MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України Бюлетень № 4 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 22.12.2014 – 31.12.2014 (друга частина)

06.01.2015   
Ігор Усенко, Євген Ромінський

Доповнення до розділу Міжнародні відносини

Проект Постанови 1668 від 28.12.2014 (Гопко Г. М.) про перегляд положень Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї.

Проект Постанови передбачає доручити Кабінету Міністрів України провести переговори з Урядом Республіки Кіпр про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї, ратифікованої Законом України від 04.07.2013 №412-VII, з метою приведення положень цієї Конвенції у відповідність до норм і вимог модельної Конвенції ОЕСР.

 

Відносини між владними суб’єктами

 

Проект 1066-1 від 23.12.2014 (Писаренко В. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності парламентської опозиції

Метою проекту згідно з пояснювальною запискою є визначення правових засад і гарантій опозиційної діяльності у Верховній Раді. Зокрема, пропонується доповнити Регламент Верховної Ради України новою главою 12 «Парламентська опозиція», у якій буде встановлено порядок утворення та діяльності парламентської опозиції; її права, зокрема, на представництво у керівництві Верховної Ради та її органах, а також на формування опозиційного уряду. Пропонується встановити порядок участі парламентської опозиції в організації та проведенні «години запитань до Уряду». Крім того, проектом пропонується внести зміни до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» з метою упорядкування норм щодо формування керівництва комітетів Верховної Ради України з урахуванням квот парламентської опозиції. Також пропонується внесення змін до законів України «Про Рахункову палату», «Про Національний банк України», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про Вищу раду юстиції», «Про Конституційний Суд України», «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» щодо участі парламентської опозиції у формуванні персонального складу зазначених органів. Нарешті пропонується внести зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» щодо права парламентської опозиції брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України.

Загалом у демократичній державі парламентська опозиція мусить мати певні права. Але проект абсолютно не враховує можливість існування в парламенті кількох опозиційних парламентській більшості груп депутатів, які через нездоланні розбіжності не можуть об’єднатися для спільної опозиційної діяльності. Залишається, відповідно, не з’ясованим, скільки опозицій може бути у Верховній Раді України? Яка мінімальна чисельність парламентської опозиції? Також вважаємо, що принципові засади парламентської опозиції, так само як і коаліції більшості, мають насамперед бути закріплені в Конституції України, а не в Регламенті Верховної Ради України.

Проект 1530 від 22.12.2014 (Князевич Р.П.) про внесення зміни до статті 46 Закону України «Про прокуратуру» (щодо умов для залучення фахівців)

Проект пропонував надати Генеральному прокурору України право в екстраординарних випадках «в інтересах належного здійснення функцій прокуратури» призначати практично на будь-які посади в органах прокуратури (аж до першого заступника Генерального прокурора України) осіб, що не відповідають таким посадам згідно із загальними вимогами закону щодо віку та стажу попередньої роботи в судових або прокурорських органах України. Вимога щодо віку претендента на посаду зовсім уже не береться до уваги, а стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах замінюється «відповідним стажем роботи у галузі права, в тому числі за кордоном». Таке «ручне управління» кадрами, можливо, і є доцільним в контексті бажаного радикального очищення (люстрації) органів прокуратури, але потенційні корупційні ризики видаються набагато більшими. Інтригувала і згадка про стаж роботи за кордоном: чи не створюються цим передумови для залучення на роботу в прокуратуру «іноземних варягів». Таким чином, проект видавався доволі дискусійним.

Проте уже 23 грудня (наступного після реєстрації дня), навіть без обов’язкового висновку ГНЕУ проект вноситься до сесійної зали, але не набирає необхідної кількості голосів. Тут же тим же народним депутатом реєструється однойменний проект 1605 від 24.12.2014, текст якого зазнав лише однієї зміни: з нього були вилучені останні слова «в тому числі за кордоном». У такій редакції проект був затверджений Верховною Радою України як закон 28.12.2014 № 66-VIII та підписаний Президентом України 30.12.2014. На жаль, при цьому не були враховані зауваження загалом негативного Висновку ГНЕУ від 27.12.2014, які багато в чому співпадають з наведеними вище міркуваннями щодо недоліків проекту 1530.

Проект 1540 від 22.12.2014 (Кабінет Міністрів України) про внесення зміни до статті 51 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (щодо удосконалення порядку прийняття актів Кабінету Міністрів України).

Пропонується надати Прем’єр-міністру України право приймати розпорядження Кабінету Міністрів України шляхом опитування членів Кабінету Міністрів України у порядку, передбаченому Регламентом Кабінету Міністрів України, з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків, а також для забезпечення здійснення заходів правового режиму надзвичайного чи воєнного стану та заходів, пов’язаних з проведенням мобілізації, із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності,.

Проект дістав негативний висновок профільного Комітету з питань правової політики та правосуддя, оскільки, на думку членів Комітету, прийняття запропонованих  змін призведе до неузгодження статей 3, 41, 46, 51 Закону України «Про Кабінет Міністрів України». Крім того, слід зазначити, що запропонована формула – опитування, є вкрай невдалою. Кращим видається одноособове прийняття таких розпоряджень Прем’єр-міністром України із подальшим погодженням з членами КМ України, або усне погодження чи погодження в електронній формі (із застосуванням цифрових підписів) у тих випадках, коли Кабінет не має змоги оперативно зібратися на засідання.

Проект 1550 від 22.12.2014 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ.

Метою проекту проголошено реформування системи органів внутрішніх справ, зокрема усунення дублювання функцій підрозділами органів внутрішніх справ, удосконаленням їх діяльності та позбавленням невластивих функцій. Так, пропонується ліквідувати УБОЗ, ветеринарну та транспортну міліцію, уповноважені органи внутрішніх справ у справах дітей.

Проект отримав негативний висновок ГНЕУ, однак переважно через невдале розкриття в ньому положення пояснювальної записки про те, що «боротьбою з організованими формами злочинності займаються майже всі підрозділи блоку кримінальної міліції».

Проект 1616 від 24.12.2014 (Заболотний Г. М.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вступу на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

Пропонується скасувати обов’язковий конкурсний порядок призначення на посаду державного службовця для службовців органів місцевого самоврядування і навпаки.

 

Права громадян та їх об’єднань

 

Проекти 1519 від 19.12.2014 (Ємець Л. О.)та 1519-1 від 22.12.2014 (Мельничук С. П.) про внесення змін до законодавства України щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса про звернення стягнення на житло.

Проекти однакові за змістом запропонованих змін, спрямованих на заборону вчинення виконавчого напису нотаріуса про звернення стягнення на житло, проте другий із проектів містить у тексті ще так звану кодифікаційну довідку про усі попередні зміни в текстах відповідних законів.

Положення обох проектів 25.12.2014 було запропоновано врахувати в тексті іншого проекту.

Проект 1565 від 22.12.2014 (Кабінет Міністрів України) про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку

Згідно з пояснювальною запискою проект розроблено з метою врегулювання на законодавчому рівні питання здійснення права власності та ефективного управління багатоквартирним будинком, забезпечення співвласників будинку дієвим механізмом для прийняття рішень щодо утримання та управління спільним майном, в тому числі щодо проведення енергоефективної модернізації будинку. Необхідність прийняття проекту обґрунтовується нагальною потребою забезпечення ефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків.

Однак слід відзначити, що і назва, і мета проекту не повною мірою відповідають його змісту. Докладні зауваження з цього приводу містяться у висновку ГНЕУ від 24.12.2014.

Проект 1577 від 22.12.2014 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України.

Доволі одіозний проект, який значно звужує права громадян, а за висновком ГНЕУ (27.12.2014), ще й порушує норми Конституції та ряду інших актів, зокрема Рішень Конституційного Суду. Тим не менш, проект був прийнятий 29.12.2014 як Закон України № 76-VIII і під Новий рік підписаний Президентом України.

Повноцінний огляд цього закону, який, більш ніж вірогідно, буде оскаржуватися в Конституційному Суді України, вимагає значного обсягу і часу. Такий огляд беззаперечно невдовзі буде підготовлений експертами ХПГ.

Це ж стосується і проекту 1578 від 22.12.2014 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи).

Він так само отримав негативний висновок ГНЕУ (25.12.2014) та негативні зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради України (28.12.2014). Висновок профільного Комітету з питань податкової та митної політики бодай і рекомендував прийняти проект, але зі значними суттєвими змінами. Незважаючи на все це проект був прийнятий 28.12.2014 як Закон України № 71-VIII та підписаний Президентом України (31.12.2014).

Проекти 1580 та 1581 від 22.12.2014 (Кабінет Міністрів України) Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) та про житлово-комунальні послуги.

Ще два «реформаторські» проекти Кабінету Міністрів України. Перший з них був прийнятий в першому читанні, а другий повернутий на доопрацювання. Обидва отримали негативні висновки Головного науково-експертного управління та профільних Комітету з питань промислової політики та підприємництва та Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства відповідно.

Проект 1603 від 24.12.2014 (Пацкан В. В.) про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо громадських об’єднань).

Пропонується скасувати ст. 186-5 «Порушення законодавства про об’єднання громадян» КУпАП, тобто адміністративну відповідальності за діяльність нелегалізованих громадських об’єднань.

Пропозиція видається такою, що заслуговує на увагу і ретельне опрацювання.

Проект 1615 від 24.12.2014 (Заболотний Г. М.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доповнення повноважень по вчиненню нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів.

Пропонується додати до числа нотаріальних дій, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування, право посвідчувати правочини щодо відчуження рухомого майна, право власності на яке не підлягає реєстрації, та посвідчувати довіреності, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на розпорядження транспортними засобами.

Проект 1627 від 25.12.2014 (Сольвар Р. М.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правил паркування транспортних засобів.

Мета проекту визначена як припинення порушень правил паркування транспортних засобів, відвернення їх наслідків, підвищення ефективності впливу на дисципліну учасників дорожнього руху, поліпшенню руху транспорту, збільшення надходжень до бюджету.

Пропонується передусім запровадити адміністративну відповідальність власників або водіїв автотранспорту за порушення правил паркування, а також за необладнання місць для паркування посадовими особами, які були зобов’язані це зробити.

Доцільність такої пропозиції потребує громадського обговорення.

Проект 1632 від 25.12.2014 (Пацкан В. В.) про документи України, що посвідчують особу та дають право виїзду за кордон

Згідно з преамбулою проекту, він визначає види документів України, що посвідчують особу, їх призначення, порядок видачі та обміну, права та обов’язки осіб, що пов’язані з отриманням та користуванням цими документами, порядок зберігання інформації, що міститься у  документах з гарантуванням права осіб на захист від втручання в особисте та сімейне життя.

Як видається, у великому за обсягом проекті безпідставно змішуються норми, що стосуються прав людини, з суто технічними нормами, які могли бути викладені в підзаконних нормативно-правових актах.

Проект 1639 від 26.12.2014 (Барвіненко В. Д.) про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо випробування при прийнятті на роботу).

Пояснювальна записка до проекту зазначає, що він має на меті встановити додатковий захист для реалізації конституційного права на працю.

Однак пропозиції, закладені в проект, важко віднести до «додаткового захисту». Так, замість права наймача продовжити строк випробування, якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, пропонується в усіх випадках не зараховувати до строку випробування дні, «коли працівник фактично не працював, незалежно від причин».

Крім того, пропозиція запровадити нову підставу для звільнення працівника – «у зв’язку з незадовільним результатом випробування» – вносить плутанину в чинне законодавство, адже у цьому разі звільнення має відбуватися внаслідок «виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі» (п.2 ч.1 ст. 40 чинної редакції КЗПП). Слід припустити, що автори вбачають й інші підстави для визнання результатів випробування незадовільними, але не вважають за потрібне їх викласти.

Проект 1658 Трудового кодексу України від 27.12.2014 (Папієв М. М.)

Пропонується новий кодифікаційний акт, який має замінити чинний КЗПП України.

Як видається, акти такого обсягу (368 статей) і значення (базовий акт всієї галузі законодавства) не можуть бути предметом експрес-огляду, а потребують глибокої науково-правової експертизи.

 

Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство, судівництво

 

Проект 1552 від 22.12.2014 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини.

Пропонується відповідальність за кримінально карані діяння, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, поширити на більш широкий період, а саме, вчинені «в умовах особливого періоду».

Проект отримав негативний висновок ГНЕУ (24.12.2014) з підстав недостатньої аргументованості посилення відповідальності у більш широкий період, а також через те, що «встановлення однакового рівня кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в умовах воєнного стану або бойової обстановки, та за злочини, що вчинені в умовах особливого періоду, дещо не відповідає принципу співмірності вчиненого злочину та покарання».

Проект 1585 від 23.12.2014 (Купрієнко О. В.) про внесення змін до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» щодо встановлення реальної відповідальності суддів.

На думку ініціаторів проекту, суддя може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності лише у порядку дисциплінарного провадження з підстави порушення або неправильного застосування норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи. Норми матеріального права вважаються порушеними або неправильно застосованими, якщо застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, або не застосовано закон, який підлягав застосуванню.

Проект 1590 від 23.12.2014 (Петьовка В. В.) про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо вдосконалення процедури переведення суддів).

Як зазначається в пояснювальній записці, прийняття цього законопроекту зумовлено необхідністю вдосконалення процедури переведення суддів, встановлення єдиної процедури для переведення суддів як призначених на посаду вперше, так і обраних безстроково до іншого суду, необхідністю подолання колізій та прогалин у законодавстві про судоустрій і статус суддів. Зокрема, пропонується проведення кваліфікаційних атестацій суддів, деталізовано порядок переведення суддів в залежності від виду суду, до якого переводиться суддя.

Проект 1606 від 24.12.2014 (Остапчук В. М.) про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо забезпечення міжнародних стандартів у сфері захисту прав дитини).

Метою даного проекту є приведення КК України та КУпАП у відповідність до міжнародних стандартів у сфері забезпечення прав та основоположних свобод дитини та до вимог ратифікованою Україною Конвенції ООН про права дитини для належного законодавчого забезпечення. Це виражається в заміні в усіх статтях КК України та КУпАП термінів «малолітній» та «неповнолітній» в усіх відмінках на термін «дитина» в усіх відмінках.

Позиція авторів проекту видається вкрай нормативістською. Вони вважають «неповнолітніми» виключно осіб віком від 14 до 18. І, відповідно, дітей молодших 14 років до цієї категорії не відносять. Водночас до «неповнолітніх», як видається, належать усі особи, які не досягли повноліття, тобто 18 років.

Проект 1630 від 25.12.2014 (Кондратюк О. К.) про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів).

Пропонується внести ряд змін до КК України, зокрема закріпити поняття професійної діяльності журналіста як «систематичну діяльність особи, пов’язану із збиранням одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет». Статус журналіста та/або його належність до засобу масової інформації має підтверджуватися редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації,  його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів.

Проект 1636 від 25.12.2014 (Федорук М. Т.) про внесення змін до статті 265-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо покращення становища в організації дорожнього руху).

Метою проекту є забезпечення створення безпечних умов для учасників дорожнього руху, збереження життя і здоров'я громадян, а також підвищення ефективності впливу на дисципліну учасників дорожнього руху. При цьому пропонується виключити норму про евакуацію на штрафмайданчик  у разі, коли транспортний засіб суттєво заважає дорожньому руху.

Проект 1656 від 26.12.2014 (Президент України) про забезпечення права на справедливий суд

Проект визначений Президентом України як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України. Ним, як це зазначено у висновку профільного Комітету з питань правової політики та правосуддя, закладаються правові засади для проведення судової реформи, яка б забезпечила ефективний захист прав і свобод громадян, інтересів юридичних осіб в судовому порядку, практичну реалізацію права на справедливий суд.

Тим не менш, слід відзначити, що підготовлений у найстисліший час висновок ГНЕУ має переважно негативний характер та вказує на численні недоробки цього проекту.

Проект 1660 від 27.12.2014 (Луценко Ю. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Пропонуються доволі різнопланові зміни, які пов’язані із встановленням нового складу злочину «незаконне збагачення», вилученням безпідставно набутого майна у цивільно-процесуальному порядку, регулюванням питань досудового розслідування, здійснюваного слідчими Національного антикорупційного бюро України тощо.

Враховуючи, що діяльність Національного антикорупційного бюро України є предметом широкої громадської дискусії, проект потребує ретельного і зваженого вивчення, деякі його норми видаються вкрай сумнівними. Утім вже 28.12.2014 його було включено до порядку денного, що, на нашу думку, є ознакою певного невиправданого поспіху.

Проект 1671 від 28.12.2014 (Сольвар Р. М.) про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо основних засад державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху.

В пояснювальній записці зазначається, що проект розроблено з метою встановлення на законодавчому рівні основних засад державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні.

Враховуючи обсяг запропонованих змін, більш логічним вбачається не внесення окремих змін, а комплексний перегляд закону.

Проект 1682 від 30.12.2014 (Бурбак М. Ю.) про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері морського та річкового транспорту.

Проект розроблено Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті з метою вдосконалення її діяльності щодо реалізації державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті. Проектом, по-перше, пропонується підвищення розміру штрафних санкцій за правопорушення в сфері морського та річкового транспорту, і, по-друге, пропонується вдосконалення організаційних засад діяльності інспекторського складу Укрморрічінспекції щодо реалізації державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті з дотримання законності при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення.

«Каральна спрямованість» проекту є очевидною, що вимагає дуже зваженого ставлення до нього.

Проект 1690 від 31.12.2014 (Матейченко К. В.) про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо скасування статті 370 Провокація підкупу).

На час написання цього огляду текст проекту був відсутній на порталі Верховної Ради України з позначкою: «Передано на розгляд керівництву (31.12.2014)».

 

Питання сільського господарства та земельних справ

 

Проект 1467-1 від 24.12.2014 (Ззаболотний Г. М.)  про колективне садівництво громадян. Проект є альтернативним до проекту 1467 про садівництво громадян (див. Бюлетень №3), проте поділяє основну частину принципових засад основного проекту.

Основним недоліком обох проектів видається відчутний акцент на сільськогосподарській складовій діяльності садівницьких товариств, що вже не відповідає сучасним реаліям. Водночас гострі питання організації самоуправління в садівницьких товариствах практично залишилися поза увагою ініціаторів проектів.

Проекти 1599 та 1600 від 23.12.2014 (Кириленко І. Г.) про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств та про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств)

Проект 1599 розроблений з метою створення належних законодавчих, економічних та соціальних умов для забезпечення спрощеного порядку трансформації особистих селянських господарств в сімейні фермерські господарства, спрощення реєстрації та організації їх господарської діяльності. Реалізація законопроекту, на думку його ініціаторів, дозволить легалізувати та вивести в правове поле діяльність особистих селянських господарств, які фактично трансформувались в сімейні фермерські господарства. Проект 1600 призначений для стимулювання таких господарств.

 

Щодо протидії алкоголізму

 

Проект 1440-1 від 25.12.2014 (Головко М. Й.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо боротьби із зловживанням алкогольних напоїв).

Проект альтернативний проекту 1440 від 11.12.2014 (Журжій А. В.) про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (щодо заборони реалізації алкогольних напоїв в нічний час).

Однак він не є цілковито новим, оскільки основні положення проекту 1440-1 вже були викладені в проектах 1453 від 12.12.2014 про внесення змін до законодавчих актів України щодо посилення боротьби із зловживаннями у сфері продажу і споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв та 1454 від 12.12.2014 про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо підвищення віку, з якого особі дозволяється купівля або продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв). Критичні зауваження щодо цих проектів можна переглянути у частині другій Бюлетеню № 2.

 

Культура та освіта

 

Проект 1553 від 22.12.2014 (Васюник І.В.) про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» (щодо збереження пам’яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)

Законопроект розроблено з метою забезпечення збереження пам’яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, через визначення поняття пам’яток всесвітньої спадщини, їх буферних зон, визначення порядку встановлення режиму їх використання, визначення компетенції органів управління такими пам’ятками та їх наглядових рад, встановленням інших особливостей щодо управління та збереження таких пам’яток.

Слід зазначити, що хоча загалом проект спрямований на покращення правового захисту культурної спадщини, окремі пропоновані зміни є неоднозначними. Зокрема, потребують всебічного вивчення зміни до ст. 35 зазначеного закону, які, на нашу думку, надмірно полегшують одержання дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки всесвітнього значення.

Проект 1619 від 24.12.2014 (Купрієнко О. В.) про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо підготовки бакалаврів).

Метою проекту визначено посилення гарантій забезпечення прав на отримання вищої освіти та підвищення якості рівня вищої освіти. Для цього пропонується додати в закон право вишів самим готувати програми для здобуття ступеня молодшого бакалавра (бакалавра) на основі ступеня молодшого спеціаліста. А також ввести планку мінімальної заборгованості кредитів ЕКТС, перевищення якої буде підставою для відрахування студента-боржника.

Як видається немає жодної потреби в окремій програмі для здобуття ступеня молодшого бакалавра (бакалавра) на основі ступеня молодшого спеціаліста, оскільки згідно з нормою Перехідних положень закону: «після набрання чинності цим Законом диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра». Тобто з липня 2014 р. усі особи, які мають диплом молодшого спеціаліста, розглядаються як молодші бакалаври і ніякої додаткового порядку перенавчання не потрібно.

Що ж до мінімального рівня заборгованості кредитів ЕКТС, то тут слід лише дивуватися твердженню авторів, що «студент, який після закінчення сессії має академічну заборгованість хоча б з однієї дисципліни повинен бути відрахований з університету». Ніякої повинності у вишів немає. Вони самостійно приймають рішення про доцільність відрахування студента. А практика останніх років свідчить, що виші край рідко йдуть на такі кроки, особливо щодо студентів, які сплачують за своє навчання.

 

Фінансові питання

 

Проект 1558 від 22.12.2014 (Мельничук С. П.) про захист прав споживачів фінансових послуг від наслідків девальвації гривні і проект 1558-1 від 23.12.2014      (Дзензерський Д. В.) про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті.

Спрямованість обох законопроектів цілком визначається їхніми назвами. Що ж до доцільності їх прийняття, то своє слово мають насамперед сказати фінансисти.

На цю ж тематику є ще кілька законопроектів, які з тих же міркувань ми згадуємо без жодних коментарів:

проект 1559 від 22.12.2014 (Мельничук С. П.) про додаткові гарантії захисту прав позичальників;

проект 1560 від 22.12.2014 (Мельничук С. П.) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо податку з доходів фізичних осіб при реструктуризації боргів позичальників);

проект 1588 від 23.12.2014 (Купрієнко О. В.) про внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо посилення захисту прав вкладників;

проект 1667 від 28.12.2014 (Кубів С. І.) про внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (щодо розширення можливості задоволення зобов'язань неплатоспроможного банку перед кредиторами – фізичними особами);

проект 1610 від 24.12.2014 (Рибалка С. В.) про внесення змін до Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» щодо посилення захисту прав позичальників (цей проект уже прийнятий 28.12.2014 як Закон України, але ще не підписаний Президентом України).

 Поділитися