MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Встановлення юридично значимих фактів на тимчасово окупованій території

16.04.2019   
Володимир Глущенко
Правова  допомога  внутрішньо- переміщеним  особам, та особам які проживають на тимчасово окупованій території України   надається  у громадській приймальні УГСПЛ у м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Свободи, 27, кв. 6, за підтримкою Норвезької ради у справах біженців.  

Для отримання свідоцтва про смерть особи, яка померла на непідконтрольній території, необхідно:
Звернутися в будь-який відділ державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) в межах території, підконтрольній легітимній владі України, й отримати письмову відмову, яка має бути використана під час підготовки заяви до суду. В РАЦС в м. Харкові, як правило видають зразок заяви для звернення до суду, проте краще звернутися при складанні заяви до юриста для мінімізації ризику повернення заяви з формальних причин.


Подати до суду заяву про встановлення факту смерті особи на непідконтрольній території, а разом із нею – відповідні докази.
До заяви слід додати наступні документи.
Письмову відмову відділу РАЦС, який отримано на материковій частині України (оригінал );
Паспорт заявника (копію);
ІПН (індивідуальний податковий номер, копію);
документи, які підтверджують родинні зв’язки з померлим ( копії);
за наявності документи померлого (паспорт, ІПН, копії);
свідоцтво про смерть, видане незаконними органами на території АРК та м.Севастополь (медичне свідоцтво про смерть, копії);
заяву про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території Криму (3 оригінали або 1 оригінал та 2-і копії, одна копія для того щоб суд поставив відмітку про приймання заяви).


Додати до одного екземпляру заяви копії зазначених вище документів, сформувавши 2 пакети документів.


Подати усі 2-и пакети документів до суду для розгляду. З собою необхідно мати оригінали вищезазначених документів. Зверніть увагу, що звертатися необхідно до того суду, який територіально знаходиться там же, де і відділ РАЦС, який надав відмову. Відповідно до практики юристів УГСПЛ , розгляд справи у Харківських судах проводиться переважно протягом 1-2 діб , після чого заявник отримує рішення суду.


Заява подається родичами померлого або їхніми представниками. У ній має бути вказано:
Який факт заявник просить встановити та з якою метою;
Виклад доказів, що підтверджують факт смерті (доказами в справі можуть бути свідчення заявників, свідків, фотографії, медичні документи, речові докази, зокрема звуко- та відеозаписи, висновки експертів).


Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження відповідної заяви.
За результатами розгляду заяви суд виносить рішення про встановлення факту смерті особи або (в разі неналежної форми заяви або відсутності зазначених у заяві документів) про повернення заяви, або (в разі недостатніх доказів) про відмову. Суд має роз’яснити порядок оскарження рішення й невідкладно видати копію рішення заявнику.


Для отримання свідоцтва про смерть особа подає до найближчого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та паспорт громадянина України.


Для отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на непідконтрольній території, батькам або іншим законним представникам дитини необхідно:
Звернутися в будь-який відділ державної реєстрації актів цивільного стану в межах території, підконтрольній легітимній владі України, й отримати письмову відмову, яку треба використати під час підготовки заяви до суду;
Подати в суд за межами території незалежно від свого місця проживання:
Заяву про встановлення факту народження особи;
Належні докази, наведені вище;
Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження заяви.


У разі задоволення заяви суд відразу видає копію рішення заявнику, у якому зазначає дані про дату й місце народження дитини, її стать, відомості про батьків або надсилає копію рішення до відділу реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації (у разі відсутності заявника під час прийняття рішення).


Суд повертає заяву – у разі неналежного форми заяви або відсутності зазначених у заяві документів. Суд відмовляє в задоволенні заяви – у разі недостатності доказів.


Для отримання свідоцтва про народження заявник подає у відділі державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту і свій паспорт громадянина України.


Важливо пам’ятати: Родичами є: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дідусь, бабуся, прадідусь, прабабуся, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун або піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, зокрема особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Законними представниками є батьки (усиновлювачі), опікуни.

За таких обставин посилання на показання свідків заявник має переконатися, що вони зможуть з’явитися в суд у день подання заяви про встановлення факту.

Рішення в справах про встановлення факту народження або смерті особи на непідконтрольній території може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.
Положенням п. 21 статті 5 Закону України «Про судовий збір» передбачені пільги щодо оплати судового збору, а саме «від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються заявники - у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно»

Я рекомендую заявникам прохати звільнити від сплати судового збору посилаючись на п. 21 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» у заяві про встановлення фактів смерті/народження як на підставу для звільнення від сплати судового збору.
Важливо пам’ятати, що відповідно до ч. 2 ст. 317 ЦПК України, справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.


Правова допомога внутрішньо- переміщеним особам, та особам які проживають на тимчасово окупованій території України надається у громадській приймальні УГСПЛ у м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Свободи, 27, кв. 6, за підтримкою Норвезької ради у справах біженців.


Статтю створено в рамках спільного проекту УГСПЛ і Норвезької ради у справах біженців.
#NorwegianRefugeeCouncil #NRC #ПрямуємоРазом

 Поділитися