MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Прозорість місцевих бюджетів починається з їх прийняття

20.11.2015   
Роман Лихачов
Відкрите звернення до міського голови м. Чугуєва Галини Мінаєвої та міського голови м. Куп’янска Олега Войтюка з приводу оприлюднення проекту рішення про бюджет Чугуєва та Куп’янська на 2016 рік та організацію консультацій з громадськістю

Цього року вперше в історії України прийняття бюджетів на місцевому рівні є незалежним від затвердження державного бюджету. А тому «кивати» на уряд чи парламент у місцевих очільників на цей раз вже не вийде.

Тому місцеві активісти з Куп’янська та Чугуєва Харківської області в рамках громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» звернулися до новообраних міських голів з відкритим зверненням щодо необхідності забезпечення транспарентної процедури прийняття місцевих бюджетів.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
до міського голови м. Чугуєва Галини Мінаєвої та міського голови м. Куп’янска Олега Войтюка з приводу оприлюднення проекту рішення про бюджет Чугуєва та Куп’янська на 2016 рік та організацію консультацій з громадськістю

• користуючись правом територіальної громади на участь в бюджетному процесі,
• прагнучи забезпечити дієвий громадський контроль за формуванням бюджету Чугуєва та Куп’янська,
• зважаючи на необхідність попередження втрат надходжень бюджету через корупцію та бездіяльність,
• визнаючи важливість формування реалістичних та обґрунтованих показників доходів міського бюджету,
• визнаючи важливість врахування інтересів громадян при плануванні витратної частини бюджету,
• усвідомлюючи необхідність співпраці влади та громадськості при формуванні та реалізації бюджетної політики на місцевому рівні

відповідно до Закону України «Про звернення громадян» звертаємося до Вас щодо необхідності та важливості дотримання вимог чинного законодавства в частині оприлюднення та обговорення нормативно-правових актів, які становлять суспільний інтерес та мають безпосередній вплив на вирішення проблем на місцевому рівні та врахування інтересів громадян.

1. Згідно з вимогами статті 77 Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети затверджуються рішенням місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому. Це означає, що місцевий бюджет на наступний рік має бути затверджено до 25 грудня 2015 р.

Згідно з п. 45 статті 2 Бюджетного кодексу України «рішення про місцевий бюджет – нормативно-правовий акт... відповідної місцевої ради, виданий в установленому порядку, що затверджує місцевий бюджет та визначає повноваження відповідно… місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду».

Оскільки рішення про місцевий бюджет є нормативно-правовим актом, то відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Таким чином, проект рішення про бюджету на 2016 рік необхідно оприлюднити не пізніше 27 листопада 2015 року для виконання вимог чинного законодавства та забезпечення належних можливостей ознайомлення із його змістом, а також сприяння залученню громадян до консультацій з приводу проекту рішення про бюджет на наступний рік.

У зв’язку з вищезазначеним, звертаємося до Вас з проханням забезпечити виконання норм чинного законодавства та оприлюднити проекти рішень про місцевий бюджет згідно з вимогами статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та статті 76 Бюджетного кодексу України на веб-сайтахі відповідних міських рад.

Звертаємо Вашу увагу на важливість оприлюднення на веб-сайтах міськрад вичерпного переліку додатків, а саме, згідно зі статтю 76 Бюджетного кодексу України, проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідної місцевої ради схвалюється державною адміністрацією чи виконавчим органом місцевої ради, та разом із ним подаються:
1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:
а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого бюджету;
б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою податкових пільг;
в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;
г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);
ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;
2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;
3) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об’єднує бюджети села, селища, міста районного значення;
4) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;
5) перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;
6) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;
7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються комісії з питань бюджету Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради);
8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація або виконавчий орган відповідної місцевої ради.

2. Оскільки рішення про місцевий бюджет є суспільно важливим документом для розвитку міста, консультації із громадянами та бізнесом щодо його змісту є важливим індикатором відкритості та прозорості політичного процесу на місцевому рівні.

Задля підвищення довіри до місцевої влади та її рішень, пропонуємо після оприлюднення проекту рішення про місцевий бюджет на 2016 рік ініціювати та провести консультації щодо його змісту шляхом залучення громадян та бізнесу до консультацій через наступні канали участі:
а) надсилання пропозицій у письмовій формі на визначену електронну пошту;
б) проведення публічного громадського обговорення;
в) проведення публічного експертного обговорення;
г) проведення публічних зустрічей із заінтересованими сторонами (ініціативні групи громадян та бізнес-об’єднання) щодо конкретних проблемних питань місцевої політики.

3. Аби громадяни та бізнес були впевненими, що міська влада готова не лише до консультування із громадянами щодо змісту бюджетної політики, але й до співпраці та реагування на наданні пропозиції, пропонуємо забезпечити можливість для громадян відстежувати свій внесок у консультації шляхом:
а) оприлюднення всіх наданих пропозицій в рамках консультацій на веб-сайті міськради;
б) оприлюднення звіту про результати консультацій із громадськістю на веб-сайті міськради. Це стане свідченням того, що надані пропозиції громадян у рамках консультацій були використані у проекті рішення про місцевий бюджет. У звіті про результати консультацій важливо зазначити стан та причини врахування, часткового врахування чи відхилення отриманих пропозицій та зауважень, а також зазначити, яким чином це відобразилося на проекті рішення про місцевий бюджет;
в) додати звіт про проведення консультацій із громадянами та бізнесом та інформацію про його результати у формі окремого додатку до рішення про місцевий бюджет на 2016 рік.

Наперед вдячні за врахування наданих пропозицій та відповіді по суті наданих пропозицій

З повагою,

Роман Лихачов, голова Чугуївської правозахисної групи

Ольга Івлєва, видавець і головний
редактор газети «Наш город» (Куп’янськ)

Підписати звернення можна за посиланням:
http://onlinepetition.in.ua/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/petition.html?utm_source=guides&error_code=1&error_msg=kError+1349040%3A+Invalid+App+ID%3A+The+provided+app+ID+does+not+look+like+a+valid+app+ID

Довідкова інформація:
Діяльність громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» спрямована на підвищенням прозорості формування та використання коштів місцевих бюджетів. Вперше в Україні комплексно оцінюється 15 місцевих бюджетів на стан їх прозорості, участі та доброчесності на основі методології Фундації «Відкрите суспільство».
Діяльність громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети» координується Одеською обласною організацією «Комітету виборців України» та Фундацією «Відкрите суспільство» за підтримки Європейського союзу та Посольства Фінляндії в Україні.
Партнерство «За прозорі місцеві бюджети» об’єднує громадські організації та засоби масової інформації у 15 містах України (Києві, Одесі, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Львові, Миколаєві, Сумах, Черкасах, Чернівцях, Чернігові, Білозерці, Вознесенську, Здолбунові, Ізмаїлі, Куп’янську, Сєвєродонецьку та Чугуєві).

 Поділитися