MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України Бюлетень № 77 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 06.06.2016 – 10.06.2016

21.07.2016   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Надійшло 44 проекти законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 30 проектів процедурних постанов, пов’язаних з прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, зі звільненням суддів, рекомендаціями парламентських слухань тощо. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

Надійшло 44 проекти законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 30 проектів процедурних постанов, пов’язаних з прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, зі звільненням суддів, рекомендаціями парламентських слухань тощо. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

 

Міжнародно-правові відносини

 

Проект Постанови 4793 від 07.06.2016 (Парубій А. В.) про Звернення Верховної Ради України до Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії Православній Церкві в Україні.

У зверненні Вселенського Патріарха, зокрема, просять  застосувати всі наявні канонічні повноваження та: визнати нечинним акт 1686 р. як такий, що був ухвалений з порушенням священних канонів Православної Церкви; взяти активну участь у подоланні наслідків церковного поділу шляхом скликання під егідою Вселенського Патріархату Всеукраїнського об’єднавчого Собору, який би вирішив усі суперечливі питання та об’єднав Українське православ’я; заради блага Православної Церкви в Україні та цілісності українського народу видати Томос про автокефалію Православної Церкви в Україні, на основі якого вона могла посісти належне місце у родині Помісних Православних Церков.

Постанову було прийнято та підписано 16.06.2016.

 

Проблеми національної безпеки, окупованих територій і АТО

 

Проект 4794 від 09.06.2016 (Королевська Н. Ю.) про статус і соціальний захист мирних (цивільних) громадян, які постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції.

Проект у загальній спрямованості доволі подібний до проекту 4301-1 від 11.04.2016 (Королевська Н. Ю.) про відшкодування збитків, завданих житлу населення внаслідок проведення антитерористичної операції (див. Бюлетень № 69). Йдеться про тенденцію зробити державу основним, якщо не виключним, суб’єктом відповідальності за всю шкоду, заподіяну в ході антитерористичної операції. Політична заангажованість проекту помітна вже з його преамбули, де акцентується увага на особах, які постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції, але жодного слова не сказано про осіб, які постраждали внаслідок дій терористів. І далі у проекті пропонується така норма: «Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду мирним (цивільним) громадянам та зобов'язується відшкодувати її за: ушкодження здоров'я або втрату працездатності осіб, які постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції; втрату годувальника, якщо його смерть пов'язана з проведенням антитерористичної операції; збитки, що їх зазнали мирні (цивільні) громадяни у зв'язку з проведенням антитерористичної операції, відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України». Загалом проект містить норми щодо виплат і компенсацій різним категоріям «мирних (цивільних) громадян, які постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції», а саме: 1) інваліди, які отримали інвалідність внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних у районах бойових дій у період проведення антитерористичної операції; 2) особи, які отримали поранення чи інші ушкодження здоров'я у районах бойових дій у період проведення антитерористичної операції але не отримали інвалідність; 3) члени сімей громадян, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних у районах бойових дій у період проведення антитерористичної операції; 4) внутрішньо переміщені особи; 5) особи, які зазнали виключно матеріальних збитків, що виникли у зв'язку із проведенням антитерористичної операції.

Погоджуючись з необхідністю соціального захисту осіб, які постраждали в період антитерористичної операції, все ж вважаємо, що проект 4794 у поданій редакції не може бути прийнятим.

Проект 4795 від 09.06.2016 (Фріз І. В.) про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Проект передбачає зміни до Законів України «Про Збройні Сили України», «Про оборону України», «Про боротьбу з тероризмом», «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав», «Про розвідувальні органи України», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», які у своїй сукупності покликанні забезпечити умови для функціонування Сил спеціальних операцій як окремого роду Збройних сил України. Згідно з пояснювальною запискою метою проекту є визначення правового статусу та застосування Сил спеціальних операцій самостійно або у взаємодії з іншими видами Збройних Сил України виконувати завдання спеціальних операцій щодо утворення сприятливих умов для успішного проведення воєнно-політичних, економічних та інших заходів, які здійснюються керівництвом держави для запобігання і стримування воєнного конфлікту, сприяння виконанню завдань угрупованнями військ (сил) в операціях, а також виконання інших спеціальних завдань в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави.

Водночас ініціаторам проекту не вдалося повною мірою узгодити його з чинним законодавством та актуальними законопроектними пропозиціями, що викликало слушні зауваження ГНЕУ.

 

Ідеологічні питання

 

Проект 4791 від 07.06.2016 (Тимошенко Ю. В.) про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (щодо видатків на соціальний захист найбідніших громадян України).

Проект є дещо скороченою за кількістю змін та відредагованою в сторону збільшення сум версією проекту 4316 від 29.03.2016 (Тимошенко Ю. В.) про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (щодо соціальних виплат) (див. Бюлетень № 67).

Проект Постанови 4792 від 07.06.2016 (Тимошенко Ю. В.) про надання належних пільг та житлових субсидій населенню України на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

В проекті зазначається таке: Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 передбачено формулу визначення вартості твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу при наданні пільг та житлових субсидій населенню України, якою передбачено, що при визначенні такої вартості враховується прогнозний індекс інфляції з 2013 року, який занижувався Кабінетом Міністрів України. Так, при прогнозному індексі інфляції на 2013-2015 роки 127,8 відсотка, фактичний індекс інфляції склав 166,2 відсотка, внаслідок чого населенню України безпідставно надавалися пільги і житлові субсидії у зменшених сумах, що є порушенням Конституції України. За станом на 1 травня 2016 року при залишках коштів на рахунках у Державній казначейській службі України у сумі понад 60 млрд. грн. борги населенню України по житлових субсидіях на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу безпідставно допущено у сумі 183 млн. гривень. З метою усунення порушення Конституції України пропонується доручити Кабінету Міністрів України: 1. Забезпечити протягом одного: а) тижня внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356, якими передбачити: економічно обґрунтоване визначення вартості твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; що такі зміни набирають чинності з 1 січня 2016 року; б) місяця перерахунок сум пільг та житлових субсидій населенню з 1 січня 2016 року внаслідок зміни вартості твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу та повернути відповідні кошти населенню України. 2. Інформацію про виконання даної постанови надати Верховній Раді України до 1 липня 2016 року.

Утім, пояснювальна записка не містить розрахунків як на підтвердження тези щодо надання пільг і житлових субсидії у зменшених сумах, такі і щодо фактичної потреби у коштах на виконання постанови у разі її прийняття. Так само занадто загально визначено те, які бюджетні кошти можуть бути залучені на покриття таких нових видатків. Тому за всієї актуальності порушеного питання, у такому форматі проект видається суто популістським.

Проект 4796 від 10.06.2016 (Каплін С. М.) про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про Державний Гімн України» (щодо щоденної трансляції).

Пропонується доповнити названу статтю новою частиною такого змісту: «Телерадіоорганізації щоденно транслюють Державний Гімн України вранці, о шостій годині та ввечері, о двадцять четвертій годині». У пояснювальній записці, зокрема, зазначається:  «Шанобливе ставлення до державних символів, патріотичні почуття і гордість за власну країну є сходинкою в закладенні духовних основ державності. Зважаючи на складні умови, в яких сьогодні перебуває держава, важливо культивувати любов до країни і активно посилювати національну свідомість».

Водночас слід погодитися із слушним зауваженням ГНЕУ, що не всі телерадіоорганізації України є державними і здійснюють мовлення (трансляції) суспільно-політичного характеру. Деякі з них є мають теле- або радіоканали, які є суто розважальними, зокрема, музичними, спортивними тощо. Обов’язкове виконання Державного гімну у сітці мовлення таких телерадіоорганізацій виглядає неприродним і недоречним.

 

Відносини між владними суб’єктами

 

Проект 4781 від 06.06.2016 (Денісова Л. Л.) про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань реорганізації фондів соціального страхування та їх державної реєстрації.

У пояснювальній записці зазначається, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 запроваджена реформа системи соціального страхування, яка, зокрема, передбачає злиття Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та утворення Фонду соціального страхування України. На думку ініціаторів проекту, процедура реорганізації фондів соціального страхування виявила ряд недоліків суто правового характеру, які слід усунути на законодавчому рівні. Тому пропонується удосконалити процедуру прийняття рішень правлінням Фонду, визначити чітку процедуру створення робочих органів Фонду з урахуванням необхідності забезпечення безперервності страхових виплат та надання послуг застрахованим особам; удосконалити процедуру прийняття рішень новоутвореним Фондом; визначити умови початку виконання функцій і завдань новоутвореним Фондом та робочими органами його виконавчої дирекції; удосконалити формування структури нового Фонду та процедури призначення керівників робочих органів тощо.

Проект вимагає ретельної уваги з боку спеціалістів. Зазначимо, що ГНЕУ у своєму висновку вважає запропоновані зміни недоцільними або такими, що не відповідають суті та меті проекту.

 

Права громадян та їх об’єднань

 

Проект 4784 від 06.06.2016 (Президент України) про внесення змін до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо наставництва над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

У проекті визначається, що наставництвом є добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, індивідуальної підтримки та допомоги у підготовці до самостійного життя. Передбачається, що наставництво здійснюється за договором про наставництво, що укладається між наставником та адміністрацією відповідного закладу. Встановлюється, що наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань виховання і соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за відповідною програмою, затвердженою центральним органом влади, та уклала договір про наставництво. Разом з тим визначається, що наставниками не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України. Крім того, встановлюється, що наставник несе відповідальність за порушення ним прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди  відповідно до закону. Також визначено, що контроль за дотриманням прав та інтересів дітей, над якими встановлено наставництво здійснюють служби у справах дітей.

Прийнято у першому читанні 12.07.2016.

 

Культура та освіта

 

Проект 4783 від 06.06.2016 (Співаковський О. В.) про внесення змін до розділу ХV Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту» (щодо вступу до аспірантури та діяльності спеціалізованих вчених рад).

Пропонується пункт другий названого розділу доповнити новими підпунктами 15–18 у такій редакції: «15) вищі навчальні заклади та наукові установи, у яких на момент набрання чинності Законом України «Про вищу освіту» відкрито аспірантуру, мають право продовжувати прийом до аспірантури та здійснювати підготовку докторів філософії за відповідними спеціальностями та власними освітньо-науковими програмами до 1 вересня 2018 року; 16) спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій до 1 січня 2019 року утворюються в порядку, встановленому законодавством України до 1 липня 2014 року, а рішення таких спеціалізованих вчених рад затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки». Як зазначається в пояснювальній записці, метою проекту є запровадження правових заходів для освітньо-наукової діяльності на третьому рівні вищої освіти та встановлення відповідних термінів до початку роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Запропоновані тимчасові заходи видаються цілком доцільними в умовах сучасних негараздів з реалізацією державної освітньої політики.

 

Охорона здоров’я і навколишнього середовища

 

Проект 4785 від 06.06.2016 (Балицький Є. В.) про території зі спеціальним екологічним статусом.

Метою проекту проголошено визначення в окремому законі правових та організаційних засад визнання окремих адміністративно-територіальних одиниць України територіями зі спеціальним екологічним статусом, а також особливостей функціонування центральних і місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування на територіях зі спеціальним екологічним статусом. У ст. 1 проекту передбачено,  що «Території зі спеціальним екологічним статусом – Запорізька область, а також інші області України, Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь, райони областей, міста обласного значення, у межах їх адміністративних кордонів, яким надано правовий статус територій зі спеціальним екологічним статусом в порядку, встановленому цим Законом». Спеціальний екологічний статус має надаватися адміністративно-територіальній одиниці у разі виникнення на її території важкої екологічної ситуації, тобто у разі перевищення на її території середніми показниками забруднення повітря та води цих же середніх показників по всій території України, з урахуванням кількості енергетичних та промислових об’єктів, що здійснюють викиди у повітря та воду або можуть впливати на радіаційний фон. Запорізька область визнається територією зі спеціальним екологічним статусом, «приймаючи до уваги великі показники забрудненості повітря та води на території Запорізької області, а також враховуючи наявність на території Запорізької області величезної кількості промислових та енергетичних об’єктів». Інші території набувають спеціальний економічний статус «шляхом фіксації» у цьому Законі. Проектом також передбачено основні принципи регулювання правового режиму на територіях зі спеціальним екологічним статусом; перелік заходів, що можуть здійснюватися на територіях зі спеціальним екологічним статусом; проведення постійних спеціальних спостережень за станом навколишнього природного середовища та проведення заходів із забезпечення громадського порядку на цих територіях. Пропонується також ряд змін до Кодексу Законів про працю України, Кримінального кодексу України та до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про регламент Верховної Ради України» «Про Кабінет Міністрів України», «Про місцеві державні адміністрації», «Про оплату праці».

Проект виглядає дещо «романтичним» і таким, що погано вписується в чинне законодавство України.

Проекти від 06.06.2016 (Балицький Є. В.) 4786 про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування на територіях зі спеціальним екологічним статусом) і 4787 про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо особливостей фінансування територій зі спеціальним екологічним статусом). Обидва проекти покликані забезпечити реалізацію попереднього проекту.

 

Проекти з інших питань

 

Проект 4703-1 від 06.06.2016 (Ляшко О. В.) про внесення змін до Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва».

Альтернативний проекту 4703 від 20.05.2016 (Мельничук І. І.) про внесення змін до Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва» щодо продовження мораторію (див. Бюлетень № 74).

Проект повторює майже усі пропозиції проекту 4703, а, крім того, містить ряд новел, а саме: пропонується не поширювати дію мораторію на ботанічні сади, дозволити без порушення мораторію «знесення аварійних насаджень та дерев з метою упередження аварійної та надзвичайної ситуації чи ліквідації наслідків стихійного лиха». Також запропоновані дві нові статті щодо громадського контролю та щодо відповідальності за порушення мораторію.

Проект видається дещо дискусійним, однак найбільше питань викликає невідповідність тексту проекту та порівняльної таблиці до нього. Остання серед іншого містить таку норму, яка відсутня в тексті проекту: «До прийняття відповідних законів, спрямованих на посилення правової охорони зелених насаджень у містах та інших населених пунктах України», ввести мораторій. Загалом проект вимагає щонайменше ретельного редакційного опрацювання.

 Поділитися