MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України Бюлетень № 79 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 20.06.2016 – 24.06.2016

25.07.2016   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Надійшло 25 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 12 проектів процедурних постанов, пов’язаних з прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, звільненням членів уряду, присудженням Премії Верховної Ради України тощо. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

Надійшло 25 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 12 проектів процедурних постанов, пов’язаних з прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, звільненням членів уряду, присудженням Премії Верховної Ради України тощо. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

 

Ідеологічні питання

 

Проект Постанови 4855 від 21.06.2016 (Сугоняко О. Л.) про проголошення Дня громадянського суспільства в Україні.

У преамбулі пропонованої Постанови її метою визначається «зміцнення гарантій конституційного права громадян на участь в управлінні державними справами, утвердження в Україні народовладдя, всебічної підтримки розвитку їх ініціативи і активності, враховуючи велике і соціальне значення громадянських об’єднань і організацій як важливого інституту громадянського суспільства та з метою забезпечення умов і можливостей для більш широкого залучення громадськості до формування реалізації державної політики, консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету України як демократичної держави». За  змістом проект є значно ширшим, ніж зазначено в його назві. Так, крім проголошення 31 липня Днем громадянського суспільства в Україні і утворення відповідного організаційного комітету з питань щорічного відзначення цього Дня, пропонується доручити Уряду підготувати проект Закону України про загальнодержавну програму розвитку громадянського суспільства в Україні, а також заснувати Почесну відзнаку Верховної Ради України «За заслуги перед Україною в громадській діяльності».

За всієї поваги до громадянського суспільства доцільність наведених пропозицій викликає значні сумніви. Це стосується і заснування нового свята у спекотний період масових відпусток, і нав’язування Уряду підготовки законопроекту без попереднього обговорення доцільності подібного акта, і ідеї про заснування додаткової парламентської відзнаки в умовах, коли громадські активісти, як видається, активно нагороджуються чинними відзнаками Верховної Ради України.

 

Відносини між владними суб’єктами

 

Проект 4867 від 24.06.2016 (Левченко Ю. В.) про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (щодо уточнення суб’єктів, на яких поширюється дія закону).

Пропонується закріпити, що дія Закону України «Про державну службу» не поширюється на «голів районних в місті Києві державних адміністрацій у разі утворення районних в місті Києві рад». Пропозиція обґрунтовується тим, що у передбаченому випадку на названу посаду Президент України призначає голову відповідної райради, посада якого не належить до держслужби, а отже, необхідно уникнути «роздвоєння» статусу таких осіб.

 

Права громадян та їх об’єднань

 

Проект 3815-д від 22.06.2016 (Третьяков О. Ю.) про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій.

Доопрацьований у Комітеті Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю текст проекту 3815 від 26.01.2016 (Королевська Н. Ю.) про внесення змін до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» щодо відновлення пільг (див. Бюлетень № 58).

Порівняно з проектом 3815 у Законі України «Про жертви нацистських переслідувань» відновити транспортні пільги пропонується лише колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами. Водночас пропонуються зміни до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», ст. 6 якого передбачається доповнити такою частиною: «Особам, реабілітованим відповідно до статті 1 цього  Закону із числа тих, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади, за їх вибором надаються пільги, передбачені  частиною п’ятою цієї статті або статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а визнаним інвалідами із числа таких осіб – статтею 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

Культура та освіта

 

Проект 4857 від 21.06.2016 (Кишкар П. М.) про фізичне виховання та спорт.

Пропонується скасувати відповідний чинний закон і прийняти новий акт у галузі фізичної культури і спорту. Обсяг проекту (56 статей і прикінцеві положення, всього – 45 сторінок) не дає змоги належним чином проаналізувати його в рамках цього огляду. Водночас навіть побіжне знайомство з ним дає підстави для висновку про перенасиченість проекту різними теоретичними визначеннями та іншими положеннями ненормативного характеру, наявність окремих спроб врегулювати законом самоврядну діяльність громадських організацій тощо. Подібні проекти, як видається, мають попередньо пройти фахове обговорення в професійному спортивному середовищі.

Проект 4864 від 23.06.2016 (Бублик Ю. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо архівної справи та архівних документів.

У проекті передбачається ряд цілком конкретних змін до чинного законодавства. Зокрема, пропонується уточнити понятійний апарат у сфері архівної справи через включення до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» визначення термінів «Страховий фонд документів Національного архівного фонду» та «Страховий документ Національного архівного фонду», а до Закону України «Про охорону культурної спадщини» – визначення терміну «документальна пам’ятка» (визнаючи документальні пам’ятки одним із об’єктів культурної спадщини). Також пропонується передбачити в головному архівному законі обов’язок державних наукових установ, музеїв і бібліотек створювати архівні підрозділи для зберігання документів Національного архівного фонду. Створювати архівні підрозділи (вводити окремі посади) мають також «об’єднання громадян і релігійні організації, а також підприємства, установи та організації, засновані на приватній формі власності, при наявності профільних документів, що мають історичну цінність». Від обов’язку створювати архівні підрозділи звільняються юридичні особи приватного права, річний обсяг документів в яких складає менше 600 одиниць. Їхні документи після належної експертизи мають передаватися на зберігання до державних та інших архівних установ, а до того за їх збереженість відповідають згадані юридичні особи приватного права. Ще одна ініціатива передбачає встановлення адміністративної відповідальності за невиконання законних розпоряджень органів управління архівною справою. Проект містить рекомендацію Міністерству юстиції України внести доповнення до «Правил роботи архівних установ України» щодо частоти оглядів працівниками державної архівної установи стану формування архівних документів на рівні архівного підрозділу та запровадити обов’язкове звітування архівного підрозділу, незалежно від форм власності, перед державними архівними установами про стан збереженості та кількість документів, переданих їм на зберігання від підприємств, установ чи організацій за звітний період з урахуванням адміністративно-територіального устрою, та встановити, залежно від документообігу, періодичний огляд (контроль) працівниками державної архівної установи.

Позитивна спрямованість пропозицій не викликає сумнівів. Водночас жорстка вимога щодо створення архівних підрозділів видається не зовсім реалістичною в сучасних умовах. На рівні закону цілком достатньо встановити певний обов’язок щодо збереження архівних документів, а організаційний спосіб його виконання може визначити самостійно відповідна юридична особа. Так само не варто в законі давати конкретні рекомендації Міністерству юстиції України.

 

Охорона здоров’я і навколишнього середовища

 

Проект 4869 від 24.06.2016 (Луценко І. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо посилення заходів по охороні природи).

Проект спрямований на посилення боротьби з браконьєрством, на охорону природно-заповідних об’єктів, захист рідкісних видів тварин, які живуть у лісах, а також посилення функції держави та громадськості з контролю за використанням природних ресурсів. Передбачено внести зміни в Закон України «Про Червону книгу України» і Лісовий кодекс України щодо спеціальної охорони рідкісних видів птахів – орлана-білохвоста, підорлика, чорного лелеки, сірого журавля та ін. А змінами до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» пропонується заборонити вирубку дуплястих дерев, де гніздуються червонокнижні птахи, в заповідних урочищах. Також в Законі України «Про тваринний світ» пропонується заборонити перевезення та пересилання браконьєрських знарядь.

Самі пропозиції не викликають жодних сутнісних зауважень, що не виключає необхідності їх ретельного опрацювання з метою надання належної юридичної форми.

 

Проекти з інших питань

 

Проект 4733-2 від 21.06.2016 (Левченко Ю. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності.

4733 від 30.05.2016 (Яценко А. В.) та 4733-1 від 03.06.2016 (Андрієвський Д. Й.), об’єднуючи положення обох проектів з певною перевагою пропозицій останнього проекту (див. Бюлетень № 76).

Проект є альтернативним щодо однойменних проектів 4733 від 30.05.2016 (Яценко А. В.) та 4733-1 від 03.06.2016 (Андрієвський Д. Й.) (обидва див. Бюлетень № 76). Він є найбільшим за обсягом серед названих проектів, повторюючи майже усі положення проекту 4733-1, а, крім того, включає декілька положень проекту 4733 та ряд новел.

Загалом проект втратив  актуальність через прийняття проекту 4733-1 у першому читанні. Втім, деякі його оригінальні  положення ще можуть бути використані при підготовці проекту 4733-1 до другого читання.

Проект 4858 від 21.06.2016 (Ярош Д. А.) про внесення зміни до статті 55 Бюджетного кодексу України.

Пропонується віднести до захищених видатків бюджету видатки на «заходи з приведення в безпечний стан уранових об’єктів та утримання уранових об’єктів». Проект спрямований на відновлення фінансування державного підприємства «БАР’ЄР», яке власне і провадить діяльність із приведенням в екологічно безпечний стан уранових об’єктів, та є «своєрідним щитом, який запобігає стрімкому розповсюдженню радіаційного забруднення, оскільки всі об’єкти, що знаходяться на балансі підприємства є радіаційно-забрудненими з високим рівнем іонізуючого випромінювання, а в хвостосховищах зберігаються значні уранові відходи».

Як видається, проект потребує ретельного вивчення, зокрема і з огляду на те, що, судячи з наведених у пояснювальній записці фактів, існує реальна небезпека екологічної катастрофи. Такі факти вимагають перевірки та належної оцінки.

Проект 4861 від 23.06.2016 (Лапін І. О.) про особливості приватизації підприємств спиртової та лікеро-горілчаної промисловості.

Як зазначається в преамбулі, цей Закон визначає особливості правового, економічного та організаційного регулювання приватизації державного майна підприємств спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та особливості їх діяльності у післяприватизаційний період. Проект є доволі ретельним та містить значну кількість положень щодо поетапності приватизації підприємств спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, визначення заходів з передприватизаційної підготовки таких підприємств та способів приватизації, а також перелік умов до договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, особливостей державного контролю після приватизації, умов запобігання банкрутству підприємств спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та соціальних гарантій працівникам підприємства, що приватизується, та приватизованого підприємства тощо.

Слід зазначити, що передбачений проектом процес приватизації та постприватизаційної діяльності видається дещо зарегульованим, що обмежуватиме бізнес та відлякуватиме потенційних інвесторів. Ряд положень не мають належної юридичної визначеності. Так, перелік способів приватизації не є вичерпним, що створює простір для зловживань тощо.

Проект 4863 від 23.06.2016 (Бублик Ю. В.) про внесення змін до статей 29-1 та 53 Закону України «Про нотаріат» щодо виправлення техніко-юридичних помилок.

Підставою для внесення змін є таке: Відповідно до пункту сьомого частини 3 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року статтю 8 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон) після частини четвертої було доповнено двома новими частинами, у зв’язку з чим частини п’ята – одинадцята стали вважатися відповідно частинами сьомою – тринадцятою, але в тексті пункту 6 частин першої статті 29-1 та частини першої статті 53 Закону посилання на частини від п’ятої до одинадцятої статті 8 не було змінено на частини від сьомої до тринадцятої відповідно до внесених змін. На виправлення цієї ситуації і спрямований проект.

Зазначимо, що це вже другий проект, внесений цим же народним депутатом, щодо виправлення подібних техніко-юридичних помилок. Таку діяльність слід однозначно вітати. Негативним же є як те, що такі помилки мають місце, так і те, що обидва проекти про виправлення помилок на даний час все ще лежать без руху в парламенті.

Проект 4866 від 24.06.2016 (Ляшко О. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації валютних операцій для сприяння інвестиціям та експорту.

Пропонується у Законі України «Про Національний банк України» установити, що обов’язковому продажу підлягають не більше 50 % надходжень в іноземній валюті.  Вносяться  також зміни до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», якими передбачається дозвіл на «здійснення інвестицій до країн-членів Організації з економічного співробітництва та розвитку у сумі, що не перевищує в еквіваленті 50 000 євро».

Обидві пропозиції видаються доволі дискусійними і можуть призвести як до позитивних, так і до негативних наслідків. З огляду на це проект вимагає ретельної уваги спеціалістів.

Проект 4868 від 24.06.2016 (Бєлькова О. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо їх приведення у відповідність з Законом України «Про ринок природного газу»).

Метою проекту проголошено усунення законодавчих прогалин та суперечностей у зв’язку з прийняттям Закону України «Про ринок природного газу» та забезпечення реалізації окремих положень останнього. Так, у Кодексі про адміністративні правопорушення пропонується встановити ряд нових складів адміністративних правопорушень у сфері функціонування ринку природного газу. У Законі України «Про угоди про розподіл продукції» запропоновано нове положення щодо поширення приписів Закону України «Про ринок природного газу» на відносини, що виникають під час укладення та виконання угод про розподіл продукції. У Закони України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про житлово-комунальні послуги» вносяться зміни у зв’язку з виключенням газопостачання з переліку житлово-комунальних послуг. Зміни до Закону України «Про теплопостачання» мають забезпечити перехід від поняття «гарантований постачальник» до поняття «постачальник природного газу із спеціальними обов’язками», а також урегулювати новий порядок розрахунків теплогенеруючих та теплопостачальних організацій за використаний природний газ. У Законі України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» пропонується перенести термін встановлення лічильників газу для приготування їжі на 1 жовтня 2017 року; передбачити конкурентне середовище щодо виконавців робіт із встановлення лічильників; посилення санкцій за невстановлення лічильників відповідальними суб’єктами; створення Єдиної бази абонентів природного газу, яка є критично необхідною для повного обліку використання природного газу в Україні, а також забезпечення передумов для реалізації права споживача на зміну постачальника. Передбачається також низка термінологічних та інших змін до Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про трубопровідний транспорт»,  «Про природні монополії», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про нафту і газ», «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період», «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про ринок природного газу».

Пропозиції загалом заслуговують на увагу. Найбільш сумнівними з них видаються пропоновані зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення як щодо виключення з нього статті 166-1 про відповідальність за зловживання монопольним становищем на ринку, так і про запровадження нових складів правопорушень, що фактично вже передбачені іншими статтями цього Кодексу або створюють колізію з нормами кримінального законодавства. Ряд зауважень до проекту має ГНЕУ, яке однак не заперечує проти прийняття його в першому читанні.

 Поділитися