених в установленому законодавством порядку проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови і доступ громадськості до цієї інформації; …

Оприлюднення прийнятих Верховною Радою Автономної Республіки Крим або відповідним органом місцевого самоврядування рішень щодо розроблення та затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови, результатів громадського обговорення проектів містобудівної документації та місцевих правил забудови здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування таких рішень у засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах цих органів (за наявності). …

Оприлюднення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови здійснюється не пізніш як у місячний строк з дня надходження до Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідного органу місцевого самоврядування розроблених та погоджених в установленому законодавством порядку таких проектів шляхом публікації повідомлень про проведення громадського обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови та поширення їх у друкованому вигляді у формі інформаційного пакета чи брошури…».

 

 Поділитися