MENU
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Відкрите звернення щодо законопроекту про внесення змін до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

29.04.2011   
Оскільки метою прийняття Закону України «Про доступ до публічної інформації» було забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, закликаємо Вас не вносити зазначені зміни, які не узгоджуються з Конституцією України, європейськими стандартами та інтересами українських громадян.

Голові Верховної Ради України

В.М.Литвину

Шановний пане Голово!

Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група звертаються до вас з проханням відмовитися від внесення змін до Закону України „Про доступ до публічної інформації”, оскільки вони призводять до звуження обсягу прав людини та суперечать європейським стандартам.

13 січня 2011 року Верховна Рада України ухвалила довгоочікуваний Закон України «Про доступ до публічної інформації», який втілив в собі більшість міжнародних стандартів в сфері свободи інформації. Українська та міжнародна громадськість надзвичайно позитивно оцінила прийняття цього закону, що засвідчило прихильність української влади до демократичних цінностей.

Однак не встигнув цей Закон набути чинності, як вже пропонується розглянути законопроект про зміни до нього, які, на наш погляд, великою мірою зводять нанівець його досягнення.

Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів від 27 листопада 2008 року, Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи „Про доступ до офіційних документів” від 21 лютого 2002 року встановлюють чіткі європейські стандарти щодо доступу громадян до інформації.

Пропоновані зміни до закону про доступ до публічної інформації не узгоджуються з цими стандартами щонайменше у таких положеннях:

1)        Вилучається норма, що гарантує доступ до публічної інформації незалежно від того, чи стосується інформація запитувача, що надсилає запит. Натомість пропонується включити норму, відповідно до якої запитувач повинен вказувати мотив подання запиту. Це суперечить європейському стандарту «...особа, яка звертається із запитом про офіційний документ, не повинна пояснювати причини, через які вона бажає отримати доступ до офіційного документу». Ці зміни порушують передумову, згідно з якою вся інформація про діяльність влади, яка є відкритою, зобов'язана надаватися, незалежно стосується вона особи чи ні.

2)        Запропоновані зміни скасовують можливість подавати запити електронною поштою, факсом, оскільки передбачають можливість подавати запити та отримувати відповідь на них лише у письмовій формі. Хоча сьогодні надсилання відомостей електронною поштою є найбільш економним, зручним, оперативним способом надання інформації. Сьогодні в європейських країнах реалізація активного доступу до інформації в такий спосіб вважається пріоритетною.

3)        Встановлення терміну надання відповіді на запит протягом місяця з можливим продовженням цього терміну до 45 днів не відповідає міжнародним стандартам та не сприяє реалізації права на доступ до інформації через інформаційний запит. Ці терміни є надто тривалими. Аналіз законів європейських країн свідчить, що середньостатистичний термін надання інформації там складає 5-10 робочих днів. У даному випадку є недоречним посилання на Закон України «Про звернення громадян», адже місячний термін реагування на звернення громадянина обумовлений тим, що відповідний державний орган повинен вжити певних дій, спрямованих на перевірку фактів, викладених у зверненні, і його задоволення, в той час, як інформаційний запит вимагає лише надіслання інформації про діяльність органів влади.

4)        Виключена важлива загальноприйнята європейська гарантія доступу до інформації для людей з обмеженими можливостями, відповідно до якої, якщо з поважних причин людина не може подати письмовий запит, його має оформити службовець, відповідальний з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запитувачу.

Оскільки метою прийняття Закону України «Про доступ до публічної інформації» було забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, закликаємо Вас не вносити зазначені зміни, які не узгоджуються з Конституцією України, європейськими стандартами та інтересами українських громадян.

 

Євген Захаров,

Співголова Харківської правозахисної групи

                                                       

Володимир Яворський,

Виконавчий директор Української Гельсніьскої спілки з прав людини

 Поділитися