MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Дотримання прав людини і основоположних свобод на території квазідержави ДНР

09.05.2017   
Микола Фітільов
Подається короткий аналіз квазізаконодавства самопроголошеної Донецької народної республіки на відповідність Європейській конвенції та рішенням Європейського суду.

Зміст

1. Вступ

2. Аналіз законодавства квазідержави ДНР на предмет відповідності міжнародним нормам в галузі дотримання прав людини і основоположних свобод

2.1. Конституція квазідержави ДНР

2.2. Кримінальне законодавство

2.2.1. Кримінальний Кодекс квазідержави ДНР

2.2.2. Кримінально-процесуальне законодавство квазідержави ДНР

2.2.3. Тимчасове положення про порядок затримання і арешту громадян

2.3. Вибори

2.3.1. Закон квазідержави ДНР «О выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики»

2.3.2.  Закон квазідержави ДНР «О выборах Главы Донецкой Народной Республики»

2.3.3. Закон квазідержави ДНР «О Местных выборах Донецкой Народной Республики»

   2.4. Свобода зібрань та об’єднань

2.4.1. Порядок реєстрації громадських організацій, політичних партій та об’єднань громадян

2.4.2. Закон квазідержави ДНР «О профессиональных союзах»

2.4.3. Закон квазідержави ДНР «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

2.5. Свобода вираження поглядів

2.5.1. Закон квазідержави ДНР «О средствах массовой информации»

2.5.2. Закон квазідержави ДНР «Об информации и информационных технологиях»

3. Аналіз економічних прав і свобод в квазідержаві ДНР

3.1. Ввізне мито. Закон квазідержави ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике»

3.2. Закон квазідержави ДНР «О налоговой системе»

3.3. Захист права власності

4. Структура і повноваження органів влади і місцевого самоврядування. Нотаріат. Адвокатура

4.1. Законодавча гілка

4.2. Виконавча гілка

4.2.1. Правоохоронні органи

4.2.1.1. Прокуратура квазідержави ДНР

4.2.1.2 Міністерство державної безпеки квазідержави ДНР

4.2.1.3. Поліція

4.3. Судова влада

4.4. Місцеве самоврядування

4.5. Нотаріат

4.6. Адвокатура

5. Співвідношення законодавства квазідержав із законодавством України і РФ

6. Висновки

Вступ

 Цю доповідь необхідно сприймати виключно, як аналіз законодавства, за яким вимушені жити громадяни України, які проживають на території квазідержави ДНР.

Автор вважає за потрібне нагадати, що це такі ж самі люди, як і ті громадяни України, що проживають на контрольованих урядом України територіях, але їх права є значно звуженими в порівнянні з іншими громадянами України тому, що існування на непідконтрольних територіях регламентуються законодавством квазідержав ЛНР і ДНР.  Також автор вважає за потрібне нагадати, що метою цієї доповіді є доведення факту порушення прав людини на нормативному рівні шляхом аналізу законодавства квазідержав ЛНР і ДНР. Звертаємо особливу увагу на порушення прав людини, що закріплені в нормативно-правових актах ДНР і ЛНР.

Законодавство квазідержав ДНР і ЛНР за багатьма параметрами  є подібними, а у багатьох випадках є однаковим літера в літеру. Ці загальні риси законодавства квазідержав обумовлені тим, що законодавство обох квазідержав формувалося на підставі нормативно-правової бази РФ.

Проте за багатьма параметрами законодавство квазідержав містить істотні відмінності.

До того ж законодавство ДНР має більше схожих рис із нормативно-правовою базою РФ, ніж законодавство ЛНР.

2. Аналіз законодавства квазідержави ДНР на предмет відповідності міжнародним нормам в галузі дотримання прав людини і основоположних свобод

Як вже було зазначено, основою законодавства квазідержави ДНР є нормативно-правова база РФ. Також законодавство ДНР містить ряд нормативно-правових актів «власного виробництва».

Структура Законодавства ДНР: тимчасовий основний закон – Конституція квазідержави ДНР → закони квазідержави ДНР → підзаконні акти ради міністрів квазідержави ДНР → підзаконні акти органів влади квазідержави ДНР. Також частиною законодавства квазідержави ДНР є укази глави квазідержави ДНР.

У відповідності до перехідних положень конституції квазідержави ДНР, подібно до конституції ЛНР, в квазідержаві ДНР діє законодавство України станом на травень 2014 року, в частині, що не суперечить конституції квазідержави ДНР.

2.1. Конституція квазідержави ДНР

Конституція квазідержави ДНР має низку норм, що не відповідає вимогам міжнародних норм в галузі захисту прав людини і основоположних свобод.  

2.1.1. Ч.3 ст.25 конституції квазідержави ДНР «Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда».

Вказана норма містить ознаки порушення ст.3 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі по тексту – Конвенція), яка захищає право на вільні вибори. Особи, що вже відбули покарання за вчинення злочину, теж мають об’єм прав громадянина і не можуть бути позбавлені права бути обраними.

Чинне законодавство України теж передбачає обмеження по ознаці судимості для кандидатів в органи влади, а саме у відповідності до п.4 ст. 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України», не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Також, у відповідності до вимог ч.2 ст. 9 Закону України «Про місцеві вибори», Депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Тобто законодавство квазідержави ДНР значно звужує право бути обраним до органів влади порівняно із законодавством України. 

2.1.2. Стосовно громадянства ДНР

Законодавство квазідержави ДНР не містить чіткого визначення кола осіб, які є громадянами квазідержави ДНР. Взагалі відсутній будь-який нормативний акт, що визначає поняття «громадянин ДНР» (хоча існує проект закону квазідержави ДНР «Про громадянство»). Єдиним нормативним актом, який в певній мірі, може визначати термін кола осіб, що є громадянами квазідержави ДНР, є Тимчасовий порядок «Про паспорт громадянина ДНР», який затверджений постановою ради міністрів квазідержави ДНР від 12.02.2016 року № 1-13. Наведемо цитату із цього нормативного акту: «Паспорт гражданина Донецкой народной Республики является основным документом, удостоверяющим личность физического лица, проживающего на территории Донецкой Народной Республики (далее – паспорт). Паспорт обязаны иметь все граждане Донецкой Народной Республики (далее – граждане), достигшие шестнадцатилетнего возраста и постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики на законных основаниях».

Тобто, якщо особа проживає на території ДНР, то вона зобов’язана мати паспорт квазідержави ДНР. Якщо особа має паспорт громадянина, то вона є громадянином квазідержави ДНР. Висновок – особи, які проживають на території квазідержави ДНР, є громадянами ДНР.

Також конституція квазідержави ДНР чітко не визначає територію квазідержави ДНР. Територіальне питання визначається ч.1 ст.54 конституції квазідержави ДНР: «Территория Донецкой Народной Республики определяется границами, существовавшими на день ее образования». При цьому не зрозуміло, якими межами визначалася територія квазідержави ДНР на момент її заснування. Але ватажки квазідержави ДНР визначають територією ДНР всю територію Донецької області України. Із цього можна зробити висновок, що громадянами квазідержави ДНР є всі особи, які проживають на території всієї Донецької області України. І цей факт являє собою небезпеку для осіб, що проживають на території Донецької області, як підконтрольній Україні, так і на непідконтрольних територіях.

   А проблема в тому, що у відповідності до ст. 52 конституції квазідержави ДНР: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Донецкой Народной Республики. Гражданин ДНР несет военную службу в соответствии с законом».

Тому всі особи, які проживають на території Донецької області України, зобов’язані захищати квазідержаву ДНР.

У відповідності до вимог ч.2 ст.1 закону квазідержави ДНР «Про військовий обов’язок і військову службу»: «В период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская обязанность граждан определяется Конституцией, законами, иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики и предусматривает:

- призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное время;

- прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного положения и в военное время;

- военное обучение в период военного положения и в военное время».

Висновок: особи, що проживають на території Донецької області України зобов’язані служити в військових підрозділах квазідержави ДНР під час бойових дій, що означає можливість загинути чи отримати тілесні ушкодження.

Вказані норми в сукупності суперечать вимогам ст. 4 Конвенції (Заборона рабства і примусової праці).

Звісно, законодавство більшої частини країн передбачає обов’язок захищати свою Батьківщину. Але будь-яка країна світу, як і Україна, надає можливість відмови від громадянства, що автоматично звільняє особу від обов’язку захищати державу. 

2.2. Кримінальне законодавство

 В ДНР діє кримінальний кодекс ДНР і кримінально-процесуальний кодекс ДНР. Нестандартним є той факт, що порядок затримання, обрання запобіжного заходу регулюється не КПК, а «Тимчасовим положенням про порядок затримання і арешту громадян», затвердженим постановою ради міністрів ДНР №31-2 від 28.08.2014 року. Також наведений документ регламентує процедуру адміністративного арешту.

2.2.1. Кримінальний Кодекс квазідержави ДНР.

2.2.1.1. Ч. 2 ст.106 КК квазідержави ДНР: «Убийство:

а)     двух или более лиц;

б)     лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;

в)  малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряжённое с похищением человека;

г)      женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

д)      совершённое с особой жестокостью;

е)      совершённое общеопасным способом;

ж)      по мотиву кровной мести;

з)      совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

и)     из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом;

к)      из хулиганских побуждений;

л)     с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

м)     по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

н)      в целях использования органов или тканей потерпевшего, –

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью».

Тобто законодавство ДНР передбачає смертну кару в якості покарання за скоєння злочину.

Більш того, суд квазідержави ДНР вже виніс вирок, яким особу було засуджено до смертної кари. В мережі міститься інформація про притягнення до відповідальності Анатолія Якубенка, члена козацької організації «Область війська донського». Його було звинувачено у вбивствах, галтуванні, грабежах. Електронний ресурс]/Режим доступу: http://mk.ru/politics/2016/02/12/sudya-iz-dnr-obyasnila-kogo-prigovarivaet-k-smertnoy-kazni.html. – Дата звернення: 30.11.2016. – Назва з екрану.  «И.о. председателя Военного трибунала ДНР и судья Верховного суда ДНР Людмила Стратейчук, ранее бывшая судьей апелляционного суда Украины, заявила «Интерфаксу» о том, что в самопровозглашенной республике был вынесен первый смертный приговор. По словам Стратейчук, на рассмотрении с возможностью подобного приговора находится еще ряд подобных дел: они связаны либо с убийствами, либо со шпионажем. Судья пояснила, что такие решения «принимать сложно», поэтому официально их до сих пор мало, хотя и необходимо применять расстрел к «абсолютно негативным личностям». Видимо, таким человеком и стал единственный на данный момент приговоренный: его, по словам Стратейчук, обвиняли в преступлениях против гражданских лиц, хранении оружия и других правонарушениях».

З огляду на висловлювання т.зв. судді, це не єдиний випадок притягнення особи до смертної кари.

Але необхідно визнати, що інформація про виконання вироків про смертну кару в ДНР відсутня.

Тим не менш, наявність смертної кари, як покарання за вчинення злочину суперечить:

– ст. Конвенції (Право на життя);

– ст.1 Протоколів №№ 6 та 13 Конвенції (Скасування смертної кари).

2.2.1.2. Ст. 132 КК квазідержави ДНР: «Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, – наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов».

Наведена норма прямо суперечить принципу свободи слова, практиці Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) за статтею 10 Конвенції (Свобода вираження поглядів). Крім того, вказана норма є прямою аналогією «Диктаторського закону 16 січня» в частині кримінальної відповідальності за наклеп, яку згодом було скасовано в КК України.

2.2.1.3. Ст. 194 КК квазідержави ДНР: «Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет».

Наведена норма є пережитком середньовіччя і прямо суперечить ст.1 Протоколу № 4 до Конвенції (Заборона ув’язнення за борг). Більш того, наявність вказаної норми є істотним гальмом розвитку економіки.

2.2.1.4. Ст. 320 КК квазідержави ДНР: «Государственная измена, то есть совершённые гражданином Донецкой Народной Республики шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Донецкой Народной Республики, –наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот минимальных размеров оплаты труда либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, а при наличии отягчающих обстоятельств либо в военное время – смертной казнью с конфискацией имущества».

При цьому, як ми вже з’ясували всі особи, що проживають на території Донецької області нібито є громадянами квазідержави ДНР.

Вказана норма не може не насторожувати громадян України, що проживають на території Донецької області України тому, що всі ці особи, у випадку роботи із правоохоронними органами України чи співробітництві із цими органами, можуть стати суб’єктами притягнення до кримінальної відповідальності за цієї статтею.

Вказані норми в сукупності суперечать вимогам ст. 7 Конвенції (Ніякого покарання без закону) тому, що законодавство квазідержави ДНР фактично не є законодавством, а є «квазізаконодавством», тому покарання за законами ДНР є покаранням без закону.

2.2.1.5. Ст. 353 КК квазідержави ДНР: «Клевета в отношении судьи, народного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде,  – наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного   дохода осуждённого за период до трёх лет либо обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти часов».

Наведена норма прямо суперечить принципу свободи слова, ст. 10 Конвенції (Свобода вираження поглядів). Крім того, вказана норма є прямою аналогією «Диктаторського закону 16 січня» в частині кримінальної відповідальності за наклеп, яку згодом було скасовано в КК України.

2.2.2. Кримінально-процесуальне законодавство квазідержави ДНР

Радою міністрів Донецької Народної Республіки прийнято постанову № 7-58 від 31 травня 2016 року «Про застосування кримінально-процесуального законодавства на території Донецької Народної Республіки в перехідний період». Прийнята постанова наказує – до прийняття Кримінального процесуального кодексу Донецької Народної Республіки застосовувати на території ДНР Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 року № 1001-05 з урахуванням особливостей, внесених цією постановою, а саме:

– розділи 1-8 – за станом законодавства на 29.06.2001 року, зі змінами, внесеними на підставі Закону України від 21.06.2001 року № 2533-ІІІ «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України»;

– розділ 9 – за станом законодавства на 10.07.2011 року, зі змінами, внесеними на підставі Закону України від 16.06.2011 року № 3529-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах».

До того ж, вказаною постановою внесені істотні зміни до КПК України від 28.12.1960 року № 1001-05.

Таким чином, кримінально-процесуальне законодавство ДНР містить ті ж самі недосконалі норми, які містило кримінально-процесуальне законодавство України до 2012 року, коли був прийнятий і набув чинності новий КПК.

2.2.2.1. П.12 ч.3 ст.68 КПК квазідержави ДНР: «Потерпевший имеет право знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, делать из него выписки, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств».

Відповідно, потерпілий не має права знайомитися із матеріалами кримінальної справи в повному обсязі до закінчення попереднього розслідування. КПК України дозволяє потерпілому знайомитися із матеріалами справи під час проведення досудового розслідування (хоча представники правоохоронних органів часто порушують це право потерпілого).

Факт заборони ознайомлення потерпілим з матеріалами справи суперечить ст. 13 Конвенції (Право на ефективний засіб юридичного захисту).

2.2.2.2. Ч.1 ст. 151 КПК квазідержави ДНР: «В случае отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела, а равно при наличии обстоятельств, исключающих производство по делу, прокурор, следователь, а также с согласия прокурора орган дознания и дознаватель отказывают в возбуждении уголовного дела».

 Тобто на відміну від КПК України правоохоронні органи мають право відмовитися проводити розслідування. Треба зазначити, що на практиці правоохоронні органи часто порушують вимоги ч.1 ст. 214 КПК України, не відкриваючи кримінальне провадження. Але на законодавчому рівні, правоохоронці України, на відміну від квазідержави ДНР, зобов’язані розпочати досудове розслідування в будь-якому випадку. Вказаний факт суперечить ст. 6 Конвенції (Право на справедливий суд).

2.2.2.3. Ч.3 ст.215 КПК квазідержави ДНР: «Обыск производится по мотивированному постановлению следователя и только с санкции прокурора. Санкционирование обыска производится прокурором или его заместителем. В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведен без санкции прокурора, но с последующим сообщением прокурору в суточный срок о произведенном обыске».

КПК України звісно теж передбачає проведення такої процесуальної дії, але обшук, за КПК України не можливо провести за наявності санкції прокурора, а виключно за наявності санкції слідчого судді про проведення обшуку.

Вказаний факт є несумісним зі ст. 8 Конвенції (Право на повагу до приватного і сімейного життя), оскільки суперечить низці рішень Європейського суду.

2.2.2.4. Глава 14 КПК квазідержави ДНР та будь-який інший нормативно-правовий акт квазідержави ДНР не містить норми про можливість залучення захисника чи представника чи адвоката в процесі допиту свідку, що свідчить про відсутність механізму юридичного захисту свідка, що в свою чергу суперечить вимогам ст. 13 Конвенції.

2.2.3. Тимчасове положенням про порядок затримання і арешту громадян

2.2.3.1. П.2 ст.8 Тимчасового положення про порядок затримання і арешту громадян: «Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо организацию повлекшего нарушение общественного порядка массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, за нарушение требований режима военного положения, за совершение действий нарушающих, а равно провоцирующих нарушение общественного порядка и спокойствия граждан, в том числе и путем распространения заведомо ложной информации или слухов, а также активное воспрепятствование осуществлению гражданами и должностными лицами их законных нрав и обязанностей, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел, полицейского, народного дружинника или иных лиц, выполняющих служебные обязанности или общественный долг по охране общественного порядка, – до тридцати суток».

Тобто законодавство ДНР передбачає покарання у вигляді арешту за дії, які в цивілізованих країнах є перевищеним права користування громадянськими свободами. В цивілізованих країнах за ці правопорушення передбачені значно м’якіші покарання як правило у вигляді штрафу.

2.2.3.2. П.2 ст.8 Тимчасового положення про порядок затримання і арешту громадян: «Административный арест назначается Министрами внутренних дел, государственной безопасности и их заместителями, а также начальниками органов внутренних дел и их заместителями по оперативной работе, допущенными к данной деятельности специальными приказами по МВД и МГБ. Постановление об административном аресте подлежит согласованию с прокурором».

Тобто в ДНР людину можливо ув’язнити без рішення суду.

Ув’язнення без суду, передбачене вищенаведеною нормою,  є прямим порушенням ст.5 Конвенції (Право на свободу та особисту недоторканність).

Для прикладу, у відповідності до вимог КУпАП, в України адміністративний арешт може бути застосований тільки по справам, підвідомчим суду, тобто в Україні тільки суд може застосувати покарання у вигляді адміністративного арешту.

2.2.3.3. Ст.25 Тимчасового положення про порядок затримання і арешту громадян: «Основанием для заключения под стражу является постановление следователя или дознавателя, санкционированное прокурором либо постановление прокурора об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу, вынесенные в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством».

Це ще раз підтверджує той факт, що в ДНР людину можливо ув’язнити без рішення суду.

Ув’язнення без рішення суду, передбачене вищенаведеною нормою,  є прямим порушенням ст.5 Конвенції.

Для прикладу, у відповідності до вимог КПК України, в Україні тільки суд може застосувати запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

2.3. Вибори

2.3.1. Вибори депутатів парламенту регламентується законом квазідержави ДНР «О выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики».

2.3.1.1. Ч.1 ст. 2 закону квазідержави ДНР «О выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики»: «Граждане, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики и достигшие на день голосования на выборах возраста восемнадцати лет. имеют право избирать депутатов Народного Совета, участвовать в выдвижении республиканских списков кандидатов, предвыборной агитации, наблюдении за проведением выборов и работой избирательных комиссий, а также участвовать в других избирательных действиях».

Тобто право голосу мають особи, які постійно проживають, на територіях, що підконтрольні квазідержаві ДНР, а не мають право голосу ВПО, що зареєстровані у населених пунктах, підконтрольних квазідержаві ЛНР, але проживають на підконтрольних територіях, і біженці, що проживають в РФ і РБ. Тобто ці особи зобов’язані захищати квазідержаву ДНР, але не мають права голосу. Наведена норма прямо порушує вимоги ст. 3 Першого протоколу до Конвенції (Право на вільні вибори).

2.3.1.2. Ч.1 ст. 6 закону квазідержави ДНР «О выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики»: «Республиканские списки кандидатов могут выдвигаться общественными организациями (движениями), зарегистрированными в качестве участников избирательной кампании по выборам депутатов Народного Совета органом, уполномоченным на то Правительством Донецкой Народной Республики. Порядок и сроки регистрации общественных организаций (движений), которые намерены выдвинуть указанные списки, определяются Центральной избирательной комиссией Донецкой Народной Республики».

Порядок і строки реєстрації регулюються не законом, а підзаконним актом центральної виборчої комісії, тому право відсіювання кандидатів проходить не за нормами закону, а за бажанням центральної виборчої комісії, що в свою чергу призначається органами влади. Наведена норма прямо порушує вимоги ст. 3 Першого протоколу до Конвенції.

2.3.1.3. Ч.1 ст. 7 закону квазідержави ДНР «О выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики»: «В поддержку выдвижения республиканского списка кандидатов общественная организация (общественное движение), выдвинувшая (выдвинувшее) указанный список, должна (должно) собирать не менее 1000 подписей избирателей».

1000 осіб – це дужа велика цифра для ДНР. За даними Вікіпедії населення ДНР складає 2,3 мільйони людей. А з огляду на кількість ВПО, що проживають в Україні, і біженців, що проживають в РФ, РБ та в інших країнах, реальне населення квазідержави ДНР складає орієнтовно 1,8 млн. людей. Тобто за громадську організацію мають надати свої підписи 0,055 відсотку населення, і це дуже велика цифра. З огляду на вищенаведене, невеликі і маловідомі організації будуть позбавлені своїх виборчих прав. Наведена норма прямо порушує вимоги ст. 3 Першого протоколу до Конвенції.

2.3.2. Вибори глави квазідержави ДНР регламентуються  законом квазідержави ДНР «О выборах Главы Донецкой Народной Республики».

2.3.2.1. Ч.3 ст. 2 закону квазідержави ДНР «О выборах Главы Донецкой Народной Республики»: «Граждане, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики и достигшие на день голосования на выборах возраста восемнадцати лет, имеют право избирать Главу Донецкой Народной Республики, участвовать в предвыборной агитации, наблюдении за проведением выборов и работой избирательных комиссий, а также участвовать в других избирательных действиях».

Тобто право голосу мають особи, що постійно проживають, на територіях, що підконтрольні квазідержаві ДНР, а не мають право голосу ВПО, що проживають на вільних територіях і біженці, що проживають в РФ, РБ та інших країнах. Наведена норма прямо порушує вимоги ст. 3 Першого протоколу до Конвенції (Право на вільні вибори).

2.3.2.2. Ч.3 ст.3 закону квазідержави ДНР «О выборах Главы Донецкой Народной Республики»: «Для избирателей, которые на день голосования на выборах депутатов Главы Донецкой Народной Республики будут находиться за пределами территории Донецкой Народной Республики, образуются зарубежные избирательные участки».

ДНР не визнала жодна визнана в світі держава. ДНР визнала Південна Осетія, невизнана в світі. ДНР не визнала ані РФ, ані РБ, де проживає велика кількість біженців з неконтрольованих Україною територій. ДНР не визнала Україна, де проживає більше 1,5 млн. ВПО з ОРДЛО. Тому незрозуміло, яким чином будуть використовувати своє право голосу ВПО, що, як правило, фактично зареєстровані у населених пунктах, непідконтрольних Україні, але проживають на контрольованих територіях, і біженці, що проживають в РФ, РБ, інших країнах. Наведена норма прямо порушує вимоги ст. 3 Першого протоколу до Конвенції.

2.3.2.3. Ч.1 ст.7 закону квазідержави ДНР «О выборах Главы Донецкой Народной Республики»: «Кандидат в поддержку своего выдвижения должен собрать не менее 1000 подписей избирателей».

З тою ж аргументацією, що й у п. 2.3.1.3, велика кількість кандидатів буде позбавлена своїх виборчих прав. Наведена норма прямо порушує вимоги ст. 3 Першого протоколу до Конвенції.

2.3.3. Місцеві вибори регламентуються Законом квазідержави ДНР «О Местных выборах Донецкой Народной Республики».

2.3.3.1. Ч.2,3 ст. 3 закону квазідержави ДНР «О Местных выборах Донецкой Народной Республики»: «Выборы депутатов местных советов могут проводиться как по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах, на которые делится территория соответственно села, поселка, города, района, так и путем проведения голосования Коллегией выборщиков. Выборы местных глав могут проводиться как по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами соответственно села, поселка, города, района согласно существующему административно-территориальному устройству Донецкой Народной Республики, так и Коллегией выборщиков».

У той же час, у відповідності ч.2 ст.6 закону квазідержави ДНР «О Местных выборах Донецкой Народной Республики»: «Решение о проведении местных выборов Коллегией выборщиков принимает Глава Донецкой Народной Республики».

В квазідержаві ДНР механізм проведення виборів визначається не законом, а главою квазідержави ДНР. Тобто глава квазідержави ДНР має змогу призначати механізм виборів більш вигідний для нього, а не для виборців, що порушує вимоги ст. 3 Першого протоколу до Конвенції.

2.3.3.2. Ст.22 закону квазідержави ДНР «О Местных выборах Донецкой Народной Республики»: «Первые выборы депутатов местных советов и (или) местных глав проводятся по решению Главы Донецкой Народной Республики, в котором в том числе определяются день проведения выборов и территории, на которых они проводятся».

Виникає логічне питання, – а що, як глава квазідержави ДНР ніколи не винесе рішення про призначення місцевих виборів? – в квазідержаві ДНР ніколи не буде місцевого самоврядування? Тобто вищенаведена норма порушує вимоги ст. 3 Першого протоколу до Конвенції.

2.3.3.3. Ст.22 закону квазідержави ДНР «О Местных выборах Донецкой Народной Республики»: «Порядок выдвижения, условия регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность местного главы устанавливаются Центральной избирательной комиссией. Избирательные комиссии отказывают в регистрации и отменяют решение о регистрации кандидата в депутаты, кандидата на должность местного главы в порядке и на основаниях, предусмотренных решениями Центральной избирательной комиссии. В случае если после окончания регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность местного главы остался один кандидат, голосование проводится по одному кандидату».

Порядок висування кандидатів регулюється не законом, а підзаконним актом центральної виборчої комісії, тому право відсіювання кандидатів проходить не за нормами закону, а за бажанням центральної виборчої комісії, що в свою чергу призначається органами влади. Наведена норма прямо порушує вимоги ст. 3 Першого протоколу до Конвенції.

2.4. Свобода зібрань та об’єднань

2.4.1. Порядок реєстрації громадських організацій, політичних партій та об’єднань громадян

В ДНР відсутній законодавчий акт, який регламентує діяльність громадських організацій, проте існує «Порядок регистрации общественных организаций, политических партий и объединений граждан». Таким чином, існує законодавча база для реєстрації громадських об’єднань, при цьому відсутня правова база для функціонування громадських об’єднань. За відсутності правил роботи громадського об’єднання відпадає доцільність їх існування. При цьому, у відповідності до п.6 «Порядка регистрации общественных организаций, политических партий и объединений граждан», політична партія є громадською організацією, а законодавчий акт, що регламентує діяльність політичних партій – відсутній. Таким чином, за відсутності правил роботи політичної партії, недоцільно її створювати. Тобто в квазідержаві ДНР на даний момент повноцінна діяльність політичної партії неможлива, що не відповідає вимогам ст.11 Конвенції (Свобода зібрань та об’єднань) і ст.3 Першого протоколу до Конвенції.

2.4.1.1. П.1 ч.3 ст. 10 «Порядка регистрации общественных организаций, политических партий и объединений граждан»: «Не может быть учредителем, членом, участником общественного объединения иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания)  на территории ДНР».

Вказана норма несе в собі явні елементи дискримінації за ознакою громадянства та контролю над діяльністю громадського об’єднання, засновником якого є іноземний громадянин, що не відповідає вимогам ст.11 Конвенції.

2.4.2. Закон квазідержави ДНР «О профессиональных союзах»

2.4.2.1. Ч.10 ст.19 закону квазідержави ДНР «О профессиональных союзах»: «Профсоюз, организации профсоюза, объединение профсоюзов могут быть запрещены судом в случае выявления признаков нарушения профсоюзом, организациями профсоюза, объединением профсоюзов требований Конституции Донецкой Народной Республики, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики».

Вказана норма несе в собі явні елементи контролю над діяльністю професіонального союзу, що не відповідає вимогам ст.11 Конвенції.

2.4.2.2. Ч.12 ст.19 закону квазідержави ДНР «О профессиональных союзах»: «Вопрос о запрете профсоюзов, их организаций, объединений рассматривается в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики».

Так, питання про заборону профспілок визначається законом, але такий закон, яким визначається процедура заборони профспілок – відсутній, тому будь-яка заборона профспілки буде свавіллям, що в свою чергу є порушенням ст.11 Конвенції.

2.4.3. Закон квазідержави ДНР «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

Законодавство квазідержави ДНР, на відміну від законодавства України містить обмеження на проведення зборів, мітингів, демонстрацій, ходів і пікетувань. До 08.09.2016 року в Україні був чинним Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР». Україна позбавилася останніх проявів радянських обмежень на проведення акцій протесту шляхом визнання неконституційним вищенаведеного нормативного акту СРСР рішенням Конституційного суду України від 08.09.2016 року.

2.4.3.1. П.1 ст.7 закону квазідержави ДНР «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»:  «Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной власти или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), – не позднее четырех дней до дня его проведения».

Вказана норма не дає можливості суспільству вчасно реагувати на порушення з боку влади тому, що в деяких випадках впродовж десяти днів влада може виконати дії, після яких проведення акцій протесту вже буде недоцільним, що не відповідає вимогам ст.11 Конвенції (Свобода зібрань та об’єднань).

2.4.3.2. П.1.1. ст.7 закону квазідержави ДНР «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»: «Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется. Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими указанное пикетирование, определяется законодательством. Указанное минимальное расстояние не может быть более пятидесяти метров. Совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, может быть признана решением суда по конкретному гражданскому, административному или уголовному делу одним публичным мероприятием».

Вищенаведена норма явно обмежує права людей на проведення пікетування, що є порушенням вимог ст.11 Конвенції

2.4.3.3. П.1.1., 2.1. ст.8 закону квазідержави ДНР «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»: «Органы исполнительной власти определяют единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места (далее – специально отведенные места). Порядок использования специально отведенных мест, нормы их предельной заполняемости и предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется, устанавливаются законодательством, при этом указанная предельная численность не может быть менее ста человек.

После определения органом исполнительной власти в соответствии с частью 1.1 настоящей статьи специально отведенных мест публичные мероприятия проводятся, как правило, в указанных местах. Проведение публичного мероприятия вне специально отведенных мест допускается только после согласования с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления».

Вказана норма не відповідає вимогам ст. 11 Конвенції та рішенням ЄСПЛ стосовно свободи мирних зібрань.

2.4.3.4. П.1.1., 2.1. ст.8 закону квазідержави ДНР «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»: «К местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, относятся территории, непосредственно прилегающие к местам расположения Главы Донецкой Народной Республики, Совета Министров Донецкой Народной Республики, Народного Совета Донецкой Народной Республики, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы».

Акції протесту проводяться для того, що їх побачила влада, а проведення акцій протесту поза зоною оглядової досяжності з будинків, в яких знаходяться органи влади, є недоцільним з огляду на те, що влада не зверне увагу на ці акції. Тому вказана норма суперечить ст. 11 Конвенції та рішенням ЄСПЛ стосовно свободи мирних зібрань.

2.5. Свобода вираження поглядів

2.5.1. Закон квазідержави ДНР «О средствах массовой информации»

2.5.1.1. Ч.1,2,3 ст.22 Закону квазідержави ДНР «О средствах массовой информации»: «Выпуск средства массовой информации за нарушение законодательства Донецкой Народной Республики о средствах массовой информации приостанавливается по предписанию межведомственной комиссии, в состав которой входят по одному представителю от Главы Донецкой Народной Республики, Народного Совета Донецкой Народной Республики, республиканского органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере обеспечения государственной безопасности, республиканского органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере массовых коммуникаций, республиканского органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в области контроля и надзора в сфере использования информационных технологий и связи, в порядке, установленном Советом Министров Донецкой Народной Республики.

По обращению органа государственной власти либо по собственной инициативе межведомственная комиссия, выдает предписание о приостановлении выпуска средства массовой информации (далее – предписание) при обнаружении нарушения законодательства Донецкой Народной Республики о средствах массовой информации главным редактором или редакцией радио- и (или) телепрограммы, периодического печатного издания, иной организацией, осуществляющей выпуск средства массовой информации.

Межведомственная комиссия в течение суток приостанавливает выпуск средства массовой информации с одновременным вынесением предписания с указанием основания приостановления выпуска средства массовой информации и срока, необходимого для устранения нарушения, которое в течение суток доводится средству массовой информации в письменной форме».

Тобто комісія, що складається з представників органів влади включно з представником служби безпеки, має право призупинити випуск засобу масової інформації. Вказана норма явно є непропорційним обмеженням свободи вираження поглядів. 

2.5.1.2. Ч.1-4 ст.20 Закону квазідержави ДНР «О средствах массовой информации»: «Если в период избирательной кампании, кампании референдума после вступления в силу решения суда о привлечении главного редактора или редакции радио- и телепрограммы, периодического печатного издания, иной организации, осуществляющей выпуск средства массовой информации (далее – организация, осуществляющая выпуск средства массовой информации), к административной ответственности за нарушение законодательства Донецкой Народной Республики о выборах и референдумах этот главный редактор или эта организация допустит повторное нарушение законодательства Донецкой Народной Республики о выборах и референдумах, Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики, вправе обратиться в республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий регистрацию средств массовой информации, с представлением о приостановлении выпуска средства массовой информации, использованного в целях совершения указанных нарушений. Указанный республиканский орган исполнительной власти в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день, предшествующий дню голосования, и в день голосования немедленно осуществляет с привлечением заинтересованных лиц проверку фактов, изложенных в представлении, и обращается в суд с заявлением о приостановлении выпуска средства массовой информации, использованного в целях совершения указанных нарушений, либо направляет в соответствующую избирательную комиссию мотивированный отказ от обращения в суд с указанным заявлением. Мотивированный отказ от обращения в суд с заявлением о приостановлении выпуска средства массовой информации не препятствует применению к организации, осуществляющей выпуск указанного средства массовой информации, иных мер ответственности, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, включая предупреждение.

Республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий регистрацию средств массовой информации, не вправе отказаться от обращения в суд на основании представления соответствующей избирательной комиссии о приостановлении выпуска средства массовой информации, если главным редактором или организацией, осуществляющей выпуск средства массовой информации, в период одной избирательной кампании, кампании референдума совершено более двух нарушений законодательства Донецкой Народной Республики о выборах и референдумах, повлекших назначение административного наказания на основании вступивших в законную силу решений суда.

Рассмотрение судом указанных в настоящей статье заявлений о приостановлении выпуска средства массовой информации осуществляется в порядке и сроки, которые установлены законодательством Донецкой Народной Республики для производства по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Донецкой Народной Республики.

Приостановление выпуска средства массовой информации по предусмотренным настоящей статьей основаниям осуществляется судом на срок до момента окончания голосования на выборах, референдуме, а в случае, если проводится повторное голосование, – до момента окончания повторного голосования».

Тобто законодавство ДНР приділяє особливу увагу порушенням з боку ЗМІ під час виборчого процесу чи референдуму, а вказана норма може бути дієвим механізмом контролю над ЗМІ під час виборів чи референдуму, тому вона явно не відповідає вимогам ст.10 Конвенції.

2.5.1.3. Ч.1-3 ст.65 Закону квазідержави ДНР «О средствах массовой информации»: «Представительства зарубежных средств массовой информации в Донецкой Народной Республике создаются с разрешения республиканского органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере международных связей, если иное не предусмотрено межгосударственным договором, заключенным Донецкой Народной Республикой.

Зарубежные представительства средств массовой информации, зарегистрированных в Донецкой Народной Республике, создаются в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики и страны пребывания, если иное не предусмотрено межгосударственным договором, заключенным Донецкой Народной Республикой.

Аккредитация и лишение аккредитации зарубежных корреспондентов в Донецкой Народной Республике осуществляется республиканским органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере массовых коммуникаций во взаимодействии с республиканским органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере международных связей и республиканским органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере обеспечения государственной безопасности».

Сам факт необхідності акредитації іноземних журналістів вже є непропорційним обмеженням роботи журналіста, тому вказана норма явно не відповідає вимогам ст.10 Конвенції.

2.5.2. Закон квазідержави ДНР «Об информации и информационных технологиях»

2.5.2.1. Ч.1 ст.18 Закону квазідержави ДНР «Об информации и информационных технологиях»: «В целях ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию, распространение которой в Донецкой Народной Республике запрещено, создается единая автоматизированная информационная система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Донецкой Народной Республики запрещено.

В реестр включаются:

1) доменные имена и/или указатели страниц сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, распространение которой в Донецкой Народной Республике запрещено;

2) сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Донецкой Народной Республике запрещено.

Создание, формирование и ведение реестра осуществляются республиканским органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере контроля и надзора за средствами массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке, установленном Советом Министров Донецкой Народной Республики.

Республиканский орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере контроля и надзора за средствами массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке и в соответствии с критериями, которые определяются Советом Министров Донецкой Народной Республики, может привлечь к формированию и ведению реестра оператора реестра – организацию, зарегистрированную на территории Донецкой Народной Республики.

Основаниями для включения в реестр сведений, указанных в части 2 настоящей статьи, являются:

1) решения уполномоченных Советом Министров Донецкой Народной Республики республиканских органов исполнительной власти, принятые в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном Советом Министров Донецкой Народной Республики, в отношении распространяемых посредством сети Интернет:

а) материалы с порнографическими изображениями лиц, не достигших восемнадцати лет и/или объявлений о привлечении лиц, не достигших восемнадцати лет в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера;

б) информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений, пропаганды каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства;

г) информации о лице, не достигшем восемнадцати лет, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено законодательством Донецкой Народной Республики;

2) вступившее в законную силу судебное решение о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, информацией, распространение которой в Донецкой Народной Республике запрещено.

Решение о включении в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Донецкой Народной Республике запрещено», может быть обжаловано владельцем сайта и/или страницы сайта в сети Интернет, провайдером хостинга, оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия такого решения.

В течение суток с момента получения от оператора реестра уведомления о включении доменного имени и/или указателя страницы сайта в сети Интернет в реестр провайдер хостинга обязан проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта и/или страницы сайта в сети Интернет и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления интернет-страницы, содержащей информацию, распространение которой в Донецкой Народной Республике запрещено.

В течение суток с момента получения от провайдера хостинга уведомления о включении доменного имени и/или указателя страницы сайта в сети Интернет в реестр владелец сайта и/или страницы сайта в сети Интернет обязан удалить интернет-страницу, содержащую информацию, распространение которой в Донецкой Народной Республике запрещено. В случае отказа или бездействия владельца сайта и/или страницы сайта в сети Интернет провайдер хостинга обязан ограничить доступ к такому сайту в сети Интернет в течение суток.

В случае непринятия провайдером хостинга и/или владельцем сайта и/или страницы сайта в сети Интернет мер, указанных в частях 7 и 8 настоящей статьи, сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети Интернет, содержащий информацию, распространение которой в Донецкой Народной Республике запрещено, включается в реестр.

В течение суток с момента включения в реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети Интернет, содержащий информацию, распространение которой в Донецкой Народной Республике запрещено, оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обязан ограничить доступ к такому сайту в сети Интернет».

Вищенаведена норма красномовно свідчить про існування цензури в Інтернеті в квазідержаві ДНР, що явно не відповідає вимогам ст.10 Конвенції.

2.5.2.2. Ч.1 ст.18 Закону квазідержави ДНР «Об информации и информационных технологиях»: « В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, включая случай поступления уведомления о распространении такой информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, Генеральный прокурор Донецкой Народной Республики или его заместители направляют требование в республиканский орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере контроля и надзора за средствами массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.

Республиканский орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере контроля и надзора за средствами массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с момента получения требования, указанного в части 1 настоящей статьи, незамедлительно:

1) направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети Интернет, или к информации, размещенной на нем и содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Данное требование должно содержать доменное имя сайта в сети Интернет, сетевой адрес, указатели страниц сайта в сети Интернет, позволяющие идентифицировать такую информацию;

2) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет, указанного информационного ресурса, обслуживающего владельца сайта и/или страницы сайта в сети Интернет, на котором размещена информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка;

3) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 2 настоящей части лицу уведомление в электронном виде на русском и английском языках о нарушении порядка распространения информации с указанием доменного имени и сетевого адреса, позволяющих идентифицировать сайт в сети Интернет, на котором размещена информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а также указателей страниц сайта в сети Интернет, позволяющих идентифицировать такую информацию, и с требованием принять меры по удалению такой информации;

4) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 2 настоящей части лицу в соответствующей информационной системе.

После получения по системе взаимодействия требования республиканского органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере контроля и надзора за средствами массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи о принятии мер по ограничению доступа, оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обязан незамедлительно ограничить доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети Интернет, или к информации, размещенной на нем и содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

В течение суток с момента получения уведомления, указанного в пункте 3 части 2 настоящей статьи, провайдер хостинга или иное указанное в пункте 2 части 2 настоящей статьи лицо обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Вищенаведена норма красномовно свідчить про існування цензури в Інтернеті в квазідержаві ДНР, що явно не відповідає вимогам ст.10 Конвенції.

2.5.2.3. Ч.1 ст.18 Закону квазідержави ДНР «Об информации и информационных технологиях»: «В случае установленного вступившим в законную силу постановлением, вынесенным по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, неисполнения организатором распространения информации в сети Интернет обязанностей, предусмотренных статьей 11 настоящего Закона, в его адрес (адрес его филиала или представительства) уполномоченным республиканским органом исполнительной власти направляется уведомление, в котором указывается срок исполнения таких обязанностей, составляющий не менее чем пятнадцать дней.

В случае неисполнения организатором распространения информации в сети Интернет в указанный в уведомлении срок обязанностей, предусмотренных статьей 11 настоящего Закона, доступ к информационным системам и/или программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и/или используются для приема, передачи, доставки и/или обработки электронных сообщений пользователей сети Интернет и функционирование которых обеспечивается данным организатором, до исполнения таких обязанностей ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, на основании вступившего в законную силу судебного решения или решения уполномоченного республиканского органа исполнительной власти.

Порядок взаимодействия уполномоченного республиканского органа исполнительной власти с организатором распространения информации в сети Интернет, порядок направления, указанного в части 1 настоящей статьи уведомления, порядок ограничения и возобновления доступа к указанным в части 2 настоящей статьи информационным системам и/или программам и порядок информирования физических лиц о таком ограничении устанавливаются Советом Министров Донецкой Народной Республики».

Вищенаведена норма, як і попередні норми цього закону, означає існування цензури в Інтернеті в квазідержаві ДНР, що явно порушує свободу вираження поглядів.

3. Аналіз економічних прав і свобод в квазідержаві ДНР

Є загальновідомим факт, що вартість товарів на неконтрольованих територіях не тільки значно вище, ніж на підконтрольних територіях, але і вище ніж в країнах митного союзу. Великою мірою цьому факту сприяє податкова політика квазідержави ДНР.

3.1. Ввізне мито. Закон квазідержави ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике»

3.1.1. Ч.7 Ст.298 Закону квазідержави ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике»: «Товары, ввозимые гражданами на территорию Донецкой Народной Республики, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 1000,00 евро или общий вес которых превышает 100 кг, подлежат письменному декларированию в порядке, установленном для граждан, и облагаются ввозной пошлиной по ставке 10 процентов в части, превышающей эквивалент 1000,00 евро или стоимости товаров, вычисленной пропорционально весу, который превышает 100 кг. Базой обложения пошлиной таких товаров является часть суммарной фактурной стоимости, превышающей эквивалент 1000,00 евро или стоимость товаров, вычисленная пропорционально весу, превышающему 100 кг».

Із зазначеної норми випливає, що при ввезенні товарів в ДНР громадянами, на суму більше 1000 євро, стягується мито. Загальний розмір мита становить 10 % від вартості товару.

3.1.2. Митний тариф на ввезення великих партій товарів регламентується «Временным положением о едином таможенном тарифе Донецкой Народной республики». Товари обкладаються митом в розмірі до 5 відсотків. Велика кількість товарів не обкладається митом. Декілька категорій товарів обкладається митом в 10 відсотків. Більшість товарів завозиться на непідконтрольні території з території РФ. Тому саме стягнення мита є однією з причин того, що товари на території квазідержави ДНР дорожчі ніж в державах митного союзу. І цей факт не може не викликати обурення з огляду на загальний стан рівня заробітних плат в квазідержаві ДНР.

Більш того, квазідержава ДНР ввела мито на ввезення автомобілів. Його ставка в середньому становить 300 – 1500 євро за автомобіль. Не можна сказати, що таке мито є занадто обтяжливим для особи, що придбала таке авто. Але в цивілізованому світі ввізне мито є заходом, що стимулює власне виробництво. Проте в квазідержаві ДНР автомобілі не виробляються.

                  

3.2. Закон квазідержави ДНР «О налоговой системе»

7.2.1. Оподаткування прибутку

Ст.69 Закону квазідержави ДНР «О налоговой системе»: «Налог уплачивается с прибыли, в размере 20 процентов от такой прибыли».

Для субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю горюче-смазочными материалами и сжиженным газом (пропан-бутан) конечному потребителю, ставка налога на прибыль, составляет 20 процентов – при торговой наценке, не превышающей 20 процентов.

В случае превышения торговой наценки, указанной в первом абзаце настоящего пункта, ставка налога на сумму такого превышения составляет 100 процентов.

Ставка налога на прибыль на доход, выплаченный нерезиденту, осуществляющему деятельность на территории Донецкой Народной Республики, составляет 20 процентов от суммы такого дохода».

В Україні загальна ставка вказаного податку на даний момент становить 18%. Завищення ставки податку на прибуток, як правило, призводить до занепаду економіки, а непрямим результатом підвищення цього виду податку є зростання цін.

3.2.2.  Податок на оборот

Вказаний податок, з позиції порядку його розрахунку не є аналогом ПДВ в законодавстві України. Проте, з позиції ролі у витратах підприємства, цей податок можна порівняти саме із ПДВ.

Ст.109 Закону квазідержави ДНР «О налоговой системе»: «Плательщики уплачивают налог с оборота в размере 1,5 процентов от объекта налогообложения».

Наявність вказаного податку ставить в нерівні умови виробників. В даному випадку у виграшному становищі знаходяться виробники, що закуповують для виробництва своїх товарів робіт і послуг мінімум ресурсів, а в програшному становищі знаходяться виробники, що закуповують для виробництва своїх товарів робіт і послуг максимум ресурсів. Тобто фактично податок на оборот є гальмом для великих виробництв. І, звісно, наявність вказаного податку є фактором підвищення вартості товарів.

3.2.3. Законодавство квазідержави ДНР містить норму про стягнення збору за імпорт товарів.

Ст. 161.1. закону квазідержави ДНР ««О налоговой системе»: «за вывоз субъектами хозяйствования Донецкой Народной Республики на территорию Российской Федерации и других стран (за исключением Украины):

– лома черных металлов – 200 украинских гривен за 1 тонну;

– лома цветных металлов – 1500 украинских гривен за 1 тонну;

– угля, угольной продукции (кроме вывоза угольного концентрата коксующей группы) – 200 российских рублей за 1 тонну;

– угольного концентрата коксующей группы – 200 российских рублей за 1 тонну;

– муки всех сортов – 18000 российских рублей за 1 тонну. Льготы по вывозу муки, квоты на вывоз, а также перечень субъектов хозяйствования, которые имеют право осуществлять такой вывоз, устанавливаются Советом Министров Донецкой Народной Республики;

– продовольственной пшеницы 1, 2, 3 класса – 6000 российских рублей за 1 тонну. Вывоз допускается исключительно при наличии фитосанитарного свидетельства.

За вывоз субъектами хозяйствования Донецкой Народной Республики на территорию Украины:

– лома черных металлов – 200 украинских гривен за 1 тонну;

– лома цветных металлов – 1500 украинских гривен за 1 тонну;

– угля, угольной продукции (кроме вывоза угольного концентрата коксующей группы) – 300 украинских гривен за 1 тонну;

– угольного концентрата коксующей группы – 100 украинских гривен за 1 тонну;

– муки всех сортов – 9000 украинских гривен за 1 тонну;

– продовольственной пшеницы 1, 2, 3 класса – 3000 украинских гривен за 1 тонну. Вывоз допускается исключительно при наличии фитосанитарного свидетельства».

Аналізуючи наведену норму можна зробити два висновки:

-суб’єкт, який вивозить вугілля з території підконтрольної ДНР оплачує грошові кошти в бюджет квазідержави ДНР, що з позиції законодавства України можливо кваліфікувати як фінансування тероризму;

-за вивіз вугілля в Україну ДНР стягує податок в три рази вище ніж у випадку вивозу вугілля в Російську Федерацію.

3.3. Захист права власності

Викликає занепокоєння норма законодавства квазідержави ДНР, що регламентує вилучення і розпорядження майном, яке немає власника.

Ч.3 ст.56 Закону квазідержави ДНР «О налоговой системе»: «Имущество, которое не имеет собственника или собственник которого не известен, в том числе находка, признается бесхозяйным и переходит в собственность Донецкой Народной Республики по приобретательской давности, которая равняется двум месяцам (60 календарных дней) с момента постановки его на учет в органах доходов и сборов Донецкой Народной Республики. Такое имущество оформляется соответствующим решением органов доходов и сборов».

Не є секретом, що на неконтрольованій території знаходиться велика кількість нерухомого майна, власники якого проживають на контрольованій Україною території, в РФ і РБ. Багато об’єктів нерухомого майна дійсно не використовується за призначенням і носить ознаки майна, що не має власника. При цьому законодавство квазідержави ДНР допускає вилучення такого майна. Наявність такої норми пасивно визначає право квазідержави ДНР вилучати нерухоме майно ВПО чи біженців до РФ, РБ та інших країн.

4. Структура і повноваження органів влади і місцевого самоврядування. Нотаріат. Адвокатура

Влада в квазідержаві ДНР розподіляється на законодавчу, виконавчу і судову гілки.

4.1. Законодавча влада

Законодавчим органом влади в квазідержаві ДНР є народна рада квазідержави ДНР, що представлена 100 депутатами і вибирається на 4 роки. Діяльність народної ради квазідержави ДНР регулюється основним законом (Конституцією) квазідержави ДНР. Функції народної ради подібні функціям будь-якого парламенту. Також, як і в квазідержаві ЛНР, однією із функції парламенту квазідержави ДНР є тлумачення законів ДНР.

4.2. Виконавча влада

Глава квазідержави ДНР є головою виконавчої влади квазідержави ДНР – обирається шляхом прямого загального голосування. Посада глави квазідержави ДНР є аналогом посади президента держави. Цікаво, що у відповідності до вимог п.17 ст.59 конституції квазідержави ДНР: «Глава Донецкой Народной Республики приостанавливает или отменяет действие постановлений и распоряжений Совета Министров Донецкой Народной Республики, актов министерств и иных органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики». Тому фактично глава квазідержави ДНР є одноосібним керівником квазідержави.

Центральним органом виконавчої влади квазідержави ДНР є рада міністрів квазідержави ДНР. У відповідності до ч.3 ст.75 конституції квазідержави ДНР: «Глава Донецкой Народной Республики может совмещать или не совмещать свою должность с должностью Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики». Раду міністрів квазідержави ДНР формує глава квазідержави ДНР, за погодженням із народною радою квазідержави ДНР.

Систему центральних виконавчих органів влади квазідержави ДНР складають:

  • Міністерства квазідержави ДНР;
  • державні комітети квазідержави ДНР;
  • служби квазідержави ДНР;
  • агентства квазідержави ДНР;
  • інспекції квазідержави ДНР.

Міністерства, державні комітети, служби, агенції, інспекції а також інші виконавчі органи влади квазідержави ДНР утворюються главою ДНР.

Цікаво, що глава квазідержави ДНР має право скасовувати акти органів виконавчої влади. П.5 ч.2 ст. 25 Закону квазідержави ДНР «О системе органов исполнительной власти в Донецкой народной республике»: «Глава Донецкой Народной Республики  приостанавливает или отменяет действие постановлений и распоряжений Совета Министров Донецкой Народной Республики, актов министерств и иных органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики». Тобто глава ДНР, подібно главі ЛНР, наділений всією повнотою влади в ДНР. Народна рада, в принципі, взагалі не має ніяких важелів впливу на органи виконавчої влади.

На місцях органи виконавчої влади ДНР представлені територіальними підрозділами.

4.2.1. Правоохоронні органи

4.2.1.1. Прокуратура квазідержави ДНР

У відповідності до ч.2 ст. 1 закону квазідержави ДНР «О прокуратуре в Донецкой Народной Республике»: «В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Донецкой Народной Республики осуществляет:

1) надзор за исполнением законов органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими нормативных правовых актов;

2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления, руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, физическими лицами-предпринимателями;

3) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;

4) надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, которые исполняют наказание и применяют назначенные судом меры принудительного характера, а также администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу;

5) уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством Донецкой Народной Республики;

6) координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Прокуроры, в соответствии с процессуальным законодательством Донецкой Народной Республики, участвуют в рассмотрении дел судами, опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов».

Тобто фактично прокуратура квазідержави ДНР виконує функції, притаманні прокуратурі України до 2012 року, тобто до прийняття нового КПК.

4.2.1.2 Міністерство державної безпеки квазідержави ДНР

Згідно з ч.2 ст.1 закону квазідержави ДНР «О министерстве государственной безопасности»: «Руководство МГБ ДНР осуществляет Глава Донецкой Народной Республики. Управление МГБ ДНР осуществляется руководителем органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности через указанный орган исполнительной власти и его территориальные органы».

Сам факт керівництва органом державної безпеки керівником квазідержави красномовно свідчить про узурпацію влади керівництвом квазідержави.

Діяльність органів державної безпеки здійснюється за основними напрямками:

–  контррозвідувальна діяльність;

–  боротьба з тероризмом;

–  боротьба зі злочинністю;

–  розвідувальна діяльність;

–  прикордонна діяльність;

–  забезпечення інформаційної безпеки;

–  забезпечення безпеки глави ЛНР.

Тобто компетенція МГБ ДНР розповсюджується абсолютно на всі сфери діяльності силових структур. Масштаб його повноважень притаманний каральному органу тоталітарної держави – таємній поліції.

4.2.1.2.1. У відповідності до ч.7 ст.11 Закону квазідержави ДНР «О министерстве государственной безопасности»: «В неотложных случаях, когда промедление может привести к совершению террористического акта и поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан, либо когда имеются данные, позволяющие предполагать, что в жилом помещении совершается или совершен террористический акт, либо когда осуществляется преследование лица, подозреваемого в причастности к совершению террористического акта, сотрудники органа по борьбе с терроризмом и экстремизмом имеют право беспрепятственно входить в жилое помещение, а также приостанавливать оказание услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничивать использование сетей связи и средств связи».

Тобто представники МГБ квазідержави ДНР мають право порушувати принцип недоторканності житла.

4.2.1.2.2. У відповідності до п.5.6 ч.1 ст.17 Закону квазідержави ДНР «О министерстве государственной безопасности»: «Органы Министерства государственной безопасности имеют право:

 – использовать подразделения специального назначения органов Министерства государственной безопасности и применять боевую технику, оружие, специальные средства, принятые на вооружение органов Министерства государственной безопасности, а также физическую силу против находящихся за пределами территории Донецкой Народной Республики террористов и (или) их баз для устранения угрозы безопасности Донецкой Народной Республики;

– осуществлять проникновение в специальные службы и организации иностранных государств, проводящие разведывательную и иную деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасности Донецкой Народной Республики, а также в преступные группы».

Наведена норма свідчить про те, що законодавство квазідержави ДНР передбачає порушення принципу невтручання у внутрішні справи інших країн і фактично заохочує терористичні акти на територіях інших країн.

4.2.1.2.3. У відповідності до п. 12, 13, 15 ч.1 ст.17 Закону квазідержави ДНР «О министерстве государственной безопасности»: «Органы Министерства государственной безопасности имеют право:

– использовать в служебных целях средства связи, принадлежащие государственным предприятиям, учреждениям и организациям, а в неотложных случаях – негосударственным предприятиям, учреждениям и организациям, а также общественным объединениям и гражданам Донецкой Народной Республики;

– использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собственности, общественным объединениям или гражданам (за исключением транспортных средств, которые законодательством Донецкой Народной Республики освобождены от такого использования), для предотвращения преступлений, преследования и задержания лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении, доставления граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для проезда к месту происшествия. По требованию владельцев транспортных средств органы Министерства государственной безопасности в установленном законом порядке возмещают им расходы либо причиненный ущерб

– в случае, когда промедление может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан, без решения суда беспрепятственно проникать в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения, на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, если имеются достаточные данные полагать, что там совершается или совершено общественно опасное деяние, выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование которого отнесены законодательством Донецкой Народной Республики к ведению органов Министерства государственной безопасности, а также в случае преследования лиц, подозреваемых в совершении такого деяния».

Наведені норми прямо порушують вимоги ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції (Захист права власності).

4.2.1.2.4. У відповідності до п. 22 ч.1 ст.17 Закону квазідержави ДНР «О министерстве государственной безопасности»: «Органы Министерства государственной безопасности имеют право участвовать и в случае необходимости организовывать проведение ревизий и контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности».

Тобто органи МГБ квазідержави МГБ мають право втручатися в діяльність суб’єктів підприємницької діяльності.

Таким чином на законодавчому рівні в квазідержаві ДНР запроваджена вседозволеність для органів державної безпеки.

4.2.1.3. Поліція

Діяльність поліції в квазідержаві ДНР регламентується Законом квазідержави ДНР «О полиции». Взагалі кажучи, функції, права і обов’язки поліції ДНР є аналогічними роботі поліції в реальних державах.

4.3. Судова влада

Судова влада в ЛНР є трирівневою.                                                                         

Перша інстанція – суди загальної юрисдикції.

Друга інстанція – верховний суд квазідержави ДНР.

Третя інстанція – президія верховного суду квазідержави ДНР.

За ознакою підвідомчості мають бути організовані:

-військові суди, що розглядають справи про непідкорення розпорядженням і наказам військових властей, про вбивства, державну зраду, шпигунство, диверсії, умисне знищення майна, мародерство, розбої, грабежі, розкрадання та пошкодження військового майна, ухилення від військової служби або дезертирство і про злочини, скоєні військовослужбовцями;

-арбітражні суди;

-суди загальної юрисдикції.

Судочинство в квазідержаві ДНР впроваджується на підставі наказу верховного суду квазідержави ДНР від 09.01.2015 року «Об утверждении временного порядка осуществления судопроизводства». Наведеним наказом затверджено чотири документи:

-«Временный порядок осуществления арбитражного судопроизводства» – це процесуальний документ, що ґрунтується на Господарському кодексі України, адаптований до умов квазідержави ДНР;

  • «Временный порядок осуществления гражданского судопроизводства» – це процесуальний документ, що ґрунтується на Цивільному кодексі України, адаптований до умов квазідержави ДНР;
  • «Временный порядок осуществления уголовного судопроизводства» – це процесуальний документ, що ґрунтується на Кримінально-процесуальному кодексі України 1960 року, адаптований до умов квазідержави ДНР;
  • «Временный порядок осуществления судопроизводства по делам об административных правонарушениях» – це процесуальний документ, що ґрунтується на Кодексі України про адміністративні правопорушення, адаптований до умов квазідержави ДНР.

Адміністративне судочинство в квазідержаві ДНР відсутнє.

Процесуальне функціонування військових судів регламентується «Положением о военных судах Донецкой Народной Республики».

У відповідності до п.19 «Положением о военных судах Донецкой Народной Республики»: «О каждом приговоре, присуждающем к смертной казни (расстрелу), военно-полевой суд немедленно направляет официальные сообщения Председателю Военного Трибунала Донецкой Народной Республики и Генеральному прокурору Донецкой Народной Республики в письменной форме.

Председатель Военного Трибунала Донецкой Народной Республики и Генеральный прокурор Донецкой Народной Республики обязаны незамедлительно организовать проверку законности, обоснованности и справедливости приговора. В случае признания приговора незаконным, необоснованным или несправедливым Председатель Военного Трибунала Донецкой Народной Республики или Генеральный прокурор Донецкой Народной Республики в течение семи суток направляют протест в соответствующий военный суд. В этом случае приговор подлежит отмене, а уголовное дело направляется на новое рассмотрение соответствующим военным судом в ином составе судей.

В случае непоступления через семь суток от Председателя Военного Трибунала Донецкой Народной Республики или Генерального прокурора Донецкой Народной Республики протеста на приговор к смертной казни, таковой приводится в исполнение».

Вказаний норма явно не відповідає:

– ст.2  Конвенції (Право на життя);

– ст.1 Протоколів № 6 та 13 до Конвенції (Скасування смертної кари.

Цікавий факт. Додаток 2 до постанови ради міністрів ДНР № 40-2 від 22.10.2014 року «О судебной системе» надає «Перечень судов общей юрисдикции:

– Жовтневый районный суд г. Мариуполя;

– Ильичевский районный суд г. Мариуполя;

– Орджоникидзевский районный суд г. Мариуполя;

– Приморский районный суд г. Мариуполя;

– Авдеевский городской суд;

– Дзержинский городской суд;

– Димитровский городской суд;

– Дружковский городской суд;

– Краматорский городской суд;

– Краснолиманский городской суд;

– Новогродовский городской суд;

– Селидовский городской суд;

– Угледарский городской суд;

– Александровский районный суд;

– Великоновоселковский районный суд;

– Володарский районный суд;

– Марьинский районный суд;

– Першотравневый районный суд;

– Артемовский межрайонный суд;

– Константиновский межрайонный суд;

– Красноармейский межрайонный суд».

Але всі наведені суди знаходяться на території Донецької області, що підконтрольна Україні, і виконують свої функції, як частина судової системи України, тому не зрозуміло, яким чином ці суди можуть належати до судової системи квазідержави ДНР.

На відміну від квазідержави ЛНР, суди ДНР розглядають не тільки кримінальні справи, але й цивільні справи, й господарські справи, й справи про адміністративні правопорушення.

Статистика розгляду цивільних справ за 2017 рік судами квазідержави ДНР містяться на сайті верховного суду квазідержави ДНР Електронний ресурс]/Режим доступу: http://supcourt-dnr.su/stat/obshchie-pokazateli-raboty-verhovnogo-suda-sudov-obshchey-yurisdikcii-i-specializirovannyh – Дата звернення: 15.02.2017. – Назва з екрану: «Общие показатели работы судов общей юрисдикции Донецкой Народной Республики  по осуществлению правосудия  (по состоянию на 09.02.2017). В 2017 году судами общей юрисдикции Донецкой Народной Республики принято к производству 13 442 судебных дела и материала, по состоянию на 09.02.2017 рассмотрено 3 570 судебных дел и материалов, что составляет 27 % общего количества дел и материалов, принятых к производству. Подробнее об указанных делах и материалах по видам судопроизводства:

В порядке гражданского судопроизводства:

По состоянию на 09.02.2017 принято к производству судов – 2 332 гражданских материала, в том числе поступило в суды в 2017 году – 1 645 материалов.

 Рассмотрено – 1 027 материалов.

Судами за указанный период также принято к производству 5 120 гражданских дел, в том числе поступило в 2017 году  – 1 681 дело.

Рассмотрено – 1 131 гражданское дело.

Уголовное судопроизводство.

По состоянию на 09.02.2017 принято к производству судов – 678 уголовных материалов в отношении 681 лица, в том числе поступило в 2017 году – 438 материалов в отношении 439 лиц.

Рассмотрено – 335 уголовных материалов в отношении 335 лиц.

Судами за указанный период также принято к производству 4 203 уголовных дела в отношении 5 257 лиц, из них подстражных – 1 710 лиц. Из общего количества принятых к производству дел, в 2017 году поступило 538 дел в отношении 649 лиц, из них подстражных – 172 лица. По состоянию на 09.02.2017 судами рассмотрено 354 дела в отношении 406 лиц, из них подстражных – 136 лиц.

 Рассмотрение судами дел и материалов об административных правонарушениях. По состоянию на 09.02.2017 принято к производству судов – 1 109 дел и материалов, в том числе поступило в 2017 году – 837 дел и материалов. Рассмотрено – 723 дела и материала».

Статистика розгляду господарських справ судами квазідержави ДНР міститься у відкритих джерелах Електронний ресурс]/Режим доступу: http://dan-news.info/pravoporyadok/arbitrazhnyj-sud-dnr-s-nachala-goda-rassmotrel-340-del.html – Дата звернення: 15.02.2017. – Назва з екрану: «С 1 января по 31 октября 2016 года арбитражным судом ДНР было рассмотрено 340 арбитражных дел, из них 136 было удовлетворено, отказано в удовлетворении иска 80 делам, на данный момент на рассмотрении остается двадцать исков»

4.4. Місцеве самоврядування

Конституція квазідержави ДНР гарантує місцеве самоврядування. Спеціальне законодавство, що регламентує діяльність органів місцевого самоврядування в ДНР відсутнє. Таким чином діяльність органів місцевого самоврядування в квазідержаві ДНР регламентується однією єдиною нормою – ст. 2 Закону квазідержави ДНР «О местных выборах Донецкой Народной Республики»: «Местное самоуправление в Донецкой Народной Республике – это гарантированное государством право и реальная способность территориальной общины – жителей села или добровольного объединения в сельскую общину жителей нескольких сел, поселка, города, района – самостоятельно или под ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов Донецкой Народной Республики.

Местное самоуправление осуществляется территориальными общинами сел, поселков, городов, районов как непосредственно, так и через местные советы и их исполнительные органы.

Принципы, организация и порядок проведения выборов глав и городских советов городов республиканского значения и глав и городских советов городов совпадают

Численность депутатов местных советов определяется Главой Донецкой Народной Республики с учетом численности населения соответствующих сел, поселков, городов, районов.

В соответствии с решением Главы Донецкой Народной Республики местные главы могут назначаться и увольняться Главой Донецкой Народной Республики либо избираться населением или Коллегией выборщиков в порядке».

Тобто діяльність місцевого самоврядування в ДНР нічим не регламентується. Органи місцевого самоврядування існують і функціонують, але ці органи фактично є органами виконавчої  влади квазідержави ДНР.

Підтвердженням цього факту є вищенаведена норма, яка регламентує право глави квазідержави ДНР призначати чи звільняти місцевих голів, хоча суть місцевого самоврядування полягає в тому, що посадові особи місцевого самоврядування мають вибиратися населенням. Тобто територіальні громади не є самостійними тому, що місцевий голова є підконтрольним главі квазідержави ДНР.  З огляду на вищенаведене, самоврядування в ДНР є фікцією.

4.5. Нотаріат

В квазідержаві ДНР функціонує нотаріат. Діяльність нотаріату регламентується законом квазідержави ДНР «О нотариате». Нотаріальну практику мають право впроваджувати виключно особи, які отримали свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю в ДНР. Діяльність нотаріусів контролює міністерство юстиції ДНР. Існують як державні, так і приватні нотаріальні контори. Фактично функціонування нотаріату співпадає із принципами роботи нотаріату в повноцінній державі.

4.5.1. У відповідності до п.3 ч.2 ст.1 законом квазідержави ДНР «О нотариате»: «Нотариальные действия от имени Донецкой Народной Республики на территории других государств совершают должностные лица консульских учреждений Донецкой Народной Республики, уполномоченные на совершение этих действий».

Консульських установ квазідержави ДНР не існує тому, що квазідержаву ДНР визнала тільки невизнана Південна Осетія. Тому вказана норма не має сенсу.

4.5.2. У відповідності до ст.16 закону квазідержави ДНР «О нотариате»: «Количество мест нотариусов в нотариальном округе определяется с учетом квоты – один нотариус обслуживает 10000 (десять тысяч) человек. Минимальное количество нотариусов в одном округе – два нотариуса».

Квота кількості нотаріусів призводить до обмеження конкуренції, а отже, до корупційних дій, пов’язаних із наданням можливості працювати в рамках квоти. Квотування нотаріальної діяльності було скасовано в Україні близько 10 років тому.

4.5.3. У відповідності до п.1 Постанови ради міністрів квазідержави ДНР від 02.09.2015 року № 17-3 «О признании недействительными действий нотариусов, органов государственной власти и органов местного самоуправления Украины в отношении вещных прав на недвижимое имущество, расположенное на территории Донецкой Народной Республики»: «Документы, подтверждающие возникновение, переход, прекращение вещных прав на недвижимое имущество, выданные нотариусами, органами государственной власти, органами местного самоуправления Украины с 11 мая 2014 года и до 31 декабря 2016 года подлежат обязательной легализации межведомственной комиссией при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики».

Законодавство ДНР передбачає нотаріальне посвідчення правочинів стосовно нерухомого майна, яке знаходиться на території, яка контролює квазідержава ДНР, виключно нотаріусами ДНР, тому правочин, посвідчений українським нотаріусом не має юридичної сили в квазідержаві ДНР. Тобто нотаріальні документи, що підтверджують перехід права власності на об’єкти нерухомого майна, укладені і засвідчені на території, контрольованій урядом України, є недійсними на території, на якій фактично знаходяться ці об’єкти нерухомого майна. Наведена норма красномовно свідчить про порушення права громадян України на розпорядження своїми речовими правами на неконтрольованій території.

4.6. Адвокатура

Діяльність адвокатури в ДНР гарантується Конституцією квазідержави ДНР. Права і обов’язки адвоката в процесі судочинства  встановлено відповідними процесуальними кодексами. Загальні питання функціонування адвокатури встановлено законом квазідержави ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

У відповідності до вимог п.1 Перехідних положень  закону квазідержави ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»: «Адвокаты, объединения адвокатов, образованные в соответствии с законодательством СССР и Украины и действующие на территории Донецкой Народной Республики на момент вступления в силу настоящего Закона и отвечающие требованиям статьи 8 настоящего Закона, сохраняют за собой право на осуществление адвокатской деятельности на территории Донецкой Народной Республики в течение двух лет, после вступления в силу настоящего Закона без сдачи квалификационного экзамена с момента внесения сведений о них в Единый реестр адвокатов Донецкой Народной Республики.

Адвокаты, указанные в части 1 настоящей статьи, обязаны лично обратиться в Совет адвокатов Донецкой Народной Республики с заявлением о внесении данных о них в Единый реестр адвокатов, с указанием наименования и местонахождения формы адвокатского образования, средств связи, а также информации о приостановлении или возобновлении статуса адвоката.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) личные заявления адвокатов о внесении сведений о них в реестр;

2) копии документов, удостоверяющих личность адвокатов;

3) копия свидетельства о праве на занятия адвокатской деятельностью.

Совет адвокатов Донецкой Народной Республики организует проверку достоверности представленных документов и сведений. При этом Совет вправе обратиться при необходимости в соответствующие компетентные органы и организации».

З огляду на вищенаведене, адвокати України, що не зареєстровані в реєстрі адвокатів квазідержави ДНР не мають права на адвокатську діяльність на території, що підконтрольна квазідержаві ДНР.

5. Співвідношення законодавства квазідержав із законодавством України і РФ

Після проведення аналізу масиву законодавства квазідержав постає питання, а яким чином можливе складання цього масиву нормативних актів за таких короткий проміжок часу, тобто з 2014 до 2016 року?

Відповідь на це питання полягає в тексті нормативних актів. Тому далі проведемо порівняння законодавства України, РФ, квазідержави ЛНР і квазідержави ДНР на прикладі норм законодавства, що регламентують відповідальність за вчинення особливо тяжких злочинів.

Загальні норми, що регламентують заборону будь-якої форми насильства, містяться в конституціях квазідержав. Наводимо таблицю, що містить конституційні норми.

Україна

РФ

т.зв. ЛНР

т.зв. ДНР

Ч.1 ст.28 Конституції України

Ч.2 ст.21 Конституції РФ

Ч.3 ст.14 Конституції квазідержави ЛНР

Ч.3 ст.14 Конституції   квазідержави ДНР

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию

Тобто загальні норми, які регламентують заборону будь-якої форми насильства квазідержав, РФ і України не відрізняються.

Відповідальність за вчинення особливо тяжких злочинів містять Кримінальні кодекси квазідержав. Наводимо таблицю, що містить порівняння дій, які кваліфікуються як особливо тяжкі злочини, в Кримінальних кодексах України, РФ і квазідержав.

КК України

КК РФ

КК квазідержави ЛНР

КК квазідержави ЛНР

Стаття 115

 Умисне вбивство

1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, –

карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

2. Умисне вбивство:

1) двох або більше осіб;

2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;

3) заручника або викраденої людини;

4) вчинене з особливою жорстокістю;

5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;

6) з корисливих мотивів;

7) з хуліганських мотивів;

8) особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку;

9) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;

10) поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом;

11) вчинене на замовлення;

12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;

13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116-118 цього Кодексу;

14) з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, –

карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Статья 105. Убивство

Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, –

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

2. Убийство:

а) двух или более лиц;

б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;

в) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека;

г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

д) совершенное с особой жестокостью;

е) совершенное общеопасным способом;

е.1) по мотиву кровной мести;

ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

з) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом;

и) из хулиганских побуждений;

к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

л) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

м) в целях использования органов или тканей потерпевшего, –

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

Статья 113

Убивство

1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку,-

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

2. Убийство:

а) двух или более лиц;

б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;

в) малолетнего

 или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека;

г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

д) совершенное с особой жестокостью;

е) совершенное общеопасным способом;

ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

з) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом;

и) из хулиганских побуждений;

к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

л) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

м) в целях использования органов или тканей потерпевшего, –

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет и с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом «з» части второй настоящей статьи, либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом «з» части второй настоящей статьи.

Статья 106

Убийство

1.         Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, –

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением

свободы на срок до двух лет либо без такового.

2.         Убийство:

а)         двух или более лиц;

б)        лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;

в)         малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряжённое с похищением человека;

г)         женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

д)        совершённое с особой жестокостью;

е)         совершённое общеопасным способом;

ж)        по мотиву кровной мести;

з)         совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

и)        из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом;

к)        из хулиганских побуждений;

л)        с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

м)        по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

н)        в целях использования органов или тканей потерпевшего, –

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

Стаття 121.

 Умисне тяжке тілесне ушкодження

1. Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, –

карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, –

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, –

наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;

б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего;

в) общеопасным способом;

г) по найму;

д) из хулиганских побуждений;

е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего;

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, –

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в отношении двух или более лиц, –

наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, –

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Статья 119. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, –

наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;

б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего;

в) общеопасным способом;

г) по найму;

д) из хулиганских побуждений;

е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего;

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, –

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в отношении двух или более лиц, –

наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, –

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Статья 112. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

1.         Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлёкшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, –

наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

2.         Те же деяния, совершённые:

а)         в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;

б)        в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего;

в)         общеопасным способом;

г)         по найму;

д) из хулиганских побуждений;

е)         по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

ж)        в целях использования органов или тканей потерпевшего, –

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на

срок до двух лет либо без такового.

3.         Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

а)         группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б)        в отношении двух или более лиц, –

наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4.         Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлёкшие по неосторожности смерть потерпевшего, –

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Стаття 152. Зґвалтування

1. Зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, –

карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

2. Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153-155 цього Кодексу, –

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього –

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

4. Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього –

карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Статья 131. Изнасилование

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

2. Изнасилование:

а) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам;

в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием, –

наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Изнасилование:

а)несовершеннолетней

б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, –

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

4. Изнасилование:

а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей;

б) потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, –

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

5. Деяние, предусмотренное пунктом "б" части четвертой настоящей статьи, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, – наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.

Примечание. К преступлениям, предусмотренным пунктом "б" части четвертой настоящей статьи, а также пунктом "б" части четвертой статьи 132 настоящего Кодекса, относятся также деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных частями третьей – пятой статьи 134 и частями второй – четвертой статьи 135 настоящего Кодекса, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий.

Статья 140. Изнасилование

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей,-

     наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

2. Изнасилование:

а) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам;

в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием;

г) совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности,-

наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет, с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Изнасилование:

а) несовершеннолетней

б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия,

- наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы до двух лет.

4. Изнасилование:

а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей;

б) потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста,-

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

5. Деяние, предусмотренное пунктом «б» части четвертой настоящей статьи, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, – наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.

Примечание. К преступлениям, предусмотренным пунктом «б» части четвертой настоящей статьи, а также пунктом «б» части четвертой статьи 141 настоящего Кодекса, относятся также деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных частями третьей – пятой статьи 143 и частями второй – четвертой статьи 144 настоящего Кодекса, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий.

Статья 133. Изнасилование

1.Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, –

наказывается лишением свободы на срок от трёх до шести лет.

2.Изнасилование:

а)         совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б)        соединённое с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершённое с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам;

в)         повлёкшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием, –

наказывается лишением свободы на срок от четырёх до десяти лет с ограничением

свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Изнасилование:

а) несовершеннолетней

б) повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, –

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

4. Изнасилование:

а)         повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей;

б)        потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, –

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества.

5. Деяние, предусмотренное пунктом "б" части четвертой настоящей статьи, совершённое лицом, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, –

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

6. Деяния, предусмотренные частями первой – пятой настоящей статьи, совершённые в отношении двух или более лиц, –

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы или смертной казнью с конфискацией имущества.

Співвідношення рівня відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів

 

Україна

РФ

т.зв. ЛНР

т.зв. ДНР

Максимальне покарання за вчинення вбивства

Довічне позбавлення волі

Смертна

кара

Пожизненное лишение свободы

Смертна

кара

Максимальний строк за нанесення тяжких тілесних ушкоджень (років позбавлення волі)

10

15

15

15

Максимальний строк за вчинення зґвалтування (років позбавлення волі)

15

20

20

20

Тобто рівень відповідальності за скоєння такого роду злочинів відповідає  рівню РФ і навіть є більш жорстким ніж в Україні.

Також необхідно зазначити, що законодавство квазідержави ЛНР, що стосується особливо тяжких злочинів, фактично повторює законодавство РФ за структурою, за кваліфікацією і за санкціями, окрім максимального покарання за скоєння умисного вбивства. Законодавство квазідержави ЛНР не передбачає смертної кари.

Більш того, законодавство т.зв. ДНР, що регламентує відповідальність за злочини проти життя і здоров’я, повністю дублює російське законодавство. Законодавство квазідержави ДНР, повторюючи вимоги законодавства РФ, передбачає смертну кару.

Така ж сама картина має місце при аналізі інших норм законодавства.

6. Висновки

Закони квазідержав ДНР т ЛНР фактично дублюють законодавство РФ.

При цьому підзаконні акти квазідержав, як правило, складені незалежно від законодавства РФ. І насамперед підзаконні акти несуть загрозу правам людини.

Тобто законодавство квазідержав, як правило, регламентує дотримання прав людини, проте якщо детально проаналізувати норми права, закладені в законодавстві квазідержав, то ми матимемо абсолютно іншу картину – фактично порушення прав людини обумовлене безпосередньо законом.

Звісно, практично в кожній країні світу існують норми права, які є спірними з позиції додержання принципів захисту прав людини. Україна не є виключенням. В Україні є багато нормативних актів, які далекі від ідеалів правозахисту. Але законодавство квазідержав містить значно більше таких норм. Коріння цих норм –  в законодавстві СРСР. Більш того, деякі нормативні акти містять норми, що взагалі є пережитками не тільки радянської епохи, але і середньовіччя. Особливо це стосується норм щодо забезпечення особистих свобод.

Тобто квазідержави на нормативному рівні декларують порушення прав людини. А якщо порушення прав людини є закріпленою в законі нормою, то, звісно, ця норма буде застосовуватися, що призведе до систематичних та масових порушень прав людини.

 Поділитися