MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

ЕКСПРЕС-ОГЛЯД ЗАКОНОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Бюлетень № 2 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 08.12.2014 – 12.12.2014 (друга частина)

20.12.2014   
Ігор Усенко, Євген Ромінський

Права громадян та їх об’єднань

 

Проект 1279 від 08.12.2014 (Ничипоренко В. М.) про внесення змін до деяких законів України (щодо дотримання принципу соціальної справедливості в пенсійному забезпеченні)

Головна ідея проекту, щоб пенсійне забезпечення колишніх  народних депутатів України та колишніх членів  Кабінету  Міністрів України  здійснювалося на загальних підставах у порядку визначеному Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Проект 1284 від 08.12.2014 (Матвієнков С. А.) про доповнення статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» щодо порядку припинення надання (відключення) житлово-комунальних послуг.

Головна ідея проекту, щоб за загальним правилом, окрім випадків, пов’язаних із ремонтними, профілактичними роботами та форс-мажорними обставина,. припинення надання (відключення) житлово-комунальних послуг з ініціативи виконавця/виробника без згоди споживача здійснювалося виключно за рішенням суду.

Проект 1301 від 09.12.2014 (Головко М. Й.) про внесення змін до Закону України «Про освіту» (щодо встановлення надбавки до заробітної плати педагогічних працівників)

Пропонується включити до статті 57 Закону України «Про освіту» припис такого змісту: «Держава забезпечує виплату надбавки у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування. Надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником».

Проект 1135-1 від 10.12.2014 (Іллєнко А. Ю.) про цивільну зброю і боєприпаси         .

Альтернативний проект (проект 1135 див Бюлетень №1), який пропонує доволі ліберальний режим поводження зі зброєю, зокрема можливість зберігати її упродовж 30 діб без відповідного дозволу, право вільно носити зброю тощо. Забороняється для цивільного обігу автоматична зброя. Однак дозволяються, наприклад, протитанкові рушниці та важкі снайперські гвинтівки. З юридичного погляду проект перенасичений різними визначеннями і класифікаціями технічного характеру, які роблять його дуже складним для користування

Проект 1383 від 10.12.2014 (Яценко А. В.) про внесення змін до статті 778 Цивільного кодексу України (щодо вдосконалення положень у сфері найму (оренди)

Всупереч чинному цивільному законодавству пропонується встановити, що наймач не стає співвласником нової речі, створеної в результаті поліпшення, зробленого за згодою наймодавця.

Єдиною підставою для такого нововведення названо те, що чинна норма часто використовується для зловживання правом. Такі випадки дійсно є. Зокрема широко відомою стала практика приватизації наймачами після капітального ремонту (перебудови) колишніх державних дач у престижних районах. Проте зловживання правом, на нашу думку, не може бути підставою для відмови від права як такого.

Проект 1384 від 10.12.2014 (Яценко А. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення         

Пропонується прирівняти випускників навчальних закладів до неповнолітніх (щодо форми укладення трудового договору); зменшити строк випробування та строк, після якого молодий працівник має право на відпустку; зберігати заробітну плати при переведенні на іншу роботу під час простою; запровадити норматив робочих місць для працевлаштування молоді, якій надається перше робоче місце, у розмірі не менше трьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу на рік, а якщо працює від 10 до 25 осіб – у кількості одного робочого місця.

Проект 1400 від 11.12.2014 (Кужель О. В.) про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальної захищеності інвалідів в Україні

Головна ідея проекту – зміна чинної «медичної моделі» інвалідності, за якою інвалідність визначається як міра втрата здоров’я, на «соціальну модель», що передбачає та забезпечує залучення інвалідів до ефективної участі в житті суспільства нарівні з іншими громадянами. Відповідно визначення інвалідності пропонується покласти на новостворену спеціалізовану державну службу з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації, підпорядковану не МОЗ, а центральному органу виконавчої влади з питань соціальної політики. Пропонується низка заходів щодо вдосконалення проведення медико-соціальної експертизи, підготовки і виконання індивідуальних програм реабілітації інвалідів, державної підтримки реабілітації інвалідів та задоволення їхніх потреб у відновленні здоров’я, забезпечення зайнятості та працевлаштування працездатних інвалідів.

Реалізація положень проекту вимагає суттєвих витрат з державного бюджету, а тому кожне із запропонованих нововведень потребує ретельного обрахунку і попереднього обговорення з фахівцями.

Проект 1401 від 11.12.2014 (Кужель О. В.) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення адміністрування отримання податкових пільг підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів.

Фактично є доповненням попереднього проекту.

Проект 1408 від 11.12.2014 (Крулько І. І.) про внесення змін до деяких законів України (щодо волонтерської діяльності).

Пропонується внести зміни (переважно суто редакційного характеру) до законів України «Про волонтерську діяльність», «Про страхування», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» з метою сприяння волонтерському руху та поліпшення якості надання волонтерської допомоги. Серед нововведень системна заміна поняття «волонтерські організації» на «організації, що залучають до своєї діяльності волонтерів», послідовна відмова від характеристики волонтерської діяльності як «безкорисливої».

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України висловило думку. що проект має ряд недоліків і потребує доопрацювання

Проекти від 11.12.2014 (Кужель О. В.) 1424 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки підприємницької діяльності самозайнятих осіб у сфері послуг та 1425 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо надання пільг в оподаткуванні доходів, отриманих самозайнятими особами у сфері послуг.

Пропонується надати ряд фіскальних преференцій малому бізнесу.

Проект 1430 від 11.12.2014 (Барвіненко В. Д.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання питання відпустки по догляду за дитиною). Замість відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, пропонується ввести трирічну відпустку по догляду за дитиною віком до 8 років, яку можна буде використовувати частинами у будь-який час.

Пропозиція розширюватиме можливості сімейного догляду за дитиною, але в перспективі може помітно ускладнити роботу з кадрами в підприємствах, установах і організаціях.

Проект 1432 від 11.12.2014 (Барвіненко В. Д.) про внесення змін до статті 12 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (щодо зміни та порядку нарахування допомоги при народженні дитини).

Пропонується повернутися до принципів нарахування та виплати допомоги при народженні дитини, які діяли до весни 2014 року, орієнтуючись на розмір прожиткового мінімуму, встановлений на момент здійснення виплат допомоги. Чинна система виплати фіксованих сум упродовж 6 років, на думку розробників проекту, не враховує чинника інфляції і не може забезпечити ефективну допомогу сім’ям з дітьми.

Проект 1434 від 11.12.2014 (Барвіненко В. Д.) про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» щодо захисту прав, основоположних свобод та законних інтересів інвалідів.

Запропоновані зміни переважно мають характер редакційних уточнень (нерідко «смакового» синонімічного характеру) без суттєвих змін у правовому регулюванні.

Проект 1435 від 11.12.2014 (Барвіненко В. Д.) про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо забезпечення продуктами харчування).

Пропонується доповнити чинні приписи про компенсацію громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, частини витрат на харчування вказівкою, що сума компенсації пов’язується з розміром прожиткового мінімуму. При цьому зазначається, що витрати на 50% потрібних громадянину харчових продуктів мають бути не меншими, ніж весь розмір прожиткового мінімуму, тобто розробниками проекту наперед ставиться під сумнів об’єктивність розрахованої величини прожиткового мінімуму.

Проект 1436 від 11.12.2014 (Новинський В. В.) про право власності та право користування релігійних організацій на майно.

Порушується питання про сутність права власності на майно релігійних організацій. Пропонується застосувати до такого майна правила цивільного права без урахування специфіки парафіяльного життя, зокрема виключити можливість переходу церковних споруд від однієї парафії до іншої.

Проект 1437 від 11.12.2014 (Гордєєв А. А.) про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (щодо розширення можливостей батьків у здобутті їх дітьми освіти у дошкільних навчальних закладах державної та комунальної форми власності).

Пропонується надати право дошкільним навчальним закладам державної та комунальної форми власності створювати додаткові групи, які повністю перебуватимуть на утриманні батьків. Така пропозиція, як видається, порушує ряд принципів дошкільної освіти, оскільки подібна «комерціалізація» неминуче призведе до відсутності рівного ставлення до дітей в звичайних і «комерційних» групах.

Проект 1443 від 11.12.2014 (Королевська Н. Ю.) про заходи із забезпечення погашення заборгованості по заробітній платі.

Пропонується створити Реєстр підприємств, що мають заборгованість із заробітної плати, та здійснювати фінансовий аудит діяльності підприємств, включених до цього Реєстру. За результатами фінансового аудиту компетентними органами мають вживатися заходи, спрямовані на погашення заборгованості із заробітної плати і притягнення винних осіб до відповідальності. Але зміст цих заходів у проекті не розкривається.

Нереалістичною видається вимога до уряду «протягом семи днів з дня набрання чинності законом прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим законом».

Проект 1444 від 11.12.2014 (Королевська Н. Ю.) про саморегулювальні організації.

Згідно з пояснювальною запискою саморегулювання полягає у тому, що члени тих чи інших неурядових організацій встановлюють самі для себе певні підвищені (порівняно із законодавчими) вимоги до господарської чи професійної діяльності. Добровільне саморегулювання, як не альтернатива, а доповнення до публічно-правового регулювання підприємництва, є потужним інструментом підвищення якості товарів і послуг. При чому закладається і механізм відповідальності через створення в саморегулювальних організаціях третейських судів.

Однак ніде в проекті немає пересторог проти можливої змови членів саморегулювальних організацій. Відповідно, все вказує на те, що цей проект цілковито можна застосовувати для узаконення картелів: добровільних об’єднань суб’єктів господарської діяльності, мета яких встановлювати для самих себе певні вимоги до господарської діяльності.

Проект 1445 від 11.12.2014 (Королевська Н. Ю.) про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Пропонується на виборах до парламенту та виборах місцевого самоврядування у кожному партійному списку передбачити в кожній десятці списку не менше 3 осіб кожної статі. А у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» передбачено дещо розширити визначення діянь, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі, зокрема сутність таких понять як сексуальні домагання, сексизм тощо.

Проект 1447 від 11.12.2014 (Унгурян П. Я.) про внесення змін до законів України щодо забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання при отриманні освіти.

Проект передбачає право навчальних закладів, створених релігійними організаціями, відступати від принципів незалежності освіти, світського та, головне, наукового характеру освіти. Такий підхід, на нашу думку, фактично позбавляє згадані навчальні заклади власне освітнього характеру, створює передумови для порушення права громадян на свободу світогляду.

Проект 1114-1 від 12.12.2014 (Луценко І. В.) про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» (щодо автоматичної добровільної відмови від громадянства України).

Назва проекту не повністю відображає пропоновані інновації. Так, пропонується скорочення з 2 років до 6 місяців строку, упродовж якого особи, що вступили в громадянство України, мають відмовитися від попереднього громадянства. Водночас пропонується така норма «Добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави означає автоматичну відмову від громадянства України з моменту набуття такою особою громадянства іншої держави».

Проект 1450 від 12.12.2014 (Артюшенко І. А.) про внесення змін до статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» (щодо позначення країни виробника (виконавця, продавця).

Передбачається обов’язкове маркування продуктів харчування, упакованих або розфасованих в Україні, інформацією про їх походження, яка має містити слова «Виробник» («Виконавець», «Продавець»), назву країни та малюнок її державного прапору.

 

Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство, судівництво

 

Проект 1297 від 08.12.2014 (Кожем’якін А А.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення громадянства України осіб, котрі вчинили злочини проти основ національної безпеки України.

Пропонується припинення громадянства кваліфікувати як «інший захід кримінально-правового характеру», що застосовується судом до особи, яка є громадянином України і вчинила злочин, передбачений статтями 109–114-1 КК України. Відповідні зміни пропонується також внести до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України «Про громадянство України».

Незважаючи на наявність у пояснювальній записці посилань на світовий, зокрема французький, досвід, відповідність цієї пропозиції принципам демократичної правової держави видається щонайменше дискусійною.

Проект 1303 від 09.12.2014 (Тимчук Д. Б.) про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України

Проект пропонує збільшити розмір санкцій, передбачених відповідними статтями КК України. До речі, ці статті вже кілька разів змінювалися (передусім щодо збільшення санкцій) упродовж поточного року.

Проект 1378 від 10.12.2014 (Яценко А. В.) про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо заборони проведення собачих боїв)

Проект 1380 від 10.12.2014  (Яценко А. В.) про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення відповідальності у виді довічного позбавлення волі за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів)

Проект 1381 від 10.12.2014 (Яценко А.В.) про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення відповідальності за викрадення каналізаційних люків).

Зазначені проекти (1378, 1380, 1381), на нашу думку, є яскравими прикладами необачного законотворення, порушення загальних підходів, які існують в кримінальному праві. Так, не можна встановлювати довічне ув’язнення як безальтернативне покарання, санкції статей мають бути співрозмірні суспільній небезпеці відповідних злочинів, не слід «дрібнити» склади злочинів, перетворюючи кримінальний кодекс у збірку прецедентів, тощо.

Проект 1385 від 10.12.2014 (Яценко А. В.) про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення захисту прав на нерухоме майно.

Пропонується внести зміни до ст. 162 КК України. Зокрема частину першу статті викласти в такій редакції: «Незаконне проникнення до законного володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення, вчинення інших незаконних дій, які порушують недоторканність володіння особи чи обмежують її можливості використовувати таке володіння», а також доповнити статтю приміткою: «Законним володінням особи в цій статті визнаються житлове приміщення, нежитлове приміщення, сховище, земельна ділянка, транспортний засіб, що належать на законних підставах фізичній чи юридичній особі». Нині диспозиція цієї норми викладена так: «Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян».

Отже, пропонується поглинути поняття «житло» поняттям «законне володіння». Зміна ця не видається суто редакційною. На нашу думку, чинна редакція орієнтована насамперед на захист приватного життя людини, а пропонована – висуває на передній план захист права власності, що навряд чи є доречним.

Окрім того, в частину другу цієї статті пропонується внести як кваліфікуючу ознаку скоєння злочину групою осіб. Але не далі ніж  23 лютого 2014 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року» ця ознака була виключена.

Проект 1406 від 11.12.2014 (Чумак В. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання і протидії корупції та легалізації (відмиванню) доходів

Комплексний і великий за обсягом проект. Пропонуються доволі значні і різні за змістом зміни від стандартизації термінологічної бази і до створення та визначення правових основ діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Чимало новел стосується також діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Проект, як видається, потребує окремого аналізу. Найдискусійнішим питанням є доцільність створення в системі Прокуратури України на правах структурного підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Проект 1361 від 10.12.2014 (Соболєв С. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення єдності судової практики   

Як зазначається у пояснювальній записці, проект спрямовано на відновлення функцій Верховного Суду України як найвищого судового органу України та запровадження реального механізму формування єдності судової практики. Основним завданням Верховного Суду визначається забезпечення єдності рішень судової системи, проте суду повертається його самостійність у прийнятті рішень та процесуальні повноваження щодо їх ухвалення.

Пропонуються відповідні зміни до процесуальних кодексів України та Закону України «Про судоустрій та статус суддів», зокрема нові редакції глав, у яких визначається порядок перегляду Верховним Судом України рішень судів відповідної юрисдикції. Підставами для такого перегляду пропонується встановити неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах; неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції норм процесуального права, що могло призвести до постановлення неправомірного рішення або невідповідність рішення суду касаційної інстанції правовій позиції Верховного суду України; порушення судом касаційної інстанції норм процесуального права, що перешкодило касаційному провадженню, а також наявність порушення Україною своїх міжнародних зобов’язань.

Запропоновані зміни, принаймні на перший погляд, видаються доцільними, але все ж мають проміжний характер, оскільки новітня судова реформа потребуватиме не стільки усунення прогалин і недоречностей у чинному законодавстві, скільки прийняття концептуально нових кодифікованих актів.

Протидія алкоголізму

 

Проект 1440 від 11.12.2014 (Журжій А. В.) про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (щодо заборони реалізації алкогольних напоїв в нічний час).

Пропонується ввести заборону щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у період від 22.00 години вечора до 10.00 години ранку щоденно, враховуючи вихідні дні та свята (крім продажу на розлив у закладах громадського харчування). Пропозиції такого характеру вже мали місце неодноразово і дискусія в суспільстві є гарно відомою.

Проект 1453 від 12.12.2014 (Головко М. Й.) про внесення змін до законодавчих актів України щодо посилення боротьби із зловживаннями у сфері продажу і споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв.

Пропонуються радикальні обмеження щодо продажу та вживання алкогольних напоїв, аж до надання права місцевим громадам повністю заборонити їх продаж на своїй території. Передбачається посилення адміністративної відповідальності за неналежний продаж алкогольних напоїв та за самогоноваріння, а також запровадження кримінальної відповідальності за «продаж пива (в тому числі безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонений законом час».

Як видається, проект орієнтовано на суто заборонні заходи, неефективність яких вже доведено досвідом попередніх антиалкогольних кампаній.

Проект 1454 від 12.12.2014 (Головко М. Й.) про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо підвищення віку, з якого особі дозволяється купівля або продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв).

Пропонується підняти вікову планку заборони купівлі і вживання алкоголю до 21 року, зокрема запровадити адміністративну відповідальність за придбання алкоголю для осіб, які не досягли 21 року. Зауважимо, що така норма певний час існувала в радянському законодавстві, але викликала неоднозначну реакцію суспільства, а в практичному плані виявилася неефективною.

 Поділитися