MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Пільги на здобуття освіти дітям учасників АТО є, проте їх… немає

05.11.2015   
Роман Лихачов
Держава, створюючи систему правових норм, що регулюють правовідносини у сфері цільової підтримки здобуття вищої освіти дітьми учасників АТО, не забезпечує створення ефективного механізму правореалізації вказаних норм, чим порушує права вказаної категорії осіб.

Тисячі українських військових захищають територіальну цілісність та недоторканість Української Держави. А чи здатна Держава захистити своїх героїв та членів їх сімей? На жаль, багато учасників АТО, членів їх сімей не володіють достатньою правовою інформацією щодо прав, соціальних пільг, передбачених чинним законодавством України.

Вважаємо за необхідне роз’яснити ситуацію, що склалася у сфері надання пільг дітям учасників АТО, а також реалізацію права на такі пільги.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти», передбачено надання пільг таким категоріям осіб:

- особам, що визнані учасниками бойових дій;

- їхнім дітям;

- дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО, бойових дій або збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в районі проведення АТО, бойових дій або збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, отриманого в період участі в АТО;

- дітям, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час масових акцій громадянського протесту,

- дітям осіб, зареєстрованих як ВПО.

Важливо! Зазначеним категоріям осіб державна цільова підтримка для здобуття вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах надається на період до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Державна цільова підтримка дітям учасників АТО для здобуття вищої освіти надається у вигляді:

- повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

- пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

- соціальної стипендії;

- безоплатного забезпечення підручниками;

- безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

- безоплатного проживання в гуртожитку;

- інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.

Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону (14 травня 2015 року) було необхідно розробити та затвердити державну цільову програму підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти та затвердити порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти.

Але цю вимогу Закону Кабінетом Міністрів України досі не виконано!

Таким чином, держава, створюючи систему правових норм, що регулюють правовідносини у сфері цільової підтримки здобуття вищої освіти дітьми учасників АТО, не забезпечує створення ефективного механізму правореалізації вказаних норм, чим порушує права вказаної категорії осіб.

Дещо інша ситуація із переважним правом зарахування до ВНЗ дітей учасників АТО.

Так, у відповідності до ч. 5 ст. 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» переважним правом зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, до вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, за умов успішного складання іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних закладів, протягом трьох років після здобуття необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти користуються:

- особи, в яких один з батьків є військовослужбовцем, що має вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше;

- особи, в яких один з батьків є громадянином, звільненим з військової служби за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга років у календарному обчисленні якого становить 20 років і більше;

- особи, в яких один з батьків є військовослужбовцем, що став інвалідом внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби.

Особи, в яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти зараховується поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

Важливо! Визнання учасниками бойових дій військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення не дає цим особам права на вступ поза конкурсом.

Звертаємо увагу, що дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників АТО, членів їх сімей у більшості випадків сьогодні залежить від них самих. Тому радимо звертатися за допомогою до юристів, які надають безоплатну правову допомогу. Зокрема, на Харківщині – до міськрайонної громадської організації «Чугуївська правозахисна група», що знаходиться за адресою: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Рози Люксембург, 16-а. Телефон «гарячої лінії»: 097-179-38-22.

Роман Лихачов, голова ЧПГ

 Поділитися