MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України Бюлетень № 56 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 04.01.2016 – 06.01.2016 та 11.01.2016 – 15.01.2016

01.02.2016   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Надійшло 44 проекти законів та постанов Верховної Ради України, зокрема 8 проектів процедурних постанов, пов’язаних з прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, діяльність тимчасових слідчих комісій тощо. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

Надійшло 44 проекти законів та постанов Верховної Ради України, зокрема 8 проектів процедурних постанов, пов’язаних з прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, діяльність тимчасових слідчих комісій тощо. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

 

Міжнародно-правові відносини

 

Проект 0077 від 11.01.2016 (Кабінет Міністрів України) про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі «Креативна Європа»: програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі «Медіа» програми «Креативна Європа».

Метою Угоди, як зазначено в пояснювальній записці, є визначення умов участі України у програмі ЄС «Креативна Європа». Імплементація Угоди передбачає створення бюро програми «Креативна Європа» в Україні, функціями якого є інформаційно-аналітичний супровід реалізації програми в Україні (аналіз впливу та результатів діяльності програми на розвиток вітчизняного сектору культури і креативних індустрій), проведення заходів з поширення знань про сучасні тенденції в галузі та можливості програми ЄС «Креативна Європа» та інших програм Європейського Союзу (конференцій, навчальних семінарів, тренінгів) тощо. Передбачається, що ратифікація Угоди створить передумови для участі України в одній з найбільших програм Європейського Союзу культурно-гуманітарного спрямування, яка надає додаткові стимули і можливості, в тому числі фінансові, для розвитку національного сектору культури і креативних індустрій, заохочує тісне співробітництво між культурними інституціями різних країн Європи, тим самим створюючи підґрунтя для повноцінної інтеграції України в європейський культурний простір.

Проект 0078 від 12.01.2016 (Президент України) про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів.

У пояснювальній записці зазначається, що у 2003 році Україна спільно з 35 державами підписала Протокол про реєстри викидів і перенесення забруднювачів до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція). Згідно із згаданим Протоколом, реєстр викидів і перенесення забруднювачів (далі – РВПЗ) – це національна або регіональна екологічна база даних/опис потенційно небезпечних хімічних речовин та/або забруднювачів, які викидають в атмосферу, скидають у воду та ґрунт і транспортують з території підприємств для обробки та утилізації. Створення і впровадження РВПЗ, адаптованого до національних потреб, допоможе державі відслідковувати утворення, викиди і частку викидів небезпечних речовин і забруднювачів у часі і просторі; аналізувати зменшення викидів і встановлювати пріоритети у зменшенні та ліквідації потенційно найбільш шкідливих викидів та транспортування. РВПЗ є джерелом інформації про викиди та забруднювачі, які стимулюють промисловість, сектор виробництва товарів і послуг і спільноту до скорочення викидів і транспортування відходів та впровадження методів більш чистого виробництва. Передбачається, що громадськість зможе використовувати дані РВПЗ для ознайомлення з екологічною ситуацією у конкретних населених пунктах, а також для здійснення оцінки екологічної результативності тих чи інших об’єктів господарчої діяльності, секторів економіки або державних органів.

Проект 0079 від 14.01.2016 (Президент України) про прийняття Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС[*].

Протоколом передбачається внести зміни до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, доповнивши її статтею 31bis, додатком та доповненням до додатку. Зазначені зміни дозволять здійснювати експорт фармацевтичної продукції, виготовленої з використанням механізму примусового ліцензування, до країн, які або взагалі не мають власних потужностей для їх виробництва, або у фармацевтичному секторі яких наявних потужностей недостатньо для задоволення власних потреб охорони здоров’я.

Утім, як слушно зазначає ГНЕУ, відповідно до вимог Закону України «Про міжнародні договори України», до матеріалів цього проекту слід було б додати також проект про внесення змін до відповідних чинних законів, зокрема Закону України «Про лікарські засоби» і надалі розглядати обидва проекти одночасно.

 

Проблеми національної безпеки, окупованих територій і АТО

 

Проект 3752 від 05.01.2016 (Антонищак А. Ф.) про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (щодо призначення пенсії дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до 8-го віку та проходять військову службу).

Метою проекту є встановлення соціальної справедливості та врегулювання питання призначення пенсії дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) в антитерористичній операції військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до 8 –го віку та проходять військову службу. Нині така пенсія призначається працюючим особам, не охоплюючи тих осіб, які не працюють, а проходять військову службу.

Проект 3760 від 12.01.2016 (Силантьєв Д. О.) про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (щодо уточнення порядку звільнення з військової служби військовослужбовців за контрактом).

Пропонується доповнити частину 6 ст. 26 зазначеного закону новим пунктом, який передбачатиме, що контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби «у зв’язку з небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцями, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які уклали контракт до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, а також вислужили не менше 18 місяців військової служби з дня мобілізації».

У пояснювальній записці наводяться такі підстави щодо доцільності прийняття цих уточнень: «Враховуючи нестабільність ситуації на Сході України, відсутність чіткого визначення термінів закінчення Антитерористичної операції та проведення демобілізації, відповідні контракти, які діють до закінчення особливого стану та оголошення рішення про демобілізацію, можна віднести до безстрокових, адже кінцевий термін дії  контракту містить посилання на певну подію, що має статися в майбутньому. А отже й не має чіткого розуміння скільки ще часу таким особам доведеться проходити військову службу. Виходячи із вищезазначеного, доцільно передбачити у законодавстві підставу для розірвання таких строкових контрактів, у разі якщо військовослужбовці за такими контрактами вислужили більше 18 місяців».

 

Ідеологічні питання

 

Проект Постанови 3747 від 04.01.2016 (Ляшко О. В.) про проведення перерахунку ціни на газ для населення.

Проект виходить за межі компетенції парламенту і має характер політичної заяви, а не нормативно-правового акта. Втім, маємо відзначити, що поставлені питання дійсно є актуальними і вимагають правового вирішення.

Проект 3766 від 13.01.2016 (Продан О. П.) про зміну системи регулювання економіки.

У преамбулі проекту зазначається, що він підготовлений «для створення в Україні прозорих процедур регулювання економіки, з метою звільнення виробництва від адміністративного та корупційного тиску, ліквідації радянських та пострадянських норм та вимог, зниження собівартості виробництва товарів і послуг, забезпечення конкурентоспроможності українських товарів та захисту споживачів». Відповідно у статті 1 проекту передбачається: «Дія положень законодавчих актів України згідно з переліком, що додається, щодо отримання суб’єктами підприємницької діяльності дозвільних документів та/або якими встановлено інші норми, що регулюють господарську діяльність, втрачає чинність». А у переліку зазначено назви 90 кодексів і законів. Не можна не погодитися з висновком ГНЕУ, що такий припис позбавлений головних ознак правової норми – формальної визначеності, що не дає змоги встановити, дія яких саме положень відповідних законодавчих актів припиняється. Водночас на уряд покладається завдання протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом 1) «забезпечити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з проведенням відкритих громадських слухань, законопроектів щодо здійснення регулювання та видачі дозвільних документів у відповідності до європейських норм та правил, для забезпечення безпеки життєдіяльності споживачів та захисту права власності» та 2) «внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо реформування органів виконавчої влади на основі перегляду їх завдань, ефективного розподілу функцій, повноважень і сфер відповідальності для забезпечення максимальної інституційної спроможності державного управління».

Як видається, у проекті не пропонується жодної конкретної зміни до законодавчих актів, а доручення уряду сформульовані занадто загально, що дає змогу оцінити весь проект як декларацію певних намірів і побажань, своєрідний політичний піар.

Проект 3771 від 15.01.2016 (Балога В. І.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за публічне заперечення тимчасової окупації територій України Російської Федерації.

Згідно з пояснювальною запискою проектом передбачається внести зміни до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», визначивши протиправність публічного заперечення тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України – Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів з таким запереченням. Пропонується внести зміни до Закону України «Про Службу безпеки України», надавши відповідним підрозділам право ініціювати судову заборону на здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання, службові особи яких публічно заперечують тимчасову окупацію, а так само виготовляли та (або) розповсюджували матеріали з таким запереченням. Ці ж підрозділи мають ініціювати і скасування заборони у разі припинень відповідних правопорушень. Також, передбачається визначити в КАС України порядок розгляду адміністративними судами відповідних звернень Служби безпеки України. Пропонується доповнити КК України статтею 110-1, яка передбачає відповідальність за публічне заперечення тимчасової окупації територій України Російською Федерацією та внести зміни до КПК України, які визначають підслідність досудового розслідування таких злочинів.

Маємо підкреслити, що автори цього огляду є принциповими противниками будь-яких спроб встановлення юридичної відповідальності за заперечення тих чи інших оцінок історичних фактів, якими би благими намірами ці спроби не обґрунтовувалися.

 

Відносини між владними суб’єктами

 

Проект 3755 від 05.01.2016 (Денисенко В. І.) про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Проект поданий на виправлення т. зв. антибезвізової правки щодо часу початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. В прийнятій у грудні 2015 р. редакції змін до Закону було передбачено, що така система має запрацювати у час, визначений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції, але не раніше 1 січня 2017 р. В цьому ж проекті пропонується скасувати таке обмеження.

Проект 26.01.2016 7 разів ставився на голосування щодо включення у порядок денний, але так і не набрав належної кількості голосів, незважаючи на те, що з боку ГНЕУ до нього не було жодних зауважень..

Проект 3763 від 13.01.2016 (Антонищак А. Ф.) про Національну митну службу України.

Проект спеціального галузевого закону, який був розроблений у контексті очікуваної комплексної реформи фіскальних органів. Пропонується створення Національної митної служби України – органу виконавчої влади, який забезпечуватиме захист митних інтересів та митну безпеку України, регулювання зовнішньої торгівлі, захист внутрішнього ринку, розвиток економіки України та її інтеграції до світової економіки, наповнення державного бюджету, протидію митним правопорушенням. Відповідно проектом передбачається впорядкувати правові засади організації та діяльності Національної митної служби України, а також порядок проходження служби в Національній митній службі України.

Проект 3773 від 15.01.2016 (Бублик Ю. В.) про внесення змін до Закону України «Про місцеві вибори» щодо врахування голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата.

Назва проекту не зовсім відповідає сутності запропонованих змін, які стосуються не всіх місцевих виборів, а лише виборів сільського, селищного, міського голови, старости. Водночас деякі пропозиції не охоплюються назвою проекту. Зокрема, пропонується закріпити, що кандидатами на згадані посади не можуть бути особи, які перед цим займали їх більш як два строки підряд або повноваження яких були достроково припинені, що й спричинило вибори. У разі призначення повторних виборів не можуть також бути висунені кандидатами особи, кандидатури яких на первісних виборах, які були визнані такими, що не відбулися, брали участь у повторному голосуванні. Основні ж пропозиції стосуються внесення до бюлетенів та врахування при встановленні результатів виборів пункту «проти всіх» при проведенні повторного голосування на посаду міського (міста, кількість виборців у якому дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови. При цьому, щоб стати переможцем виборів, особі недостатньо одержати більшу, відносно інших кандидатів, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Кількість поданих за таку особу голосів має бути не меншою ніж кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата, інакше вибори будуть вважатися такими, що не відбулися.

Текст проекту викладений з певними недоліками юридичної техніки і стилістики, але сама ідея заслуговує на увагу.

 

Права громадян та їх об’єднань

 

Проект 3765 від 13.01.2016 (Сторожук Д. А.) про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (щодо державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії).

Як зазначається в пояснювальній записці, проект розроблено з метою усунення необґрунтованого поширення норм щодо встановлення диференційованого розміру адміністративного збору за державну реєстрацію прав на випадки проведення державної реєстрації прав через вчинення нотаріальної дії. Пропонується встановити єдиний розмір адміністративного збору за державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальної дії – 1 мінімальна заробітна плата. Відповідно на таку реєстрацію прав не буде поширюватися передбачена законом загальна заборона видавати заявнику документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав у строки, менші ніж ті, з урахуванням яких ним сплачено відповідний адміністративний збір. Це дасть змогу зберегти існуючу практику, коли вчинення нотаріальної дії та державна реєстрація права власності проводяться без розриву у часі. Без таких змін точне додержання чинного законодавства призводить до повернення колишньої негативної практики, коли до нотаріуса потрібно було звертатись кілька разів за вирішенням одного й того самого питання, оскільки встановлено розрив у часі до 5 днів між вчиненням нотаріальної дії та проведенням державної реєстрації права власності, або сплачувати адміністративний збір у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за проведення такої реєстрації протягом двох годин.

Проект 3767 від 13.01.2016 (Шпенов Д. Ю.) про внесення змін до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо захисту прав пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років).

Пропонується скасувати чинне обмеження до частини 4 зазначеної статті щодо того, що «Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону». На думку ініціаторів проекту, наразі в пенсійному забезпеченні громадян України існує нерівність у правах. Ті пенсіонери, яким призначено пенсію за вислугу років і які продовжують працювати, позбавлені права на перерахунок пенсії при збільшенні страхового стажу після призначення пенсії. Водночас іншим пенсіонерами перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Як зазначається, даний законопроект і покликаний виправити цю нерівність.

Проект 3772 від 15.01.2016 (Міщенко С. Г.) про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України щодо не включення до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу суми орендної плати за земельні частки (паї), отримані ветеранами війни.

Пропонується встановити, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається «сума орендної плати за земельні частки (паї) у грошовій та/або у натуральній формі, отримана ветеранами війни».

Проект 3775 від 15.01.2016 (Бублик Ю. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Основна ідея проекту – поширити право на додаткову відпустку не лише на жінок, а й на чоловіків Пропонується в КЗпП України замінити статтю 182-1 «Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи» (глава XII «Праця жінок») новою статтею 76-1 «Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей» (глава V «Час відпочинку») такого змісту: «Працівнику, який має двоє або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або який усиновив дитину або взяв під опіку, або який виховує й утримує дитину сам (у тому числі й у разі тривалого перебування одного з батьків в лікувальному закладі), надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу). За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Зазначена у частині першій цієї статті відпустка надається понад щорічні відпустки, передбачені статтями 75 і 76 цього Кодексу, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переноситься на інший період або продовжується у порядку, визначеному статтею 80 цього Кодексу. Зазначена відпустка може бути поділена за домовленістю між батьками (опікунами, усиновлювачами) на їх розсуд та використана одночасно чи в різні строки». Водночас пропонується відповідно уточнити зміст статті 19 «Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей» Закону України «Про відпустки».

 

Кримінальне, кримінальне процесуальне і цивільне процесуальне законодавство, судівництво

 

Проект 3768 від 14.01.2016 (Президент України) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві.

У проекті пропонуються зміни до ГПК і ЦПК України, Законів України «Про виконавче провадження» та «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких створюється система автоматизованого арешту коштів на банківських рахунках для забезпечення оперативного виконання судових рішень та постанов державного виконавця про накладення арешту на грошові кошти. Система передбачає надсилання до банків в електронному вигляді копій судових рішень і постанов державного виконавця про накладення арешту.

Утім, як видається, в проекті не враховано багато суттєвих юридичних і технічних аспектів створення такої системи, на що слушно вказано у висновку ГНЕУ.

Проект 3769 від 14.01.2016 (Президент України) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження наказного провадження у цивільному та господарському судочинстві.

У проекті через внесення змін до ГПК і ЦПК України та Законів України «Про доступ до судових рішень», «Про судоустрій і статус суддів», «Про виконавче провадження» та «Про судовий збір» пропонується створити автоматизовану систему електронного наказного провадження щодо розгляду певних категорій господарських та цивільних справ у короткі строки з використанням інформаційних технологій та без виклику сторін. Обов’язковими умовами для розгляду справ у порядку електронного наказного провадження пропонується визначити такі: наявність між сторонами укладеного договору в письмовій формі; вимога має обмежуватись виключно сумою грошової заборгованості, що випливає з такого договору; встановлення обмеження щодо максимальної суми грошової заборгованості за вимогою:  до фізичних осіб – не більше 100 розмірів мінімальної заробітної плати; до юридичних осіб – не більше 1000 розмірів мінімальної заробітної плати; наявність у суду достовірних відомостей про одержання боржником проекту електронного судового наказу та ненадходження від нього заперечень з приводу висунутих до нього вимог.

Проект доволі схожий на попередній і поділяє ряд його недоліків (невизначеність основних понять, змішування процедурних і технічних моментів тощо).

 

Культура та освіта

 

Проект Постанови 3764 від 13.01.2016 (Кулініч О. І.) про відзначення 105-річчя з дня народження Віри Сергіївни Роїк.

За всієї поваги до пам’яті шанованої людини, однієї з берегинь народних традицій слід зазначити, що чинні нормативні акти не передбачають проведення ювілейних заходів з нагоди 105-річчя від дня народження на державному рівні.

Проект 3776 від 15.01.2016 (Бублик Ю. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення, звільнення, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Пропонується розширити компетенцію сільських, селищних, міських рад щодо контролю за призначенням та діяльністю керівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Зокрема передбачається погоджувати із зазначеними радами кандидатури кандидатів на посаду керівників навчальних закладів усіх форм власності. Крім того, пропонується закріпити, що «керівники дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів щорічно звітують перед сільськими, селищними, міськими радами про використання коштів місцевих бюджетів». Водночас радам надається право «ініціювання питання про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів».

Проект передбачає посилення контролю за навчальними закладами з боку громади, що водночас неминуче буде обмежувати автономію навчальних закладів і вплив на них з боку батьків учнів цих закладів. Потенційні ризики такого підходу, як видається, переважають можливі здобутки.

 

Питання сільського господарства та земельних справ

 

Проект 3753 від 05.01.2016 (Антонищак А. Ф.) про внесення змін до окремих законодавчих актів України (щодо впорядкування питань з поновлення договору оренди земельної ділянки).

Метою проекту декларовано впорядкування питань ,що пов’язані з поновленням дії договору оренди земельної ділянки, термін дії якого закінчився, проте орендар у встановленому законом порядку звернувся про його поновлення та досягнення істотних умов нового договору. Регламентуються умови та підстави поновлення договору оренди землі, у разі звернення у встановленому законом порядку орендаря про його поновлення, а також наслідки не підписання уповноваженими особами додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки.

Проект 3777 від 15.01.2016 (Бублик Ю. В.) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду розміру орендної плати.

Пропонується текст Закону України «Про оренду землі» після частини третьої статті 21 доповнити новою частиною такого змісту: «У разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки обчислення розміру орендної плати здійснюється у порядку, передбаченому Податковим кодексом України». А у згаданому кодексі встановити:  «У разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки або граничних розмірів орендної плати, встановлених цим Кодексом (при невідповідності розміру орендної плати, визначеного у договорі оренди, вимогам цього Кодексу), розмір орендної плати обчислюється орендодавцем за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, в односторонньому порядку без укладання додаткової угоди до договору оренди. Про обчислений розмір орендної плати орендодавець повідомляє орендаря з наведенням підстав для перерахунку. Перегляд інших умов внесення орендної плати в такому випадку не допускається».

Зміст пропозиції є цілком зрозумілим, але, як видається, логічнішим було урегулювати відповідні питання безпосередньо в Законі України «Про оренду землі».

 

Проекти з інших питань

 

Проект 3750 від 04.01.2016 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів».

Пропонується віднести до об’єктів енергетики місцеві (локальні) теплові мережі і поширити на них правовий режим магістральних теплових мереж щодо охоронних зон.

У висновку ГНЕУ звертається увага на те, що за таких змін є нагальна потреба у визначенні змісту терміна «місцева (локальна) теплова мережа».

Проект 3759 від 12.01.2016 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із нормами Законів України «Про адміністративні послуги» і «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Мета закону відображена у його назві. Він насамперед спрямований на закріплення на законодавчому рівні основних вимог до видачі документів дозвільного характеру (з урахуванням норм Закону про адміністративні послуги), а саме: необхідність одержання дозволів; дозвільний орган, уповноважений їх видавати; перелік та вимоги до документів, необхідних для одержання дозволу; платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволу; строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі дозволу; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні дозволу; строк дії дозволу або необмеженість строку його дії.

Загальний обсяг проекту – 101 сторінка, що унеможливлює його докладний виклад і аналіз у рамках цього огляду.

Проект 3761 від 13.01.2016 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Закону України «Про морські порти України» щодо функціонування інформаційної системи портового співтовариства.

Основні зміни стосуються правового регулювання інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС). Зокрема закріплюються такі визначення термінів: «Портове співтовариство – адміністрація морських портів України, державні органи, уповноважені здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, правоохоронні органи, залізничні станції, які розташовані на території порту, портові оператори, агентські організації (морські агенти), перевізники та експедитори, інші суб’єкти господарювання, що провадять у морських портах та за їх межами діяльність з перевезення пасажирів та/або транспортування, обробки товарів, у тому числі вантажів та багажу, і транспортних засобів, контейнерів, яка спрямована на забезпечення виконання технологічних процесів, що здійснюються на території зазначених об’єктів, будь-яких взаємопов’язаних процесів обміну інформацією і документами щодо пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, у тому числі вантажів, багажу, що переміщуються ними через державний кордон», «Інформаційна система портового співтовариства – організаційно-технічна система, що дає можливість портовому співтовариству за допомогою технічних і програмних засобів накопичувати, перевіряти, обробляти, зберігати, обмінюватися та передавати в електронній формі інформацію і документи, необхідні для здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю та оформлення осіб, товарів, у тому числі вантажів і багажу, і транспортних засобів, відповідає законодавству про електронний документообіг та враховує принцип “єдиного вікна” міжнародної практики, рекомендації міжнародних організацій та експертів» та «принцип мовчазної згоди – принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання, державний орган, уповноважений здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, засвідчує своє позитивне рішення шляхом відсутності протягом встановленого технологічною схемою обробки і оформлення осіб, транспортних засобів, товарів, у тому числі вантажів та багажу, пасажирів в морських портах з використанням інформаційної системи портового співтовариства строку заперечення щодо проведення певної дії іншими суб’єктами господарювання, державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон». У проекті визначається коло підприємств, установ організацій, які є учасниками портового співтовариства; установлюються принципи планування, створення, функціонування, розвитку ІСПС; регламентуються процедури визначення структури і формату обміну даними, порядок та умови підключення та використання ІСПС; впроваджується принцип мовчазної згоди, відповідно до якого у разі відсутності заперечень з боку державних органів, уповноважених здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, по закінченні часу, визначеного технологічною схемою обробки і оформлення осіб, товарів, у тому числі вантажів та багажу, та пасажирів у морських портах з використанням ІСПС автоматично проставляється позитивне рішення щодо результатів проведення контролю.

Проект 3774 від 15.01.2016 (Бублик Ю. В.) про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» (щодо покращення становища споживачів електричної енергії).

Пропонується у статті 24 зазначеного закону норму про те, що «Енергопостачальники мають право за умови неповної оплати споживачем спожитої електричної енергії обмежити його електроспоживання до рівня екологічної броні електропостачання або за відсутності такої повністю припинити електропостачання споживачу» замінити такою: «Енергопостачальники мають право обмежити електроспоживання до рівня екологічної броні електропостачання або за відсутності такої повністю припинити електропостачання споживачу у разі неповної оплати спожитої електричної енергії, що перевищує 6 щомісячних розмірів оплати, визначених виходячи з відповідних нормативів споживання електричної енергії та тарифів, які діють на день обмеження надання електричної енергії. Забороняється припиняти постачання електричної енергії в зимовий час для споживачів, які відносяться до соціально незахищених та малозабезпечених верств населення».

Проект спрямований на захист споживачів електроенергії, пропонуючи, зокрема, заборонити обмеження або припинення електропостачання, якщо заборгованість не перевищує 6 щомісячних розмірів оплати. Ця пропозиція має сприяти виробленню енергопостачальниками гнучкішої політики щодо споживачів, не зловживаючи своїм монопольним становищем, і загалом заслуговує на підтримку. Утім, в пояснювальній записці немає жодних аргументів, зокрема економічних розрахунків, чому обрана саме така межа можливої заборгованості.

 [*] Англ. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, скорочено TRIPS, звідки походить український варіант назви ТРІПС.

 

 Поділитися