MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України Бюлетень № 225 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 20.05.2019 – 24.05.2019

06.07.2019   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Надійшов 31 проект законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 14 проектів процедурних постанов, пов’язаних із прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, рекомендаціями парламентських слухань, щорічною доповіддю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини в Україні тощо. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

Надійшов 31 проект законів і постанов Верховної Ради України, зокрема 14 проектів процедурних постанов, пов’язаних із прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, рекомендаціями парламентських слухань, щорічною доповіддю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини в Україні тощо. У цьому огляді, за поодинокими винятками, також не коментуються проекти про запровадження податкових пільг, внесення змін до бюджету тощо.

 

Міжнародно-правові відносини

 

Проект Постанови 10325 від 23.05.2019 (Логвинський Г. В.) про Звернення Верховної Ради України до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо перенесення Посольства України в Державі Ізраїль до її столиці – міста Єрусалим.

У Зверненні зазначається таке: Підтверджуючи повагу до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року; беручи до уваги цілі та принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй щодо суверенної рівності держав, підтримання міжнародного миру та безпеки, а також, сприяння розвитку дружніх відносин між державами; керуючись принципом історичної справедливості; виходячи з того, що кожна суверенна держава, згідно з принципами міжнародного права, має право на визначення власної столиці; визнаючи той факт, що, починаючи з 1950 року, місто Єрусалим – столиця Держави Ізраїль; враховуючи, що місто Єрусалим є резиденцією Президента Держави Ізраїль, та містом розташування Кнесету, Верховного суду, Уряду Держави Ізраїль, міністерств і установ соціально-культурного призначення; відзначаючи, що місто Єрусалим є священним центром іудаїзму, християнства, ісламу; Верховна Рада України: звертається до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо перенесення Посольства України в Державі Ізраїль до її столиці – міста Єрусалим.

 

Відносини між владними суб’єктами

 

Проект 10319 від 22.05.2019 (Президент України) про внесення змін до деяких законів України у зв’язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України.

Один з перших проектів, поданих новим Президентом України з метою уточнення умов проведення вже анонсованих тоді главою держави позачергових виборів народних депутатів України. Найсуттєвішими ініціативами проекту були: проведення виборів усіх 450 народних депутатів України лише за пропорційною виборчою системою з голосуванням за виборчі списки кандидатів у народні депутати України від партій у загальнодержавному виборчому окрузі; встановлення,  що право на участь у розподілі депутатських мандатів мають всі партії, які одержали на свою підтримку не менше 3% голосів виборців; уточнення деяких проблемних положень чинного Закону України «Про вибори народних депутатів України» відповідно до пропозицій Центральної виборчої комісії. Разом тим у проекті (з посиланням у пояснювальній записці на технічні труднощі під час позачергових виборів) не пропонувався перехід до пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками.

Проект зазнав розгромної критики на засіданні Верховної Ради України 22.05.2019 (насамперед за збереження закритих партійних списків) і навіть не був включений до порядку денного.

Проект 10319-1 від 22.05.2019 (Соловей Ю. І.) про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (щодо здійснення виборів за відкритими виборчими списками).

Проект пропонує кілька редакційних змін названого Закону з тим, шоб забезпечити проведення виборів народних депутатів за пропорційною виборчою системою з відкритими виборчими списками і 3% бар’єр для партій, які перемогли на виборах.

Цей проект також не був включений до порядку денного.

Проект 10317 від 22.05.2019 (Президент України) про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.

Проект, як і попередні, пов’язаний насамперед із анонсованим призначенням Президентом України позачергових виборів народних депутатів України. Пропонується дію названого закону не поширювати на: послуги, які закуповуються Центральною виборчою комісією під час виборчого процесу: з виготовлення, пакування, доставки виборчих бюлетенів; з перевезення та доставки відправлень, що містять документацію та матеріальні цінності, пов’язані з виборами; з опублікування матеріалів про організацію підготовки та проведення виборів, що підлягають обов’язковому оприлюдненню в засобах масової інформації відповідно до законодавства; телеграфного зв’язку і телекомунікаційних послуг; з надання ефірного часу для розміщення матеріалів, що підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації державної та комунальної форм власності відповідно до закону; товари і послуги, необхідні для виконання окружними виборчими комісіями повноважень з підготовки та проведення виборів в Україні у період виборчого процесу; товари і послуги, необхідні для підготовки та проведення позачергових, повторних виборів Президента України, позачергових, повторних, проміжних виборів народних депутатів України, позачергових, повторних, проміжних місцевих виборів; послуги з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори». Розгляд скарг, що стосуються закупівель виборчими комісіями під час виборчого процесу товарів і послуг для підготовки та проведення виборів в Україні, не зупиняє проведення процедури закупівель, початок електронного аукціону та перебіг будь-яких строків, визначених цим Законом.

Проект «в єдиному пакеті» теж не був включений до порядку денного, хоча за своїм змістом він і не викликав особливих зауважень.

 

Права громадян та їх об’єднань

 

Проект 10315 від 21.05.2019 (Котвіцький І. О.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав споживачів.

Пропонується установити, що споживач має право на одержання повної інформації про продукцію. У цій інформації має бути зазначений кінцевий строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи) та безпосереднє місце виробництва товару. Також визначається, що ціна товару зазначається за одну упаковку такого товару та поруч з ціною зазначається вартість за одиницю вимірювання у кілограмах чи літрах, а якщо товар поставляється без упаковки - за одиницю вимірювання, яка звичайно застосовується до такого товару.

Ініціативи є цілком зрозумілими, однак не завжди вони видаються юридично коректними. Так, формула «повна інформація про продукцію» виглядає вкрай дискусійною, адже повнота є поняттям відносним, якщо ми говоримо про товари загалом. Також далеко не для усіх видів товарів і послуг можна вказати кінцевий строк придатності (строк служби).

Проект 10321 від 22.05.2019 (Каплін С. М.) про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення захисту майнових прав професійних спілок, їх об’єднань.

Проект певною мірою вдосконалює положення проекту 5339 від 02.11.2016 (Каплін С. М.) про визначення правонаступників майна професійних спілок Союзу РСР та Української РСР, розташованого на території України (див. Бюлетень № 98), відкликаного ініціатором 23.11.2016. Змінами до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» пропонується установити, що профспілки, їх об’єднання є власниками майна профспілок, їх об’єднань  колишнього Союзу РСР і УРСР, набутого до 24 серпня 1991 року за рахунок власних коштів, майна, розташованого на території України і переданого їм у власність, відання, володіння або користування за рішенням органів державної влади, інших державних органів колишнього Союзу РСР та Української РСР, а також майна юридичних осіб, створених відповідно до законодавства за участю профспілок, їх об’єднань. Майно, що перебувало у власності профспілок, їх об’єднань, а також майно юридичних осіб, створених відповідно до законодавства за участю профспілок, їх об’єднань, яке відповідно до  рішень судів, що набрали законної сили, передано у державну власність, за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі подання відповідних повноважних органів профспілок, їх об’єднань передається: у безстрокове безоплатне користування профспілок, їх об’єднань (адміністративні будівлі, споруди та інше майно, необхідне для провадження статутної діяльності); у господарського відання юридичним особам, створеним відповідно до законодавства за участю профспілок, їх об’єднань. Відчуження або списання майна, переданого у безстрокове безоплатне користування профспілок, їх об’єднань, та у господарське відання  юридичних осіб, створених відповідно до законодавства за участю профспілок, їх об’єднань, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності». Відповідно, змінами до останнього закону пропонується передбачити, що об’єктами управління державної власності є державне майно, передане в безстрокове безоплатне користування профспілкам, їх об’єднанням, а також передане за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі подання відповідних повноважних органів профспілок, їх об’єднань у господарське відання юридичним особам, створеним відповідно до законодавства за участю профспілок, їх об’єднань. Особливості управління об’єктами державної власності, які перебувають в безстроковому безоплатному користуванні профспілок, їх об’єднань, та об’єктів державної власності, переданих за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі подання відповідних повноважних органів профспілок, їх об’єднань у господарське відання юридичним особам, створеним відповідно до законодавства за участю профспілок, їх об’єднань, визначаються Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Як видається, визначення власника майна колишніх радянських профспілок може мати різні варіанти вирішення і залежить насамперед від політичної волі.

Проект 10324 від 23.05.2019 (Немировський А. В.) про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного Закону.

Пропонується установити, що максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 13 названого закону, не повинен перевищувати 90, а не 70, як нині, процентів відповідних сум грошового забезпечення. Також пропонується установити, що усі призначені за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за названим законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 названого закону. У разі, якщо внаслідок перерахунку пенсій розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за названим законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

 

Кримінальне, кримінальне процесуальне і цивільне процесуальне законодавство, судівництво

 

Проект 10316 від 21.05.2019 (Сугоняко О. Л.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань захисту морських ссавців (дельфінів, китів, білух, морських котиків, моржів).

Змінами до Закону України «Про тваринний світ» пропонується заборонити спеціальне використання (вилучення з природного середовища існування) з будь-якою метою дельфіна-білобочки звичайного (Delphinus delphis), чорноморської афаліни (Tursiops truncatus), звичайної морської свині (Phocoena phocoena), крім випадків збирання решток загиблих виключно з метою наукових досліджень. Поповнення зоологічних колекцій деякими морськими ссавцями (дельфінами, китами, білухами, морськими котиками, моржами) забороняється, за винятком випадків необхідності утримання в спеціалізованих реабілітаційних центрах для повернення в природне середовище або довічного утримання після реабілітації, у зв’язку з неможливістю самостійного проживання в середовищі існування. Аналогічними змінами до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» пропонується заборонити: утримувати в неволі або в напіввільних умовах цих морських ссавців, за винятком утримання в спеціалізованих реабілітаційних центрах, а також придбання, збут та розмноження морських ссавців, а також придбання і збут біоматеріалів китоподібних (сперми або ембріонів). Відповідно, статтю 259 Кримінального кодексу України пропонується перейменувати та доповнити її новою частиною, яка запроваджує відповідальність за добування дельфіна звичайного, чорноморської афаліни, звичайної морської свині для будь-яких цілей. Аналогічно пропонується перейменувати та доповнити статті 88 та 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення запровадивши відповідальність за: «Ввезення на територію України та вивезення з її території деяких видів морських ссавців (дельфінів, китів, білух, морських котиків, моржів та їх біоматеріалів (сперми, ембріонів))», «Придбання, збут чи розмноження морських ссавців (дельфінів, китів, білух, морських котиків, моржів), а також придбання, збут їх біоматеріалів (сперми або ембріонів)», «Утримання в неволі або напіввільних умовах морських ссавців (дельфінів, китів, білух, морських котиків, моржів), крім утримання в спеціалізованих реабілітаційних центрах з метою повернення в природне середовище або довічного утримання після реабілітації» та «Утримання не зареєстрованих в установленому порядку морських ссавців (дельфінів, китів, білух, морських котиків, моржів) у неволі або напіввільних умовах в спеціалізованих  реабілітаційних центрах».

Проект видається дуже неоднозначним і потребує ретельного обговорення із залученням широких кіл науковців та природоохоронців з огляду і на проблему збереження та відновлення поголів’я таких тварин. З юридичної точки зору самими дискусійними є пропоновані зміни до КК України та КУпАП, оскільки за тяжкі дії пропонується запровадити доволі помірну відповідальність. Крім того, виникає дискусія щодо суб’єкта, який має нести відповідальність за такі дії.

 

Культура та освіта

 

Проект 10323 від 23.05.2019 (Марченко О. О.) про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку зі змінами законодавства про освіту.

У підпункті 165.1.21 та підпункті 197.1.2 названого Кодексу пропонується положення, які стосуються вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів, поширити також і на заклади фахової передвищої освіти, а саме категорію «професійно-технічні заклади освіти» замінити на «професійні (професійно-технічні) заклади освіти». Водночас пропонується не стягувати податок на нерухоме майно з об’єктів нежитлової нерухомості державних та комунальних закладів освіти незалежно від джерел фінансування, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Також ці установи пропонується звільнити від сплати земельного податку.

 

Охорона здоров’я

 

Проект 10313 від 20.05.2019 (Логвинський Г. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права особи на життя.

Назва проекту, як видається, дещо приховує його реальний зміст. На тлі загальних положень про забезпечення фундаментального права особи на життя і покращення охорони здоров’я тощо основна увага в проекті приділяється легалізації вирощування і використання конопель що містять наркотичні речовини у небезпечних кількостях. Зокрема, пропонується внести зміни: до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо забезпечення реалізації прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території на життя та охорону здоров’я; до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» щодо запровадження механізмів  легального вирощування та використання у промислових, наукових і медичних цілях рослин роду коноплі; до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» щодо уточнення процедури  огляду транспортних засобів, вантажів і особистих речей громадян; до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо уточнення права особи на застосування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та рослин, дозволених до використання у медичній практиці; до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо усунення корупціогенних норм, що дозволяють притягувати особу до відповідальності за володіння легально придбаними наркотичними засобами та їх використання суто в медичних цілях без мети збуту, звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка здійснила переміщення через митний кордон України наркотичних засобів і психотропних речовин, придбаних за призначенням лікаря, за наявності та на підставі рецепта, виданого закладом охорони здоров’я для власного споживання в медичних цілях, а також, щодо застосування положень статей 310, 311 на посів та вирощування конопель, що містять наркотичні речовини у небезпечних кількостях; до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» щодо уточнення згаданого Переліку.

Питання видається простим і зрештою суто медичним, проте значна (понад 100 осіб) кількість депутатів, які підписалися під проектом, та порівняно великий (18 сторінок) обсяг пояснювальної записки, зокрема справжнього гімну корисності коноплі на 11 сторінках, активна підтримка проекту у ЗМІ ще до його офіційного внесення справляє враження аж занадто сильної «лобістської підготовки» проекту і викликає бажання вислухати аргументи не лише «за», а й «проти».

Проект Постанови 10327 від 24.05.2019 (Третьяков О. Ю.) про Звернення Верховної Ради України до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо передачі Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України.

У проекті передбачається схвалити текст відповідного звернення. Безпосередньо ж у Зверненні пропонується не обмежуватися сучасною практикою надання ветеранам 200 місць для лікування у клінічній лікарні «Феофанія», а повністю передати цей медичний заклад з відання Державного управління справами до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України.

 

Проекти з інших питань

 

Проект 10314 від 21.05.2019 (Міщенко С. Г.) про внесення змін до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (щодо відновлення «зеленого» тарифу сонячних електростанцій для приватних домогосподарств).

Пропонується достатньо радикально спростити та розширити використання «зеленого» тарифу. Зокрема, як зазначається в пояснювальній записці, передбачається надати можливість приватним домогосподарствам, які використовують сонячні електростанції, отримувати виплати по «зеленому» тарифу без будь-яких обмежень розташування потужностей цих електростанцій. Вказується, що наразі для отримання виплат по «зеленому» тарифу такі потужності мають бути розташовані на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд. Також пропонується скасувати вимогу, щоб потужності генеруючих установок не перевищували 50 кВт., для отримання виплат по «зеленому» тарифу.

Проект 10318 від 22.05.2019 (Домбровський О. Г.) про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» та «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про ринок електричної енергії».

Фактично частково альтернативний попередньому. Як і в попередньому проекті, пропонується скасувати обмеження потужності генеруючих установок розміром для отримання виплат по «зеленому» тарифу. Також пропонується гарантувати обов’язок викупу усього обсягу електричної енергії, відпущеної виробниками електричної енергії за «зеленим» тарифом. Крім того, зміни стосуються запровадження ринку електричної енергії загалом: Протягом першого року функціонування нового ринку електричної енергії Регулятор має право встановлювати граничні ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку та за двосторонніми договорами. Не пізніше ніж від 1 серпня 2019 року учасникам ринку, крім споживачів, здійснювати операції купівлі-продажу електричної енергії на відповідних сегментах нового ринку електричної енергії в тестовому режимі, відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють впровадження цього Закону, та порядку здійснення тестових операцій на ринку електричної енергії.

Проект 10318-1 від 24.05.2019 (Рябчин О. М.) про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» та «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про ринок електричної енергії».

Альтернативний попереднім. Повністю повторює проект 10318 за виключенням незначних відмінностей у датах в частині змін до «Прикінцевих та перехідних положень» щодо відтермінування вступу окремих положень в силу додатково на строк від 1 до 6 місяців.

Проект 10318-2 від 24.05.2019 (Сажко С. М.) про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії».

Альтернативний попереднім. Пропонується «зелений» тариф поширити також на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах), потужність яких не перевищує 30 кВт та заява-повідомлення про встановлення яких зареєстрована енергопостачальником до 31 грудня 2019 року.

Проект 10320 від 22.05.2019 (Рябчин О. М.) про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання встановлення наземних домашніх сонячних електростанцій та встановлення зеленого тарифу на електричну енергію, вироблену приватними домогосподарствами, споживачами, в тому числі енергетичними кооперативами.

Розвиває попередній проект, оскільки пропонується застосовувати «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, потужність яких не перевищує 30 кВт, а для електричної енергії, виробленої споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт. Уточнюються і коефіцієнти зеленого тарифу.

Щодо усіх 5 проектів слід зазначити, що питання потребує дуже ретельного вивчення з боку спеціалістів, оскільки саме «зелений» тариф розглядався як один з найкорупційніших. Натомість розвиток енергетичного ринку мав би стимулювати розвиток відновлюваної енергії, а «зелений» тариф лишається лише захисником для невеличких потужностей, які є додатковими для господарств. Загалом особливий інтерес становить проект 10318-2, який спрямований на врегулювання конкретних проблем. Щодо нього слід лише уточнити самі формулювання, щоб найбільш вдало стимулювати використання таких генеруючих установок щодо використання енергії виробленої з енергії сонячного випромінювання.

Проект 10322 від 23.05.2019 (Єфімов М. В.) про забезпечення енергетичної безпеки, надійності та гнучкості енергосистеми, реальної конкуренції, декарбонізації економіки, зниження витрат та цін споживання електричної енергії (щодо систем накопичення енергії).

У преамбулі зазначається таке: Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування накопичувачів енергії на ринку електричної енергії та поза ним. Метою Закону є посилення безпеки, надійності електропостачання за рахунок застосування конкурентних технологій акумулювання енергії, ліквідації дефіциту регулюючих потужностей, вирівнювання графіків навантаження в об’єднаній енергосистемі країни, забезпечення інтеграції ВДЕ (відновлювальних джерел енергії – авт. огл.) в енергосистему країни, створення Інтернет моделі вітчизняної енергетики. Закон стимулює декарбонізацію енергетики, забезпечує збільшення та сталість виробництва ВДЕ-генерації, підвищує здатність енергосистеми гнучко та розумно сприймати та реагувати на будь-які зміни в електрозабезпеченні. Закон покликаний удосконалити конкуренцію в усіх сегментах ринку електричної енергії, сприяти залученню середнього та малого бізнесу, демократизації електроенергетики. Конкуренція новітніх технологій, легкість нових приєднань до мереж, досконалий сервіс – це база скорочення рахунків споживачів, оптимізації споживання енергії за рахунок власного управління попитом. Справедливі ціни, незалежність від енергетичних монополій, створення проактивних споживачів (визначення відповідно до статті 1 проекту: «проактивний споживач – активний побутовий або малий непобутовий споживач, який для власного споживання встановив у своєму приватному домогосподарстві або господарстві систему накопичення та/або генеруючу установку, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, води для власного споживання та продажу надлишків електричної енергії електропостачальнику») та мережевого суспільства – завдання цього Закону. У пояснювальній записці до проекту зазначається, що метою проекту є посилення безпеки, надійності електропостачання за рахунок застосування технологій акумулювання енергії, ліквідації дефіциту регулюючих потужностей, вирівнювання графіків навантаження в об’єднаній енергосистемі країни, впровадження Інтернет моделі  вітчизняної енергетики. Мета проекту визначена як: справедливі ціни, незалежність від енергетичних монополій, створення проактивних споживачів та мережевого суспільства. Також зазначається, що проект передбачає діяльність накопичувачів енергії на усіх складових ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії»: 1) ринку допоміжних послуг; 2) балансуючому ринку; 3) ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку; 4) ринку двосторонніх договорів; 5) роздрібному ринку. Відповідно, проектом передбачені функції, завдання діяльності систем накопичення, їх права та обов’язки.

Проект доволі складний, спеціалізований і потребує ретельної уваги як спеціалістів, так і широкого кола заінтересованих осіб. З юридичної точки зору відразу кидається в очі те, що проект передбачає внесення змін до інших законів, але цю проблему цілковито покладає на Уряд. З огляду на складність поставленої проблеми, ініціатори проекту мали б конкретно показати, як слід реформувати енергетичне законодавство загалом.

 Поділитися