MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Порядок визначення компенсації за зруйноване майно

19.08.2019   
Володимир Глущенко, адвокат
Вперше КМУ на загальнонаціональному рівні визнав проблему та здійснив крок на шляху до запровадження повноцінної процедури відшкодування шкоди власникам житла, яка була завдана внаслідок бойових дій.

Кабінет Міністрів України (КМУ) 10 липня 2019 р. ухвалив Постанову № 623, якою внесені зміни до Постанови КМУ від 18.12.2013 р. № 947 щодо Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання. Ці зміни запровадили відповідний порядок для отримання компенсації особами, житлові будинки (квартири) яких були зруйновані внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.

Вперше КМУ на загальнонаціональному рівні визнав проблему та здійснив крок на шляху до запровадження повноцінної процедури відшкодування шкоди власникам житла, яка була завдана внаслідок бойових дій. Зазначеною Постановою встановлюється як порядок надання компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ житло, так і порядок надання допомоги за пошкоджене житло внаслідок будь-якої надзвичайної ситуації. Текстом постанови передбачено надання грошової допомоги і постраждалим внаслідок збройної агресії РФ.

Недоліком вказаної Постанови є те, що був ухвалений не окремий нормативно-правовий акт щодо питання відшкодування шкоди з чітко визначними процедурами, а внесені зміни до вже існуючої Постанови уряду № 947, яка містить чітку прив’язку до території – навіть у назві постанови йдеться про осіб, які залишилися «на попередньому місці проживання». Отже, сфера дії Постанови № 623 не буде поширюватися на внутрішньо переміщених осіб.

Дію Постанови поширено на надзвичайні ситуації воєнного характеру, спричинені збройною агресією Російської Федерації. Питання компенсації за завдану шкоду, згідно з Постановою, виходить із положень статті 89 Кодексу цивільного захисту України, яка передбачає види допомоги, які надаються державою тим особам, які постраждали від надзвичайної ситуації.

Право на отримання допомоги мають громадяни України, чиє житло було зруйноване та які залишилися на попередньому місці проживання та/або в межах відповідного населеного пункту.

Постанова для зазначених осіб передбачає один вид компенсації – грошову компенсацію, розмір якої не залежить від фактично завданих збитків та проведеної оцінки майна. Положення п. 7 Постанови, за яким розмір грошової компенсації постраждалим визначається за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України відповідно до розташування зруйнованих житлових будинків (квартир), але не більше 300 тис. грн. Окрім цього, в абз. 3 цього ж пункту зазначено, що під час визначення розміру грошової компенсації враховується розмір заподіяної матеріальної шкоди, страхових виплат та інших видів допомоги. Можна припустити, що у випадку відновлення будинку за рахунок гуманітарної допомоги сума компенсації для постраждалої особи може бути суттєво зменшена. Обмеження суми компенсації вказаною сумою коштів звужує законні права постраждалих, передбачені ч. 10 ст. 86 Кодексу цивільного захисту, який має вищу юридичну силу, адже вона не містить жодних граничних обмежень. Під час визначення розміру грошової допомоги або компенсації враховується розмір завданої матеріальної шкоди, страхових виплат, інших видів допомоги.

Механізм визначення розміру грошової компенсації за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України відповідно до місця розташування зруйнованих житлових будинків (квартир) безпосередньо випливає з ч. 10 ст. 86 Кодексу цивільного захисту України.

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України затверджено та рекомендовано до застосування показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, розраховані станом на 1 січня 2019 року. Вартість 1 кв. м загальної площі квартир, будинку (з урахуванням ПДВ) у Луганській області складає – 11 367 тис. грн, у Донецькій – 12 446 тис. грн. Тобто, за цими показниками, максимальна сума компенсації може сягати тільки – 26 та 24 кв. м відповідно.

Отримання компенсації за пошкоджене майно

Постанова передбачає, що постраждалий має звернутися до органу місцевого самоврядування або – у разі його відсутності – до військово-цивільної адміністрації із заявою про проведення обстеження об’єкта, додавши до неї копію паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, документи, що підтверджують право власності на житло, – щодо житлових будинків (квартир), які зруйновано. Отже, це право не поширюється на користувачів об’єктів, або ж виключно власників та співвласників.

Постанова не визначає порядок обстеження і те, хто саме його має здійснювати. Згідно з абз. 2 п. 3 та абз. 2 п. 4 Постанови, обидва документи мають бути затверджені Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ). Оскільки ці документи не додані до тексту Постанови № 623, їхнє розроблення ще триває і строки ухвалення – невідомі.

За результатами проведеного обстеження заявнику мають видати:

• акт обстеження житлового будинку (квартири) – форму акту має додатково розробити та затвердити Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб;

• довідку про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації – ця довідка вже була передбачена текстом Постанови № 947 і лише підтверджує факт надзвичайної ситуації у певній місцевості. Щодо статусу, який закріплюється довідкою, то мова йде про отримання можливої допомоги постраждалими особами відповідно до Кодексу цивільного захисту України (надання {виплату} матеріальної допомоги {компенсації}; забезпечення житлом; надання медичної та психологічної допомоги; надання гуманітарної допомоги; надання інших видів допомоги). Важливо зазначити, що після отримання грошової допомоги або компенсації постраждалі втрачають право на отримання пільг і компенсацій, передбачених у частині восьмій статті 86 та частині другій статті 89 Кодексу цивільного захисту України.

Крім того, органи місцевого самоврядування або військово-цивільні адміністрації ведуть облік обстежених будівель та складають і затверджують списки постраждалих на відповідній території.

Звернення щодо отримання компенсації

Для отримання грошової компенсації особа звертається до місцевого органу виконавчої влади. Право на таке звернення має виключно власник будинку. До відповідної заяви мають бути додані такі документи:

• довідка про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації;

• копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

• копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті громадянина України);

• документи, що підтверджують право власності на житло;

•акт обстеження.

Документи розглядаються комісією з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок «надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації», що створюється обласними держадміністраціями. Заява про отримання грошової компенсації має подаватися постраждалою особою саме до обласної державної адміністрації.

Протягом п’яти днів з дня подачі документів комісія ухвалює рішення щодо надання постраждалим грошової компенсації, що оформляється протоколом, та повідомляє про це постраждалим.

Комісія має дуже стислі строки для перевірки документів і ухвалення рішення. Навіть перевірити факт отримання особою «інших видів допомоги» у такий строк фізично майже неможливо. Тож малоймовірно, що комісії об’єктивно зможуть дотримуватися встановлених строків.

На підставі рішень, ухвалених комісією, обласні держадміністрації готують подання із зазначенням списку постраждалих, обсягу необхідних коштів, іншої інформації, на підставі якої ухвалено рішення, яке надсилається до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Міністерство на підставі отриманого та затвердженого подання здійснює перерахування коштів, які передбачені для надання грошової компенсації у бюджетній програмі на відповідний рік, обласним держадміністраціям у повному обсязі або пропорційно до потреб кожної області, що зазначені в поданнях.

Грошова допомога має бути надана постраждалим у місячний строк з моменту ухвалення рішення про її надання комісією. Виплата здійснюється через «Укрпошту» або шляхом перерахування коштів на банківській рахунок, наданий постраждалим. Виникає сумнів, що в державному бюджеті буде передбачено достатньо коштів для своєчасних виплат компенсацій протягом передбачених постановою 30 днів з моменту ухвалення рішення про виплату.

Фактично Постановою не врегульовано питання виплат для постраждалих, які мешкають на тимчасово окупованій території. З одного боку, постановою не передбачено, що вони не мають права на допомогу або компенсацію. Однак з іншого боку, такі особи не зможуть скористатися своїм правом через неможливість органів влади провести обстеження пошкодженого або зруйнованого житла.

Правова допомога внутрішньо переміщеним особам та особам, які проживають на тимчасово окупованій території України, надається у громадській приймальні УГСПЛ у м. Харкові за адресою: вул. Свободи, 27, кв. 6 – за підтримки Норвезької ради у справах біженців.


Статтю створено в рамках спільного проекту УГСПЛ і Норвезької ради у справах біженців.

#NorwegianRefugeeCouncil #NRC #ПрямуємоРазом

 Поділитися