MENU
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Система підготовки польської поліції (за матеріалами МВС України)

02.05.2014   
Олег Мартиненко

При опрацюванні системи підготовки поліцейських у Польщі, її структури та методів навчання, використовувався досвід поліції Франції, Німеччини, Великобританії та Голландії. Відповідно до Закону про поліцейську службу в поліції може служити громадянин Республіки Польща з доброю репутацією, який не відбував покарання, має середню освіту, а також фізичні і розумові здібності, достатні, щоб служити в збройних формуваннях та дотримуватися особливої службової дисципліни.

Процедура прийняття кандидата на службу є багатоступеневою, відбувається в польових та навчальних підрозділах поліції і включає в себе:

розгляд документів з точки зору їх відповідності до вимог;

вступна співбесіда (інформаційний етап, інструктаж);

тестування загальних знань (в області функціонування державного управління, в тому числі, поліції і громадської безпеки);

тест на визначення фізичних показників;

психологічний тест (інтелектуальні здібності, соціальна поведінка, стійкість тощо);

перевірка (чи дана особа може гарантувати збереження секретності і, таким чином, може мати доступ до секретної інформації);

комбінована співбесіда (для оцінки характеристик і придатності кандидата, а також наявності компетенції, необхідної для служби в поліції);

медична комісія (визначення фізичної і психічної здатності кандидата до служби в поліції).

Підготовка поліцейських починається з початкової професійної освіти, обов’язкової для початківців. Цей етап навчання здійснюють навчальні заклади з підготовки працівників поліції, а саме:

Вища школа поліції в Щитно;

навчальний центр поліції в Легіоново;

школи поліції в Катовіце, Слупську і Пілі.

Крім того, підготовкою працівників поліції на базовому рівні можуть займатися відділи та самостійні підрозділи поліції та поліцейські навчальні центри, які можуть бути створені в деяких воєводських комендатурах.

Підготовка працівників поліції складається з різних рівнів і включає наступні стадії:

1. Базова підготовка. Кандидатами на навчання є особи, які мають хоча б середню освіту. Основні завдання: розвиток базових навичок та практичної техніки для виконання основних поліцейських обов’язків. Особи, які пройшли підготовку цього типу, що проводиться в центрах підготовки поліцейських та є обов’язковою для початківців, призначаються на нижчі посади. З 2001 р. базова підготовка офіцерів польської поліції спрямована на набуття суто спеціальних навичок. Крім теоретичних знань, офіцери поліції набувають і покращують практичні навички, необхідні для виконання завдань, які будуть виконувати після закінчення підготовки. Протягом підготовки велика уваги приділяється формуванню в офіцерів поліції наступних рис: самодисципліна, чесність, обов’язковість, відповідальність і мужність. Базова підготовка складається з двох стадій.

1)        Першу стадію базової підготовки проходять офіцери всіх
поліцейських служб, тобто підрозділів профілактики, кримінальної поліції та
допоміжних служб (напр. адміністрація, логістика і т.д.). Тривалість її
становить 15 тижнів. Після закінчення цієї стадії офіцери поліції
допоміжних служб можуть призначатися на посади в своїх підрозділах;

Навчання здійснюється відповідно до програми, в якій передбачена теоретична і практична підготовка до виконання основних завдань посадових осіб (нижчої ланки) у превентивній службі. Програма включає питання, що стосуються базових знань і вмінь, зокрема, в наступних сферах:

правові питання,

принципи професійної етики поліцейського та прав людини,

користування засобами радіозв’язку та інформаційних систем,

ідентифікація осіб,

використання ресурсів прямого примусу і вогнепальної зброї,

надання першої допомоги потерпілому,

затримання особи,

здійснення особистого контролю та обшуку осіб, приміщень і речей,

несення служби у патрулі,

несення служби в конвоях і приміщеннях для затриманих осіб,

вжиття заходів по відношенню до учасників дорожнього руху,

виявлення правопорушників та здійснення заходів у випадках правопорушень, попередження злочинних явищ,

підготовка зі стрільби, тактики і методів втручання.

2)        Офіцери поліції підрозділів з профілактики злочинності та
кримінальної поліції повинні пройти другу стадію базової підготовки –
спеціальну підготовку, тривалість якої визначається характером майбутньої
посади. У середньому вона триває близько чотирьох місяців. Програму
навчання для цієї стадії вибирають відповідно до спеціалізації групи:
профілактика злочинності, контроль за дорожнім рухом, оперативна робота,
експертологія, оперативна техніка. Закінчується ця стадія іспитами, які
дозволяють встановити, чи засвоїв офіцер професійні знання та навички,
необхідні для виконання майбутніх службових завдань. Успішна здача іспиту
є обов’язковою умовою для присвоєння молодшого офіцерського звання.

2. Спеціальна підготовка (середній рівень). Кандидатами на навчання є особи, які мають хоча б середню освіту та пройшли базову підготовку. Спеціальну підготовку проходять офіцери поліції для виконання завдань у межах якоїсь певної області і отримують середню професійну кваліфікацію. Офіцери патрульної служби та служби профілактики злочинності проходять підготовку, яка дозволяє їм отримати призначення на посади окружного констебля, чергового офіцера, командира взводу патрульної служби та служб швидкого реагування, командира взводу профілактики   злочинності. Офіцери кримінальної поліції проходять підготовку для роботи в оперативно-розшуковій службі, а також службі по боротьбі з економічними злочинами.

3. Вища професійна підготовка (вища освіта і післядипломне навчання) здійснюється Вищою школою поліції в Щитно, яка надає вищу освіту першого рівня (рівень університету). Кандидатами на навчання є особи, які мають хоча б середню освіту та пройшли базову і спеціальну підготовку. Хоча основним завданням школи є підготовка офіцерів до їх подальшої роботи, Школа також забезпечує підготовку фахівців для Міністерства внутрішніх справ, а також для національної системи освіти Республіки Польща. Крім підвищення рівня знань, навичок і навиків, які відображають прогрес у поліцейській теорії та практиці, Школа дає своїм студентам знання, необхідні для отримання офіцерського звання і призначення на посади командного складу. Крім того, Школа забезпечує післядипломне навчання випускникам, що спеціалізуються в різних сферах правоохоронної діяльності.

У процесі подальшої служби поліцейські мають можливість підвищувати спеціалізовані професійні знання у рамках професійного вдосконалення. Професійна підготовка організована таким чином:

центральне підвищення кваліфікації – здійснюється навчальними підрозділами поліції, відбувається у формі спеціалізованих курсів, відповідно до програм, затверджених офіційними наказами головного коменданта поліції, та у формі інших заходів;

локальне підвищення кваліфікації – має «польовий» характер, що здійснюється підрозділами поліції або структурними одиницями цих підрозділів, що дозволяє формувати формули заходів і, як наслідок, ефективну модифікацію змісту програми у відповідь на якісні зміни злочинності;

зовнішнє підвищення кваліфікації – організоване позаполіцейськими суб’єктами у ситуації, коли навчальні проблеми з різних причин не можуть бути вирішені у рамках центрального або локального підвищення кваліфікації.

Пропоновані спеціалізовані курси, а також інші заходи становлять доповнення професійних навичок, які дозволяють покращити уміння поліцейських, що необхідні їм під час виконання своїх службових обов’язків в межах конкретних спеціальностей, наприклад, в сфері боротьби з економічною злочинністю, незаконним обігом наркотичних речовин, кіберзлочинністю, торгівлею людьми, в галузі криміналістики, керівників операцій, а також багато інших. Окремі програми стосуються курсів підготовки керівного складу поліції.

Крім того, поліцейські можуть підвищувати свою професійну кваліфікацію до вищого рівня в межах професійного навчання для випускників вузів, яке здійснює Вища школа в Щитно.

Кандидати на навчання скеровуються своїми керівниками. Вимогою є наявність вищої освіти, а також перебування на посаді, яка потребує вищої кваліфікації. Прийом на навчання залежить від оцінки кваліфікаційного відбору.

Завдання навчальної програми сконцентроване, в основному, на:

управління групами людей;

формування і реалізація кадрової політики, професійне удосконалення;

формування іміджу поліції;

формування образу поліцейського, в т.ч. сприяння антикорупції та антидискримінації;

організацію роботи, пов’язаної з використанням матеріальних ресурсів;

організацію    співробітництва   в   рамках   суб’єктів   поліції   та позаполіцейськими формуваннями;

регулювання кризових ситуацій;

вміння оформляти документи;

застосування правових положень в процесі діяльності поліції;

нагляд за дотриманням службових обов’язків.

Крім   того,    поліцейські   можуть   підвищувати   свою   професійну компетентність в рамках участі в заняттях післядипломної освіти з проблем:

управління кризами;

боротьба з організованою злочинністю та тероризмом;

криміналістика в кримінальному процесі.

 Поділитися