MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України Бюлетень № 89 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 29.08.2016 – 02.09.2016

20.09.2016   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Надійшло 12 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 1 проект процедурної постанови про проведення парламентських слухань. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

Надійшло 12 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 1 проект процедурної постанови про проведення парламентських слухань. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

Міжнародно-правові відносини

Проект 0108 від 31.08.2016 (Кабінет Міністрів України) про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль.

Передбачається, що проект сприятиме двосторонньому співробітництву з Державою Ізраїль у сфері трудової міграції працівників. В Угоді визначаються умови та порядок тимчасового працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль. Зазначається, що в рамках цієї Угоди Уряд Держави Ізраїль надає сприяння виданню віз та дозволів на таке працевлаштування, а що обидві сторони вживатимуть необхідних заходів для забезпечення захисту трудових прав тимчасово працевлаштованих українських працівників. Для забезпечення виконання Угоди створюється спеціальний Спільний координаційний комітет.

Певним недоліком проекту видається винесення в Угоді значної частини принципових положень до «Імплементаційних протоколів», жодного з яких до проекту не додається.

Проблеми національної безпеки, окупованих територій і АТО

Проект Постанови 5048 від 29.08.2016 (Кабінет Міністрів України) про внесення зміни до пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави».

Пропонується скасувати положення, згідно з яким в особливий період розмір грошового забезпечення військовослужбовців строкової служби встановлюється на рівні відповідної категорії військовослужбовців контрактної служби. Окрім вказівки на суто формальну неузгодженість ряду підзаконних актів, яку можна було б легко виправити, основною причиною скасування даного положення зазначається таке: «оскільки військовослужбовців строкової служби перебувають на повному державному утриманні, запровадження зазначених рівних умов оплати спричинить диспропорцію в забезпеченні їх та контрактників».

Що таке «повне державне утримання військовослужбовців строкової служби», здається, ні для кого не є секретом. Тому подібна аргументація в особливий період виглядає цинічним знущанням.

Проект 5057 від 02.09.2016 (Тимошенко Ю. В.) про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів учасниками антитерористичної операції).

Пропонується доповнити перелік пільг учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них, таким положенням: «Особи, визначені п. 19 ч. 1 ст. 6 цього Закону, мають право одноразового ввезення на митну територію України одного транспортного засобу, що класифікується в одній із товарних підкатегорій 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 31, 8703 32, 8703 33 згідно з УКТ ЗЕД, без сплати передбачених законодавством платежів з обов’язком особисто зареєструвати такий транспортний засіб в порядку, передбаченому законодавством України».

Проект практично дослівно повторює однойменний проект 2447а від 24.07.2015 того ж ініціатора, який 03.02.2016 був повернутий ініціатору внесення на доопрацювання. Єдина відмінність полягає у вилученні в новому проекті згадки про «реєстраційно-екзаменаційний підрозділ Державтоінспекції» як місце реєстрації транспортного засобу. При цьому, як вже стало поганою традицією, ініціатор проекту проігнорував слушні зауваження ГНЕУ до проекту 2447а щодо того, що зазначене питання слід вирішувати через внесення відповідних змін до податкового та митного законодавства, а у Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» доцільно лише задекларувати право зазначених осіб на пільгове, в частині оподаткування, ввезення відповідних транспортних засобів на умовах, визначених Податковим та Митним кодексами України.

Відносини між владними суб’єктами

Проект 5053 від 30.08.2016 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо спрощення порядку припинення органів державної влади.

Проект передбачає дві текстуально невеликі редакційні зміни, які однак можуть мати суттєві практичні наслідки. По-перше, пропонується скасувати заборону на державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) державних підприємств, організацій (установ, закладів), а також органу, до сфери управління якого вони належать, у разі, коли щодо цих суб’єктів (засновників або органів управління) уже проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації. По-друге, однією з підстав для відмови у державній реєстрації припинення юридичної особи (як для тих, що ліквідовуються, так і для тих, що реорганізовуються) нині є наявність відкритих виконавчих проваджень стосовно такої юридичної особи, що не відповідає положенням Закону України «Про виконавче провадження», згідно з яким сторона виконавчого провадження замінюється на її правонаступника. Тому пропонується зберегти цю підставу (наявність відкритих виконавчих проваджень) дише для юридичних осіб, що ліквідуються, тобто не залишають правонаступника. Очікується, що прийняття проекту забезпечить спрощення припинення органів державної влади, які є засновниками (учасниками) інших юридичних осіб, а також у випадку наявності відкритих виконавчих проваджень.

Проект не викликає принципових заперечень, хоча, як видається, замість громіздкого формулювання винятків із окремих положень чинного закону, варто було б через пряме регулювання вдосконалити процедуру перереєстрації чи уточнення статутних документів державних юридичних осіб, заснованих органами влади, що ліквідуються чи реорганізовуються.

Права громадян та їх об’єднань

Проект 5050 від 30.08.2016 (Унгурян П. Я.) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій).

Пропонується при визнанні належності підприємства, установи або організації до числа неприбуткових не застосовувати для релігійних організацій, зареєстрованих відповідно до закону, загальнообов’язкову вимогу: «установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб». Також уточнюється, що доходи неприбуткових організацій можуть використовуватися для передбаченої законом для релігійних організацій неприбуткової (добродійної) діяльності (в тому числі здійснення гуманітарної допомоги, благодійної діяльності, меценатства, милосердя тощо). Окремо пропонується визначити, що неприбуткові підприємства, установи та організації не можуть бути виключені з Реєстру неприбуткових установ та організацій лише з тієї підстави, що у контролюючого органу відсутні копії їх установчих документів. Ініціатори проекту звертають увагу на те, що більшість неприбуткових організацій у визначені строки (до 01.01.2017) фізично не зможуть виконати вимоги чинної редакції Податкового кодексу України щодо установчих документів, оскільки як зазначає Мінюст, він не зможе вчасно опрацювати зміни до установчих документів усіх таких організацій. Це насамперед стосується релігійних організацій, число яких дуже значне. Відповідно, проект підготовлений для того, аби такі організації не втратили статусу неприбуткових, а релігійні організації не посилювали тиск на Мінюст поданням своїх установчих документів.

Оскільки проблема має загальний характер, то, як видається, відповідні уточнення вимог  щодо використання доходів неприбуткових організацій мають стосуватися не лише виключно релігійних організацій.

Проект 5055 від 01.09.2016 (Королевська Н. Ю.) про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо соціального захисту постраждалих осіб.

З початку роботи Верховної Ради України діючого скликання народними депутатами України Н. Ю. Королевською та Ю. В. Солодом подано більше 10 проектів щодо скасування змін, внесених до згаданого у назві закону Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року. Більшість з проектів мають значні текстуальні повтори. Даний проект не є виключенням. Він є дещо скороченою версією проекту 2093 від 10.02.2015 (у текстовій  редакції від 24.04.2015) про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо соціального захисту постраждалих осіб, прийнятого як закон у другому читанні 17.03.2016, але ветованого Президентом України (спроба подолати вето не мала успіху), а також проекту 2137 від 13.02.2015 про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо відновлення соціального захисту осіб, який був відкликаний 27.04.2015 на користь проекту 2093 (див. Бюлетень № 9).

Пропонований проект не містить нових принципових положень і є лише дещо скороченою та редакційно уточненою версією вже розглянутих проектів. Тому пропонуємо звернутися до тих зауважень, які були висунуті до цих проектів ГНЕУ, а також зауважень та пропозицій Президента України, поданих при накладенні вето.

Кримінальне, кримінальне процесуальне і цивільне процесуальне законодавство, судівництво

Проект 5054 від 31.08.2016 (Власенко С. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист.

У проекті пропонуються зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про попереднє ув’язнення», які мають забезпечити повноцінний доступ захисника до особи, яка має право на захист. Як видається ініціатору проекту – досвідченому адвокату вдалося створити дієві механізми запобігання більшості, якщо не усім, традиційним засобам, до яких вдаються представники відповідних пенітенціарних установ, щоб перешкодити повноцінному спілкуванню захисника із своїм підзахисним. У разі прийняття проекту, протиправними стануть, зокрема, перепони для зустрічі захисника із своїм підзахисним з посиланням на «неналежний час»; перебування підзахисного в  дисциплінарному ізоляторі, карцері, приміщенні камерного типу або на лікуванні; тримання його у дільниці карантину, діагностики та розподілу; запровадження особливого  режиму в  місці попереднього ув’язнення тощо. І навіть за наявності письмової відмови підзахисного від зустрічі його захисник має право почути це від нього особисто.

Як видається, проект заслуговує на цілковиту підтримку, що не виключає необхідності редакційного уточнення його окремих положень.

Проект 5056 від 02.09.2016 (Мураєв Є. В.) про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (щодо уточнення дати набрання чинності).

Пропонується відкласти набрання чинності законом на 5 років. Із змісту пояснювальної записки можна зробити такі висновки щодо причин підготовки цього проекту. 2 червня 2016 року було прийнято Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та в новій редакції Закон України «Про виконавче провадження». Від 5.жовтня 2016 р. ці Закони набувають чинності. Зазначеними законами, зокрема, вводиться в дію інститут приватних виконавців та встановлюються фінансові обмеження щодо доступу до процедури примусового виконання рішень. Зазначається, що держава має гарантувати обов’язковість виконання судових рішень, в тому числі за допомогою використання заходів примусу. Делегування функцій держави щодо застосування таких заходів примусу приватним особам є необґрунтованим. Запровадження інституту приватних виконавців на фоні соціально-економічної кризи може призвести до соціального вибуху та створення додаткових чинників дестабілізації ситуації в Україні. Крім того, Законом України «Про виконавче провадження» в новій редакції встановлені фінансові обмеження щодо доступу до процедури примусового виконання рішень – закріплено необхідність сплати авансового внеску у розмірі 2 відсотків від суми стягнення, але не більше десяти мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру – у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника-фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника-юридичної особи (для порівняння: розмір судового збору за подачу громадянином позову до суду становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати). Більша частина осіб, які звільняються від сплати судового збору відповідно до вимог Закону України «Про судовий збір», зобов’язані сплатити авансовий внесок. У такий спосіб ускладнюється доступ до правосуддя, оскільки виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання рішення суду є складовою правосуддя. Крім того, зазначене не враховує вимог статті 24 Конституції України, якою гарантовано рівність прав і свобод громадян перед законом, а також заборонено будь-які привілеї чи обмеження за ознаками, зокрема і майнового стану. Отже, виконання судових рішень може унеможливитися через запровадження обов’язкової сплати  авансового внеску. При прийнятті зазначених Законів не були враховані відповідні зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України. Також, згідно із Законом України «Про виконавче провадження» в новій редакції в разі виконання виконавчого документу приватними виконавцями виконавчий збір не стягується. У 2015 році сума стягнутого виконавчого збору становила 461 млн грн. При впровадженні інституту приватних виконавців за попередніми прогнозними оцінками зазначена сума зменшиться на 300 млн грн., що  своєю чергою негативно відобразиться на показниках виконання дохідної частини Державного бюджету України. Таким чином, прийняття цього проекту необхідне для попередження негативних соціально-економічних та фінансових наслідків, які можуть настати в результаті набрання чинності зазначеними Законами України.

Розлогі аргументи ініціатора проекту, як видається, щонайменше заслуговують на уважне вивчення.

Культура та освіта

Проект Постанови 5049 від 29.08.2016 (Лопушанський А. Я.) про відзначення 225-річчя Самбірської гімназії.

Самбірська гімназія, що на Львівщині, є одним з найстаріших  навчальних закладів України. Як зазначається на сайті закладу, цісарсько-королівська експериментальна гімназія була відкрита 1791 року відповідно до декрету Леопольда II. Враховуючи суспільну, педагогічну і культурну цінність Самбірської гімназії, її вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, підготовку гідного молодого покоління, та з метою належного відзначення ювілею цього навчального закладу пропонується вшанувати зазначений ювілей на державному рівні. Сам рекомендований набір заходів є доволі традиційним.

Дата відповідає формальним вимогам для державного вшанування подібних ювілейних дат.

Проекти з інших питань

Проект 5051 від 30.08.2016 (Данченко О. І.) про радіочастотний ресурс України.

Проект, разом з проектом 5052 про який нижче, можна розглядати як альтернативу проектам 5019 від 09.08.2016 (Денісова Л. Л.) про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (щодо забезпечення умов ефективного використання радіочастотного ресурсу), 5020 від 09.08.2016 (Денісова Л. Л.) про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення умов ефективного використання радіочастотного ресурсу та 5021 від 09.08.2016 (Денісова Л. Л.) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення умов ефективного використання радіочастотного ресурсу (усі див. Бюлетень № 86). Однак проект 5051 видається набагато змістовнішим.

Пропонується нова редакція однойменного закону. Великий обсяг проекту (64 сторінки) унеможливлює його розгляд в межах цього огляду. Утім, звернемо увагу, що проект пов’язаний із проектом 3549-1 від 11.12.2015 (Данченко О. І.) про електронні комунікації (див. Бюлетень № 52), про що є пряма згадка в пункті першому Прикінцевих положень пропонованого Закону. Крім того, на змісті проекту відбилися Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» (відбулися 3 лютого 2016 року, рекомендації затверджені однойменною Постановою Верховної Ради України від 31.03.2016).

Проект 5052 від 30.08.2016 (Данченко О. І.) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо функціонування радіочастотного ресурсу).

Проект вносить зміни, передбачені в рамках ініціатив, запропонованих попереднім проектом.

 Поділитися