MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України Бюлетень № 187 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 30.07.2018 – 03.08.2018

07.09.2018   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Надійшло 9 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 2 проекти процедурних постанов, пов’язаних із прийняттям за основу окремих законопроектів.

Надійшло 9 проектів законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 2 проекти процедурних постанов, пов’язаних із прийняттям за основу окремих законопроектів.

 

Права громадян та їх об’єднань

 

Проект 9006 від 30.07.2018 (Каплін С. М.) про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про споживче кредитування» (щодо звільнення від сплати та штрафних санкцій пенсіонерів у випадку затримки виплати пенсії Пенсійним фондом України).

Статтю 12 «Умови договору про споживчий кредит» Закону України «Про споживче кредитування» пропонується доповнити новою частиною такого змісту: «8. Споживач звільняється від сплати споживчого кредиту, неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит у випадку затримки виплати пенсії Пенсійним фондом України на період до повного погашення виплати пенсії». У Прикінцевих і перехідних положеннях зазначається, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти, правові акти застосовуються в частині, що не суперечать цьому закону.

Ідея проекту є цілком зрозумілою і загалом заслуговує на підтримку. Але запропоноване формулювання видається недостатнім для реалізації цієї ідеї, оскільки не містить вказівки на причинно-наслідковий зв’язок між затримкою виплати пенсії і порушенням споживачем зобов’язання за договором про споживчий кредит.

Проект Постанови 9007 від 30.07.2018 (Каплін С. М.) про забезпечення відшкодування пенсіонерам втрат у зв’язку із затримкою виплати пенсій.

У проекті постанови з метою забезпечення відшкодування пенсіонерам втрат у зв’язку із затримкою виплати пенсій пропонується уповноважити Кабінет Міністрів України: 1) в одномісячний строк з дня прийняття цієї Постанови затвердити порядок відшкодування пенсіонерами втрат у зв’язку із затримкою виплати пенсій, який включає порядок відшкодування витрат на лікарські засоби, порядок звільнення від сплати неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит; 2) забезпечити відшкодування пенсіонерам втрат у зв’язку із затримкою виплати пенсій у повному обсязі протягом трьох місяців з дня затвердження названого порядку.

Проект Постанови 9010 від 02.08.2018 (Каплін С. М.) про індексацію соціальних стандартів до рівня фактичної інфляції.

В проекті зазначається, що у зв’язку із стрімким падінням курсу гривні та з метою недопущення знецінення соціальних стандартів пропонується зобов’язати Кабінет Міністрів України в одномісячний строк з дня прийняття цієї Постанови провести індексацію соціальних стандартів до рівня фактичної інфляції та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік.

Обидва проекти спільні в своїй ініціативі вимагати певних дій від уряду, зокрема підготувати конкретні нормативно-правові акти. Такі пропозиції «ручного управління» урядом видаються некоректними в контексті принципу поділу державної влади. Водночас не можна не визнати наявність відповідних соціальних проблем, які потребують свого рішення.

Проект 9009 від 01.08.2018 (Білозір О. В.) про внесення зміни до статті 37 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо посилення соціальної захищеності окремих категорій осіб.

Названу статтю пропонується доповнити частиною другою такого змісту: «Пенсії у разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення військовослужбовців та інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче трьох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».

 

Кримінальне, кримінальне процесуальне і цивільне процесуальне законодавство, судівництво

 

Проект 9008 від 30.07.2018 (Шахов С. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оптимізації процедур фінансового контролю в сфері запобігання корупції).

Пропонується у Законі України «Про запобігання корупції» скасувати вимогу у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства. Відповідно у Кодексі України про адміністративні правопорушення скасовується і відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Як зазначається у пояснювальній записці, ініціаторам проекту видається очевидним, що заходи із декларування у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування (отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів) є проявом надмірної бюрократизації процедур фінансового контролю в сфері протидії корупції. А інформація про майновий стан (в тому числі інформація про всі доходи, витрати понад 50-кратний розмір прожиткового мінімуму, наявні грошові активи, об’єкти нерухомості, об’єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно, цінні папери) все одно у кінцевому підсумку обов’язково вказується декларантом у щорічній декларації. Зазначається, що декларант, подаючи протягом звітного року проміжні відомості щодо зміни майнового стану, фактично здійснює зайву роботу, оскільки такі відомості в будь-якому разі знову потрібно буде врахувати та відобразити у підсумковій річній декларації. Підкреслюється, що декларант фактично зобов’язаний постійно, протягом звітного року, мати при собі комп’ютер, доступ до мережі Інтернет, що, зазначають ініціатори проекту, є далеко не скрізь і не завжди, обов’язково працюючий електронний цифровий підпис, на випадок можливого виникнення ситуації із суттєвою зміною майнового стану тощо.

Проект є суто політичним і потребує політичного ж рішення. Загалом в сучасній ситуації він видається доволі дискусійним і таким, що навряд чи отримає підтримку громадськості.

 

Охорона здоров’я

 

Проект 8625-2 від 01.08.2018 (Купрій В. М.) про внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров’я (щодо уникнення дискримінації пацієнтів при використанні допоміжних репродуктивних технологій).

Альтернативний проекту 8625 від 18.07.2018 (Унгурян П. Я.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав дітей при використанні допоміжних репродуктивних технологій) (див. Бюлетень № 185) та проекту 8625-1 від 26.07.2018 (Макар’ян Д. Б.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій) (див. Бюлетень № 186). Проект пропонує докорінно інше розуміння основного положення попередніх проектів, а саме: статтю 48 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачається доповнити частиною третьою такого змісту: «Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, мають рівні з громадянами України права на застосування усіх методів допоміжних репродуктивних технологій». Як вважає ініціатор проекту, його прийняття дасть змогу забезпечити права усіх осіб, які мають бажання отримати медичні послуги із застосування допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства, незалежно від їх національності, що за рахунок збільшення попиту дозволить стимулювати розвиток медичної галузі України, а також забезпечить надходження коштів до Державного бюджету України.

Проект 8629-1 від 01.08.2018 (Купрій В. М.) про Допоміжні репродуктивні технології.

Альтернативний проекту 8629 від 19.07.2018 (Луценко І. С.) про допоміжні репродуктивні технології (див. Бюлетень № 185). Обидва проекти дуже подібні між собою. Різниця зовсім незначна і, як видається, не має принципового характеру. Тому цілком доцільним видається у подальшому створення об’єднаного узгодженого проекту.

 Поділитися