MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України Бюлетень № 55 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 28.12.2015 – 31.12.2015

30.01.2016   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Надійшло 53 проекти законів та постанов Верховної Ради України, зокрема 25 проектів процедурних постанов, пов’язаних з прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

Надійшло 53 проекти законів та постанов Верховної Ради України, зокрема 25 проектів процедурних постанов, пов’язаних з прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

 

Міжнародно-правові відносини

 

Проект 0075 від 28.12.2015 (Президент України) про ратифікацію Фінансової угоди (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Фінансову Угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»)» було підписано в липні 2015 р. з метою сприяння залученню коштів у регіони України для модернізації житлово-комунального господарства. Фінансовою угодою передбачено залучення кредиту Європейського інвестиційного банку в обсязі 400 млн. євро. Загальний період погашення позики: від 15 до 30 років (у тому числі пільговий період).

Проект 0076 від 28.12.2015 (Кабінет Міністрів України) про ратифікацію Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги був підписаний 09.09.2015. Згідно з ним Кабінетові Міністрів України, представленим Міністерством фінансів України, Урядом Республіки Польща надається кредит у сумі до 100 млн євро для фінансування проектів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури, облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону та інших проектів, погоджених сторонами. Кредит залучається відповідно до інструкцій Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно пов’язаної допомоги. Серед основних положень слід назвати таку: термін кредитування – 30 років; відстрочка платежу за кредитом та процентами за користування – 5 років; процент за користування кредитом – 0,15. Однією з особливих вимог є залучення для використання при реалізації проектів товарів польського виробництва в обсязі не менш ніж 60 відсотків від вартості контракту.

 

Проблеми національної безпеки, окупованих територій і АТО

 

Проект 3723 від 28.12.2015 (Геращенко А. Ю.) про внесення змін до Закону України «Про Національну гвардію України» (щодо удосконалення організації та порядку діяльності Національної гвардії України).

Проект було зареєстровано через кілька днів після прийняття як закон президентського проекту 3703 від 22.12.2015 (див. Бюлетень № 54). Як пояснює ініціатор нових змін: «Враховуючи обмежений час підготовки та терміновість з яким було прийнято Закон України «Про Національну гвардію України» у його змісті наявні юридико-технічні недоліки, а окремі норми не узгоджуються з іншими, раніше прийнятими Законами України». Пропонується уточнити функції, обов’язки військового формування, а також права його військовослужбовців, передбачити положення щодо організації взаємодії Національної гвардії України зі Збройними Силами України при безпосередньому виконанні завдань з оборони держави, призначення та звільнення з посад керівництва Національної гвардії України, керівників структурних підрозділів її головного органу управління, органів військового управління оперативно-територіальних об’єднань, військових частин (підрозділів), проходження військової служби у її лавах іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, удосконалити норми щодо застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки, а також визначити порядок реалізації функцій з припинення масових заворушень; охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів, а також конвоювання осіб узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі». При цьому Національна гвардія України визначається «основним суб’єктом з припинення масових заворушень».

Не вдаючись до докладного аналізу запропонованих змін, маємо підкреслити неприпустимість такої практики законотворення, коли прийняті закони починають системно переглядатися вже через кілька днів після їх підписання.

Проект 3726 від 28.12.2015 (Паламарчук М. П.) про приватну детективну (розшукову) діяльність.

У проекті приватна детективна (розшукова) діяльність визначається як дозволена органами Національної поліції України незалежна професійна діяльність приватних детективів або приватних детективних підприємств (агентств) щодо надання клієнтам на платній договірній основі детективних послуг з метою захисту їхніх законних прав та інтересів на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом. Національна поліція України видає свідоцтво на право заняття приватною детективною діяльністю, здійснює через свої територіальні органи постійний контроль за детективами і приватними детективними агентствами. У проекті регламентуються: види та правовий статус суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності; процедура видавання свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю; види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності, права та обов’язки цих суб’єктів; питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність; процедура отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів та умови їх застосування; здійснення контролю за діяльністю суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.

Проект потребує широкого обговорення насамперед щодо можливих ризиків використання форми приватної детективної діяльності для легалізації різного роду злочинних угруповань.

Проект 3727 від 28.12.2015 (Парасюк В. З.) про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо додаткових прав на першочергове відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва членам сімей та батькам учасників бойових дій.

Пропонується доповнити зазначену статтю двома положеннями такого змісту: «У разі набуття статусу учасника бойових дій особою, яка вже одержала земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, право на першочергове відведення земельної ділянки для зазначених потреб за заявою такої особи переходить до одного із членів її сім’ї» та «органи місцевого самоврядування зобов’язані першочергово надавати земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва членам сімей та батькам учасників бойових дій, які загинули безпосередньо під час виконання бойових завдань».

Маємо вкотре звернути увагу на те, що внесення ледь не щотижня нових проектів щодо тих чи інших питань захисту прав учасників АТО є ненормальною практикою. Проекти є постійно конкуруючими, а їх кількість унеможливлює повноцінний аналіз. Парламенту та уряду давно слід провести широкі консультації, в т. ч. і провести громадські слухання та підготувати нову редакцію закону, яка б належним чином вирішила зазначене питання з урахуванням потреб ветеранів, але так, аби не піддавалися дискримінації й інші категорії громадян.

Проект 3728 від 28.12.2015 (Безбах Я. Я.) про внесення змін до Закону України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (щодо документального оформлення травм (каліцтва, поранення, контузії) учасникам АТО).

Пропонується уточнити, що у разі направлення на лікування поза розташуванням частини військовослужбовці зобов’язані мати при собі довідку про травму. Зараз наявність такої довідки передбачена лише за потребою. Відповідно проект містить і ряд уточнень щодо відповідної довідки: «У разі якщо обстановка не дозволяє надати довідку про травми (каліцтва, поранення, контузії) до направлення пораненого військовослужбовця на лікування поза розташуванням військової частини, вона надсилається до військового комісаріату до якого приписаний військовослужбовець, який отримав травму (каліцтво, поранення, контузію), в термін до 30 (тридцяти) діб з дня отримання травми (каліцтва, поранення, контузії), або в термін до 30 (тридцяти) діб за вимогою вказаного військового комісаріату».

Проект 3737 від 29.12.2015 (Веселова Н. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення поняття територія проведення антитерористичної операції та вдосконалення механізмів її визначення.

Проект містить дві ключові ініціативи. По-перше, це зміна визначення поняття територія проведення антитерористичної операції. Зокрема, пропонується скасувати повноваження уряду щодо визначення переліку населених пунктів, де проходить антитерористична операція. Складення такого переліку та інформування громадськості про територію проведення антитерористичної операції здійснює Служба безпеки України шляхом щомісячного або, за необхідності, частішого прийняття та оприлюднення акта, яким визначається територію проведення антитерористичної операції, на якій проводиться або проводилась антитерористична операція, дату початку та закінчення проведення антитерористичної операції щодо кожного населеного пункту, іншу інформацію, яка визначається законодавством України, а також архіву відповідних даних, на офіційному веб-сайті Служби безпеки України. По-друге, уточнюються положення щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) на території проведення АТО. Зокрема наводиться перелік випадків, які не вимагають подання Сертифікату про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

 

Відносини між владними суб’єктами

 

Проект 3730 від 28.12.2015 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».

Пропонується уточнити підстави і порядок застосування зброї, спеціальних засобів і фізичного впливу (сили) особовим складом Головного управління та підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Зокрема пропонується нова редакція статті 17, яка безпосередньо присвячена цьому питанню: «1. Військовослужбовці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України мають право зберігати, носити, використовувати та застосовувати зброю на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про Національну поліцію» та статутами Збройних Сил України. 2. Військовослужбовці Головного управління та підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України мають право застосовувати фізичний вплив (силу), спеціальні засоби, зберігати, носити, використовувати та застосовувати зброю на підставах та у порядку, передбачених Законом України «Про Національну поліцію» та статутами Збройних Сил України».

 

Права громадян та їх об’єднань

 

Проект 3734 від 28.12.2015 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання та легалізації зайнятості домашніх працівників.

Як зазначено в пояснювальній записці, проект відображає положення Конвенції МОП № 189 про гідну працю домашніх працівників. пропонується доповнити Кодекс законів про працю України новою статтею, в якій передбачити обов’язкове укладення трудового договору між роботодавцем та домашнім працівником, умови його припинення, випробувальний термін тощо. Водночас у Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» вносяться зміни щодо закріплення можливості добровільної сплати домашнім працівником внесків на соціальне та пенсійне страхування.

Утім, очевидна лаконічність проекту наводить на думку про те, що чимало важливих аспектів трудових відносин домашніх працівників залишаються в ньому поза межами правового регулювання.

Проект 3741 від 29.12.2015 (Шинькович А. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення реалізації права громадян на забезпечення жилими приміщеннями в будинках житлових кооперативів.

Проект покликаний замінити застарілі обмежувальні положення та встановити, що в Україні кожен має право на кооперативне житло. Згідно з пояснювальною запискою право вступу до тих кооперативів у житловій сфері, які передбачають будівництво житла для своїх членів за власні або залучені на комерційних умовах кошти, повинні мати усі люди, які на законних підставах перебувають в Україні. Утім безпосередньо в тексті проекту йдеться лише про громадян, а іноземні громадяни та особи без громадянства не згадуються. Водночас право вступу до тих кооперативів у житловій сфері, які передбачають будівництво житла для своїх членів за сприяння держави або/та органів місцевого самоврядування, повинні мати лише громадяни України, за одночасним дотриманням двох умов: по-перше, вони потребують соціального захисту відповідно до закону; по-друге, вони перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до закону. Також пропонується встановити законом, що житлові кооперативи поділяються на дві групи: а) житлово-будівельні кооперативи, які повинні мати право і можливість будувати житло як для своїх членів, так і для інших кооперативів і не повинні займатися експлуатацією та/чи обслуговуванням збудованого ними житла; б) житлово-експлуатаційні (згадуються лише в пояснювальній записці, а в тексті проекту їх немає) та житлово-обслуговуючі кооперативи, які повинні займатися відповідно до свого основного призначення – експлуатацією та/чи обслуговуванням, і, не повинні мати право займатися будівництвом житла і введенням його в експлуатацію. У проекті також регламентуються питання обліку громадян, які бажають вступити до житлового кооперативу; черговості прийому до членів житлового кооперативу; порядку організації і діяльності житлового кооперативу; контролю органів місцевого самоврядування за діяльністю житлових кооперативів; допомоги держави і органів місцевого самоврядування житловим кооперативам; користування кооперативним жилим приміщенням; виключення з житлового кооперативу, виселення з будинку житлового кооперативу тощо.

.

Кримінальне, кримінальне процесуальне і цивільне процесуальне законодавство, судівництво

 

Проект 3729 від 28.12.2015 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до статті 415 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності військовослужбовців.

Пропонується зазначену статтю доповнити новою частиною першою, а існуючі частини відповідно перенумерувати у 2 та 3. Передбачається встановити відповідальність за «Порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, вчинене у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних, психотропних або інших одурманюючих засобів». Такі дії мають каратися штрафом у розмірі «від двохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». Одночасно передбачається посилити кримінальну відповідальність (з 2–5 до 3–8 років ув’язнення) за «порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або смерть потерпілого».

Проект 3731 від 28.12.2015 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зняття відповідальності за порушення правил навчання карате).

Пропонується виключити з КУпАП статтю 196 «Порушення правил навчання карате» і, відповідно, згадок про неї в інших статтях кодексу.

Як відомо, кримінальна відповідальність за незаконне навчання карате і адміністративна відповідальність за порушення правил навчання карате була запроваджена за ініціативою компартійного функціонера В. В. Гришина наприкінці 1981 року в РСФРР, а згодом і в інших радянських республіках. В УРСР відповідні зміни в кримінальне законодавство були внесені Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 24 грудня 1981 р. «Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 224-1 і внесення зміни до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР». Відтоді вченими-правознавцями ці нововведення розглядалися як хрестоматійний приклад волюнтаристського невиправданого втручання в систему законодавства. Кримінальна відповідальність за незаконне навчання карате (стаття 224-1 КК) в Україні була скасована Законом України «Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу  Української РСР і Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення від 7 липня 1992 р. Нарешті (як видається, із великим запізненням) дійшла черга і до скасування адміністративної відповідальності за порушення правил навчання карате.

Проект 3665-1 від 29.12.2015 (Ківалов С. В.) про медіацію.

Проект альтернативний проекту 3665 від 17.12.2015 (Шкрум А. І.) про медіацію (див. Бюлетень № 53).

Незважаючи на деякі відмінності в термінологічному апараті проектів, вони є доволі близькими по суті. До особливостей проекту 3665-1 слід віднести більшу увагу до можливостей застосування медіації в різних видах процесів (сімейному, кримінальному тощо).

Проект 3740 від 29.12.2015 (Арешонков В. Ю.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері пожежної безпеки та посилення відповідальності за порушення протипожежних вимог.

Передбачаються помітне посилення санкцій за адміністративні проступки та злочини у сфері пожежної безпеки. У статті КУпАП вносяться нові склади правопорушень, які відображають повторність відповідних протиправних дій, вчинення їх у значних розмірах або інші кваліфікуючі ознаки. Водночас зміни до статті 245 КК України не стосуються розміру санкцій, а розширюють виклад диспозиції відповідних норм: «Умисне знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, навколо аеропортів, а також торфовищ або інших екосистем (окрім випалювання рослинності в сільськогосподарчих чи інших господарчих потребах) вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом» та «Ті самі дії, вчинені як умисно так і з необережності, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин, забруднення навколишнього природного середовища, порушення нормальних умов життєдіяльності людей або інші тяжкі наслідки» (напівжирним вирізнено доповнення до чинної редакції відповідних приписів). Крім того, пропонується внесення змін до ряду законів та кодексів щодо обов’язків власників лісових та інших об’єктів із забезпечення пожежної безпеки, а також можливі наслідки для них у разі невиконання чи неналежного виконання цих обов’язків. Звертає на себе також увагу неодноразове використання в проекті терміна «екосистема» без належного роз’яснення його змісту.

 

Питання сільського господарства та земельних справ

 

Проект 3735 від 28.12.2015 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно.

Пропонується вилучити із законодавства інститут «Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно» і, відповідно, скасувати усі пов’язані з ним положення. Зміни вносяться до законів України «Про зерно та ринок зерна в Україні» та «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Проект підготовлено Мінагрополітики України за результатами обговорення перспектив розвитку ринку зерна відповідною робочою групою у зв’язку з втратою актуальності згаданого інституту.

Проект 3738 від 29.12.2015 (Кіраль С. І.) про внесення змін до статті 129 Земельного кодексу України (щодо спрощення процедури продажу земельних ділянок комунальної власності іноземним юридичним особам).

Пропонується скасувати необхідність погодження урядом продаж земельних ділянок комунальної власності іноземним юридичним особам. Такий продаж передбачається здійснювати за рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування згідно вимог встановлених цим Кодексом».

Проект 3745 від 30.12.2015 (Мушак О. П.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції у сфері земельних відносин.

У проекті передбачається скасувати або обмежити дію 7 дозвільних процедур та вимог щодо здійснення господарської діяльності у сфері земельних відносин, а також обмежити повноваження окремих органів державної влади щодо здійснення функцій державного контролю. Зокрема пропонується Проектом закону пропонується: скасувати інститут державної експертизи землевпорядної документації; оптимізувати вимоги до розробників документації із землеустрою та виконавців (розробників) робіт із землеустрою; скасувати інститут державного нагляду у сфері землеустрою; скасувати повноваження Верховної Ради України стосовно погодження зміни цільового призначення особливо цінних земель, вилучення земельних ділянок для розміщення та обслуговування будівель і споруд дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій; встановити, що зміна цільового призначення земельних ділянок не впливає на особливий режим використання територій в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також земель, на яких розташовані пам’ятки культурної спадщини; підвищити розмір втрат сільськогосподарського виробництва у разі зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення особливо цінних земель.

Більшість пропозицій, як видається, заслуговує на підтримку.

 

Проекти з інших питань

 

Проект 3724 від 28.12.2015 (Кіраль С. І.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо технічних регламентів та оцінки відповідності).

Великий за обсягом (56 сторінок) проект, який передбачає внесення змін до 12 актів, зокрема КУпАП, Законів України «Про захист прав споживачів», «Про пестициди і агрохімікати», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про телекомунікації», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію». Передбачається, що запровадження положень проекту дозволить усунути неузгодженості окремих норм деяких законодавчих актів, що дасть змогу реалізувати їх належне застосування та гармонізувати національні правові та організаційні засади діяльності у сфері технічного регулювання з відповідними нормами європейського законодавства.

Проект 3725 від 28.12.2015 (Алєксєєв С. О.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання фондового ринку.

Метою проекту декларовано удосконалення законодавства України у сфері державного регулювання випуску та обігу цінних паперів та їх похідних, мобілізації в умовах фінансової кризи внутрішніх та зовнішніх джерел інвестування за допомогою інструментів фондового ринку, створення конкурентних умов для обігу цінних паперів на організованому ринку, забезпечення ефективності контролю за  дотриманням законодавства про цінні папери та фондовий ринок, удосконалення юридичної термінології про цінні папери та фондовий ринок, корпоративного управління та механізмів захисту прав інвесторів. Йдеться зокрема про усунення прогалин у законодавстві щодо відповідальності за порушення законодавства про цінні папери та фондовий ринок, про створення та діяльність акціонерних товариств з урахуванням реформування законодавства про депозитарну систему, імплементації acquis communautaire, передбачених статтями 387, 388 та додатками ХХХІV – ХХХVІ Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони. Проектом передбачаються численні та місцями вкрай принципові зміни щодо регулювання відносин пов’язаних із діяльністю фондового ринку та окремих його суб’єктів. Зміни (22 сторінки) пропонується внести до Господарського кодексу України, Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», «Про акціонері товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про захист економічної конкуренції», «Про інститути спільного інвестування», «Про рекламу», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про депозитарну систему України», «Про інвестиційну діяльність» і «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Проект 3732 від 28.12.2015 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язкового страхування відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю пасажирів та третіх осіб.

Передбачається встановити вимогу та визначити порядок обов’язкового страхування відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю пасажирів та третіх осіб у Кодексі торговельного мореплавства України, Законах України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про міський електричний транспорт» і «Про страхування».

Проект 2456-д від 29.12.2015 (Рибалка С. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг.

Проект був підготовлений у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності за наслідками постанови про направлення на повторне друге читання проекту 2456 від 23.03.2015 (Дзензерський Д. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг (див. Бюлетень № 15). Передбачається значна кількість (11 сторінок) різнопланових змін, що здебільшого уточнюють регулювання певних фінансових процедур. Проект вимагає ретельної уваги з боку спеціалістів аби уникнути як зайвого регулювання, так і випадання зі сфери регулювання певних суспільних відносин.

Проект 3672-1 від 29.12.2015 (Рудик С. Я.) про діяльність форекс-дилерів.

Альтернативний проекту 3672 від 18.12.2015 (Рибалка С. В.) про діяльність форекс-дилерів (див. Бюлетень № 53) та водночас є фактичною заміною попереднього проекту 2290 від 03.03.2015 на цю ж тему від цього ж народного депутата України, який отримав негативний висновок ГНЕУ та був відкликаний (02.06.2015). Проект поєднує положення проектів 3672 та 2290 з урахуванням певних зауважень ГНЕУ до останнього. Ряд статей та приписів основного і альтернативного проектів є абсолютно ідентичними. Тому говорити про чіткі переваги одно з проектів можна лише з огляду на кваліфіковану оцінку їх спеціалістами у зазначеній сфері.

Проект 3739 від 29.12.2015 (Рибалка С. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг.

Метою проекту проголошено скорочення кількості видів господарської діяльності з надання фінансових послуг, що підлягають ліцензуванню, усунення колізій між нормами законодавства та визначення особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг. Передбачається усунення колізій між нормами Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та нормами Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також інших законів з регулювання окремих ринків фінансових послуг, а саме: приведено всі закони до єдиної термінології, порядок та підстави прийняття рішень органом ліцензування приведені у відповідність до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Утім, проект, схоже, лише частково відображає наявні проблеми господарської діяльності з надання фінансових послуг, про що свідчить значна кількість пропозицій щодо удосконалення окремих положень проекту, яка надійшла від ГНЕУ.

Проект 3742 від 29.12.2015 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.

Проект передбачає значну кількість різнопланових змін, об’єднаних лише сферою регулювання – теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води. Серед пропонованих змін на особливу увагу заслуговує встановлення адміністративної відповідальності за «самовільне відключення від внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення та постачання гарячої води». Передбачається лише можливість відключення всього житлового будинку від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства. Таким чином власники квартир позбавляються можливості відключення від внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення та постачання гарячої води. Одночасно радикально посилюються санкції за порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями (від попередження та штрафу у розмірі від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян пропонується перейти до штрафів у розмірі від 20 до 80 та від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Більшість же інших змін присвячені проблемі схем теплопостачання населених пунктів.

Багато положень проекту видаються доволі дискусійними, особливо в аспекті захисту інтересів осіб, які відмовляються від гарячого водопостачання на користь індивідуальних бойлерів. На односторонній характер та інші недоліки проекту звертається увага і у висновку ГНЕУ, яке пропонує повернути проект на доопрацювання.

Проект 3743 від 30.12.2015 (Шинькович А. В.) про доповнення статті 1 Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012–2015 роки».

Пропонується подовжити зазначену програму на невизначений термін («до завершення здійснення передбачених нею заходів або затвердження нової програми»).

 Поділитися