MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України Бюлетень № 80 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 27.06.2016 – 01.07.2016

24.08.2016   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Надійшло 25 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 13 проектів процедурних постанов, пов’язаних з прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

Надійшло 25 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 13 проектів процедурних постанов, пов’язаних з прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

 

Міжнародно-правові відносини

 

Проект 0102 від 29.06.2016 (Кабінет Міністрів України) про внесення зміни до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї».

Проектом передбачається внести зміни до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї», зокрема пропонується слова «інвалід» і «інваліди» у всіх відмінках замінити словами «особа з інвалідністю» та «особи з інвалідністю» у всіх відмінках. Такі зміни пропонується внести з метою приведення чинного законодавства в частині соціального захисту інвалідів у відповідність до офіційного перекладу Конвенції та Факультативного протоколу до неї.

Пояснювальна записка не подає інформації щодо того, чим викликані зміни офіційного перекладу Конвенції та Факультативного протоколу до неї. На самому сайті Верховної Ради України міститься лише вказівка не те, що переклад, згідно з яким вносяться зміни, надісланий листом Мінсоцполітики № 9833/0/14-16/19 від 06.07.2016. А у висновку ГНЕУ зазначається, що «Головним управлінням у висновку № 16/3-1402 від 15.12.2009 року на проект Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї» (№ 0153 від 04.12.2009) зверталася увага на невідповідність перекладу назви Конвенції українською мовою тексту оригіналу англійською мовою. Зокрема, йшлося про те, що згідно з англійською версією Конвенції – Convention on the Rights of Persons with Disabilities, її назва мала перекладатися як Конвенція про права осіб (людей) з інвалідністю».

 

Проблеми національної безпеки, окупованих територій і АТО

 

Проект 4872 від 29.06.2016 (Єфімов М. В.) про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» щодо припинення діяльності органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб місцевого самоврядування у разі утворення військово-цивільних адміністрацій.

Як зазначається в пояснювальній записці, проектом передбачається поширити дію частини першої статті 3 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» на сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення) ради, їх виконавчі органи, районні, обласні ради, їх виконавчі апарати, сільських, селищних, міських голів, інших посадових і службових осіб місцевого самоврядування зазначених органів, на території діяльності яких вже утворено військово-цивільні адміністрації. Ймовірно, йдеться про випадки створення перших військово-цивільні адміністрації ще до внесення до статті 3 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» вимоги про припинення діяльності органів та інших посадових і службових осіб місцевого самоврядування на територіях, де створені такі військово-цивільні адміністрації. На жаль, пояснювальна записка в цьому відношенні цілковито не інформативна.

З огляду на наведене, маємо підтримати висновок ГНЕУ щодо того, що «запропоновані у проекті новели сформульовані недостатньо чітко, у зв’язку з чим їх практична реалізація буде досить проблематичною».

Проект 4878 від 01.07.2016 (Геращенко І. В.) про внесення змін до статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо забезпечення рівності прав військовослужбовців на грошове забезпечення).

Пропонується уточнити, які саме види та форми грошового та іншого забезпечення, а саме «виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення» зберігаються за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми. Водночас пропонується змінити порядок визначення розміру грошового забезпечення для сімей названих осіб, передаючи його визначення Уряду України (зараз підставою визначення такого розміру є норма закону). Крім того, розширюється коло осіб, на яких не поширюються згадані положення, зокрема військовослужбовців, які «самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертирували зі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів».

 

Відносини між владними суб’єктами

 

Проект 4802-1 від 29.06.2016 (Левченко Ю. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення правового регулювання діяльності районних у місті рад.

Проект є формально альтернативним проекту 4802 від 13.06.2016 (Алєксєєв С. О.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності районних у місті рад (див. Бюлетень № 78). За своїм змістом проект цілковито повторює проект 2529-1 від 20.04.2015 (Левченко Ю. В.) про внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» щодо відновлення районних рад (див. Бюлетень № 19), а окрім того, містить ряд додаткових положень та ініціатив. Зокрема, повторено положення проекту 4802 про те, що міська рада зобов’язана протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про утворення районних у місті рад звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів районної в місті ради в установленому законом порядку. Крім того, пропонується чітко визначити перелік повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів, а також надати право міським радам відносити до компетенції районних рад й інші положення. Втім, сам пропонований перелік дослівно запозичений із пропозицій щодо визначення меж компетенції районних рад в м. Києві в проекті 2529-1.

Проект не відповідає назві. Загалом за своїм змістом щодо врегулювання компетенції та порядку діяльності районних у містах рад проект, як видається, поступається проекту 4802 через надмірну зарегульованість та значно меншу увагу до процедурних норм.

Проект 4831-1 від 29.06.2016 (Папієв М. М.) про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності та реорганізації фондів соціального страхування.

Проект з незначними редакційними змінами повторює внесений раніше тим же народним депутатом однойменний проект 4781-1 від 14.06.2016 (див. Бюлетень № 78). Згаданий альтернативний проект, так само як і основний проект 4781 від 06.06.2016 (Денісова Л. Л.) не дістали підтримки народних депутатів для включення до порядку денного 16.06.2016. Тим не менш того ж таки 16.06.2016 було зареєстровано проект 4831, який фактично дублював проект 4781 (див. Бюлетень № 78), що дало підставу і для появи проекту 4831-1.

 

Кримінальне, кримінальне процесуальне і цивільне процесуальне законодавство, судівництво

 

Проект 4876 від 01.07.2016 (Білецький А. Є.) про внесення змін до Закону України «Про судовий збір» (щодо порядку сплати судового збору для громадян та громадських об’єднань під час розгляду адміністративних справ в усіх судових інстанціях, а також щодо звільнення від сплати судового збору громадських об’єднань, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб).

Пропонується статтю 4 названого закону доповнити частиною третьою такого змісту: «Під час подання до адміністративного суду фізичною особою, громадським об’єднанням адміністративного позову, апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду, сплачується 10 відсотків ставки судового збору. Решта суми судового збору стягується з позивача або відповідача пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимоги». Як зазначається у пояснювальній записці, проект розроблено з метою змінити порядок сплати судового збору в адміністративних справах в усіх судових інстанціях для громадян та громадських об’єднань, а також звільнити від сплати судового збору громадські об’єднання, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, задля забезпечення доступності правосуддя в спорах щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб, захисту від беззаконня та підвищення ефективності судового захисту прав.

 

Охорона здоров’я

 

Проект 4877 від 01.07.2016 (Козаченко Л. П.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації обладнання для промислового виробництва тютюнових виробів.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою проекту є удосконалення порядку реєстрації обладнання для виробництва тютюнових виробів, посилення відповідальності за невнесення обладнання до Єдиного державного реєстру обладнання, що сприятиме усуненню різнотлумачень та неоднозначності окремих положень закону, а також підвищенню ефективності боротьби з нелегальним виробництвом тютюнових виробів. Основною причиною для розроблення проекту названо недосконалість та неповноту змін, які були внесені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм» від 12 серпня 2014 року № 1638-VII та породжена ними неоднозначна правозастосовна практика. Серед змін велика увага приділена уточненню визначень та процедур.

Головним недоліком проекту видається слабка аргументація, особливо щодо існуючої практики застосування чинного законодавства, яке, на думку авторів проекту, потребує удосконалення.

 

Проекти з інших питань

 

Проект 4871 від 29.06.2016 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Митного кодексу України щодо уніфікованої митної квитанції.

Пропонується закріпити у кодексі інститут уніфікованої митної квитанції: «уніфікована митна квитанція – платіжний документ, що застосовується органом доходів і зборів під час здійснення операцій, передбачених статтями 234, 239–242, 247, 313, 374, 379–381, 541 цього Кодексу». Відповідно вносяться зміни до статей 239, 242, 247, 298 і 313 щодо підстав її застосування.

На парламентському порталі немає пояснювальної записки до проекту, замість якої наведено ще одну порівняльну таблицю. Відповідно, важко пояснити як те, чому пропонується запровадити цей інститут, так і те, чому зміни щодо порядку застосування уніфікованої митної квитанції вносяться лише до частини статей, в яких передбачено застосування уніфікованої митної квитанції.

Проект 4873 від 29.06.2016 (Рабінович В. З.) про спеціальну (вільну) економічну зону «Одеса – європейське вікно України».

Проект 4874 від 29.06.2016 (Рабінович В. З.) про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території спеціальної (вільної) економічної зони «Одеса – європейське вікно України»).

Проект 4875 від 29.06.2016 (Рабінович В. З.) про внесення зміни до Митного кодексу України (щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території спеціальної (вільної) економічної зони «Одеса – європейське вікно України»).

Усі три проекти складають єдиний пакет. За змістом вони з невеликими та переважно редакційними змінами повторюють відкликані 14.06.2016 проекти того ж народного депутата від 14.01.2015 за номерами 1731 про вільну (спеціальну) економічну зону «Порто-франко», 1732 про внесення зміни до Митного кодексу України (щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території вільної (спеціальної) економічної зони «Порто-франко») та 1733 про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території вільної (спеціальної) економічної зони «Порто-франко»).

 Поділитися