MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України Бюлетень № 123 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 03.05.2017 – 05.05.2017

30.05.2017   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Надійшло 10 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 3 проекти процедурних постанов, пов’язаних із прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

Надійшло 10 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 3 проекти процедурних постанов, пов’язаних із прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

 

Права громадян та їх об’єднань

 

Проект 6424 від 03.05.2017 (Герасимов А. В.) про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку.

Дослівно повторює проект 5473 від 30.11.2016 (Герасимов А. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання квартир в багатоквартирних житлових будинках (див. Бюлетень № 102) за виключенням двох нових пунктів перехідних положень: «Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та «Використання нежитлових приміщень, розташованих у цокольному, на першому, другому та верхньому (у тому числі мансардному) поверхах багатоквартирного житлового будинку, як офісів не забороняється».

Загалом зауваження щодо проекту 5473 актуальні і щодо цього. Позиції, зазначені в наведених тут пропозиціях до перехідних положень, мали б бути викладені безпосередньо в тексті змін.

 

Кримінальне, кримінальне процесуальне і цивільне процесуальне законодавство, судівництво

 

Проект 6425 від 03.05.2017 (Сугоняко О. Л.) про внесення змін до статті 241 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Пропонується уточнити, що від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право також і старші майстри лісу.

Проект є цілком слушним, однак не пояснюється, чому так сталося, що в кодексі наразі відсутня згадка про цю категорію службових осіб.

Проект 6318-1 від 04.05.2017 (Луценко І. В.) про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо уточнення визначення істотної шкоди та тяжких наслідків при вчинені злочинів проти довкілля та злочинів у сфері службової та професійної діяльності.

Альтернативний проекту 6318 від 07.04.2017 (Геращенко А. Ю.) про внесення змін до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення визначення істотної шкоди та тяжких наслідків (див. Бюлетень № 119). Повністю повторюються положення основного проекту в редакції його тексту від 26.04.2017, а також пропонується доповнити статті 246 «Незаконна порубка лісу», 248 «Незаконне полювання» та 249 «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» примітками однакового змісту: «Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян».

Проект нічого не додає до основного, однак його власні ініціативи видаються цілком слушними. Втім, дискусійним є питання викладення їх саме в цьому чи окремому проекті.

Проект 6426 від 04.05.2017 (Ємець Л. О.) про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо реалізації конституційного права громадян на конституційну скаргу).

Проект не претендуючи на повний перегляд статусу Конституційного Суду України, має на меті встановити механізм реалізації особами конституційного права на конституційну скаргу. Для цього до повноважень Конституційного Суду України додано прийняття рішень щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України чи його окремих положень на підставі конституційної скарги особи у випадку, якщо такий закон України чи його окремі положення застосовувались у остаточному судовому рішенні. Конституційна скарга визначена однією із форм звернень до Конституційного Суду України. Окрім того, визначені поняття конституційної скарги, вимоги до неї, суб’єкти права на конституційну скаргу та здійснення представництва у провадженнях на підставі конституційної скарги; положення щодо відмові у відкритті провадження за конституційною скаргою; порядок конституційного провадження на підставі конституційної скарги; форми розгляду справ на пленарному засіданні Конституційного Суду України;  строки проваджень на підставі конституційної скарги; порядок прийняття рішення на підставі конституційної скарги, офіційного оприлюднення ухвал, рішень і висновків Конституційного Суду України; порядок виконання рішень Конституційного Суду України на підставі конституційних скарг тощо.

Питання конституційної юрисдикції і конституційного провадження, на нашу думку, мають вирішуватися комплексно, з урахуванням усіх наявних ініціатив.

Проект 6427 від 04.05.2017 (Алєксєєв С. О.) про Конституційне провадження.

Метою проекту проголошено встановлення порядку реалізації визначеного Конституцією України права кожного на звернення з конституційною скаргою до Конституційного Суду України, здійснення Судом конституційних проваджень, розгляду ним справ і виконання рішень. Проект передбачає новий «первісний» закон «Про конституційне провадження», в прикінцевих положеннях якого пропонуються суттєві зміни до Закону України «Про Конституційний Суд України», Регламенту Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», а також до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про виконавче провадження», «Про державну службу», «Про Кабінет Міністрів України». Ініціативи проекту виходять далеко за межі питань конституційної скарги. Так, по-новому  визначені завдання та основні засади конституційного провадження, конкретизовані конституційні принципи діяльності Конституційного Суду України. Також проект врегульовує юрисдикційні питання діяльності Конституційного Суду України, підстави для визнання правових актів неконституційними та питання відводу (самовідводу) судді, визначає коло осіб, які є учасниками та залученими учасниками конституційного провадження, їх статус, права та обов’язки в конституційному провадженні, а також встановлює строки конституційного провадження, підстави їх поновлення і продовження. Передбачається утворення Великої палати, що  діє у складі усіх суддів Конституційного Суду України, яка вирішує питання у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями. Два сенати Суду, кожен із яких діє у складі дев’яти суддів, мають забезпечити розгляд питань щодо відповідності Конституції України законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи. Шість колегій суддів, кожна з яких діє у складі трьох суддів, утворюються для вирішення процесуальних питань. Чимало ініціатив дублюють положення інших проектів, які перебувають на розгляді у Верховній Раді України, зокрема проекту 6406 від 21.04.2017 (Писаренко В. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність до вимог Конституції України діяльності Конституційного Суду України (див. Бюлетень № 121).

Як видається, маємо ще один цікавий матеріал для комплексного вирішення питань, пов’язаних із Конституційним Судом України.

 

Охорона здоров’я

 

Проект 6423 від 03.05.2017 (Головко М. Й.) про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (щодо обов’язковості наявності очисних споруд при введенні в експлуатацію підприємств, установ, організацій, що займаються вирощуванням свиней та виробництвом м’яса курей).

Пропонується статтю 18 «Вимоги до господарсько-питного водопостачання і місць водокористування» та 19 «Гігієнічні вимоги до атмосферного повітря в населених пунктах, повітря у виробничих та інших приміщеннях» названого закону доповнити майже однаковими за змістом положеннями: «Підприємства, установи, організації, що збираються займатися вирощуванням свиней (понад 1000 голів) та виробництвом м’яса курей (понад 5000 одиниць) мають вводитися в експлуатацію за наявності очисних споруд, що забезпечують абсолютне не проникнення відходів виробництва в» грунтові води (ст. 18) та атмосферне повітря (ст. 19) відповідно. В пояснювальній записці зазначається, що останнім часом в Україні збільшилася кількість конфліктів між господарствами, які займаються вирощуванням свиней і м’яса птиці, та місцевим населенням. В основі зазначених конфліктів є, як правило, недотримання відповідними господарствами санітарно – епідеміологічних та ветеринарних норм поводження з відходами життєдіяльності. Ініціатори проекту звертають увагу на те, що такі дії з боку господарств призводять до забруднення грантових вод та атмосферного повітря та можливість виникнення епідемій інфекційних захворювань. Відповідно, проект має запобігти виникненню подібних ситуацій в майбутньому, сприяти захисту громадян України від шкідливих викидів у атмосферне повітря й ґрунтові води. Очікується, що реалізація пропонованих змін дасть змогу вводити нові підприємства з вирощування свиней та виробництва м’яса птиці лише з наявністю відповідних очисних споруд.

У пояснювальній записці наводиться лише один приклад і без деталізації. Натомість ініціативи дуже значною мірою зачіпають інтереси багатьох господарств і можуть суттєво вплинути на ринок відповідної продукції. З огляду на це, слід було б навести докладніші, зокрема статистичні, данні на підтвердження пропонованих ініціатив.

 Поділитися