MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Позов про оскарження рішень, дій чи бездіяльності адміністрації установи виконання покарань повинен розглядатись окружним адміністративним судом, а не місцевим судом загальної юрисдикції

30.05.2018   
Наш інформ.

10 травня 2018 року Львівський апеляційний адміністративний виніс постанову, якою задовольнив апеляційну скаргу адвоката Василя Семківа та скасував ухвалу Тернопільського окружного адміністративного суду від 6 березня 2018 року про відмову у відкритті провадження у справі № 819/372/18 і направив справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Обставини справи такі.

Засуджена, на яку було накладено дисциплінарне стягнення, звернулась до Харківської правозахисної групи (ХПГ) за юридичною допомогою щодо оскарження даного рішення. ХПГ підтримала справу. Заявницю представляв адвокат Василь Семків.

Адвокат звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом про скасування даного стягнення. 6 березня 2018 року суд відмовив у відкритті провадження, мотивуючи це наступним: «Відповідно до ч. 9 ст. 539 Кримінального процесуального кодексу України, розгляд справ щодо питань, визначених у пункті 13-1 частини першої статті 537 цього Кодексу, здійснюється в порядку адміністративного судочинства.

При цьому суд зазначає, що норми, викладені у ст. ст. 537, 539 КПК України є спеціальними нормами, які врегульовують питання, пов’язані із виконанням вироку. Оскільки позивачка ОСОБА_1 відбуває кримінальне покарання, відповідно до спірних правовідносин слід застосовувати норми КПК України.

Виходячи з вищенаведеного, вбачається, що поданий позов стосується вирішення питання в межах виконання вироку по кримінальній справі, а тому всі спірні питання, що викладені в даному позові, можуть бути вирішені місцевим судом в порядку адміністративного судочинства.»

Адвокат не погодився з позицією суду та подав апеляційну скаргу, мотивуючи її наступним: «Відповідно до ч. 1 ст. 3 КАС України (в редакції від 07.01.2018 р.) порядок здійснення адміністративного судочинства встановлюється Конституцією України, цим Кодексом та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Таким чином, згідно з ч. 1 ст. 3 КАС України порядок здійснення адміністративного судочинства не може встановлюватися Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки в ч. 1 ст. 20 КАС України (в редакції від 07.01.2018 р.) міститься вичерпний перелік категорій справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам, то відповідно у випадку не визначення предметної юрисдикції справи за ч.1 ст. 20 КАС України (в редакції від 07.01.2018 р.) така підсудність повинна визначається за Окружним адміністративним судом відповідно до ч. 2 ст. 20 КАС України (в редакції від 07.01.2018 р.)

Законодавець приймаючи зміни до Кодексу адміністративного судочинства України шляхом прийняття ЗУ «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 48, ст.436), встановивши вичерпний перелік питань які можуть розглядатись в місцевих судах України, не привів у відповідність ст. 537, 539 Кримінального процесуального кодексу України внесеним змінам, внаслідок чого виникла колізія між положеннями Кримінального процесуального кодексу України та Кодексом адміністративного судочинства України.

Таким чином, враховуючи положення ч. 1 ст. 3, ст. 20 КАС України, вважаємо, що в даній правовій ситуації слід керуватися Кодексом адміністративного судочинства України (в редакції від 07.01.2018 року) і, відповідно, позовна заява про визнання протиправним та скасування Постанови про накладення стягнення … підлягає розгляду в Тернопільському окружному адміністративного суді».

Апеляційний суд погодився з позицією адвоката, скасувавши оскаржувану ухвалу, з чим його і вітаємо!

 Поділитися