MENU
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Должны ли студенческие стипендии быть не ниже прожиточного минимума?

15.06.2011   
Богдан Бондаренко, Дмитрий Бондаренко
О возможности применения нормы ч.3 ст. 46 Конституции Украины к студенческим стипендиям

В данной публикации анализируется возможность применения нормы ч.3 ст. 46 Конституции Украины к студенческим стипендиям. А именно защиты в судебном порядке права получать ее не ниже прожиточного минимума.

 

Согласно ч.3 ст. 46 Конституции Украины: «Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.»

Стипендии являются единым личным источником существования для большинства студентов. Однако напрашивающийся вывод о применении ч.3 ст. 46 Конституции Украины после более детального изучения законодательства, оказывается фактически неверным – государство «заботливо» прописало обязанности родителей и другие «лазейки» нивелирующие возможность добиться реализации в судебном порядке ч.3 ст. 46 Конституции Украины относительно стипендий.

 

правое регулирование стипендий

Согласно Закону Украины «Про освіту»: «Стаття 51. Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів

 1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на: забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;»

Согласно Закону Украины «Про вищу освіту»: «Стаття 54. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

2. … Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.»

 

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №882 от 12.07.2004 «Питання стипендіального забезпечення»:

«1. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються у навчальних закладах та наукових установах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, у навчальних закладах, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та комунальних навчальних закладах за рахунок коштів відповідних бюджетів: …

4. Стипендії призначаються зазначеним у пункті 1 цього Порядку особам:

 академічні:

 зазначеним у підпунктах 1-3 - за результатами навчання у професійно-технічних і вищих навчальних закладах та виявленою при цьому успішністю;

 зазначеним у підпунктах 4-8 - на підставі наказу про зарахування до навчальних закладів та наукових установ;

 соціальні - на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій для окремих категорій громадян.

 Стипендії виплачуються раз на місяць.»

 

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №165 от 05.03.2008 «Деякі питання стипендіального забезпечення»:

« 1) мінімальну ординарну (звичайну) академічну стипендію у розмірі:

 для учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі - учні) з 1 січня - 150 гривень на місяць, з 1 вересня - 200 гривень на місяць;

 для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", з 1 січня - 200 гривень на місяць, з 1 вересня - 400 гривень на місяць;

 для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", з 1 січня - 300 гривень на місяць, з 1 вересня - 530 гривень на місяць;

 2) соціальну стипендію з 1 січня у розмірі:

 для учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, - 500 гривень на місяць;

 для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, - 1060 гривень на місяць;»

 

Согласно Закона Украины «Про Державний бюджет України на 2010 рік»: «Стаття 54. Установити у 2010 році розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах, що діяли у грудні 2009 року. Керівникам навчальних закладів забезпечити проведення індексації стипендій учнів та студентів відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".»

 

Согласно Закона Украины «Про Державний бюджет України на 2011 рік»: «Стаття 24. Установити у 2011 році розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, учнів і студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах, що діяли у грудні 2010 року.»

 

Вышеперечисленные нормы ничего не говорят о том, является ли стипендия видом социального обеспечения. Однако есть другая норма законодательства, вводящая такую гарантию церез принцип доступности образования – согласно Закону Украины «Про охорону дитинства»:

«Стаття 19. Право на освіту

Кожна дитина має право на освіту. Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; надання державних стипендій та пільг учням і студентам цих закладів у порядку, встановленому законодавством України.

Учні державних професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному утриманні держави. Порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійно-технічних навчальних закладів безоплатним харчуванням і стипендією встановлюється Кабінетом Міністрів України.»

 

То есть государство устанавливает, что дети находятся на содержании родителей, кроме случаев, когда они сироты или их родители лишены родительских прав. Аналогичные по смыслу нормы есть и в Семейном кодексе Украины.

Остается определиться с совершеннолетними студентами, которые не работают, проживают отдельно от родителей (прописаны в общежитии) и учатся на дневной форме. К сожалению, и в таком случае нет возможности признать стипендию единым источником существования для большинства студентов – согласно ст. 199 Семейного кодекса Украины: «Стаття 199. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання

 1. Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.»

Конечно, можно спорить насчет возможности предоставлять материальную помощь – но в любом случае, для студента в возрасте до 23-х лет, стипендия не будет признана «единственным источником существования». Что как будет показано ниже, приведет к отказу в удовлетворении иска.

 

судебная практика по ч.3 ст. 46

Мы решили посмотреть, а как суды применяют ч.3 ст. 46 Конституции Украины. Тем более есть резонансное решение Европейского Суда по Правам Человека по Светлане Прониной к Украине. В нем как раз признали нарушение ст. 6 Конвенции в связи с игнорированием нашими судами ссылки на ч.3 ст. 46 Конституции Украины в пенсионном споре.

Некоторые примеры мотивировки из решений ВАСУ (сейчас де-факто высшего судебного органа по искам к государству и его органам) по искам о применении ч.3 ст. 46 Конституции Украины:

858410 – «Відповідно до статті 6 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058, який набрав чинності з 01.01.1004 р., непрацездатні громадяни, крім пенсійних виплат із системи пенсійного забезпечення, мають право отримувати доплати, надбавки та підвищення до зазначених виплат, додаткову пенсію в порядку та за рахунок коштів, визначених законодавством. У разі якщо сукупність виплат, зазначених у частині першій цієї статті, разом з пенсійними виплатами із системи пенсійного забезпечення та іншими доходами не досягають розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян, такі громадяни мають право на отримання державної соціальної допомоги в порядку, розмірах та за рахунок коштів, визначених законом.

При цьому норми законодавства, яка б містила приписи щодо призначення та виплати такої соціальної допомоги за рахунок коштів Пенсійного фонду України не має, тому суди обґрунтовано прийняли рішення про відмову в задоволенні вимог позивача.»

3175950 – «Проте зазначену норму Конституції України слід розуміти так, що рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, мають забезпечувати не лише розмір пенсії, але і інші види соціальних виплат та допомоги у їх сукупності.»

3175933 – «Частиною 3 статті 19 Закону України «Про пенсійне забезпечення», чинної на час існування спірних правовідносин до 1 січня 2004 року, передбачено, що мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі мінімального споживчого бюджету. В умовах кризового стану економіки та спаду виробництва мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі не нижче межі малозабезпеченості. Тобто розмір мінімальної пенсії визначений не від величини прожиткового мінімуму, а від інших критеріїв. Зазначена норма не була визнана Конституційним Судом України такою, що не відповідає положенням ст..46 Конституції України.

Статтею 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» встановлено, що непрацездатні громадяни крім пенсійних виплат із системи пенсійного забезпечення мають право отримувати доплати, надбавки та підвищення до зазначених виплат, додаткову пенсію в порядку та за рахунок коштів, визначених законодавством.

 У разі якщо сукупність виплат, зазначених у частині першій цієї статті, разом з пенсійними виплатами із системи пенсійного забезпечення та іншими доходами не досягають розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян, такі громадяни мають право на отримання державної соціальної допомоги в порядку, розмірах та за рахунок коштів, визначених законом.

Тобто і за нормами цього Закону допускається виплата пенсійних виплат у розмірі, меншому від встановленого прожиткового мінімуму при наданні громадянам права у таких випадках права на отримання державної соціальної допомоги в порядку, розмірах та за рахунок коштів, визначених законом.»

2123684 – «Апеляційний суд обґрунтовано погодився з висновками суду першої інстанції, вказавши, що посилання позивача на те, що призначена йому пенсія не відповідає вимогам Конституції України не може бути враховано, оскільки Конституцією України визначені загальні засади соціального захисту населення, а розмір пенсій та порядок їх призначення, регулюються спеціальними Законами, які, як було встановлено судом і не оспорювалося позивачем при призначенні йому пенсії порушені не були.

Крім цього, частина 3 статті 46 Конституції України, на яку посилається позивач, дійсно передбачає, що пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Проте зазначену норму Конституції України слід розуміти так, що рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, мають забезпечувати не лише розмір пенсії, але і інші види соціальних виплат та допомоги у їх сукупності.

Частиною 3 статті 19 Закону України «Про пенсійне забезпечення», чинної на час існування спірних правовідносин до 1 січня 2004 року, передбачено, що мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі мінімального споживчого бюджету. В умовах кризового стану економіки та спаду виробництва мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі не нижче межі малозабезпеченості. Тобто розмір мінімальної пенсії визначений не від величини прожиткового мінімуму, а від інших критеріїв. Зазначена норма не була визнана Конституційним Судом України такою, що не відповідає положенням ст..46 Конституції України.

Статтею 6 Закону України «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування» встановлено, що непрацездатні громадяни крім пенсійних виплат із системи пенсійного забезпечення мають право отримувати доплати, надбавки та підвищення до зазначених виплат, додаткову пенсію в порядку та за рахунок коштів, визначених законодавством.

 У разі якщо сукупність виплат, зазначених у частині першій цієї статті, разом з пенсійними виплатами із системи пенсійного забезпечення та іншими доходами не досягають розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян, такі громадяни мають право на отримання державної соціальної допомоги в порядку, розмірах та за рахунок коштів, визначених законом.

Тобто і за нормами цього Закону допускається виплата пенсійних виплат у розмірі, меншому від встановленого прожиткового мінімуму при наданні громадянам права у таких випадках права на отримання державної соціальної допомоги в порядку, розмірах та за рахунок коштів, визначених законом.»

Мы нашли только одно относительно позитивное решение ВАСУ. В нем, отличие от других по схожей проблеме, суд не стал «отмораживать», мол не можем исследовать другие доказательства, а вернул дело в связи с не исследованностью вопроса о «едином источнике существования» и других выплат на рассмотрение в суд первой инстанции.

915254 – «Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи у задоволенні скарги, суд апеляційної інстанції виходив з того, що суд першої інстанції неправильно застосував норми матеріального права, закріплені в законах України «Про затвердження прожиткового мінімуму на 2002 рік і на 2003 рік» та «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», мотивуючи тим, що ці закони не регулюють питання визначення розміру пенсії.

 Такий висновок не відповідає нормам матеріального права та зроблений на неповно з'ясованих обставинах у справі.

 Згідно частини 3 статті 46 Конституції України пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

 З матеріалів справи видно, що позивачка звернулася до суду за захистом своїх прав виходячи з наведених норм Конституції України.

 Однак, суд апеляційної інстанції не спростував покликання позивачки на норми Конституції та, відмовляючи в позові, не обґрунтував свій висновок щодо не прийняття цих доводів до уваги.

 Крім того, суд апеляційної інстанції не врахував роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, викладених у пункті 2 постанови №9 від 1 листопада 1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», з якого слідує, що оскільки Конституція України, як зазначено в її ст. 8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки його відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають ґрунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.

 За таких обставин, рішення суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню.

 Оскільки за положеннями частини 3 статті 46 Конституції України однією з умов визначення пенсії, яка має забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом, є те, щоб пенсія була основним джерелом існування, то судам при вирішення цього спору необхідно було встановити обставини щодо наявності такої умови.

 Однак, суди попередніх інстанцій не перевірили наведених вище обставин, чим неповно з'ясували обставини, що мають значення для справи.

 За таких порушень підлягає скасуванню й рішення суду першої інстанції.»

 

Такая судебная практика однозначно осложняет возможность судебной защиты права на стипендию не ниже прожиточного минимума согласно ч.3 ст. 46 Конституции Украины. Так как:

- у детей до 23-х лет должна быть поддержка родителей или если она недостаточная (маленькие доходы) – должна оформляться помощь малообеспеченной семье;

- студенты старше 23-х лет также могут оформлять государственную помощь согласно ст. 23 Закона Украины «Про Державний бюджет України на 2011 рік» в размере 21% от прожиточного минимума (960 грн. *0, 21 = 202 грн.)

В последнем случае возникнет сложная правая ситуация: стипендия выше этого «гарантированного минимума» и в назначении помощи откажут, но стипендия будет не единственным источником существования – что упирается в практику ВАСУ (аналогия с решениями «не предусмотрено за счет средств Пенсионного Фонда – с Госказначейства из общих средств бюджета взыскивать что ли?).

Мы сейчас ищем кандидатуру студента для прецедентного судебного процесса: перебрать все возможные помощи-доплаты и лишив суды применить специфическую практику ВАСУ, добиться таки реализации ч.3 ст. 46 Конституции Украины. Цена вопроса небольшая: в пределах 6 месячного срока исковой давности, для успевающего студента речь будет идти примерно о 2500 грн.

Также непонятна ситуация будет с государственной помощью студентам, которые не имеют право на стипендию (средний балл ниже «4»).

 

почему нужно менять законодательство

Нормальная поддержка государства дает равные возможности для всех социальных групп учиться, а не консервирует «касты»: если из работяг или просто бедной семьи, и нет средств у родителей содержать тебя во время учебы на бюджете – иди работай, а не учись.

Кроме того, само государство должно быть заинтересовано в том, чтобы уровень образованности рос – иначе рано или поздно мы станем «банановой», точнее «зерно – металлургической» республикой. Ведь ни инновации, ни просто импорт технологий невозможен – если нет квалифицированных кадров.

Максимальная цена вопроса по стипендиям для бюджета (если их сделать выше прожиточного минимума и охватить большую часть): 0, 5 млн. студентов * 600 грн. * 12 мес. = 3, 6 млрд. грн.

Бюджет вполне может потянуть эти суммы. И даже если увеличения доходов от ликвидации оффшорных схем олигархов не произойдет, эти средства вполне можно получить путем сокращения затрат на содержание центральных органов власти и перераспределения средств на поддержку отсталой и неперспективной угольной промышленности.

 Поділитися