MENU
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України Бюлетень № 19 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 20.04.2015 – 24.04.2015

10.05.2015   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Надійшло 117 законопроектів та проектів постанов. З них 33 проекти процедурних постанов, пов’язаних з прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, призначення суддів тощо. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

Надійшло 117 законопроектів та проектів постанов. З них 33 проекти процедурних постанов, пов’язаних з прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, призначення суддів тощо. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

 

Проблеми національної безпеки, окупованих територій і АТО

 

Проект 2662-1 від 21.04.2015 (Герасимов А. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування діяльності військово-цивільних адміністрацій.

Альтернативний проекту 2662 від 17.04.2015 (Сажко С. М.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування діяльності військово-цивільних адміністрацій (див. Бюлетень № 18).

Порівняно з основним проектом передбачаються не стільки принципові зміни, скільки уточнення окремих положень чинного закону.

Проект 2684 від 21.04.2015 (Герасимов А. В.) про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо врегулювання деяких питань у зв'язку із прийняттям Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»).

Пропонується внести доволі принципові зміни, які виходять за межі лише бюджетного кодексу, зокрема скасувати норму про те, що «У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей їх функції в частині бюджетних повноважень здійснюються місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами міських рад за окремим рішенням Кабінету Міністрів України, що приймається на підставі звернення відповідної обласної державної адміністрації», і встановити, що в означеній ситуації (припинення діяльності згаданих органів) «їх функції в частині бюджетних повноважень здійснюються військово-цивільними адміністраціями».

Проте такі зміни належно не обґрунтовані в пояснювальній записці, на що звертається увага і у висновку ГНЕУ.

Проект 2686 від 21.04.2015 (Спориш І. Д.) про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо психологічної реабілітації військовослужбовців після виконання завдань у бойових умовах).

Пропонується доповнити зазначену статтю абзацом такого змісту: «Військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, а також особи, звільнені у запас, після виконання ними службово-бойових завдань в екстремальних (бойових) умовах мають право на безкоштовне проходження психологічної, медико-психологічної реабілітації у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до них».

Проект 2690 від 21.04.2015 (Вінник І. Ю.) про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 – на початку 2014 років.

Відверто лобістський проект, який в інтересах підприємств оборонного промислового комплексу передбачає активне втручання законодавця в сферу компетенції судової і частково виконавчої влади. Пропоновані приписи мають вибірковий, а не загальний характеру, що загалом ставить під сумнів доцільність подібних змін.

Проект 2692 від 21.04.2015 (Деркач А. Л.) про внесення доповнень до Податкового кодексу України (щодо оподаткування грошового забезпечення військовослужбовців).

Пропонується доповнити Прикінцеві положення ПК України нормою про те, що «звільняються від оподаткування збором доходи військовослужбовців, отримані у вигляді грошового забезпечення, на період їх участі в антитерористичній операції».

Як видається, послідовніше було б звільнити від оподаткування військовим збором усіх військовослужбовців або усіх осіб, які так чи інакше беруть участь в АТО на Сході України.

Проект 2694 від 21.04.2015 (Семенченко С. І.) про внесення змін до Закону України «Про розвідувальні органи України» (щодо правових основ організації та діяльності в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації).

У проекті розвідувальну діяльність передбачається здійснювати не лише за межами України, а й на «тимчасово окупованих територіях». Також пропонується поширити усі законодавчі гарантії, які існують для співробітників кадрового складу розвідувальних органів, на усіх осіб, зокрема іноземців, «які виконують завдання розвідувальних органів України». Остання пропозиція докорінно змінює усі теоретичні уявлення про сили і засоби розвідувальної діяльності, які знайшли відображення в чинному законі.

Звертає на себе значна кількість орфографічних помилок у тексті проекту. Маємо також підкреслити, що пояснювальна записка є цілковито не інформативною і не відповідає своєму завданню з розкриття мети та очікуваних наслідків прийняття проекту, аргументування доцільності пропонованих у ньому приписів.

 

Участь громадян в діяльності органів законодавчої та виконавчої влади

 

Проект 2677 від 20.04.2015 (Дехтярчук О. В.) про внесення зміни до статті 16 Закону України «Про ціни і ціноутворення» щодо участі організацій громадянського суспільства у державному регулюванні цін.

Пропонується доповнити зазначений закон нормою такого змісту: «Уповноважені органи, які здійснюють державний контроль (нагляд) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін та державне спостереження у сфері ціноутворення, у своїй діяльності взаємодіють із професійними спілками, організаціями захисту прав споживачів та іншими громадськими організаціями».

Ідея без сумніву цікава, проте запропоновані зміни носять суто декларативний характер, оскільки ніяк не розкриваються організаційно-правові форми передбаченої в проекті «взаємодії».

Проект 2535-1 від 21.04.2015 (Гончаренко О. О.) про місцевий референдум.

Альтернативний проекту 2535 від 03.04.2015 (Німченко В. І.) про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою (див. Бюлетень № 16).

Проект відкликаний у день подання і текст його не був розміщений на сайті Верховної Ради України.

Проект 2735 від 24.04.2015 (Сташук В. Ф.) про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо удосконалення порядку повторного голосування).

Основна увага приділяється проблемі повторного голосування на виборах міських голів.

Проект 2737 від 24.04.2015 (Купрієнко О. В.) про народний контроль в Україні.

Як зазначається в преамбулі, цей Закон визначає загальні засади здійснення народом України контролю за діяльністю Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів, депутатів місцевих рад, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, органів прокуратури та суду з метою зменшення проявів корупції, посилення підзвітності органів влади перед населенням та підвищення рівня довіри населення до органів влади. У ст. 1 зазначається, що народний контроль здійснюється комітетами народного контролю, які є незалежними, самоврядними, неурядовими та неприбутковими організаціями. Щодо таких комітетів зокрема зазначається, що Комітет народного контролю наділений правом законодавчої ініціативи у Верховній Раді України та є суб’єктом права на конституційне подання до Конституційного Суду України. Народний контролер має право на зберігання, носіння, використання і застосування вогнепальної (травматичної) зброї та боєприпасів до неї.

Ключовим момент для усвідомлення суті і реалістичності проекту видається те, що наділені значними повноваження комітети народного контролю ніким не обираються і не призначаються, а утворюються на установчих зборах його засновників. При цьому «кількість засновників комітету народного контролю не може бути меншою, ніж дві третини діючих громадських організацій, зареєстрованих на відповідній адміністративно-територіальній одиниці», а обсяг прав у комітетів народного контролю різного рівня абсолютно однаковий. Це означає, що гіпотетично кілька мешканців села, де немає жодних громадських організацій, можуть створити комітет народного контролю, який буде подавати законопроекти, ревізувати діяльність вищих державних органів тощо.

 

Ідеологічні питання

 

Проект 2678 від 20.04.2015 (Ляшко О. В.) про націоналізацію майна Російської Федерації та її резидентів.

Це вже не перший проект з подібним змістом від тієї ж фракції, раніше вже був проект 2497 від 31.03.2015 (Ляшко О. В.) про націоналізацію майна в Україні держави-агресора та її резидентів (див. Бюлетень № 16). Цей проект не був прийнятий Верховною Радою України 09.04.2015, хоча три рази поспіль ставився на голосування.

Зміни до тексту проекту, порівняно з проектом 2497, є переважно суто косметичні. Головне – проект став чітко персоніфікованим, де визначення «держава-агресор» замінено на «Російська Федерація як держава-агресор».

Проект 2689 від 21.04.2015 (Ляшко О. В.) про націоналізацію майна торгівельної мережі «АТБ».

Проект вже отримав відповідну негативну оцінку в ЗМІ як такий, що несе в собі небезпеку повного краху міжнародної інвестиційної діяльності в Україні. Ми ж лише процитуємо «аргументи», які наводяться в пояснювальній записці:

«Суспільна необхідність націоналізації майна торгівельної мережі “АТБ” зумовлена небезпекою фінансування тероризму, й передусім терористичних організацій «Донецької і Луганської народних республік», а також тим, що такі дії створюють умови для існування та ефективної діяльності терористів, сприяють вчиненню ними тяжких злочинів, зокрема як злочинів проти особи, так і злочинів, спрямованих на підрив незалежності, територіальної цілісності України, підтримку збройної агресії Росії проти України.

Крім того, за підрахунками, щодня в мережі «АТБ» здійснюють покупки понад 2 млн. українських громадян, а її товарообіг у 2014 р. склав близько 40 млрд. грн. Націоналізація найкрупнішої роздрібної мережі, що включає в себе понад 670 магазинів, розміщених у 223 населених пунктах 16 областей України, дозволить створити на базі державного сектору економіки загальнонаціональну мережу соціальних магазинів з доступними для населення цінами».

Підкреслимо, що єдиною правовою підставою для націоналізації в пояснювальній записці називається те, що проти одного з співвласників мережі дискаунтерів «АТБ» ведеться досудове розслідування. Жодного судового рішення з цього приводу на момент внесення проекту не було.

Проект 2709 від 23.04.2015 (Парасюк В. З.) про націоналізацію майна мережі магазинів «Фрешмаркет Брусничка».

Згідно зі ст. 2 проекту «проведення націоналізації майна мережі магазинів «Фрешмаркет Брусничка» здійснюється з мотивів суспільної необхідності – з метою недопущення фінансування тероризму і незаконних збройних формувань та з метою створення загальнонаціональної роздрібної торгівельної мережі соціальної направленості».

За своєю суттю проект нічим не відрізняється від наведеного вище проекту 2689. Підставою для звинувачення в фінансуванні тероризму у цьому разі є навіть не існування досудового розслідування, а повідомлення ЗМІ.

Проект 2671 від 20.04.2015 (Ляшко О. В.) про внесення змін до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» (щодо повноважень суддів Конституційного Суду України).

Пропонується доповнити «Прикінцеві і перехідні положення» зазначеного закону нормою про те, що «Судді Конституційного Суду України, які були призначені на з’їздах суддів України до набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що були обрані всупереч правилам, встановленими статтею 125 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» із змінами, внесеними цим Законом, і як наслідок втрачають свої повноваження достроково».

Проект 2695 від 21.04.2015 (Соболєв Є. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань очищення влади.

Пропонується низка змін до Закону України «Про очищення влади», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про відновлення довіри до судової влади», «Про запобігання корупції», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України».

Обсяг цих змін доволі великий. Найголовнішими видаються докладні пропозиції щодо статусу органу, відповідального за проведення заходів з очищення влади (люстрації) в Україні; уточнення переліку осіб, які підлягають люстрації (до нього, зокрема, додаються кандидати на виборні посади в органах державної влади і орган місцевого самоврядування та високопосадовці податкової міліції); усунення колізій у правовому регулюванні очищення (перевірки) судових органів. Чимало пропозицій має суто редакційний характер.

Проект 2699 від 22.04.2015 (Лубінець Д. В.) про визнання таким, що втратив чинність, розділ ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення».

У зазначеному розділі Закону скасовувався пункт 10 розділу III «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76 такого змісту «Установити, що у 2015 році максимальний місячний розмір заробітної плати (грошового забезпечення) народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, прокурорів, працівників державних органів (крім Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції) та інших бюджетних установ, працівників Національного банку України, суддівської винагороди обмежується 7 розмірами мінімальної заробітної плати, а при скороченні чисельності працівників – 10 розмірами мінімальної заробітної плати (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному максимальному розмірі)». Тобто йдеться про небажане з огляду на вимоги законодавчої техніки «скасування скасування».

Ініціатори проекту посилаються на те, що скасування наведеного обмеження викликало «значний суспільний резонанс, оскільки дозволяє встановити розмір заробітної плати вказаним посадовим особам до 17,5 тисяч гривень» і на «необхідність економного та раціонального використання державних коштів». Водночас маємо зауважити, що чимало «бюджетників» дуже позитивно сприйняли скасування встановленого в грудні 2014 р. обмеження заробітної плати, яке було своєрідним фінансовим тиском на керівників і провідних фахівців (саме ці категорії реально втрачали в зарплаті) з метою ініціювання скорочення чисельності працівників. Тому пропозиція про відновлення цього обмеження є доволі дискусійною.

Проект 2647-1 від 23.04.2015 (Королевська Н. Ю.) про внесення зміни до статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо обмеження розміру заробітної плати.

Альтернативний проекту 2647 від 15.04.2015 (Ляшко О. В.) про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо обмеження максимального розміру заробітної плати народних депутатів) (див. Бюлетень № 18).

Ініціатори проекту, ймовірно, з огляду на власний майновий стан пропонують: «Тимчасово, до стабілізації економічної ситуації в країні, місячна заробітна плата народному депутату нараховується в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року».

Очевидно, що пропозиція має суто ідеологічний (популістський) характер.

Проект Постанови 2728 від 24.04.2015 (Королевська Н. Ю.) про невідкладні заходи щодо подолання критичного стану у вугільній промисловості та відновлення належного соціального захисту шахтарів.

Черговий проект, в якому пропонується зобов’язати уряд «покращити життя вже сьогодні», не зазначаючи, як реально це можна зробити.

 

Відносини між владними суб’єктами

 

Проект 2525-1 від 20.04.2015 (Кривошея Г. Г.) про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо чіткого визначення кола осіб, які підпадають під термін «посадові особи»).

Альтернативний проекту 2525 від 02.04.2015 (Шурма І. М.) про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо чіткого визначення кола осіб, які підпадають під термін «посадові особи») (див. Бюлетень № 16).

Пропонується дати таке визначення: посадові особи юридичних осіб публічного права – працівники юридичної особи публічного права, які уповноважені діяти від її імені у порядку, установленому законодавством України (керівники юридичної особи, відокремленого чи структурного підрозділу, їх заступники). Від запропонованого в основному проекті це визначення відрізняється додаванням слів «у порядку, установленому законодавством України».

Проект 2529-1 від 20.04.2015 (Левченко Ю. В.) про внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» щодо відновлення районних рад.

Альтернативний проекту 2529 від 03.04.2015 (Третьяков О. Ю.) про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення районних у місті Києві рад (див. Бюлетень № 16). Зберігає, але дещо деталізує, пропозиції основного проекту. Деякі пропоновані зміни виходять за межі предмету, окресленого назвою проекту. Так, пропонується закріпити в законі норму про те що «Особа, обрана Київським міським головою, призначається Президентом України на посаду голови Київської міської державної адміністрації». Окремі зміни пропонуються до законів, які не зазначені у назві проекту.

Проект 2629-1 від 20.04.2015 (Кривошея Г. Г.) про мораторій на будівництво об'єктів (крім об'єктів соціальної інфраструктури) на окремих земельних ділянках в м. Києві.

Альтернативний проекту 2629 від 10.04.2015 (Ар'єв В. І.) про мораторій на будівництво об'єктів на окремих земельних ділянках в м. Києві (див. Бюлетень № 17).

Дослівно повторюється основний проект за виключенням одного положення: він не поширюється на об'єкти соціальної інфраструктури, відповідно до пп. 5.4.9 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р.

Проект 2681 від 21.04.2015 (Насалик І. С.) про внесення змін до деяких законів України щодо скасування податкової міліції.

Пропонується виключити положення про порядок здійснення податковою міліцією та службовими особами органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну податкову і митну політику слідчих, оперативно-розшукових тощо дій та перекласти ці функції на органи МВС.

Сама ідея скасування податкової міліції видається добре аргументованою і такою, що заслуговує на підтримку. Проте шляхи її реалізації потребують ретельного опрацювання.

Проекти 2730 та 2731 від 24.04.2015 (Вілкул О. Ю.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продовження мораторію на проведення перевірок бізнесу контролюючими органами та про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо продовження мораторію на проведення перевірок бізнесу контролюючими органами.

Пропозиції повністю відповідають назвам проектів. Водночас спосіб продовження мораторію обраний доволі спірний – через виключення ряду позицій з Прикінцевих положень двох законів. Разом з тим до Бюджетного кодексу додається окрема стаття: «Стаття 32. Установити, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України».

Проект 2736 від 24.04.2015 (Медуниця О. В.) про внесення зміни до статті 27 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Пропонується поширити норму про неможливість мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам на всіх посадових осіб юридичних осіб публічного права.

Проте постає питання, чи варто було так ускладнювати чинну редакцію ст. 27 зазначеного закону, як це зроблено в проекті. Чи, навпаки, слід було її повністю переписати, залишаючи лише вказівку на те, що таке обмеження поширюється на всіх посадовців юридичних осіб публічного права.

 

Права громадян та їх об’єднань

 

Проект 2676 від 20.04.2015 (Ляшко О. В.) про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (щодо автоматичного нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам).

Пропонується доповнити ст. 5 зазначеного закону нормою такого змісту: «Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива розраховуються, призначаються та надаються пенсіонерам та інвалідам автоматично – на основі відомостей, які отримуються органами праці та соціального захисту населення від Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби, фондів соціального страхування та інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Пропозиція заслуговує на увагу, проте не зрозуміло, хто і як має контролювати процес автоматичного нарахування субсидій. І в якому порядку, окрім судового, зазначені категорії осіб можуть реалізувати своє право на субсидії, якщо їм з тих чи інших причин вони не були надані автоматично.

Проект 2676-1 від 22.04.2015 (Кулініч О. І.) про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (щодо спрощення порядку надання субсидій для непрацездатних громадян).

Альтернативний попередньому, проте є ширшим за змістом, охоплюючи не лише нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам. Водночас збережена норма про автоматичний порядок нарахування субсидій для найуразливіших категорій населення. Також пропонується спрощений порядок нарахування субсидій для населення з поданням заяви та декларації про доходи і витрати.

Проте проект, як видається, має дві суттєві вади. По-перше, не вирішено питання про те, хто саме подає документи (власник, зареєстрований жилець, фактичний жилець) і про яких осіб мають подаватися відомості (лише про заявника, що випливає з тексту проекту, чи також і про інших осіб тощо). По-друге, видається недоцільним повне скасування відповідальності за неправдиві чи неточні дані в декларації про доходи і витрати.

Проект 2682 від 21.04.2015 (Тимошенко Ю. В.) про внесення зміни до статті 164 Податкового кодексу України (щодо оподаткування пенсійних виплат).

Пропонується оподатковувати пенсії у разі, коли вони перевищують 8 розмірів мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), а не 3 розміри, як зараз. Жодного фінансового обґрунтування саме такого, а не іншого розміру, в пояснювальній записці не наведено. Крім того, пропонується не поширювати норму про сплату податків з пенсій на інвалідів І та ІІ груп.

Проект Постанови 2703 від 22.04.2015 (Тимошенко Ю. В.) про заходи щодо оновлення наборів продуктів та наборів непродовольчих товарів і послуг для визначення прожиткового мінімуму

Пропонується з метою соціального захисту громадян у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги для населення з 1 квітня 2015 року доручити Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття до 1 травня 2015 року рішення про оновлення наборів продуктів та наборів непродовольчих товарів і послуг для визначення прожиткового мінімуму, що передбачено Законом України «Про прожитковий мінімум».

Проект Постанови 2704 від 22.04.2015 (Тимошенко Ю. В.) про доручення Кабінету Міністрів України щодо забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати

Пропонується з метою соціального захисту громадян при у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги для населення з 1 квітня 2015 року доручити Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття до 1 травня 2015 року рішення про затвердження заходів із погашення заборгованості із заробітної плати та графіку погашення даної заборгованості по кожному підприємству, установі та організації, а також вжиття в установленому порядку заходів щодо притягнення до відповідності винних осіб.

Проект Постанови 2723 від 22.04.2015 (Тимошенко Ю. В.) про доручення Кабінету Міністрів України щодо збільшення розміру мінімальної академічної стипендії.

Пропонується з метою соціального захисту студентів у зв’язку з підвищенням цін на продукти харчування, доручити Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття до 6 травня 2015 року рішення на виконання пункту 5 Прикінцевих положень Закону України «Про вищу освіту» щодо визначення термінів збільшення мінімальної академічної стипендії до рівня прожиткового мінімуму у розрахунку на одну особу у місяць.

Проект 2698 від 22.04.2015 (Крулько І. І.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відновлення повного обсягу пенсійного забезпечення для працюючих пенсіонерів).

Пропонується поновити виплату пенсій в повному обсязі усім категоріям працюючих пенсіонерів, зокрема й тим, які отримують спеціальні пенсії.

Черговий, ледь не десятий, проект такої спрямованості.

Проект 2715 від 23.04.2015 (Лабазюк С. П.) про внесення змін до статті 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (щодо поновлення прав на пенсійне забезпечення інвалідів ІІІ групи).

Проект змістовно близький до проекту 2621 від 09.04.2015 (Дмитренко О. М.) про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення» (щодо поновлення прав на пенсійне забезпечення деяких категорій інвалідів ІІІ групи) (див. Бюлетень № 17), але стосується іншого закону, де йдеться не про пенсійне забезпечення, а про пенсійне страхування.

Проект 2720 від 23.04.2015 (Чижмарь Ю. В.) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктами, які провадять незалежну професійну діяльність).

Згідно з пояснювальною запискою основним завданням проекту є вдосконалення системи оподаткування доходів осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, у частині надання цим особам права обирати спрощену систему оподаткування з метою надання самозайнятим особам, поряд з іншими суб’єктами оподаткування, однакових можливостей щодо застосування даного податкового режиму, удосконалення організації незалежної професійної діяльності, а також запобігання ухиленню від оподаткування.

Проект спрямований, зокрема, на забезпечення прозорості оподаткування доходу, набутого від здійснення незалежної професійної діяльності, розширення можливостей у створенні додаткових робочих місць, покращення організації надання послуг населенню.

Проект 2727 від 24.04.2015 (Королевська Н. Ю.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту трудових прав державних службовців.

Проектом передбачається запровадити загальний порядок трудових відносин, зокрема звільнення з посади та відповідальності, щодо ряду категорії державних службовців, насамперед прокурорів, працівників органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України та органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Проект 2738 від 24.04.2015 (Матківський Б. М.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування, що обіймають виборні посади та посадових осіб, які відповідають за мобілізаційну роботу в місцевих державних адміністраціях.

Черговий проект про поновлення виплат пенсій деяким категоріям працюючих пенсіонерів з числа управлінців. В даному випадку мова йде про «осіб, які відповідно до посадових обов’язків відповідають за мобілізаційну роботу в місцевих державних адміністраціях» та про «посадових осіб органів місцевого самоврядування, що обіймають виборні посади».

Активне лобіювання подібних проектів створює враження, що нині посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування обіймають виключно інваліди та пенсіонери, які. перебувають у вкрай складних матеріальних обставинах.

 

Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство, судівництво, нотаріат

 

Проект 2675 від 20.04.2015 (Насалик І. С.) про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності службових осіб, які займають особливо відповідальне становище).

Пропонується доповнити КК України статтею такого змісту:

«Стаття 364-2 Зловживання владою службовими особами, які займають особливо відповідальне становище

1. Видання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, нормативно-правових актів, а також внесення такою особою в порядку законодавчої ініціативи нормативно-правових актів, які у процесі здійснення законопроектної роботи набули чинності, якщо їх дія спричинила важкі наслідки для Державного бюджету України і бюджетної системи України, системи оподаткування, засад створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків, основ соціального захисту, прав і свобод громадян, а також була спрямована на протиправне надання переваг окремим промислово-фінансовим групам чи юридичним або фізичним особам, –

карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна».

Доволі дивна пропозиція, аналогів якої, мабуть, ще не було в історії права.

Проект 2562-1 від 21.04.2015 (Рибак І. П.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що зафіксовані в автоматичному режимі.

Альтернативний проекту 2562 від 06.04.2015 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (див. Бюлетень № 17).

Порівняно з основним проект виглядає зваженішим, у ньому принаймні немає одіозної пропозиції про скасування презумпції невинуватості щодо адміністративних правопорушень.

Проект 2683 від 21.04.2015 (Рибак І. П.) про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про судовий збір» (щодо розширення переліку суб'єктів, які звільняються від сплати судового збору).

Проект по суті аналогічний нещодавньому проекту 2643 від 14.04.2015 (Кабінет Міністрів України) про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про судовий збір» (щодо доповнення переліку пільгових категорій) (див. Бюлетень № 18). Головна відмінність між двома проектами – в суб’єкті: якщо урядовим проектом пропонувалося віднести до пільговиків, які не сплачують судовий збір, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та її територіальні органи, то зазначений проект відносить до пільговиків Міністерство екології та природних ресурсів України і Державну екологічну інспекцію України та її територіальні органи.

Як видається, до будь-якої пропозиції про звільнення від сплати судового збору органів державної влади слід підходити дуже обережно, оскільки високий розмір судового збору є мало не єдиною перешкодою для безпідставних майнових претензій з боку державних органів.

Проект 2685 від 21.04.2015 (Усов К. Г.) про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо поліпшення умов тримання засуджених).

Як зазначається в пояснювальній записці, проект створено з метою наближення законодавства України, що регулює порядок та умови утримання засуджених, до стандартів Європейського комітету з питань запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує людську гідність поводженню чи покаранню, а також виконання рекомендацій, зроблених ним за результатами візитів в Україну.

Пропонуються різнопланові та значні зміни, докладний аналіз яких видається неможливим у рамках цього огляду. Проте загальна гуманістична спрямованість проекту заслуговує на безумовну підтримку.

Проект 2687 від 21.04.2015 (Єднак О. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Пропонується скасувати адміністративну відповідальність за «жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі» і одночасно значно посилити кримінальну відповідальність.

Ключовим в проекті є те, що об’єктом захисту стають усі тварини, а в чинному кримінальному законодавстві захищаються лише хордові (хребетні) тварини. Варто нагадати, що біологи вирізняють такі групи тварин: ссавці, птахи, риби, комахи, павукоподібні, молюски, морські зірки, черви тощо, тому така зміна видається абсолютно недоцільною. Звертає на себе увагу й те, що кримінальна відповідальність за дії, що призвели до каліцтва чи загибелі тварин, передбачена як у першій, так і в другій частинах пропонованої редакції статті 299 КК України, а пояснення того, в чому полягає різниця між цими складами злочину, немає.

Проект 2708 від 23.04.2015 (Пацкан В. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань.

Пропонується виключити з КК України та КВК України інститут злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань. Зазначається, що такі зміни пропонуються з метою припинення масових зловживань адміністрацією установ виконання покарань положеннями ст. 391 КК України та практики необґрунтованої кримінальної репресії засуджених, приведення роботи національної пенітенціарної системи у відповідність стандартам Ради Європи та вимогам демократичного співтовариства.

Проект 2716 від 23.04.2015 (Новак Н. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання повноважень нотаріусам забезпечувати докази.

Пропонується ввести до законодавства інститут забезпечення доказів нотаріусом. На жаль, в проекті не розкривається сутність цих дій, а лише порядок застосування.

Проект 2718 від 23.04.2015 (Чижмарь Ю. В.) про внесення змін і доповнень до Закону України «Про нотаріат» (щодо удосконалення державного регулювання нотаріальної діяльності).

Проект передбачає 18 системних пропозицій щодо удосконалення державного регулювання нотаріальної діяльності, які здебільшого видаються доволі аргументованими. Утім, враховуючи велике суспільне значення нотаріату, проект потребує глибокого вивчення і обговорення перед його прийняттям.

Проект 2719 від 23.04.2015 (Ляшко О. В.) про внесення змін до Закону України «Про Вищу раду юстиції» (щодо вимог до кандидатів в члени Вищої ради юстиції, обраних з'їздом адвокатів України).

Пропонується виключити з числа вимог до членів Вищої ради юстиції, яких обирає з'їзд адвокатів України, вказівку на те, що один з обраних членів має бути «суддею або суддею у відставці та мати не менше п'ятнадцяти років стажу роботи суддею».

Пропозиція видається логічною лише на перший погляд, оскільки вимоги про включення «кандидатів іншої належності» стосуються не лише з’їзду адвокатів, а й ряду інших суб’єктів, уповноважених висувати кандидатів в члени Вищої ради юстиції. Тому, якщо необхідні зміни існуючого порядку, то вони мусять мати системний характер.

Проект 2734 від 24.04.2015 (Шевченко О. Л.) про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції» щодо приведення у відповідність з Кодексом адміністративного судочинства України.

Проектом пропонується внести зміни до зазначеного закону з метою приведення його положень у відповідність до положень КАС України, усунення правової колізії, за якою розгляд справ за участю органів і посадових осіб Антимонопольного комітету України виявляється можливим не лише адміністративними, а й господарськими судами. Фактично в пропонованих змінах усюди слово «господарський» у належних відмінках заміняється словом «адміністративний».

 

Культура та освіта

 

Проект 2669 від 20.04.2015 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження контрактної форми роботи в галузі культури.

Проект покликаний суттєво реорганізувати устрій державних та комунальних закладів культури. По-перше, пропонується передати ряд повноважень з управління ними від Кабінету Міністрів до Міністерства культури. По-друге, запроваджується виключно контрактна форма для керівників (до 5 років) та художніх і артистичних працівників (до 3 років). По-третє, скасовується атестація художнього та артистичного персоналу театру. По-четверте, закріплюються виключно конкурсний порядок формування кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури.

Проект 2669-1 від 24.04.2015 (Подоляк І. І.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури, театрів, бібліотек, музеїв).

Альтернативний проект, який на відміну від основного видається дещо звуженим за цілями, але докладнішим у питаннях відбору кадрів на посади керівників. Зокрема пропонується визначити, що «одна і та ж особа може обіймати посаду керівника закладу культури не більше двох строків підряд», з чим, на нашу думку, важко погодитися принаймні щодо керівників музеїв і бібліотек. До претендентів на керівні посади в галузі культури висувається низка вимог, серед яких однак немає вимоги професійності, оскільки йдеться про будь-яку вищу освіту і про будь-який виробничий стаж або стаж керівної роботи.

Проект 2672 від 20.04.2015 (Гриневич Л. М.) про внесення зміни до Закону України «Про вищу освіту» (щодо удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення).

У проекті пропонувалося внести низку змін до згаданого Закону, зокрема розширити перелік умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, передбачити за відповідних умов можливість повторно безоплатно здобувати вищу освіту громадянами України (фактично, продовжити перерване навчання, але за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, раніше витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців), удосконалити механізм розміщення державного замовлення.

Пропонувалося також прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра чи бакалавра здійснювати з урахуванням не лише середнього балу документа про освіту, а й «балу за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності». Надання переваги випускникам підготовчих курсів ГНЕУ у своєму висновку оцінило як порушення конституційного принципу рівності громадян перед законом.

Проте незважаючи на ці зауваження ГНЕУ, проект був прийнятий як закон за скороченою процедурою вже на третій день після реєстрації (23.04.2015).

Проект Постанови 2680 від 20.04.2015 (Логвинський Г. В.) про Заяву Верховної Ради України щодо збереження в Україні самобутності та культурної спадщини кримських караїмів (караїв) та кримчаків.

У тексті пропонованої заяви визначається, що «Україна гарантує збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримських караїмів (караїв) та кримчаків як корінних нечисленних народів України, історичною батьківщиною яких є Кримський півострів». Водночас, виходячи за межі предмету, окресленого назвою проекту, проголошується, що. «Україна гарантує захист та реалізацію невід’ємного права на самовизначення караїмського та кримчакського народів у складі суверенної і незалежної Української Держави через утворення національно-культурної автономії». Далі в тексті заяви на Кабінет Міністрів України покладається відповідна законопроектна робота та розроблення практичних механізмів захисту прав корінних народів України на окупованих територіях, що мають відбуватися «шляхом консультацій з національно-культурними товариствами кримських караїмів (караїв) та кримчаків, у тісній співпраці з Організацією Об’єднаних Націй, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, Радою Європи відповідно до міжнародного права і стандартів забезпечення прав людини, корінних народів та національних меншин».

Завершується заява рішучим засудженням будь-яких спроб «обмеження окупаційною владою Російської Федерації політичних та соціальних прав, громадянських свобод громадян України різної етнічної приналежності, які проживають в Автономній Республіці Крим та Севастополі, зокрема, українців, росіян, кримських татар, вірмен, болгар, греків, німців, караїмів, кримчаків».

Сама ідея подібної постанови не може викликати принципових заперечень, але заслуговують на критику як намагання вийти далеко за межі її предмету, так і традиційне покладання усієї практичної роботи на уряд.

Проект Постанови 2688 від 21.04.2015 (Євтушок С. М.) про відзначення 1010-річниці заснування смт. Степань Сарненського району Рівненської області.

Цілковито підтримуючи саму ідею популяризації історії міст та сіл, маємо водночас зауважити, що обрана для святкування на державному рівні дата виглядає доволі дивно.

Проект Постанови 2693 від 21.04.2015 (Деркач А. Л.) про відзначення 95-річчя з дня народження Івана Микитовича Кожедуба.

Так само важко погодитися з обранням для державних урочистостей настільки не круглої дати.

Проект Постанови 2700 від 22.04.2015 (Дмитренко О. М.) про відзначення 150-річчя з дня народження Олександра Дедюліна.

В проекті визначається, що «15 серпня 2016 року виповнюється 150 років від дня народження видатного українського вченого, доктора ветеринарних наук, професора, засновника вітчизняної імунобіології, організатора української ветеринарної служби, автора понад 180 наукових публікацій, учасника багатьох науково-теоретичних і практичних конференцій, першого директора Державного інституту наукової і практичної ветеринарії Олександра Васильовича Дедюліна». Заходи передбачаються доволі стандартні: ювілейна монета, вивчення спадщини, популяризація спадщини на телебаченні тощо.

Проект 2599-1 від 23.04.2015 (Співаковський О. В.) про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов'язків) керівника вищого навчального закладу.

Проект альтернативний до проекту 2599 від 08.04.2015 (Македон Ю. М.) про внесення зміни до Закону України «Про вищу освіту» (щодо вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу). В Бюлетені № 17 ми звертали увагу на те, що цей основний проект частково співпадав з проектом 2505-1 від 06.04.2015 (Співаковський О. В.) про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо недопущення до зайняття посад виконуючого обов'язки та обрання на посади керівників вищих навчальних закладів окремих категорій осіб.

У новому проекті відбувається деталізація умов, якими встановлюються обмеження при обранні на посаду (призначенні виконувача обов'язків) керівника вишу. А саме, пропонується доповнити ст. 42 Закону України «Про вищу освіту» новою частиною другою, де передбачити, що керівником вишу не може стати особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частини 3 статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Проект був розглянутий ГНЕУ, яке у висновку підтримало загальну ідею, але вказало на ряд суттєвих недоліків юридичного характеру, зокрема те, що ряд запропонованих обмежень вже передбачено чинним законодавством і дублювати їх немає потреби. Окрім того, люстраційні процеси не мають поширюватися на сферу освіти.

Проект 2721 від 23.04.2015 (Вілкул О. Ю.) про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності.

За своєю суттю повторює проект постанови 2173 від 19.02.2015 (Лабазюк С. П.) про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності (див. Бюлетень № 10).

Окрім зміни засобу регулювання (закон замість постанови), в новому проекті є деякі несуттєві зміни редакційного характеру.

Проект 2732 від 24.04.2015 (Рабінович В. З.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безоплатної передачі музеям земельних ділянок у користування.

Власне суть пропозицій відображена в назві проекту. Зазначимо, що в проекті вводиться і застереження від непрофільного використання наданої земельної ділянки. Водночас потребує роз’яснення, що буде вважатися «музеєм» у контексті цього проекту в пропонованих нових нормах Земельного кодексу, оскільки відповідне визначення, яке є в ст. 1 Закону України «Про музеї та музейну справу», стосується лише зазначеного Закону і без спеціального застереження не поширюється на інші акти. При цьому слід врахувати можливі ризики, які виникають у разі надання земельних ділянок музеям приватної форми власності, хоча, звісно, всі форми власності рівні між собою.

 

Охорона здоров’я

 

Проект 2697 від 22.04.2015 (Денисенко А. П.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розповсюдження та реклами електронних сигарет (цигарок).

Пропонується по суті прирівняти електронні сигарети (цигарки) до пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, а також тютюнових виробів. При цьому ініціатори проекту аргументують ці пропозиції тим, що «антинікотинові активісти вважають, що електронні сигарети підривають їхні багаторічні зусилля, підвищуючи привабливість паління, зокрема, серед дітей. Більш того, проглядається тенденція щодо переходу до тютюнопаління серед неповнолітніх саме від електронних сигарет. Тобто нібито безпечне для здоров’я імітування процесу справжнього паління призводить до формування нікотинової залежності у юнаків».

Наведена аргументація дуже нагадує риторику часів боротьби з прихильниками «культурного вживання алкоголю», яка відбувалася в середині 80-х років минулого століття. За аналогією можемо припустити, що боротьба з електронними сигаретами теж не дасть бажаних наслідків.

Проект 2701 від 22.04.2015 (Дмитренко О. М.) про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (щодо регулювання діяльності відділень Фонду соціального страхування України та часткового фінансування санаторно-курортного лікування застрахованих осіб та часткового фінансування літнього оздоровлення їх дітей в дитячих закладах оздоровлення).

Переважно розглядаються питання регулювання діяльності відділень Фонду соціального страхування України.

 

Проекти з інших питань

 

Проект 2670 від 20.04.2015 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері теплопостачання та сфері житлово-комунальних послуг.

Пропонується ряд змін до законодавства, лейтмотивом яких є норма про те, що «встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається».

Проект 2679 від 20.04.2015 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо поліпшення бізнес-клімату в Україні).

Проект розроблено з власної ініціативи Міністерством юстиції України. Як зазначається в пояснювальній записці, передбачається запровадити низку новел, які сприятимуть покращенню бізнес-клімату в Україні та підвищенню її у рейтингу Doing Business. Зокрема, пропонується дієвий механізм захисту прав кредиторів в процесі відновлення платоспроможності боржника, який полягає в наданні веб-доступу індивідуальному кредитору до інформації щодо неплатоспроможного боржника та розширенні прав кредиторів у процесі провадження справи щодо неплатоспроможності. Також передбачається вдосконалити нормативно-правове регулювання цільового призначення позик (кредитів), які має право отримати неплатоспроможний боржник.

ГНЕУ та профільний Комітет з питань економічної політики рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект за основу та доопрацювати з урахуванням зауважень.

Проект 2696 від 21.04.2015 (Пташник В. Ю.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового забезпечення відкритості баз даних та прозорості реєстраційних процедур.

Згідно з пояснювальною запискою, метою проекту є правове забезпечення відкритості баз даних, прозорості реєстраційних процедур, удосконалення законодавчого регулювання відносин, пов’язаних з набуттям, використанням та захистом прав інтелектуальної власності на торговельні марки, приведення законодавства у відповідність до вимог часу та ринкової економіки.

Пропонуються доволі суттєві зміни до законодавства, зокрема запровадження інституту «заперечення проти поданих заявок на реєстрацію торговельної марки», нового поняття «множинний пріоритет» тощо. Крім того пропонується використовувати широкі терміни для означення конкретних явищ. Так, визначенню «база даних» в рамках закону надається дуже вузького конкретного значення щодо певних інституцій та дій. Також дається спеціальне лише для цього закону визначення явищам, які «суперечать публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі». Вже названих особливостей достатньо аби поставити під сумнів досягнення мети проекту, щонайменше у частині «удосконалення законодавчого регулювання відносин».

Проект 2706 від 22.04.2015 (Бабак А. В.) про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

Провідна увага в проекті приділяється проблемі встановлення мораторію «на стягнення із суб’єктів господарювання неустойки (штрафу, пені), інших штрафних, фінансових санкцій, а також інфляційних нарахувань і процентів річних за невиконання чи неналежне виконання такими суб’єктами господарювання зобов’язань по оплаті за використаний природний газ та послуги з його транспортування або електричну енергію». Крім того, визначається, що «підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи з примусового виконання рішень про стягнення заборгованості» за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань по оплаті за використаний природний газ та послуги з його транспортування або електричну енергію.

Проект ідейно близький до проаналізованого вище проекту 2690 про заходи з відновлення належного функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 – на початку 2014 років і має аналогічні недоліки.

Проект 2710 від 23.04.2015 (Фельдман О. Б.) про соціальні підприємства.

Метою проекту є розвиток і функціонування соціального підприємництва як одного із інструментів соціального розвитку, що базується на посиленні ролі економічно активних учасників національного ринку у підтримці соціально вразливих категорій громадян та вирішенні соціально значущих питань.

Під соціальним підприємством у проекті розуміється суб’єкт господарювання, утворений юридичними та/або фізичними особами, пріоритетом діяльності якого є досягнення соціальних результатів, зокрема, у сфері охорони здоров’я, освіти, науки, культури, навколишнього середовища, надання соціальних послуг та підтримки соціально вразливих груп населення (безробітних, малозабезпечених, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та інших встановлених законодавством осіб). Докладно розглядаються умови і порядок надання статусу соціального підприємства, засоби державної підтримки соціальних підприємств тощо.

З попереднім пов'язаний проект 2711 від 23.04.2015 (Фельдман О. Б.) про внесення зміни до статті 142 Податкового кодексу України (щодо держаної підтримки соціальних підприємств).

Як видається, ідея соціального підприємництва заслуговує щонайменше глибокого вивчення. Найактуальнішою проблемою при цьому буде оцінка можливих ризиків зловживання формою соціального підприємства.

Проект 2712 від 23.04.2015 (Козир Б. Ю.) про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України (щодо сприяння розвитку судноплавства в Україні).

Проект передбачає розширити коло судновласників, доповнити його, на додаток до держави та фізичних осіб, юридичними особами та фізичними особами – підприємцями. Крім того, пропонується скасувати дозвільний характер процедури на здійснення перевезень між портами України.

Попри відповідність цього проекту загальному курсу на дерегуляцію економічних відносин, в умовах воєнного конфлікту в Україні, в якому задіяна інша держава, повністю відкривати внутрішні транспортні лінії для іноземних судів навряд чи доцільно. Отже, проект вимагає належного публічного обговорення і вивчення фахівцями.

На виконання попереднього розроблений проект 2713 від 23.04.2015 (Урбанський О. І.) про внесення змін до Митного кодексу України (щодо сприяння розвитку судноплавства в Україні).

Проект 2714 від 23.04.2015 (Дзензерський Д. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання процедури банкрутства фізичної особи, у тому числі, за зобов'язаннями, пов'язаними із здійсненням підприємницької діяльності.

Проект багато в чому подібний до проекту 2400 від 17.03.2015 (Каплін С. М.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення фізичних осіб від фінансової залежності (див. Бюлетень № 14). Він, до речі, теж поширюється на усі випадки неплатоспроможності фізичних та юридичних осіб, а не лише на ті, які пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності.

Проект великий за обсягом і для належної оцінки потребує спеціального дослідження. Звернемо лише увагу на те, що пропонується справи про банкрутство фізичної особи розглядати господарським судом за місцем проживання фізичної особи. Така норма виглядає доволі спірною з огляду на те, що господарський процес орієнтований на відносини між юридичними особами, а в цьому разі сторонами судового розгляду можуть бути виключно фізичні особи.

Проект 2717 від 23.04.2015 (Гудзенко В. І.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо укладання договору оренди (суборенди) землі).

Пропонується ввести обов’язкове посвідчення договорів оренди та суборенди землі в сільській місцевості сільськими головами. Ідея цього проекту полягає насамперед у збільшенні доходів відповідних місцевих бюджетів.

Проект 2739 від 24.04.2015 (Вадатурський А. О.) про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо оптової торгівлі алкогольними напоями, виготовленими з власного виноматеріалу (не придбаного).

Пропонується внести ряд змін щодо виготовлення алкогольної продукції виготовленої з власних виноматеріалів та оптового продажу такої продукції. Зокрема уточнюється визначення різних видів виноматеріалів, а також передбачається, що оптовий продаж алкогольної продукції, виготовленої з власних виноматеріалів, не потребуватиме додаткової ліцензії, окрім ліцензії на право виготовлення.

 

 Поділитися