MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Щодо повернення судового збору

13.03.2020   
Ігор Сосонський, юрист
Враховуючи непомірні ставки судового збору, слід пам’ятати про статтю 7 Закону України «Про судовий збір» та не залишати «чайові» державі.

Судовий збір – це обов’язкова плата, яка стягується по всій території України за звернення до суду для захисту своїх порушених прав шляхом подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів (судові рішення передбачені законами). Вказана плата зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

Кожна людина при зверненні до суду стикається з цією обов’язковою платою. Так, у рішенні Конституційного суду України № 12-рп/2013 зазначено, що звернення до суду пов’язане з необхідністю сплати судового збору, що впливає на можливість доступу особи до правосуддя та отримання нею судового захисту, гарантованого статтею 55 Конституції України. Зазначене відповідає Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо заходів, що полегшують доступ до правосуддя від 14.05.81. р. № R (81) 7, якою визначено: «у тій мірі, в якій судові витрати становлять явну перешкоду доступові до правосуддя, їх треба, якщо це можливо, скоротити або скасувати» (пп. 12 п. D).

Отже, сплата судового збору за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів є складовою доступу до правосуддя, який є елементом права особи на судовий захист, гарантований статтею 55 Конституції України.

Чинним Законом України «Про судовий збір» (зі змінами та доповненнями) на сьогоднішній день регламентовано порядок та ставки для сплати судового збору, порядок звільнення та повернення цього збору. Ми впевнені, що кожна людина, яка звертається до суду по захист, знає про обов’язок сплати судового збору. Але не кожен з нас знає, коли та у якому випадку судовий збір повертається особі, яка звертається до суду. Питання повернення судового збору регламентовано статтею 7 вищевказаного закону. Отже, існує лише п’ять підстав для повернення сплаченого судового збору: 1) зменшення розміру позовних вимог або внесення суми судового збору у більшому розмірі, ніж було потрібно; 2) повернення заяви або скарги стороні за заявою (клопотанням) заявника; 3) відмова суду у відкритті провадження у справі; 4) залишення заяви або скарги без розгляду; 5) закриття (припинення) провадження у справі в усіх інстанціях.

Але хочемо звернути увагу на те, що в пункті 4 судовий збір не повертається у разі залишення заяви чи скарги без розгляду через повторне неприбуття заявника чи залишення ним судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, чи неподання витребуваних судом матеріалів. А в пункті 5 судовий збір не повертається у разі, коли провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом, тобто суддею у судовому засіданні прийнято заяву позивача про відмову від позову та винесено рішення про відмову від позову. Узагальнюючи ці пункти, можна сказати, що судовий збір не повертається у разі порушення процесу (неприбуття, залишення судового засідання, ненадання матеріалів) та відмови від позову у судовому засіданні.

Ми знаємо, що, відповідно до процесуальних кодексів, при винесенні рішення суддя повинен в обов’язковому порядку розподілити судові витрати між сторонами процесу. До судових витрат входить і судовий збір.

Але звертаємо увагу, що процесуальними кодексами не включено до обов’язку суду здійснювати повернення сплаченого судового збору при обов’язковому розподілі судових витрат. Тож у більшості випадків заявники, які отримали ухвалу суду про повернення позовної заяви чи скарги без розгляду, не знають про можливість повернення судового збору, бо суддею в ухвалі не роз’яснюється порядок повернення судового збору.

Отже, враховуючи непомірні ставки судового збору, слід пам’ятати про статтю 7 Закону України «Про судовий збір» та не залишати «чайові» державі.

 Поділитися