MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України Бюлетень № 84 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 25.07.2016 – 29.07.2016

05.09.2016   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Надійшло 12 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 4 проекти процедурних постанов, пов’язаних з прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів тощо. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

Надійшло 12 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 4 проекти процедурних постанов, пов’язаних з прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів тощо. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

 

Міжнародно-правові відносини

 

Проект 0106 від 28.07.2016 (Президент України) про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Основний кредит для аграрної галузі – Україна») між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Договір містить докладні умови надання кредиту (загальною сумою 400 мільйонів євро від ЄІБ та ще 400 мільйонів євро від інших посередників під визначений у назві проект), розмір та умови сплати відсотків за кредитом, а також порядок його погашення. Договір укладений з метою фінансування розвитку таких сфер аграрної галузі: інфраструктура технічної підтримки, у тому числі система досліджень та освіти, спеціалізовані лабораторії та контроль якості, служби поширення сільськогосподарських знань та сертифікація, а також системи контролю та моніторингу рибного господарства; первинне виробництво зернових/олійних культур, у тому числі інвестиції в сільськогосподарську техніку та обладнання, а також у модернізацію виробничої інфраструктури; розвиток, модернізація та сертифікація потужностей для сушки/очистки, сортування/тестування і зберігання зернових та олійних культур, включно з підтримкою товарно-логістичної інфраструктури; розвиток, модернізація та сертифікація потужностей для перероблення та дистрибуції зернових та олійних культур, включно з підтримкою дистрибуції продукції та інфраструктури роздрібної торгівлі; реконструкція виробничих потужностей аквакультури та рибного господарства, включно з модернізацією ставкової інфраструктури та обладнання,  розвитком нересто-вирощувальних господарств, інфраструктурою вилову та заходами з поновлення запасу риби; обладнання та інфраструктура для рибоперероблення та консервування, включно з логістикою холодового ланцюга, розвитком інфраструктури оптової та роздрібної торгівлі.

 

Проблеми національної безпеки, окупованих територій і АТО

 

Проект 5002 від 25.07.2016 (Веселова Н. В.) про внесення змін до Закону України «Про судовий збір» щодо звільнення від сплати судового збору внутрішньо переміщених осіб та осіб, що постраждали від конфлікту.

Проект розроблено з метою звільнити від сплати судового збору внутрішньо переміщених осіб у справах, які стосуються захисту їхніх прав як внутрішньо переміщених осіб, та осіб, які виступають заявниками щодо отримання свідоцтв про народження та смерть на тимчасово окупованій території України у справах окремого провадження про визнання таких фактів. Для цього пропонується доповнити перелік суб’єктів, що звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях двома новими позиціями: «позивачі – у справах, пов’язаних з порушенням прав, визначених статтями 6, 7, 8, 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та «заявники – у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України».

Проект не викликає принципових заперечень.

Проект 5008 від 29.07.2016 (Сюмар В. П.) про внесення змін до деяких законів України (щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції).

Пропонується внести зміни до Законів України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», якими передбачити, що на час проведення антитерористичної операції право на створення друкованого засобу масової інформації мають Міністерство оборони України та військово-цивільні адміністрації. До складу редакційної колегії друкованого засобу масової інформації, заснованого Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції, мають входити пропорційно прес-офіцери штабу антитерористичної операції, журналісти, які працюють в районі проведення антитерористичної операції і висвітлюють військову тематику, а також представники від громадських об’єднань та асоціацій. Фінансування діяльності друкованого засобу масової інформації здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України. Після ж закінчення антитерористичної операції друкований засіб масової інформації, заснований Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції, підлягає реформуванню у відповідності до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Проект спрямований на досягнення консенсусу між вимогою Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» щодо відповідного реформування та виведення з під державного управління друкованих засобів масової інформації та нагальною потребою у діяльності спеціальних військових ЗМІ в умовах військових дій на Сході України та інформаційної війни. По суті проект є альтернативним проекту 4412 від 13.04.2016 (Тимчук Д. Б.) про внесення змін до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (щодо непоширення дії Закону на друковані засоби масової інформації органів сектору безпеки і оборони), який дістав негативний висновок ГНЕУ (див. Бюлетень № 69). Утім, народний депутат Тимчук Д. Б. є і серед ініціаторів проекту 5008.

 

Відносини між владними суб’єктами

 

Проект 5006 від 28.07.2016 (Паламарчук М. П.) про внесення змін до статей 71 і 83 Закону України «Про Національну поліцію» щодо присвоєння чергових спеціальних звань.

Метою проекту є вдосконалення порядку присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, які відряджені до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також до інших державних органів, підприємств, установ, організацій. Передбачається що чергові спеціальні звання поліцейським, прикомандированим із залишенням у кадрах поліції до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування (йдеться передусім про депутатів різного рівня),  присвоюються за поданням керівників зазначених органів, за умови відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому останньою займаною штатною посадою, яку поліцейський займав до відрядження. Інший підхід застосовується до поліцейських, які за їхньою згодою відряджені до органів державної влади, установ та організацій із залишенням на службі в поліції, але зі звільненням із займаної посади з подальшим призначенням на посади відповідно до переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях, та  граничних спеціальних звань за цими посадами, що затверджується Президентом України. Таким поліцейським чергові спеціальні звання присвоюються за поданням керівників відповідних органів, підприємств, установ, організацій, або їх уповноважених заступників за умови, що спеціальне звання, що присвоюється, відповідає граничному спеціальному званню за посадою, яку поліцейський займає в державному органі, підприємстві, установі, організації, до якого його відряджено.

 

Права громадян та їх об’єднань

 

Проект 5001 від 25.07.2016 (Кабінет Міністрів України) про внесення зміни до статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

Пропонується викласти в новій редакції частину четверту названої статті замінивши чинний текст «Інваліди, діти-інваліди, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах у сільській місцевості, забезпечуються реабілітаційними установами транспортним обслуговуванням до місця реабілітації і до місця проживання безоплатно» наступним: «Реабілітаційні установи забезпечують безоплатне транспортне обслуговування (проїзд від місця проживання до місця реабілітації та назад) інвалідів і дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію». Таким чином норму, яка стосувалася лише певної категорії інвалідів, а саме тих, які проходять реабілітацію у сільській місцевості, пропонується поширити на всіх інвалідів  і дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію.

Утім, нещирим виглядає твердження в пояснювальній записці, що реалізація проекту не потребуватиме додаткових коштів ні з державного, ні з місцевих бюджетів, оскільки проводитиметься в межах кошторисних призначень, передбачених для відповідних реабілітаційних установ. Якщо держава покладає певні зобов’язання, вона ж має і забезпечити можливість їх реалізації.

Проект 5005 від 28.07.2016 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до статті 2 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати».

Проект дослівно повторює однойменний проект 2500а від 12.08.2015 поданий попередній урядом (див. Бюлетень № 35) і відкликаний після його відставки.

 

Кримінальне, кримінальне процесуальне і цивільне процесуальне законодавство, судівництво

 

Проект 5003 від 25.07.2016 (Веселова Н. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переривання строків виконавчого провадження у справах, де боржники або майно знаходяться на тимчасово окупованій території або на непідконтрольній території.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою проекту є підвищення ефективності діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів та забезпечення належної реалізації завершальної стадії судового розгляду, – примусового виконання рішень у категорії справ, які були винесені стосовно майна, яке знаходиться наразі на території, непідконтрольній українському урядові та стосовно зобов’язань боржників, які проживають чи тимчасово перебувають на непідконтрольній території. Пропонується встановити, що перебування боржника або його майна на території, тимчасово непідконтрольній українському урядові, є підставою для переривання строків давності пред’явлення виконавчого документа до виконання до моменту виїзду/вивозу боржника/майна із зазначеної території та/або відновлення контролю урядом над такою територією. Для цього частину 1 статті 23 Закону України «Про виконавче провадження» пропонується доповнити двома новими пунктами такого змісту: «4) у справах,  в яких боржник або майно, яке підлягає стягненню знаходяться на тимчасово окупованій території – або до моменту втрати чинності Законом Україні «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», або до моменту виїзду боржника з тимчасово окупованої території» та «5) у справах, в яких місцезнаходження боржника або майна, яке підлягає стягненню,  знаходиться в переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення – або до моменту виключення такого місцезнаходження зі вказаного переліку, або до дати набрання чинності Указу Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України, або до моменту виїзду боржника з такої території». Також цю ж статтю пропонується доповнити новою частиною 4 такого змісту: «У разі повернення виконавчого документа стягувачу у зв’язку з неможливістю в повному обсязі або частково виконати рішення у зв’язку із місцезнаходженням боржника або майна, яке підлягає стягненню на тимчасово окупованій території або міститься у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, строк пред’явлення  виконавчого  документа до виконання після переривання встановлюється з моменту, зазначеного у підпункті 4 та підпункті 5 частини першої цієї статті». Аналогічні положення пропонується закріпити в Законах України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» та «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Проект не викликає принципових заперечень, хоча, можливо, існують й альтернативні шляхи розв’язання порушеної проблеми. Водночас маємо звернути увагу на неодноразове використання в тексті проекту і супровідних документів слова «знаходитися» у невластивих українській мові контекстах.

 Поділитися