MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Харківська правозахисна група. РІЧНИЙ ЗВІТ 2009

26.05.2010   

Зміст

1. Резюме     

2. Запобігання катуванням і поганому поводженню

            2.1. Аналітична, законотворча та лобістська діяльність          

            2.2. Розвиток системи надання правової допомоги жертвам катувань  

            2.3. Розвиток і зміцнення мережі запобігання катуванням       

            2.4. Інформаційно-просвітницькі та освітні заходи        

3. Участь у конституційному процесі       

4. Удосконалення законодавства та практики доступу до інформації           

5. Кампанія по боротьбі з ксенофобією та дискримінацією     

6. Історія дисидентського руху та політичних репресій

7. Публікації 

8. Фінансова інформація    

Додаток. Список грантів    


     1. РЕЗЮМЕ

 У 2009 р. Харківська правозахисна група (далі ХПГ) продовжила роботу в трьох напрямках:

 • Правове просвітництво та популяризація правозахисних ідей;
 • Аналіз стану прав людини в Україні;
 • Допомога громадянам, чиї права були порушені, проведення громадських розслідувань фактів порушення прав людини.

У 2009 році одним з найважливіших напрямків діяльності ХПГ було запобігання катуванням і поганому поводженню. Він включає в себе аналітичну, законотворчу та лобістську діяльність, проведення інформаційно-пропагандистських та просвітницьких заходів, а також розвиток системи надання правової допомоги жертвам катувань і розвиток та зміцнення мережі з запобігання катуванням. Так, наші експертипідготували кілька розділів уновомупроектіКримінально-процесуального кодексу, amicus curie для Конституційного суду України у справі про доступ до правосуддя за заявою адвоката Голованя, взяли участь у підготовці та обговоренні всіх законопроектів, передбачених Концепцією та Національним планом дій із запобігання катуванням, які розглядалися в Міністрестві юстиції. Ми створили досить тісніробочі зв’язки між регіональними правозахисними НУО і адвокатамиз метою розслідування випадків застосування катувань. Ми надаликонсультації та допомогу близько 800 особам, 58 з них стали жертвами катуваньтапоганого поводження. Ми надалиправову допомогу в межах діяльності Центру правової допомоги в 35 справах, 22 з яких були профінансовані Центром. Зокрема,4заяви були прийняті Європейськимсудомз прав людини до розгляду, у справах за підтримки Центру. Ми провели два громадських слуханнящодо дотримання прав людини в діяльності МВС і в кримінально-виконавчій системі. Ми також провели такі освітні заходи: два семінари для суддів, тритренінгидля адвокатів, один семінар для прокурорів, а також Школуз прав людини для співробітників департаментуМВС з моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС. Ми провели кілька прес-конференцій та інших громадських заходів, присвячених запобіганнюкатуваннямта поганомуповодженню.

Активно працювала приймальня для людей, чиїправа порушені. Протягом2009рокуХПГотримала1691 письмову скаргу про порушення прав людини з боку державних органів. Ми завершили 1180 справі отрималипозитивний результат у 512 випадках. Крім того, ми дали більшніж2734 усніконсультації.

У 2009 році ХПГпродовжилароботу за наступними темами:

розвиток законодавства і практики щодо доступу до інформації, зокрема, доступу до архівів;

кампанія проти ксенофобії та дискримінації в Україні;

дослідження історії дисидентського руху в Україні, підготовка та видання книг на цю тему.

ХПГ також продовжувала виконувати функції Центру існуючої мережі, що об’єднує регіональні правозахисні організації в усіх регіонах України. ХПГ збирала інформацію про порушення прав людини, провадила аналітичну та просвітницьку діяльність. Факти порушень прав людини та їх первинний аналіз були опубліковані в бюлетені «Права людини» (ПЛ, що виходить два рази на місяць українською мовою, і щомісяця англійською мовою). Наш щомісячний бюлетень «Права людини. Громадянська освіта» (ГО) включає матеріали з викладання прав людини для дітей та різних соціальних і професійних груп. Ці видання поширюються серед НУО, окремих зацікавлених осіб, а також державних органів, засобів масової інформації, бібліотек тощо.

Ті ж канали використовуються для розповсюдження правової просвітницької літератури, що підготовлена та опублікована в ХПГ окремо або спільно з іншими організаціями, різних інформаційних матеріалів, підготовлених ХПГ спільно з іншими організаціями. Такі матеріали ми публікували у вигляді книг, 1000 примірників кожна. У 2009 році вийшлодруком32 такихвидання.Крім того, в ХПГ задоволено 386 клопотань з різних регіонів України про бажання отримувати інформаційні матеріали з питань прав людини. Ці матеріали розповсюджувались серед учасників освітніх заходів.

Інформація про порушення прав людини, діяльність ХПГ і членів правозахисної мережі постійно оновлюється на веб-порталі ХПГ http://khpg.org.Існують українська, російська та англійська версії порталу. Середня кількість відвідувачів складала близько 1000 за добу. Постійно поповнювалися виданнями  й матеріалами ХПГ та іншими виданнями електронна бібіліотека з прав людини http://library.khpg.orgта музей-архів дисидентського руху в Україні http://archive.khpg.org.

 Загальні витрати ХПГ у 2009 році склали 3 983 057 грн. (див.список донорів у Додатку).

2. ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАННЯМ І ПОГАНОМУ ПОВОДЖЕННЮ

 2.1. Аналітична, законотворча та лобістська діяльність

 2.1.1. Загальні дані

 Ми продовжуємо на постійній основі аналітичну роботу, що включає:

 • моніторинг законодавчої роботи парламенту;
 • вивчення міжнародних документів і моніторинг практики міжнародних органів;
 • підготовку законопроектів;
 • підготовку та/або надання консультацій з підготовки підзаконних актів;
 • надання експертних висновків щодо проектів законів, адміністративної практики і складання рекомендацій;
 • обговорення моделі НПМ, їх переваг та недоліків;
 • співпраця з КЗК та ПЗК;
 • проведення широкої інформаційної кампанії, щоб заручитися підтримкою для впровадження ФПКЗК і створення НПМ;

Під час нашої діяльності ми співпрацюємо з Міністерством юстиції, зокрема, зі спеціальним департаментом – офісом Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з метою використання механізмів, створених за законом «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» для впливу на законотворчу діяльність міністерств і відомств.

Ми також беремо участь у розробці інших елементів правової системи, які мають важливе значення для запобігання катувань, наприклад, участь у розробці нового Кримінально-процесуального кодексу (див. нижче).

Ми провели глибокий аналіз Кримінально-виконавчого кодексу та іншого відповідного законодавства щодо забезпечення прав і безпеки ув’язнених та затриманих.

Ми також брали участь в обговоренні та лобіюванні законопроектів про безоплатну систему правового захисту і пов’язаних з нею норм інших законів, нового Закону «Про свободу інформації», «Про доступ до публічної інформації», а також закони, пов’язані зі злочинами на грунті ненависті.

Ми беремо участь у розробці та підготовці рекомендацій відносно змін у наказах, інструкціях та інших нормативних актах МВС.

Також ми продовжуємо підготовку коментарів до публікації про відповідність національного законодавства та практики міжнародним і регіональним стандартам у сфері захисту прав людини. Ці коментарі засновані як на теоретичних дослідженнях, так і на конкретних справах, результатах моніторингу та повідомленнях від інших організацій з прав людини. Діяльність Центру (див. розділ 2.2.2.2 нижче), який дозволяє нам збирати докладну інформацію не тільки про факти застосування катувань та поганого поводження, але й про реальне функціонування системи із запобігання поганому поводженню, доступних засобів правового захисту та їх використання. Інформація, зібрана офісами безоплатної правової допомоги і Центром також необхідна для розробки ефективних змін в законодавстві і обгрунтованням для лобіювання змін через громадські кампанії та інші форми інформаційно-просвітницької діяльності.

Приклади з нашої аналітичної діяльності наводяться нижче.

 2.1.2. Підготовка розділів нового Кримінально-процесуального кодексу

Наші юридичні експерти взяли участь у підготовці декількох розділів у новому проекті Кримінально-процесуального кодексу України (КПК): розділ про міліцейський арешт, про слухання щодо взяття під варту і звільнення під заставу, правила взяття показань і свідчень, зокрема, прийнятності зізнань, поправки до законодавства про психіатричне затримання, затримання бродяг та жебраків, адміністративне затримання, утримання під вартою в очікуванні екстрадиції та інших видів позбавлення волі. Після декількох нарад, спрямованих на ефективне обговорення нового проекту, 14 жовтня 2009 Кабінет Міністрів України затвердив його. Того ж дня проект з’явився в Інтернеті на сайті Міністерства юстиції для громадського обговорення. 17 жовтня 2009 представник Генерального секретаря Ради Європи висловив особливу думку щодо проекту і зазначив, що він повинен бути ухвалений якомога швидше.

З метою поліпшення проекту і виявлення можливих неточностей, ми плануємо обговорити його з різними цільовими групами: суддями, прокурорами, адвокатами тощо в ході майбутніх тренінгів та семінарів у 2009 і 2010 роках і надати результати Міністерству юстиції (або відповідному Парламентському комітету, якщо він буде працювати) для узгодження.

У листопаді 2009 року, протягом другого тренінгу для адвокатів ми перевіряли положення нового КПК з адвокатами та експертами з правових питань, зокрема, положення, що стосуються слухань про взяття під варту і звільнення під заставу. Ми підготували практичні справи для учасників і обговорили застосування положень проекту. Ми порівняли нові положення КПК на відповідність нормам Європейської конвенції з прав людини і принципам закладеним в прецедентнах Європейського суду з метою виявити ймовірні переваги та недоліки нового КПК.

 2.1.3. Підготовка та обговорення законопроекту про НПМ

Наші експерти взяли участь у дискусії щодо НПМ, що проходила у Києві. Ми дали наші рекомендації Міністерству юстиції України до проекту Закону про НПМ, підготовили зауваження щодо існуючих механізмів контролю за місцями утримання під вартою та пропозицію моделей НПМ, що містить докладний аналіз переваг і недоліків кожної моделі. Ми беремо активну участь у модифікації тексту законопроекту. Проект закону передбачає створення нового органу – Національної комісії з запобігання катувань. На жаль, ці процедури тривають довше ніж ми розраховували в основному через поведінку державної влади. Міністерство юстиції до теперішнього часу направило законопроект до різних державних органів з метою отримання від них рекомендацій та/або зауважень, що забирає велику кількість часу. Ми вважаємо, що немає необхідності включати зауваження органів державної влади у підготовці даного законопроекту, оскільки, в будь-якому випадку, він буде розглянутий у профільному комітеті та перевірений багато разів після його реєстрації в парламенті. Ми також приступили до обговорення проекту на конференції, що відбулася у Львові в листопаді 2009 року. У конференції взяли участь національні та міжнародні експерти з метою вивчення поточних тенденцій, проблем і практичних аспектів реалізації ФПКЗК.

 2.1.4. Підготовка та обговорення законопроекту щодо виконання рішень ЄСПЛ у двох прецедентних справах проти України

Юристи ХПГ взяли участь у підготовці та обговоренні законопроекту, що спрямований на виконання двох постанов Європейського суду проти України – Невмержицький проти України і Кучерук проти України. Через відсутність чіткого національного законодавства щодо примусового годування (Європейський суд у справі Невмержицький проти України, примусовим годуванням заявника було порушено статтю 3 Конвенції) і брутальну відмову в медичній психіатричній допомозі в СІЗО, Міністерство юстиції України обговорювало цей законопроект на круглому столі в Києві в листопаді 2009 року. Наші фахівці взяли активну участь у цьому обговоренні. Ми вже надали наші рекомендації щодо даного законопроекту Міністерства юстиції України.

 2.1.5. Зміни внутрішніх нормативних актів МВС

Наші юристи підготували рекомендації та зауваження до законопроектів України та пропозиції щодо функціональних інструкцій МВС, зокрема:

«Щодо змін до деяких законодавчих актів України про примусове годування особи за рішенням суду за медичним діагнозом»;

«Щодо змін до деяких законодавчих актів України про надання психіатричної медичної допомоги ув’язненим»;

«Щодо процедури громадянського розслідування після заяви, яка стосується порушень прав людини співробітниками МВС»;

«Щодо заходів стосовно запобігання незаконного насильства в МВС»;

«Проблеми дотримання права особи на житло або іншу власність»;

«Необхідні зміни в спільний наказ МВС та Державного департаменту з питань виконання покарань № 300/73 від 23.04.2001»;

«Доповнення до Наказу № 300». «Щодо організації слідчих органів МВС»;

«Щодо ліквідації невідповідності Інструкції, що прийнята Наказом МВС № 181 від 28.04.2009»;

«Проект Інструкції щодо утримання особи, підозрюваної у скоєнні злочинів, в установах МВС»;

«Пропозиції до положень функціональних інструкцій МВС"

 

2.1.6. Підготовка amicuscuriaeдля Конституційного Суду України

У травні 2009 року Конституційний суд України попросив ХПГ надати юридичний висновок щодо наявності правової допомоги для громадян під час його/її допиту в якості свідка або у справі його/її виклику до органу державної влади. Юристи ХПГ висловили свою позицію, і деякі їх зауваження були враховані і знайшли своє відображення у рішенні Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року. Після цього рішення положення статті 59 Конституції України слід розуміти у широкому сенсі, тобто твердження «кожна людина має право на правову допомогу» має на увазі наявність правової допомоги, яка гарантується державою усім без будь-яких незаконних перешкод і незалежно від характеру їх правового статусу в органах державної влади.

 2.2. Розвиток системи надання правової допомоги жертвам катувань

 2.2.1. Надання юридичних консультацій у громадській приймальні ХПГ

У 2009 громадська приймальня ХПГ надала консультації та допомогу 1691 людям. Приблизно 53 з них стали жертвами катувань та/або поганого поводження, 69 – поскаржилися на свавільні затримання, арешт або порушення в ході розслідування, 206 осіб скаржилися про повне ігнорування їх скарг та/або заяв до компетентних державних органів. 66 осіб скаржилися на непомірну тривалість розглядів у національних судах та невжиття заходів щодо забезпечення правосуддя за законом.

 2.2.2. Надання правової допомоги та представництва жертв катувань та жорстокого поводження

Юристи надали допомогу та представництво жертвам порушень прав людини, у тому числі представництво в ЄСПЛ. У 2009 році Європейський суд виніс 13 судових рішень у справах Центру правової допомоги та 5 рішень проти України стало остаточним.

У звітний період наступні рішення Європейського суду у справах за підтримки Центру правової допомоги стали остаточними:

23 січня 2009 – рішення Солдатенко проти України. Суд ухвалив, що видача заявника в Туркменістан буде порушенням статті 3 Конвенції і встановив де-факто мораторій на видачу до Туркменістану; мали місце також порушення статті 5 § 1 (F) і статті 5 § 4 і порушення статті 13 Конвенції. Справа стала прецедентом для наступних рішень суду у випадках, що стосуються принципу невидачі.

13 лютого 2009 – рішення Муравська проти України. Суд встановив, що мало місце порушення статті 2 Конвенції відповідно до її процесуальної частини через неправильне розслідування смерті від третіх осіб.

18 березня 2009 – рішення Луценко проти України. Рішення зацікавлені використовувати як доказ для засудження заяв, отриманих від осіб, що знаходяться під тиском. Суд постановив, що було порушення статті 6 §§1 і 3 Конвенції, тому що право на захист було обмежено до такої міри, що негативно позначилося на справедливому розгляді в цілому, отже, Суд знайшов порушення статті 6 §1 Конвенції.

18 березня 2009 – рішення Кац та інші проти України. Суд встановив порушення статті 2 Конвенції через відсутність медичної допомоги, що призвела до загибелі людини і неефективне розслідування цих подій. Було також встановлене порушення статті 5 Конвенції.

18 березня 2009 – рішення Новик та інші проти України. Суд встановив порушення статті 5 Конвенції, посилаючись на свої висновки у справі Солдатенка.

Європейським судом у звітний період були винесені наступні рішення:

19 лютого 2009 року:

Шабельник проти України(№ 16404/03). Суд ухвалив, що Україна порушила статті 6 §§1 і 3 Конвенції у зв’язку з використанням заяви, яка була отримана від заявника під примусом і без його адвоката

Доронін проти України(№ 16505/02). Суд встановив порушення статті 5 §1, 5 §3 Конвенції через маніпуляції з національним законодавством з метою уникнути судового контролю за затриманням і через тривале утримання під вартою.

Рішення щодо Романа Мірошниченка (№ 34211/04). Суд ухвалив, що Україна порушила статтю 5 §3 Конвенції у зв’язку з тривалим утриманням під вартою без достатніх підстав.

12 березня 2009 року:

Свєтлорусов проти України(№ 2929/05). Суд ухвалив, що Україна порушила статтю 5 §1 (F), 5 §4, 5 §5 Конвенції на підставі аналогічних справ Солдатенка й Новика.

Сергій Волосюк проти України(№ 1291/03). Порушення статті 5 §§3 та 4 Конвенції у зв’язку з довгим і необгрунтовані утриманням під вартою, порушення статті 6 §1 Конвенції. Суд також встановив порушення статті 8 Конвенції щодо контролю листування заявника і покарання його за позаконтрольну передачу його скарги на дії адміністрації до вищого державного органу.

15 жовтня 2009 року:

Чайковський проти України(№ 2295/06). Суд ухвалив, що Україні не вдалося виконати свої зобов’язання відповідно до статті 34 Конвенції у зв’язку з утриманням тюремною владою корпусу листа Суду до заявника;

Дубовик проти України(№ 33210/07). Суд встановив порушення статті 5 §§1 та 4 Конвенції у зв’язку з відсутністю детального і визначеного законодавства про утримання під вартою в очікуванні екстрадиції. Суд встановив також, що українське законодавство не дає заявнику право на компенсацію, як того вимагає стаття 5 §5 Конвенції;

Охрименко проти України (№ 53896/07). Суд постановив, що мало місце порушення статті 3 Конвенції щодо утримання заявника в наручниках під час його перебування в лікарні;

Поліщук проти України(№ 21231/04). Суд постановив, що тривалість судового розгляду була надмірною і не відповідає критеріям «розумного терміну», тому він встановив порушення статті 6 §1 Конвенції.

19 листопада 2009 року:

Глинов проти України(№ 13693/05). Суд ухвалив, що черезконтроль за листуванням заявника була порушена стаття 8 Конвенції.

Кабулов проти України(№ 41015/04), де-факто мораторій на видачу в Казахстан. Суд ухвалив, що видача заявника в Казахстан буде порушенням статті 3 Конвенції; Україна порушила статтю 13 Конвенції, мало місце також порушення статті 5 §1(F) Конвенції щодо утримання заявника під вартою від 23 серпня до 13 вересня 2004 року тощо. Суд ухвалив, що мали місце порушення статей 5 §2, 5 §4, 5 §5 Конвенції. Він постановив, що український уряд не виконав своїх зобов’язань відповідно до статті 34 Конвенції.

10 грудня 2009 року:

Коктиш проти України(№ 43707/07), заборона на видачу заявника до Білорусі. Суд ухвалив, що там також має місце порушення статті 3 Конвенції щодо матеріальних умов утримання заявника під вартою в ІТТ і СІЗО. Суд постановив, що мало місце порушення статті 3 Конвенції щодо лікування заявника під вартою, а також щодо умов транспортування заявника; що мало місце порушення статті 5 §§ 1, 4, 5 Конвенції. Він також постановив, була порушена стаття 13 Конвенції у зв’язку зі скаргою заявника щодо порушення статті 3 Конвенції про умови його утримання під вартою.

Крейдич проти України(№ 48495/07). Суд встановив порушення статті 5 §§ 1 і 4 Конвенції. Ці висновки були засновані головним чином на відсутності достатніх юридичних підстав для затримання заявника до рішення про екстрадицію, а також відсутності процедури, за якої законність цього затримання має бути розглянута судом. Суд також повторив, що українське законодавство не забезпечує заявнику право на компенсацію, як того вимагає стаття 5 §5 Конвенції.

Юристи Центру правової допомоги підготували 22 звернення до Європейського суду. Всі ці заяви були підтримані Центром.

Центр також надає допомогу 13 заявникам до Європейського суду незалежно від пріоритетів в межах мандата ценртру, і фінансування відповідно до схеми надання правової допомоги.

Юристи Центру правової допомоги підготували 10 комунікацій з урядом протягом звітного періоду. Центр передбачає, що від 5 до 10 випадків пройде стадію комунікації протягом наступного року.

Адвокати Центру та адвокати, що ведуть справи за контрактами, беруть участь також в численних судових розглядах на національному рівні. Ці справи включають, наприклад, представлення інтересів Яременка, Луценка і Шабельника у Верховному суді у слуханнях в порядку виключного провадження після рішення Європейського суду про порушення права на справедливий судовий розгляд. Крім того, було розпочато судову справу щодо доступу адвокатів і представників неурядових організацій до ув’язнених і зараз перебувають на розгляді. Юристи також представляють жертв поганого поводження та інших порушень прав людини в органах  внутрішніх справ у випадках, що стосуються катувань, надмірного насильства з боку міліції, відсутності медичної допомоги в місцях утримання під вартою та інших порушень прав ув’язнених. Юристи часто відвідують ув’язнених в місцях утримання під вартою з метою ефективного представлення їх інтересів та захисту від можливих репресивних заходів.

 2.3. Розвиток та зміцнення мережі з запобігання катуванням

2.3.1. Громадські слухання про дотримання прав людини в діяльності Державного департаменту виконання покарань

Попередньо ми планували організувати дводенний семінар для вчених, експертів-криміналістів та представників Департаменту щодо відповідності кримінального законодавства і практики міжнародним стандартам.

Проте, 19 серпня 2009 року був змінений  голова Державного департаменту виконання покарань. Новим головою став Олександр Галінський. У порівнянні з колишнім керівником, він показав більшу відкритість до співпраці з організаціями громадянського суспільства. Ми вирішили скористатися цією можливістю і провести більш широкі громадські слухання. Через більшу кількість учасників, ми вирішили провести громадських слухань за 1 день замість 2-х, але зробити їх більш інтенсивними.

Під час підготовки слухань ХПГ була видана книга «Проблеми прав ув’язнених в кримінально-виконавчій системі України» накладом 1000 примірників. Вона була передана до центрального апарату Держдепартаменту і розіслана у 27 його регіональних відділень, а також до НУО, які мали намір взяти участь у слуханнях.

Ми організували і провели громадські слухання про дотримання прав людини в межах діяльності Державного департаменту з виконання покарань 28 вересня в Києві. У них взяли участь 120 осіб, у тому числі 27 голів регіональних департаментів, 80 представників неурядових організацій з Києва та інших регіонів України. Учасники обговорили проблеми прав ув’язнених та напрямки удосконалення законодавства та практики, які стосуються прав засуджених та обвинувачених. Пан Галінський підкреслив, що такі громадські слухання допомогають кримінально-виконавчій системі удосконалювати систему забезпечення прав людини і що їх треба проводити частіше. Багато учасників мали можливість поставити питання і висловити свою позицію з відповідних питань.

Було багато презентацій. Серед авторів були заступник міністра юстиції Валерія Лутківська, начальник департаменту Генеральної прокуратури з нагляду за законністю в діяльності Держдепартаменту Валентин Неділько, Євген Захаров, співголова ХПГ, Аркадій Бущенко, експерти з питань кримінально-виконавчого права Андрій Гель, Михайло Романов, Ірина Яковець, адвокати, вчені та інші.

Ми поширили багато публікацій для всіх учасників і отримали подяку за ініціативу ХПГ.

Висвітлення Громадських слухань в медіа:

Державний департамент виконання покарань, «Дотримання прав людини»: http://kmu.gov.ua/punish/control/uk/publish/article;JSESSIONID=41AADBCC7B8E7C7F5BD3F95FAE7F4C36?art_id=65132&cat_id=45347;

Державнийдепартамент виконання покарань «Інформація щодо питань громадських слухань»:

http://kmu.gov.ua/punish/control/uk/publish/article?art_id=65307&cat_id=45347;

Українська громадська асоціація, Центр з захисту прав людини «Свобода»:

http://odnasprava.org.ua/?menu=info&id=25&idnew=176.

 

2.3.2. Громадські слухання про дотримання прав людини в діяльності МВС (за підтримки Європейської комісії, МФ «Відродження» і посольства Німеччини в Україні)

ХПГ також організувала та провела громадські слухання щододотримання прав людини в діяльності МВС 2 жовтня у Києві. З метою підготовки слухань ХПГ оголосила проведення слухань на початку липня і зібрала резюме доповідей відповідно до напрямків діяльності МВС. Співробітники ХПГ упорядкували ці резюме і опублікували у книзі «Дотримання прав людини в діяльності МВС» накладом 500 примірників (формат А4, 292 сторінки). Також співробітниками ХПГ була підготовлена й опублікована книга «Вибрані рішення Європейського Суду з прав людини у справах проти України, які стосуються МВС» накладом 500 примірників (формат А4, 148 сторінок). Кожен учасник слухань отримав ці дві книги та багато інших публікацій.

Слід зазначити, що ХПГ організувала і провела громадські слухання спільно з партнером –  Департаментом МВС з моніторингу дотримання прав людини в діяльності МВС.

Було близько 400 учасників, у тому числі всі 27 голів обласних управлінь МВС, 25 представників міністерства, представників київських та регіональних неурядових організацій, журналістів. На слуханнях був присутній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який сказав у своєму вступному слові, що порушення прав людини співробітниками органів внутрішніх справ як і раніше, є серйозною проблемою для міністерства. Він сказав, що в 2008 році було більше 40 тисяч скарг на міліцію, більше 3,7 тисячі з яких були визнані дійсними. Він вважає, що ця цифра є «неприпустимо високою», і додав, що в 2009 МВС ініціювало 400 кримінальних розслідувань щодо своїх співробітників.

Учасники слухань працювали у 8 секціях:

1-а секція

Право на життя в контексті діяльності МВС, заборона катувань та інших видів поганого поводження. Право на свободу та безпеку. Умови утримання під вартою в ІТУ МВС

2-а секція

Право на недоторканність приватного життя. Доступ до інформації в розпорядження МВС.

3-а секція

Насильство в родині та діяльність МВС. Боротьба з торгівлею людьми. Права дитини.

4-а секція

Освіта з прав людини в контексті діяльності МВС. Громадський контроль за діяльністю МВС. Громадські ради.

5-а секція

Аспекти права власності, що стосуються МВС. Скарги на незаконні дії та бездіяльність співробітників МВС.

6-а секція

Боротьба проти дискримінації, расизму та ксенофобії. Права іноземців, біженців та шукачів притулку в діяльності МВС.

7-а секція

Свобода мирних зібрань та свобода об’єднань і діяльність МВС.

8-а секція

Гендерна рівність. Права працівників МВС

Учасниками слухань обговорювалося багато проблем у сфері прав людини в діяльності МВС. Були прийняті рекомендації для МВС. Ці рекомендації були розглянуті Громадською Радою з прав людини при МВС 10 грудня і прийняті в цілому. Колегія міністерства (головний орган, що ухвалює рішення міністерства), буде розглядати ці рекомендації і шукати шляхи їх практичного застосування з урахуванням зміни внутрішніх нормативних актів МВС.

Висвітлення громадських слухань в медіа:

Радіо «Свобода»: http://radiosvoboda.org/content/article/1842278.html

МВС Криму: http://crm-mia.gov.ua/forum/viewtopic.php?t=927

Василь Костів, помічник міністра регіонального управління в Івано-Франківській області:

http://vkostiv.if.ua/index.php?name=News&file=article&sid=38

Інтернет-сторінка «Goroganin»: http://nikportal.net/story.php?id=2277&pers=user

(Нікополь, Дніпропетровська область)

"МВС: ми повинні створити реальну структуру захисту прав людини від радянської машини репресій» (Стаханов, Луганська область):

http://stakhanov.org.ua/2009/10/02/mvs-ukrayini-mi-povinni-peretvoriti-iz.html

Новини телеканалу «ICTV»: http://ictv.ua/facts/news-ukrayina/647147/

Газета «Vgoru»: http://vgoru.org/modules.php?name=News&file=article&sid=8319

(Херсон)

Інтернет-сайт МВС у Закарпатській областях:

http://zak-umvs.gov.ua/pages/09.10.09/blank05.htm

Інтернет-блог Софіївської районної Ради (Дніпропетровська область):

http://sofrada.dp.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=1

Інтернет-сайт МВС:

http://poshuk.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/253306;JSESSIONID=EC37D7DFB971C299DFA9A256EA67181B

Веб-сайт МВС в Херсонській області:

http://umvs-kherson.gov.ua/hronika/hronika.php?page=koz1410.html

Інформаційний портал proUA.com: http://ua.proua.com/news/2009/10/02/110057.html

Газета «Репортер»: http://reporter.rovno.ua/politic/120(Рівне)

Інтернет-сайт «Антикримінальний вибір» – «МВС має бути більш відкритою для суспільства»:

http://anti-crime.org/articles.php?ni=21954

УНІАН: http://human-rights.unian.net/ukr/detail/192444

Інтернет-блог 4post.com.ua: http://4post.com.ua/politics/145284.html

Поле істини: http://polepravdy.te.ua/?page=news&newsid=383&sub= (Тернопіль) та інші.

 

2.3.3 Моніторингові відвідування

Представники нашої організації та наші партнери взяли активну участь у моніторингових відвідуваннях на регулярній основі. Ми також регулярно беремо участь в обговоренні вдосконалення методів роботи мобільних груп МВС і в лобіюванні створення подібних механізмів контролю в інших державних органах.

Успішний досвід роботи мобільних груп було визнано міжнародними організаціями та міжнародною спільнотою. Так, при звітуванні України до Комітету ООН з прав людини, представники комітету з двадцяти трьох країн відзначили серйозні досягнення мобільних робочих груп. Комісар Ради Європи Томас Хаммарберг також підтримав спільну ініціативу української міліції та громадськості. Цей факт дає підстави очікувати розширення цієї діяльності на інші правоохоронні органи, що мають місця утримання під вартою, особливо Державний департамент України з питань виконання покарань та інші державні устани, в тому числі установи, що встановлюють певні обмеження на свободу – Міністерства охорони здоров’я, оборони, праці та соціальної політики, освіти і науки України тощо.

 

2.3.4. Громадська кампанія у справах Олександра Яременка та Станіслава Луценка

Яременко і Луценко (див. розділ 2.2.2.2 вище) виграли справи у Європейському суді з прав людини.

У справі Яременка Європейський суд негативно вразив трюк слідчих зі зміною статті обвинувачення, і допиту Яременка без адвоката, у зв’язку з цим. Це було визнано кричущим порушенням права на захист, особливо з урахуванням українського законодавства, що зобов’язує участь адвокату у випадку обвинувачення за статтями, що передбачають максимальне покарання: раніше – смертний вирок, а зараз – довічне ув’язнення. Влада, маніпулюючи обвинуваченням, задовільнила (ніби-то добровільну) відмову Яременка від захисника. Європейський суд встановив, що заява Яременка про погане поводження не була належним чином розглянута. Суд узяв до уваги його заяви, що свідчення були отримані незаконним шляхом, і вирішив, що в ході судового слідства було порушено право Яременка зберігати мовчання, яке гарантує справедливість судового розгляду. Суд також зазначив, що відсутність будь-яких розбіжностей і невідповідностей в докладних свідченнях Яременко та іншого обвинуваченого С., що стосуються обставин вбивства у 1998 році дає підстави до припущення, що ці свідчення були добре скоординовані і отримані проти волі обвинувачених. Суд встановив, що мало місце порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з нездатністю влади провести ефективне розслідування тверджень заявника про те, що він піддавався поганому поводженню з боку міліції та прокуратури, а також статті 6 §1 Конвенції.

Цього літа в Україні Верховний суд повторно розглянув справу пана Яременка, при цьому фактично проігнорувавши рішення Європейського суду з прав людини. Він ухвалив, що всі посилання на докази, отримані незаконно, мають бути вилучені з вироку суду, але фактичне рішення залишив без змін. Ніхто не очікував такого рішення з боку Верховного Суду, оскільки найбільш логічним і розумним було б повернути справу до нового судового розгляду. Ми бачили, нахабний саботаж рішення Європейського суду, який, м’яко кажучи, не покращує імідж України на міжнародній арені. Що змусило Верховного суду повести себе таким чином? Він мав прекрасну можливість зробити величезний крок на шляху значного поліпшення кримінального судочинства в цілому шляхом впровадження рішення Європейського суду у справі Яременка проти України. І тепер це буде сприйнято на нижчих інстанціях органів влади міліцією, прокуратурою, судами як знак того, що все залишається по-старому. Це буде сприйняте як відкрите заохочення катувань і порушення права на справедливий судовий розгляд.

Ситуація в правоохоронних органах істотно не змінилася. Зізнання, отримані шляхом незаконного насильства, фізичного або психологічного, використовуються як доказ вини, і винесення вироків на підставі сумнівних доказів є загальною ситуацією. Соціологічне опитування щодо незаконного насильства в органах внутрішніх справ, проведене ХІСІ і ХПГ у 2009 році виявило, що понад 600 тисяч осіб стає жертвами фізичного насильства під час кримінального розслідування кожного року. Зрозуміло, що система кримінального правосуддя вимагає серйозних змін, але це вже окрема дискусія.

Справу Луценка Верховний Суд України відмовився переглядати взагалі.

 

2.3.5. Презентація щорічної доповіді «Права людини в Україні – 2008. Доповідь правозахисних організацій

25 червня 2009 ХПГ разом з УГСПЛ зробили презентацію доповіді «Права людини в Україні – 2008» у Міністерстві юстиції України в Києві. Щорічна доповідь була підготовлена ХПГ та УГСПЛ у співпраці з 30 організаціями в галузі прав людини з усіх регіонів України.

Презентація відбулася напередодні Міжнародного дня підтримки жертв катувань. І це не випадково, тому що продовження застосування катувань та поганого поводження залишається серйозною проблемою в Україні.

Хоча одним із позитивних моментів у минулому році було збільшення співпраці з Міністерством внутрішніх справ і розширення діяльності спеціального департаменту моніторингу прав людини, проблема застосування катувань щодо людей, які знаходяться під вартою в міліції з метою одержання зізнання досі не бута вирішена.

Практично ніякого прогресу взагалі неможна побачити у Державному департаменті з питань виконання покарань, а Україна, як і раніше, порушує свої зобов’язання перед Радою Європи щодо статусу цього Департаменту. Ці проблеми продовжуються із року в рік: Департамент закритий і не хоче ніяких змін, система оскарженя страждає серйозними недоліками, протести ув’язнених часто забороняються або спотворюються, і практично ніколи не отримують адекватної реакції.

Немає нічого дивного у тому, що соціально-економічні питання значною мірою вийшли на перший план у цьому році, а розрив між багатими і бідними збільшився. Зростання цін і комунальних платежів означає, що кількість людей, що живуть у злиднях, збільшилася. Очевидно захист прав людини не є пріоритетом Уряду, і не дивно, що люди відчувають себе незахищеними.

Однією з найбільш тривожних галузей, де відсутність волі до проведення реформ є найбільш очевидною, є судова система. Істотні зміни, які вже давно необхідно здійснити, просто не були проведені. З іншого боку, у 2009 році ми бачили обурливі приклади, коли політики брутально проявляли свою зневагу до незалежності судової влади. До того ж, навіть коли справедливість у суді досягнута, близько 70% судових рішень просто не виконується.

Продовження надмірного використання спостереження можна побачити через значне зростання з 2005 року кількості ордерів на прослуховування телефонних розмов виданих апеляційними судами: від 15 тисяч у 2005 році до понад 25 тисяч у 2008 році. Ці цифри значно перевищують аналогічний показник у європейських країнах, де більш ніж тисячу замовлень на рік видається тільки у Франції та Нідерландах. Третя частина ордерів у 2008 році була отримана слідчими підрозділами СБУ. У 2009 році кількість дозволів склала приблизно 20 тисяч.

Особливу занепокоєність протягом 2008 і 2009 років викликає збільшення зазіхань на свободу слова. Національна експертна комісія із захисту суспільної моралі стала особливо активною у другій половині цього року, і випустила декілька екстраординарних рішень, в тому числі висновок про те, що роман відомого письменника Олеся Уляненка є порнографічним. Все це відбувається за законом, небезпечно розпливчастим і непередбачуваним, проглядається явне бажання вторгнутися у творчу сферу, що не може бути розцінене як необхідне у демократичному суспільстві.

Одним з життєво необхідних інститутів захисту прав людини повинна бути служба Уповноваженого з прав людини. Рівень її активності є вкрай недостатнім, про що свідчить навіть неподання річної доповіді кожного року, як того вимагає закон. У середу 24 червня п’ята «щорічна» Доповідь була представлена у парламенті, і лише нещодавно стала доступною для громадськості.  Однією з багатьох галузей, в яких омбудсмен міг би відігравати величезну роль, є національні превентивні механізми відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань, одначе, перепік втрачених можливостей набагато більше.

Листи Уповноваженого гнітюче схожі на відповіді, отримані від інших державних установ.

Багато реформ часто готується з участю організацій із захисту прав людини, потрібна тільки політична воля, але її бракує.

У доповіді ХПГ/УГСПЛ розглядаються інші питання, що викликають занепокоєння, у тому числі екологічні права, права біженців та інших осіб.

Другу презентацію доповіді було проведено 6 липня 2009 року у конференц-залі готелю «Хрещатик». Вона була присвячена дотриманню прав людини в діяльності правоохоронних органів. Ми запросили представників цих органів, послів країн ЄС та США, представників міжнародних організацій, представників партнерів та інших неурядових організацій з прав людини, журналістів. Ми організували синхронний переклад з української на англійську. Експерти ХПГ і державні службовці обговорили різні аспекти прав людини в МВС, Департаменті виконання покарань, прокуратурі. На цій конференції ми представили нашу нову публікацію «Проблеми дотримання прав ув’язнених у кримінально-виконавчої системи України».

ХПГ організувала презентацію спільно з організацією-партнером Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

Крім того, 6 липня 2009 року ХПГ організувала зустріч усіх наших регіональних партнерів, з тим щоб скоординувати наші дії і долучити партнерів до роботи з запобігання катуваням і поганому поводженню. Ми обговорили напрямки діяльності, створили методику її виконання і розглянули практичні питання, а також адміністративні процедури, що стосуються обладнання та послуг для регіональних партнерів.

 2.4. Інформаційно-просвітницькі та освітні заходи

 2.4.1. Школа з прав людини для співробітників Департаменту МВС з моніторингу прав людини

Ми провели чотириденний семінар з прав людини для співробітників Департаменту МВС з моніторингу дотримання прав людини 25-28 березня. Були присутні 35 учасників цього департаменту. В останні два дні 10 лідерів у сфері правозахисних НУО, які проводять спільні заходи з працівниками Департаменту, приєдналися до них.

У ході попередніх освітніх програм ХПГ, ми сформували колектив досвідчених тренерів, які досягли успіху в перетворенні окремих лекцій в комплексне викладання пов’язаних між собою тем, а також розробили методологію, засновану на рольових іграх. У тренінгу взяли участь експерти ХПГ Аркадій Бущенко, Володимир Каплун, Людмила Клочко, Геннадій Токарєв, Євген Захаров та експерти МВС Юрій Бєлоусов, Андрій Черноусов, Денис Кобзін, Катерина Левченко, Олег Мартиненко у якості модераторів, викладачів та тренерів.

Співробітники департаменту МВС з моніторингу дотримання прав людини є колишніми співробітниками міліції та активістами з захисту прав людини, які формально стали публічними посадовими особами. Для співробітників першої категорії необхідні знання прав людини в контексті діяльності МВС. Для співробітників другої категорії необхідне знання специфіки діяльності МВС. Співробітникам обох категорій необхідні обговорення та рекомендації, що стосуються відносин між працівниками МВС, ЗМІ та НУО. Для цього, ми провели школу з прав людини, де були обговорені різні аспекти роботи нового департаменту МВС.

Лекції та семінари були зосереджені на наступних питаннях:

 1. Що таке права людини?
 2. Що таке захист прав людини?
 3. Роль правозахисних організацій.
 4. Механізм захисту прав людини та запобігання порушень прав людини.
 5. Організація консультаційних центрів для осіб, чиї права порушені співробітниками міліції
 6. Національні правозахисні установи та неурядові організації: можливості для співробітництва.
 7. Принципи та методи співпраці між співробітниками департаменту МВС та НУО з прав людини
 8. Співпраця Департаменту МВС та ЗМІ.
 9. Поширення інформації про діяльність Департаменту МВС. Розвиток сайту Департаменту МВС http://umdpl.info.
 10. Імовірні порушення прав людини в різних сферах діяльності МВС:
 11. незаконне насильство під час кримінального розслідування, зокрема, застосування катувань і поганого поводження;
 12. незаконне позбавлення волі;
 13. порушення щодо конфіденційності інформації;
 14. порушення, що стосуються конфіденційності зв’язку;
 15. порушення щодо недоторканності особи і житла;
 16. боротьба з торгівлею людьми;
 17. боротьба проти насильства в сім’ї;
 18. випадки ксенофобії і расових забобонів у всіх сферах діяльності міліції;
 19. порушення прав біженців та шукачів притулку;
 20. порушення прав людей з ВІЛ та СНІДом, а також наркоманів тощо.

Однією з цілей школи було обговорення особливостей діяльності Департаменту МВС і різниці між національними установами із захисту прав людини та іншими державними органами, а також зміцнення співробітництва між департаментом МВС та НУО з прав людини. Зокрема, ми обговорювали функціонування національних превентивних механізмів відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань, як типового прикладу національного інституту з прав людини. Учасники мобільних груп МВС, співробітники МВС та активісти з захисту прав людини обговорили питання спільного моніторингу дотримання прав людини шляхом відвідувань місць позбавлення волі. Крім того, члени громадських рад при регіональних управліннях МВС розповіли про свій досвід громадського контролю за діяльністю міліції. Кожен учасник школи отримав пакет видань ХПГ у сферіі прав людини в діяльності МВС.

 

2.4.2. Дводенні семінари для суддів

Згідно з проектом ми повинні були провести один 2-денний семінар для суддів у м. Києві. Але наші партнери, Академія суддів України, запропонували провести два семінари в Харкові і Донецьку в будівлі Апеляційного суду, а не один семінар в Києві. Ми погодилися з цією пропозицією.

Семінар для суддів у Харкові та Донецьку був включений до програми регіонального відділення Академії суддів України у межах курсів безперервної професійної підготовки суддів.
Тому ми провели два дводенні семінари для суддів. Особливу увагу було приділено проблемі зізнання, даного під примусом і стандартам щодо розгляду питання про доречність утримання під вартою, а також розгляд скарг про незаконні дії міліції.

Семінари (11-12 листопада в Харкові і 2-3 грудня в Донецьку) були присвячені вивченню відповідних міжнародних норм і прецедентного права в галузі прав людини, їхні підходи до захисту, різні аспекти судового контролю за діяльністю органів виконавчої влади та впровадження міжнародних стандартів у вітчизняній практиці, використання нових процедур, створених за Адміністративно-процесуальним кодексом, впровадження Закону про виконання рішення Європейського суду з прав людини, практичні аспекти юрисдикції, ефективну юридичну допомогу жертвам порушень, особливо затриманих та ув’язнених та інших практичних проблем судочинства. У семінарі в Харкові взяли участь судді з Харківської, Сумської та Полтавській областей; у семінарі в Донецьку взяли участь судді з Донецької, Запорізької та Луганської областей. Тривалість кожного семінару – два дні: щоденно по дві сесії тривалістю чотири години, тобто 8 годин на день.
Обидва семінари для суддів мали ідентичні програми, проте різним було сприйняття. Ми розглянули наступні теми:

11 листопада / 2 грудня, 2009 року

Право на свободу та безпеку, правові аспекти статті 5 ЄК, аналіз рішень Європейського суду проти України, які стосуються порушення статті 5, концепція нового КПК, загальні вимоги справедливого судового розгляду, «громадські права», «кримінальне обвинувачення» відповідно до положень статті 6 ЄК, кримінальне судочинство, додаткові гарантії відповідно до Конвенції, презумпція невинуватості, допустимі (правомірні) докази, що існують у справі (міжнародні та національні аспекти).

12 листопада / 3 грудня, 2009 року

Умовно-дострокове звільнення і зміна терміну, що залишився, на більш м’яке покарання: теорія і практика, оцінка виправлення ув’язненого, порядок виконання судового рішення, рекомендації щодо застосування обмежень під час знаходження під адміністративним контролем, специфіка справ, що стосуються статті 391 Кримінального кодексу України, загальна концепція нового КПК, презентація та обговорення.

Семінари відвідали 26 суддів у Харкові і 35 суддів у Донецьку.

Серед викладачів семінару були п. Бущенко – експерт ХПГ з права, пані Яковець – науковець з Академії права України, п. Ліщина – юрист, колишній працівник юридичної служби Європейського суду, пані Клочко – керівник громадської приймальні ХПГ.

Слід зазначити, що учасники (судді) в Донецьку виявилися більш сприйнятливими, ніж їхні колеги на семінарі в Харкові. Можна було уявити, що судді з Донецької, Запорізької та Луганської областей більш охоче отримати необхідну інформацію та готові співпрацювати з НУО, проте практика є іншою.

 2.4.3. Семінар для працівників прокуратури

14-15 грудня 2009 року в Національній академії прокуратури України, м. Київ, ми провели 2-денний семінар для прокурорів «Роль прокуратури у запобіганні катуванням в установах Державного департаменту з питань виконання покарань».

Ми розглянули наступні теми:

14 грудня 2009 року

Кримінальний характер катувань, заборона катувань, огляд рішень Європейського суду проти України, які стосуються катувань, доступ до інформації, що є в розпорядженні прокуратури і стосується катувань, проблеми кримінального переслідування з урахуванням рішень ЄСПЛ проти України, дисциплінарна практика в установах Державного департаменту з питань виконання покарань.

15 грудня 2009 року

Моніторинг незаконних порушень в правоохоронних органах, прецеденти рішень ЄСПЛ, запобігання катувань в установах Державного департаменту з питань виконання покарань, інші заходи обов’язкового характеру.

Серед лекторів семінару були проф. Куц – проректор з наукової роботи  Національної академії прокуратури України, п. Захаров – співголова ХПГ, п. Бущенко – експерт ХПГ з кримінального процесу, пані Лутківська – заступник міністра юстиції і колишній представник Уряду в Європейському суді, пані Яковець – науковець з Академії правових наук України, пан Шевчук – професор Києво-Могилянської академії і колишній суддя adhocЄвропейського суду.

У семінарі взяли участь 60 прокурорів, усі отримали видання ХПГ по темі катувань.

 2.4.4. Підготовка адвокатів

У 2009 році ми провели річні навчальні курси для адвокатів – зкомбіновані курси тренінгів та дистанційної освіти. У них взяли участь 35 адвокатів з різних регіонів України. Основною метою курсів є продовження і покращення взаємодії між нашими організаціями і адвокатами, залучення їх до правозахисних судових процесів і підвищення їхньої кваліфікації.

Перший тренінг (перша сесія)

У межах річного навчального курсу для юристів, що складається з двох 4-денних тренінгів (повний робочий день) та дистанційного курсу навчання, ми провели перший тренінг для адвокатів у Харкові, з 18-ма учасниками (адвокатами і юристами з різних регіонів України). Перше заняття тривало 4 дні з 21 по 24 квітня 2009 року.

Ми розглянули наступні теми:

1-й день, 21 квітня 2009 року, вівторок

Права людини (загальний огляд з використанням інтерактивних форм навчання), міжнародні механізми захисту прав людини (лекція), проблеми національного законодавства у зв’язку з відсутністю механізму, що передбачений статтею 5 §3 Європейської конвенції захисту людини прав (дискусія, інтерактивність), положення, передбачені статтею 5 §4 Конвенції (лекція).

2-й день, 22 квітня 2009 року, середа

Моделювання злочину (проводиться за допомогою інтерактивних форм навчання), практична робота в малих групах, професійних адвокатський допит (практична програма навчання), технологія проведення адвокатського допиту (лекції), різні аспекти співпраці з державними органами, співпраця з помічниками міністра внутрішніх справ України з прав людини.

3-й день, 23 квітня 2009 року, четвер

Розслідування на місці (важливі аспекти), переваги і недоліки національного законодавства щодо судово-медичної експертизи, судово-хімічної експертизи, суттєві порушення закону, практична робота в малих групах.

4-й день, 24 квітня 2009 року, п’ятниця

Практична робота в малих групах, судово-медична експертиза (практичні аспекти), а також важливі питання, щодо перевірки експертизи, суттєві помилки та механізми подачі апеляції на судово-медичну експертизу.

Перший тренінг (дистанційний курс)

Щорічний курс охоплює також дистанційний курс навчання, щов основному складається з практичних завдань. Ми проводили дистанційне навчання з квітня 2009 року. Практична робота включає в себе тести з теорії європейських механізмів захисту прав людини, письмові завдання, які повинні бути зроблені у визначений термін. Ми створили спеціальну групу розсилки в інтернеті, щоб наші фахівці, викладачі, учасники мали можливість для обговорення завдань в межах дистанційного курсу.

Перший тренінг (друга сесія)

Ми провели другу сесію підготовки адвокатів у межах річного курсу з 15 до 19 грудня 2009 року. Учасникам була викладена детальна інформація щодо статтей 2, 3, 5, 6, 8, стаття 1 Протоколу № 1 Європейської конвенції. Курс також включав розвиток практичних навичок подання заяв до Європейського суду з прав людини.

Ми розглянули наступні теми:

1-й день, 15 грудня 2009 року, вівторок

Структура заяви до ЄС, робота адвоката на міжнародному та національному рівнях, обговорення нового проекту Кримінально-процесуального кодексу (далі КПК), практичні завдання (робота в групах, підготовка заявки до ЄС), права пацієнтів (фільм і обговорення).

2-й день, 16 грудня 2009 року, середа

Право на життя, матеріальні аспекти статті 2 Європейської конвенції, заборона катувань, матеріальні аспекти статті 3 Європейської конвенції, процесуальні аспекти статей 2 і 3, ефективні засоби правового захисту, практичні завдання (робота в групах, підготовка заявки за статтями 2 і 3 ЄК), обговорення нового проекту КПК.

3-й день, 17 грудня 2009 року, четвер

Право на свободу та безпеку, правові аспекти статті 5 ЄК, аналіз рішень Європейського суду проти України, що стосуються порушення статті 5, право на повагу до приватного та сімейного життя, практичні завдання, різноманітні аспекти статті 8 ЄК (робота в групах, підготовка заявки до ЄС за статтями 5 та 8), співпраця з помічниками міністра внутрішніх справ України з прав людини.

4-й день, 18 грудня 2009 року, п’ятниця

Захист власності (стаття 1 Протоколу 1 ЄК), процедури перед поданням до ЄС, захист прав затриманого, огляд рішень Європейського суду проти України, які стосуються порушення прав затриманого, практичні завдання (тест щодо положень нового КПК з адвокатами та юристами, зокрема, положення, що стосуються запобіжних заходів), дискусійний клуб, дотримання прав людини в діяльності МВС.

5-й день, 19 грудня 2009 року, субота

Загальні вимоги справедливого судового розгляду, «громадські права», «кримінальне обвинувачення» відповідно до положень статті 6 ЄК, кримінальне судочинство, додаткові гарантії відповідно до Конвенції, презумпція невинуватості, допустимі (правомірні) докази, що існують у справі (міжнародні та національні аспекти), практичні завдання (робота в групах, підготовка заявки до ЄС за статтею 6).

Другий тренінг (перша сесія)

З 26 до 29 листопада 2009 року ми провели навчальний курс для 17-ти нових адвокатів. Проаналізувавши ефективність наших попередніх курсів, ми вирішили включити більше практичних завдань для учасників.

Ми розглянули наступні теми:

1-й день, 26 листопада 2009 року, четвер

Права людини (загальний огляд з використанням інтерактивних форм навчання), міжнародні механізми захисту прав людини (лекція), умови прийнятності заяви до ЄС, структура заяви до ЄС, практичні завдання (робота в групах, підготовка заяви до ЄС).

2-й день (27 листопада 2009) п’ятниця

Право на життя, матеріальні аспекти статті 2 Європейської конвенції, заборона катувань, матеріальні аспекти статті 3 Європейської конвенції, процесуальні аспекти статей 2 і 3, ефективні засоби правового захисту, практичні завдання (робота в групах, підготовка заявки за статтями 2 і 3 ЄК), права пацієнів (фільм і обговорення).

3-й день (28 листопада 2009) субота

Право на свободу та безпеку, правові аспекти статті 5 ЄК, аналіз рішень Європейського суду проти України, що стосуються порушення статті 5, практичні завдання (робота в групах, підготовка заявки до ЄС за статтею 5), співпраця з помічником міністра внутрішніх справ України з прав людини, процедури перед поданням до ЄС.

4-й день (29 листопада 2009) неділя

Загальні вимоги справедливого судового розгляду, «громадські права», «кримінальне обвинувачення» відповідно до положень статті 6 ЄК, кримінальне судочинство, додаткові гарантії відповідно до Конвенції, презумпція невинуватості, допустимі (правомірні) докази, що існують у справі (міжнародні та національні аспекти), практичні завдання (робота в групах, підготовка заявки до ЄС за статтею 6).

Дистанційний курс навчання складатиметься в основному з практичних завдань. Ми почнемо проводити дистанційний курс з січня 2010 року. Ми плануємо провести другу сесію підтовки адвокатів в межах річного курсу навчання до квітня 2010 року. Планується викладання учасникам більш докладної інформації щодо статтей 2, 3, 5, 6, 8, 9-13, стаття 1 Протоколу № 1 Європейської конвенції.

Серед тренерів семінару були  п. Бущенко – експерт ХПГ з права, пані Яковець – науковець з Академії права України, п. Ліщина – юрист, колишній працівник юридичної служби Європейського суду, пані Клочко – керівник громадської приймальні ХПГ., п. Яворський – директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

 3. УЧАСТЬ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

 31 березня 2009 р. Президент України Віктор Ющенко запропонував Верховній Раді України свій власний проект Конституції (див. http://president.gov.ua/content/const_proekt.html), де він використовує лише декілька положень з проекту ХПГ. Тому ми вирішили, що можемо запропонувати наш проект українському суспільству і опублікувати його,щоб розпочати  суспільнудискусію. Ми вважаємо, що наш проект є набагато більш відповідним потребам країни, ніж всі інші опубліковані проекти, підготовлені різними політичними силами: Президентом, компартією, Партією регіонів, Блоком Юлії Тимошенко, Всеукраїнським Об’єднанням «Свобода», і депутатом Анатолієм Гриценком. У квітні ми опублікували на нашому веб-сайті дві версії нашого проекту, у чистому вигляді та з додатковими коментарями до кожної статті (див. http://khpg.org/1240744292та http://khpg.org/1240658218). Ми також підготували макет книги нашого проекту Конституції з коментарями українською мовою. Крім того, ми перевели першу частину проекту, що присвячений правам людини та основним свободам, російською та англійською мовами.

У травні ми випустили три книги: проект Конституції з коментаріями українською мовою (200 прим.), перша частина проекту – українською, англійською та російською мовами, «Конституційний процес в Україні». 26 травня ми провели громадські слухання «Права людини. Модель для нової Конституції України». Було 65 учасників, 30 з державних установ (Міністерство юстиції, служба Омбудсмена, Вищого адміністративного суду, Генеральної прокуратури, депутатів парламенту, Конституційного суду, і Секретаріату Президента) і 35 правозахисників. Ми обговорювали розділ, присвячений правам людини у проекті. Відповідно до зауважень і пропозицій в ході обговорення ми внесли поправки до статей 5, 16, 18, 22, 33, 34, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 57, 60, 66, 69, 112 проекту. Ми опублікували нову версію проекту з коментаріями українською мовою (400 прим.) і розіслали його до державних органів, політичних партій і блоків, суддів Верховного Суду і Конституційного Суду, регіональних бібліотек, бібліотек учбових юридичних закладів, тощо. Крім того ми підготували переклад проекту англійською мовою і розмістили на нашому сайті:http://khpg.org/en/1247500411

Ми також зробили експертну оцінку проекту конституції Президента України Віктора Ющенка у вигляді статті. Ця стаття «Конституціоналізм по-київському» була опублікована у № 5-6 журналу «Критика» і на нашому сайті:http://khpg.org/1248945106.  

 

4. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ З ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

 ХПГ провела аналіз національного законодавства, щорегулююєдоступ до інформації в Україні, атакож провела моніторинг практики його застосування. Ми підготували рекомендації з удосконалення законодавства та змінипрактики. Крім того ми підготували новий проект закону «Про інформацію», який був узгоджений з проектом закону «Про доступ до публічної інформації в Україні». Ми також підготували пропозиції про внесення змін до законів «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про державну таємницю», «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації», «Про Кабінет Міністрів», «Про місцеве самоврядування», «Про правовий статус територій, що постраждали від радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС». Ми обговорили новий проект закону «Про інформацію» з медіа-експертами на двох круглих столах і переробили його з урахуванням наданих зауважень. Законопроект був внесений до парламенту для розгляду депутатом Андрієм Шевченком, проект закону зареєстровано 15 травня 2009 року. Крім того, ми провели громадянські кампанії, спрямовані проти незаконного засекречування інформації, зокрема, класифікації деяких видів інформації з обмеженим доступом під грифами «для службового користування». Ми опублікували книгу «Свобода інформації. Удосконалення законодавства і практики» що описує результатати нашої роботи і розповсюдили її.

Наприкінці 2009 ХПГ розпочала новий проект, присвячений доступу до архівів. Ми маємо намір вивчити міжнародний досвід з цього питання. Ми переклали Закон Німеччини ���«Про доступ до архіву «Штазі».

 5. КАМПАНІЯ ПРОТИ ДИСКРИМІНАЦІЇ І КСЕНОФОБІЇ

 ХПГ продовжує здійснювати постійний моніторинг розпалювання ненависті та ксенофобії, перевірку всієї отриманої інформації і відповідної реакції влади на прояви ксенофобії чи расизму.
Моніторинг був проведений в чотирьох регіонах країни: Крим, Харківська, Полтавська, Сумська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Київська області та м. Київ. Ми працювали разом з двома нашими організаціями-партнерами у Львові та Севастополі.

Моніторинг передбачав виявлення «мови ворожнечі» в пресі та Інтернеті, а також ксенофобські та расистські дії та реакції з боку влади, зокрема, правоохоронних органів, у таких випадках. Кожен інцидент, пов’язаний з публікацією «мови ворожнечі»,ретельно досліджувався з точки зору конфлікту між свободою вираження думок і заборони на образи за расовою або етнічною ознакою, а у випадках дій досліджувався шляхом звернень до жертв, їх сімей, а також влади. Після того як матеріал перевірявся, його оприлюднювали на сайтах ХПГ та партнерів, а також ЗМІ.

Крім того, ХПГ збирала «ксенофобські» і «расистські» матеріали, де, по суті, підстав для такої кваліфікації не було. Ми розмістили ці оцінки на нашому сайтіукраїнською мовою (іноді, додатково російською мовою) та англійською мовою. Ми також розмістили ці статті на інших ресурсах, таких як «Майдан», «Телекритика», IMI, Zaxid.net тощо.

ХПГ провела громадські слухання та прес-конференції у Львові 4 березня 2009 року, Києві 11 березня 2009 року та Сімферополі 16 березня 2009. Експерти ХПГ та партнерських організацій презентували результати моніторингу і обговорили їх з учасниками слухань. До слухань ХПГ видала брошуру з аналітичними доповідями ХПГ та партнерів. Кожен учасник слухань отримав цю брошуру.

15 травня ХПГ провела громадські слухання «Удосконалення законодавства щодо боротьби з дискримінацією, расизмом та ксенофобією в Україні» спільно з Українським офісом Міжнародної організації з міграції, Українським управлінням Комісара ООН у справах біженців та з Американською асоціацією юристів (проект «Ініціатива верховенства права»). На слуханнях працівники ХПГ розповсюджували свої видання та обговорювали результати проекту.

 

6. ІСТОРІЯ ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ І ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ

 Одним з найбільш значущих дій ХПГ в цьому напрямку у 2009 році стало просвітницькі заходи присвячені Голодомору 1932-1933 років в Україні та на Кубані. Ми надрукували додатковий наклад аналітичної доповіді у вигляді брошури «Чи можна Голодомор 1932-1933 років в Україні та Кубані класифікувати як геноцид?» українською та російською мовами і розповсюджували серед учасників численних семінарів та публічних бговорень цього питання. Слід зазначити, що це дослідження було переведено на польську мову і опублікованотакож уПольщі.

Крім того, ми продовжували записувати аудіо-інтерв’ю з колишніми дисидентами, а також людьмиз їх найближчого оточення. Ми розшифровували інтерв’ю, погоджували з авторами і розміщували їх у віртуальному архіві та музеї дисидентського руху в Україніhttp://archive.khpg.org.У 2009 році ми взялиінтерв’ю у 28 чоловік– записали 44 касети, 90 хвилин кожна. Крім того, ми копіювалиі упорядковуваливідповідні матеріали для нашого архіву. Ці інтерв’ю є базою для підготовки біографій длятретьоїчастиниукраїнського словника «Хто є Хто удисидентському русі».

Ми підготували й опублікували спогади та статті видатних українських та російських дисидентів Михайла Гориня «Запали свічку» та Лариси Богораз «Сныпамяти».
У 2009 році ХПГ почала співпрацю з архівом Служби безпеки України. Новий директор архіву СБУ Володимир Вятровичі його команда почали розсекречувати архівні документи радянських політичних репресій. Експерти ХПГпочалививчати архіви осіб, щоне були реабілітовані. Вони також почали вивчати розсекреченіархівнідокументиприсвяченідисидентськомуруху в Україні. Ми плануємо опублікувати ці матеріали з коментарями учасників дисидентського руху в 2010-2011 роках.

У 2009 році ХПГ опубліковала путівник, що описує архівні фонди СБУ «Путівник Галузевого державного архіву Служби безпеки України» та журнал «З архівів ВЧК-ГПУ-НКВС-КДБ» № 1 за 2009 рік з матеріалами про політичні репресії в СРСР.

Матеріали, отримані в рамках програми були надруковані в періодичних виданнях ХПГ та інших засобах масової інформації, включаючи все-українські газети «Дзеркало тижня», «День», «Україна Молода», «Факти»тощо.

 

7. ПУБЛІКАЦІЇ

 З метою подальшого розвитку Української правозахисної мережі та виконуючи функції ресурсного центру, ХПГ продовжує підготовку, друк та розповсюдження різних видань окремо або спільно з іншими партнерами. Постійні учасники мережі направляють інформацію про порушення прав людини та аналітичні матеріали до Харкова, де ця інформація розміщується на нашому веб-сайті http://khpg.org, крім того вона відбирається для публікації в бюлетенях, що упорядковуються і публікуються як в електронному так і в паперовому форматі. Два рази на місяць виходить бюлетень «Права людини», щомісяця публікується дайджест англійською мовою і щомісяця виходить «Права людини. Громадянська освіта». Ми публікуємо інформацію про порушення прав людини та їх первинний аналіз в бюлетені «Права людини». Більш глибокі аналітичні матеріали, результати моніторингу та переклади публікуються в окремих виданнях.

Бюлетені поширюються через список розсилки серед регіональних правозахисних організацій та інших зацікавлених громадських організацій, центральних та місцевих державних органів, прес-служб політичних партій і рухів, юридичних навчальних закладів, газет та інших засобів масової інформації, а також адвокатів та викладачів середніх шкіл. Крім того, вони розміщуються на сайті ХПГ. Електронна версія розсилається електронною поштою читачам і від них розсилається третім особам. ХПГ також поширює серед користувачів мережі літературу з прав людини. Підготовлені та надруковані нові видання самостійно або у співпраці з іншими організаціями. Було 358 письмових прохань про відправлення таких матеріалів. Ми задовольнили всі запити.

У 2009 році ми підготували і надрукували накладом 1000 примірників наступні книги:

 1. Європейські механізми запобігання катуванням та поганому поводженню, А5, 288 сторінок, наклад 1000 прим. Книга включає в себе новий офіційний переклад Європейської конвенції з прав людини та протоколів до Конвенції, український закон про ратифікацію Конвенції, матеріали з підготовки звернень до Європейського суду з прав людини, Рекомендація Rec (2006 13 Комітету Міністрів Ради Європи щодо використання утримання під вартою після затримання, рішення ЄСПЛ Афанасьєв проти України та інші рішення, Європейську конвенцію запобігання катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують гідність, видам поводження чи покарання, матеріали про діяльність КЗК, стандарти КЗК.
 2. Механізми ООНзапобігання катуванням та поганому поводженню, А5, 400 сторінок, наклад 1000 прим. Книга включає в себе Конвенцію ООН проти катувань, брошуру, присвячену Комітету ООН проти катувань, модель бланку заяви на комунікацію відповідно до Конвенції проти катувань, четверту періодичну доповідь України до Комітету ООН проти катувань (2001), розділи питання/відповідь слухань щодо України у Комітеті проти катувань (КПК), доповідь ХПГ у КПК до четвертої періодичної доповіді, рекомендації  уряду України в результаті розгляду; п’яту періодичну доповідь України до КПК (2007); список питань КПК до українського уряду, реакція уряду, розділи питання/відповідь слухань щодо України у КПК; доповідь ХПГ у КПК до п’ятої доповіді, рекомендації КПК, Уряду України в результаті розгляду п’ятої періодичної доповіді.
 3. Бадира В.А., Букалов О.П., Гель А.П., Романов М.В.           Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-виконавчій системі України, А5, 368 сторінок, наклад 1000 прим. Книга включає в себе детальний аналіз українського кримінального законодавства і практики у порівнянні з міжнародними зобов’язаннями України.
 4. Ричард Карвер. Оцінка ефективності національних iнституцiй з прав людини (Переклад з англійської на українську мову) А5, 120 сторінок, наклад 1000 прим. Книга презентує характеристики ефективних національних інституцій та міжнародних стандартів їх роботи, що викладені у Паризьких принципах. Автор пропонує орієнтири, на основі цих принципів, і показує, як кількісні і якісні показники можуть допомогти установам у підвищенні їхньої ефективності та оцінці результатів їх діяльності. Переклад з англійської на українську мову.
 5. Ричард Карвер. Ефективність і Законність: Національні інституції з прав людини(пер. з англ.) A5, 208 сторінок, наклад 1000 прим. Книга досліджує рівень, на якому національні установи з прав людини в різних країнах успішно виконують свої місії щодо заохочення і захисту прав людини. Переклад з англійської на українську мову.
 6. Доповіді Європейського комітету з запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (візити 2002 та 2005 років) та відповіді уряду України на доповіді КЗК
 7. Аркадій Бущенко.Стаття 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини. Друге доповнене та виправлене видання
 8. Права людини в Україні – 2008. Доповідь правозахисних організацій
 9. Human Rights in Ukraine – 2008. Report by Human Rights Organisations
 10. Дотримання прав людини в діяльності МВС
 11. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів внутрішніх справ України за сучасних умов
 12. Михайло Горинь. Запалити свічу
 13. Віктор Пушкар. Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини
 14. Дотримання економічних, соціальних та культурних прав в Україні (друге доповнене видання)
 15. Конституційний процес в Україні (2005 – 2008)
 16. Свобода інформації в Україні. Удосконалення законодавства і практики
 17. Енвер Джуліман та Лілліан Юрт. Навчання молоді правам людини. Посібник для організаторів освітніх заходів з прав людини для молоді
 18. Права людини в діяльності української міліції
 19. Всеволод Речицький. Права людини. Модель для нової Конституції України
 20. Всеволод Речицький. Проект Конституції України — 2009. Перспектива прав людини
 21. Право на медичну допомогу в Україні – 2008
 22. Як подолати вплив міжнародної фінансової кризи: пошуки адекватної економічної політики
 23. Мониторинг соблюдения прав пациентов в двух сельских районах Харьковской области
 24. Лариса Богораз. Сны памяти
 25. Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди
 26. Расизм і ксенофобія в Україні: реальність та вигадки
 27. В. Даниленко, О. Іщук, С. Кокін, О. Лошицький, В. Сут. Галузевий державний архів СБУ: Путівник
 28. Справа Олександра Яременка
 29. З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ № 1 (32) 2009 р.

Учасники всіх освітніх заходів отримали ці книги та інші видання ХПГ. Також, книги були передані до Міністерства внутрішніх справ, міністерства юстиції, Державного департаменту з питань виконання покарань та їх обласних управлінь, Верховного суду, Конституційного суду, всіх апеляційних судів, Служби безпеки та Генеральної прокуратури та їх обласних управлінь, Секретаріату омбудсмена, юридичних навчальних закладів, центральних та регіональних бібліотек, а також бібліотек інститутів і партнерських неурядових організацій з прав людини. Зазвичай ми використовуємо поштову службу. Підписний лист складається з 730 адрес.

 

8. ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

 На1 січня 2009 ХПГ мала 25000 доларів США і 185456 грн.

 Протягом 2009 року ХПГ отримала шість грантів, що перелічені у списку нижче. Їх загальна сума становить $ 164 907.5 + € 204091 євро + 218 150 грн.  

 Загальний обсяг витрат в 2009 році 3 983 057 грн.

 31 грудня 2009 року залишок коштів склав 69 939.61 грн.

 

Додаток. Список грантів

Назва проекту: Розвиток громадських приймалень у правозахисних організаціях

Період фінансування: 1 лютого 2008 року – 31 жовтня 2009 року

Вартість проекту: €2 160

Донор проекту: Oxfam Novi(Нідерланди) через UHHRU

 

Назва проекту: Кампанія проти ксенофобії та дискримінації в Україні

Період фінансування 17 березня 2008 року – 16 березня 2009 року

Вартість проекту: $ 15 090

Донор проекту: Посольство США в Україні

 

Назва проекту: Кампанія проти катувань та поганого поводження в місцях позбавлення волі

Період фінансування: 1 травня 2008 року – 30 квітня 2009 року

Вартість проекту: $ 99 941

Донор проекту: Інститут відкритого суспільства (Будапешт)

 

Назва проекту: Сприяння впровадженню всеохоплюючої системи запобігання катуванням та поганому поводженню

Період фінансування: 1 травня 2009 року – 30 квітня 2010 року

Вартість проекту: $ 99 810

Донор проекту: Інститут відкритого суспільства (Будапешт)

 

Назва проекту: Освітня база для запобігання катувань та поганого поводження

Період фінансування: 1 липня 2009 року – 30 грудня 2009 року

Вартість проекту: 218 150 грн.

Донор проекту: Посольство Німеччини

 

Назву проекту: Створення національної системи запобігання катуванням та поганому поводженню в Україні

Період фінансування: 20 грудня 2008 року – 19 грудня 2011 року

Вартість проекту: € 696 680 (69,73% від загальної суми проекту € 999 100), перший транш становить € 201 931.

Донор проекту: Європейська комісія

 

Назва проекту: Надання інформації та аналіз стану прав людини в України

Період фінансування: 1 лютого 2009 року – 31 січня 2010 року

Вартість проекту: $ 46,100

Донор проекту: Національний фонд підтримки демократії (США, Вашингтон)

 

Назва проекту: Підготовка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання і практики

доступу до архівів

Період фінансування: 1 жовтня 2009 року – 31 травня 2010 року

Вартість проекту: $ 19300, перший транш становить $ 9 000.

Донор проекту: Міжнародний фонд «Відродження» (Україна, м. Київ)


Назва проекту: Проведення всеукраїнських громадських слухань «Права людини в діяльності МВС»

Період фінансування: 1 вересня 2009 року – 31 жовтня 2009 року

Вартість проекту: $ 9905

Донор проекту: Міжнародний фонд «Відродження» (Україна, м. Київ)

 Поділитися