MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України Бюлетень № 139 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 21.08.2017 – 23.08.2017

01.09.2017   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Надійшло 13 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 1 проект процедурної постанови, пов’язаний із прийняттям за основу законопроекту. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

Надійшло 13 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 1 проект процедурної постанови, пов’язаний із прийняттям за основу законопроекту. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

 

Міжнародно-правові відносини

 

Проект 0157 від 21.08.2017 (Кабінет Міністрів України) про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї.

Угода між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протокол до неї були вчинені у м. Путраджая 4 серпня 2016 року. Відповідні Угода та Протокол розвивають положення Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування по відношенню до податків на доходи, підписаної 1987 року. Внаслідок укладення зазначеної Угоди та Протоколу до неї підприємці обох країн отримають гарантії того, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також з джерел у цій іншій країні у вигляді дивідендів, процентів та роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню. Угода та Протокол до неї також гарантують, що підприємці однієї держави будуть оподатковуватись в іншій державі на тих самих умовах, що й підприємці цієї іншої держави. Крім того, Угода та Протокол до неї спрямовані на попередження ухилень від сплати податків. Тим самим створюються додаткові умови для поглиблення українсько-малайзійських економічних стосунків.

Проект 7041 від 23.08.2017 (Кабінет Міністрів України) про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Декларації про міжнародні інвестиції і багатонаціональні підприємства, відповідних Рекомендацій та процедурних Рішень Ради Організації економічного співробітництва та розвитку.

Угода (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Декларації про міжнародні інвестиції і багатонаціональні підприємства, відповідних Рекомендацій та процедурних Рішень Ради Організації економічного співробітництва та розвитку була підписана 15 березня 2017 року. Ратифікація Угоди спрямована на набуття асоційованого членства в Інвестиційному Комітеті ОЕСР (у роботі, пов’язаної з Декларацією) та у Робочій групі ОЕСР з питань відповідальної бізнес-поведінки, а також сприяння подальшому розвитку співробітництва України з такою авторитетною міжнародною організацією, як ОЕСР та подальшій інтеграції у глобальні світові ринки. Очікується, що приєднання України до Декларації ОЕСР про міжнародні інвестиції і багатонаціональні підприємства та набуття членства в Інвестиційному комітеті ОЕСР надасть суттєві переваги для країни, а саме свідчитиме про запровадження Україною міжнародних стандартів здійснення інвестиційної діяльності; сприятиме залученню прямих іноземних інвестицій через усунення обмежень щодо секторів, в яких іноземне інвестування заборонено, та забезпечення національного режиму для багатонаціональних підприємств відповідно до системи розвитку міжнародних стандартів у регулюванні відносин багатонаціональних підприємств із країнами, що приймають інвестиції; сприятиме поліпшенню конкурентного середовища та впливу на впровадження та розповсюдження інновацій; сприятиме реалізації принципів та стандартів соціальної відповідальності бізнесу згідно з відповідними керівними принципами ОЕСР.

 

Проблеми національної безпеки, окупованих територій і АТО

 

Проект 7036 від 21.08.2017 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (щодо реалізації прав та обов’язків військовослужбовців Держспецзв’язку щодо реєстрації свого місця проживання).

Метою проекту є врегулювання питань із реалізації прав та обов’язків військовослужбовців Держспецзв’язку щодо реєстрації свого місця проживання за місцем проходження військової служби. Для цього у двох місцях названого закону (в абзаці п’ятому статті 3 про поняття «місце проживання» та абзаці п’ятому частини третьої статті 6 про подання документів щодо місця проходження служби) поруч з військовими частинами пропонується згадати «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, його територіальні органи, територіальні підрозділи Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України».

 

Відносини між владними суб’єктами

 

Проект 7018-1 від 21.08.2017 (Суслова І. М.) про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо порядку призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини).

Альтернативний проекту 7018 від 07.08.2017 (Мураєв Є. В.) про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо процедури призначення та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини) (див. Бюлетень № 137).

Від основного проекту відрізняється суто редакційно. Пропонується в Регламенті Верховної Ради України об’єднати частини сьому та восьму статті 208 «Порядок призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» в нову єдину частину сьому. Проте за змістом, так само як і в основному проекті, запроваджується таємне голосування як за призначення, так і за відставку омбудсмана.

Переваг перед основним проектом даний проект не має.

Проект 7033 від 21.08.2017 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Закону України «Про закордонних українців» (щодо співпраці із закордонними українцями).

Зміни стосуються виключно питань компетенції державних органів. Так, скасовуються положення про те, що реалізацію державної політики України у сфері співпраці із закордонними українцями здійснює центральний орган виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями. Також змінюються положення щодо повноважень центрального органу виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями, а саме, по-перше, замість формули «центральний орган…» пропонується пряма вказівка на Міністерство закордонних справ України. Відповідно до функцій МЗС у сфері співпраці із закордонними українцями пропонується віднести: забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері співпраці із закордонними українцями; розроблення та внесення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання питань співпраці із закордонними українцями; надання фінансової та організаційної підтримки громадським організаціям закордонних українців для проведення за кордоном заходів, зокрема науково-освітніх та культурно-мистецьких; участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України щодо забезпечення прав закордонних українців, створення сприятливих умов та можливостей для задоволення їх соціальних, культурно-освітніх, мовних, інформаційних та інших потреб; співпраця з державними органами іноземних держав, до компетенції яких належить питання національних меншин; взаємодія з міжнародними організаціями, що проводять моніторинг дотримання прав осіб, які належать до національних меншин; моніторинг забезпечення прав закордонних українців, пов’язаних із збереженням і розвитком етнічної, культурної та мовної ідентичності.

Уточнення функцій центрального органу виконавчої влади з питань співпраці із закордонними українцями не викликає якихось заперечень. Проте пряма вказівка на МЗС України видається такою, що суперечить вітчизняним традиціям законотворення, на що неодноразово звертала увагу у своїх висновках ГНЕУ.

Проект 7037 від 22.08.2017 (Мураєв Є. В.) про внесення змін до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (щодо обмеження розміру винагороди).

Пропонується ввести таке обмеження: розмір винагороди працівникам органів державної виконавчої служби не може перевищувати за виконавчим документом майнового характеру – 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, в якому відбулося виконання виконавчого документа, а за виконавчим документом немайнового характеру – 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, в якому відбулося виконання виконавчого документа.

Проект має насамперед політичний характер і є реакцією на негативну оцінку в суспільстві інформації про розміри отримуваних деякими працівникам органів державної виконавчої служби винагород.

 

Права громадян та їх об’єднань

 

Проект 7038 від 23.08.2017 (Лопушанський А. Я.) про статус та розвиток гірських населених пунктів в Україні.

Проект має замінити чинний Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» і враховує досвід ряду проектних робіт щодо його покращення. Зокрема, в тексті проекту відобразилися положення проекту 1345 від 10.12.2014 (Івченко В. Є.) про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» (щодо збільшення державних гарантій в соціально-економічному розвитку) та його доопрацьованої версії 6520 від 26.05.2017 (Івченко В. Є.) про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» (щодо посилення державних гарантій соціально-економічного розвитку) (див. Бюлетень № 126), близького до них за змістом проекту 6439 від 12.05.2017 (Княжицький М. Л.) про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (див. Бюлетень № 124), а також певних положень проекту 3280 від 09.10.2015 (Дерев’янко Ю. Б.) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестиційної діяльності та створення нових робочих місць на території гірських населених пунктів тощо. Втім, проект 7038 позбавлений значної кількості найбільш радикальних положень з числа названих проектів, зокрема це помітно при порівнянні запропонованого проекту із тими зауваженнями, які були висунуті у Висновку ГНЕУ до проекту 1345. Загалом новий проект більше орієнтований на вдосконалення чинних положень, розкриття принципів, пріоритетів державної політики та державних гарантій розвитку гірських населених пунктів тощо.

Загалом проект видається таким, що потребує належного розгляду та уваги. Принципових заперечень він не викликає.

Проект 7039 від 23.08.2017 (Лопушанський А. Я.) про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування митом деяких товарів, направлених на стимулювання залучення інвестицій для розвитку гірських населених пунктів в Україні.

Проект безпосередньо пов’язаний із проектом 7038. Пропонується закріпити за суб’єктами підприємницької діяльності, що зареєстровані та працюють у населених пунктах, яким надано статус гірських, право безмитного ввезення на територію України устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, і які не є підакцизними товарами.

Проект 7040 від 23.08.2017 (Лопушанський А. Я.) про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані та працюють у населених пунктах, яким надано статус гірських.

Як і попередній, цей проект безпосередньо пов’язаний із проектом 7038. Пропонується установити, що суб’єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, зареєстровані на території гірських населених пунктів відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки, з метою створення нових робочих місць», тимчасово впродовж перших 3 років з дня реєстрації сплачують 10% відсотків податку на додану вартість і впродовж перших 5 років з дня реєстрації – 0% відсотків податку на прибуток.

 

Кримінальне, кримінальне процесуальне і цивільне процесуальне законодавство, судівництво

 

Проект 7022-1 від 21.08.2017 (Власенко С. В.) про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення функціонування суду присяжних в Україні.

Альтернативний проекту 7022 від 10.08.2017 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку розгляду кримінальних проваджень колегіально судом та судом присяжних (див. Бюлетень № 137). Порівняно з основним альтернативний проект виглядає значно ґрунтовнішим і докладнішим. Пропонується встановити, що «судове провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять  тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого (одного із обвинувачених) – судом присяжних, суд присяжних здійснює судовий розгляд у складі одного професійного судді та дванадцяти присяжних». Дається нормативне визначення понять: суд присяжних, вердикт, конфлікт інтересів; регулюється вирішення суддею на підготовчому судовому засіданні питання про розгляд кримінального провадження судом присяжних; встановлюється, що судовий розгляд за участю присяжних складається з етапів: відбір кандидатів в суд присяжних, вступні промови сторін кримінального провадження, обвинувальна частина, захисна частина, останнє слово обвинуваченого, заключні судові промови, напутнє слово судді присяжним, винесення вердикту судом присяжних, винесення суддею вироку з визначенням міри покарання. Особливості усіх цих етапів знайшли відображення на 15 сторінках проекту.

Як видається, саме цей проект, а не основний, доцільно взяти за основу для подальшої законотворчої роботи.

 

Проекти з інших питань

 

Проекти від 21.08.2017 (Кабінет Міністрів України) 7034 про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та 7035 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Пропонується у Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначити, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку «та/або з єдиного рахунку, відкритого в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів». Натомість у Законі України «Про виконавче провадження» пропонується закріпити положення, згідно з яким забороняється звернення стягнення та накладення арешту, зокрема, на кошти на єдиних рахунках платників податків, відкритих у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість і в системі електронного адміністрування реалізації пального. Водночас у змінах до Податкового кодексу України пропонується визначення єдиного рахунку та визначається порядок його застосування. Зокрема, зазначається, що єдиний рахунок – це рахунок, який платник податків за власним бажанням має право відкрити в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та використовувати для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, які передбачені цим Кодексом, і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів з використанням єдиного рахунку платник податків поповнює коштами такий рахунок. Як зазначається у пояснювальній записці, проект підготовлений на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращання інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016. Основною метою проекту проголошується ефективне функціонування єдиного рахунку та встановлення заборони щодо звернення стягнення та накладення арешту на кошти на такому єдиному рахунку платників податків. Зазначається, що перевагами запровадження системи сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального), єдиного соціального внеску через Електронний кабінет платника податків на єдиний рахунок, який буде відкрито для платника за його згодою (бажанням) на центральному рівні Державної казначейської служби, є: спрощення сплати платниками податкових платежів; зменшення кількості помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платником; підвищення рівня відкритості, прозорості та довіри платників податків до державних органів. Очікується, що прийняття проекту сприятиме спрощенню ведення бізнесу, налагодженню партнерських відносин між бізнесом та контролюючими органами.

 

 Поділитися