MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України ІХ скликання Огляд № 28 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 10.02.2020–14.02.2020

28.09.2020   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Всього за цей тиждень зареєстровані 53 проекти законів і постанов Верховної Ради України, з яких 21 становлять проекти процедурних постанов щодо різних аспектів діяльності парламенту, пов’язаних із прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, діяльністю тимчасових слідчих комісій тощо. Стан проходження проектів у цьому огляді визначається на кінець робочого дня 24.09.2020.

Всього за цей тиждень зареєстровані 53 проекти законів і постанов Верховної Ради України, з яких 21 становлять проекти процедурних постанов щодо різних аспектів діяльності парламенту, пов’язаних із прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, діяльністю тимчасових слідчих комісій тощо.

Загальні засади, якими керуються автори огляду, див Вступні застереження до постійного моніторингу законопроектної діяльності Верховної Ради України ІХ скликання

Стан проходження проектів у цьому огляді визначається на кінець робочого дня 24.09.2020.

 

Міжнародні відносини

 

Проект 3041 від 10.02.2020 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до деяких законів України (щодо участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки).

Проект повторює більш ранній урядовий проект 7487 від 15.01.2018  про внесення змін до деяких законів України щодо участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (див. Бюлетень № 159). Проекти змістовно є дуже близькими і різняться змінами до Закону України «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав», які в новому проекті просто дублюють зміни цього ж проекту до Закону України «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки». Втім, сенс лишається тим самим.

Проект 04.03.2020 відкликаний у зв’язку з відставкою Уряду.

Проект Постанови 3068 від 14.02.2020 (Мережко О. О., Геращенко І. В. + 10) про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в’язнів – громадян України.

Основна ініціатива проекту викладена в його назві. Саме ж звернення є доволі великим за обсягом і наводити його тут немає сенсу.

Проект 30.04.2020 прийнятий і за два тижні підписаний Головою Верховної Ради України.

 

Проблеми національної безпеки, окупованих територій і ООС

 

Проект 3044 від 10.02.2020 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до деяких законів України щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Доволі різносторонній проект, який стосується різних аспектів військової служби. Пропонується внести зміни до Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та «Про зайнятість населення». Основні ініціативи визначені в пояснювальній записці: передбачити для військовослужбовців строкової військової служби право укладати контракт про проходження військової служби на 1 рік, а також додаткові підстави дострокового припинення строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу у зв’язку з виникненням окремих сімейних обставин; запровадити положення, які визначають диференційований підхід до встановлення права на професійну адаптацію військовослужбовців після звільнення з військової служби залежно від безперервної вислуги років: до 10 років – отримання консультацій та сприяння у працевлаштуванні; від 10 до 25 років – проходження професійної перепідготовки (тривалістю до 500 годин) без стягнення платні за навчання та зі збереженням усіх видів забезпечення; від 25 років і більше – право на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності; внесення до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, осіб, звільнених з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Національної поліції, Служби судової охорони і державної пожежної охорони, в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, в Державній кримінально-виконавчій службі України, які мають безперервну вислугу від 10 до 25 років у календарному обчисленні та позитивні службові характеристики; упорядкування питань стосовно права військовослужбовців на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби, у тому числі з урахуванням нововизначених законодавством України підстав звільнення з військової служби; встановлення підстав щодо продовольчого та речового забезпечення для резервістів і військовозобов’язаних, призваних на збори; уточнення кола осіб, яким видається посвідчення, що підтверджує належність до категорій громадян, визначених статтею 3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; поширення права на надання позачергово місцевими радами місць дітям резервістів, під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, у дитячих закладах за місцем проживання.

Проект 04.03.2020 відкликаний у зв’язку з відставкою Уряду.

Проект 3050 від 10.02.2020 (Шахов С. В., Вельможний С. А.+1) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень військово-цивільних адміністрацій з питань переведення дачних і садових будинків в жилі будинки.

Як зазначається в пояснювальній записці, тимчасова окупація частини Луганської області змусила громадян покинути своє місце проживання і переїхати на контрольовану органам державної влади України територію та оселитися, зокрема у дачних і садових будинках вздовж лінії зіткнення у зоні відповідальності військово-цивільних адміністрацій. Попри те, що зазначені будинки наразі відповідають вимогам, що висуваються до жилих будинків та приміщень, власники позбавлені можливості перевести їх у жилі, оскільки відповідно до чинного законодавства відповідні рішення мають приймати органи місцевого самоврядування. Внаслідок цієї законодавчої прогалини громадяни позбавлені можливості проводити реєстрацію місця проживання у дачних і садових будинках, одержувати медичну допомогу, послуги поштового зв’язку тощо. У короткому за обсягом проекті пропонується внести зміни до частини першої статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», доповнити її новим пунктом щодо можливості прийняття військово-цивільними адміністраціями населених пунктів рішень про переведення дачних і садових будинків у жилі в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Також передбачається внесення змін до статті 81 Житлового кодексу щодо розширення повноважень військово-цивільних адміністрацій в частині прийняття рішень щодо переведення дачних і садових будинків в жилі.

Проект опрацьовується в профільному Комітеті.

Проект 3057 від 11.02.2020 (Василенко Л. В., Ясько Є. О. + 57) про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації.

Метою проекту проголошені створення правових та організаційних засад функціонування Національного агентства України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації, а також забезпечення правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із узагальненням правової позиції України стосовно збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації. Проектом пропонується: утворити Національне агентство з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації (далі – Національне агентство) як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом; визначити функції та повноваження Національного агентства серед яких: 1) формування та реалізація державної політики з питань вироблення єдиної правової позиції України стосовно збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків як концептуальної основи для підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації стосовно встановлення і реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України; 2) визначення методології формування доказової бази для доведення факту збройної агресії Російської Федерації проти України, підрахунків обсягу шкоди, завданої Україні агресією Російської Федерації, і збитків України від збройної агресії Російської Федерації, та складення реєстру воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених Російською Федерацією під час збройної агресії проти України; 3) забезпечення підготовки консолідованої претензії України, як держави, що зазнала збройної агресії, до Російської Федерації як держави, що вчинила збройну агресію щодо України; 4) подання узгодженого з іншими органами виконавчої влади проекту консолідованої претензії України до Російської Федерації на розгляд Кабінету Міністрів України для остаточного затвердження; 5) визначення загального обсягу шкоди, заподіяної державі Україна, її юридичним особам та громадянам Російською Федерацією внаслідок збройної агресії та тимчасової окупації території України; 6) визначення загального обсягу збитків, яких зазнала Україна як держава, внаслідок ліквідації шкоди, заподіяної Україні, її юридичним особам та громадянам України збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією території України; 7) визначення обсягу, видів і форми матеріальної та нематеріальної відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України та тимчасову окупацію частин території України як складників консолідованої претензії України до Російської Федерації; 8) формування та забезпечення ведення реєстру воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених вищими посадовими особами Російської Федерації, особовим складом Збройних Сил Російської Федерації та керівництвом окупаційної адміністрації Російської Федерації під час воєнних дій та протягом тимчасової окупації частини території України за збройну агресію у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також визначити повноваження голови, заступника голови та уповноважених осіб Національного агентства; врегулювати питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення Національного агентства.

Сама ідея утворення центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, відповідального за підготовку консолідованої претензії України як держави, що зазнала агресії, до Російської Федерації як до держави-агресора з метою практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України не викликає принципових заперечень. Водночас створення окремих центральних органів виконавчої влади має відбуватись не через прийняття закону, а окремим рішенням Кабінету Міністрів України. Експерти ГНЕУ також звернули увагу, що створення нового центрального органу виконавчої влади призведе до дублювання повноважень, оскільки окремі повноваження, які запропоновано покласти на Національне агентство, на сьогодні здійснюються Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерством юстиції України, Міністерством закордонних справ України, Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки України, Національною поліцією, Державною прикордонною службою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Генеральним  штабом Збройних Сил України та іншими органами державної влади. Є чимало й інших зауважень до конкретних статей проекту.

Проект опрацьовується в профільному Комітеті.

 

Парламентаризм і діяльність парламенту

 

Проект 3059 від 11.02.2020 (Тимошенко Ю. В., Власенко С. В.) про державну реєстрацію суб’єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні.

Чергова спроба законодавчо урегулювати здійснення лобіювання в Україні. Раніше у попередній парламентській каденції були зареєстровані проект 5144 від 20.09.2016 (Батенко Т. І.) про лобізм (див. Бюлетень № 92) та проект 5144-1 від 05.10.2016 (Найєм М.-М.) про лобіювання (див. Бюлетень № 94). Обидва проекти зрештою були відкликані ініціаторами внесення. Новий проект визначає лобіювання (лобістську діяльність) як діяльність фізичної або юридичної особи, яка з моменту державної реєстрації  та за грошову винагороду, відповідно до умов укладеного договору про надання лобіювання, спрямована на виконання умов такого договору, а  також підготовку, планування, координацію, дослідження, іншу допоміжну роботу, які в момент їх здійснення спрямовані на виконання умов договору про надання послуг з лобіювання. Водночас під договором про надання послуг з лобіювання пропонується розуміти «письмову угоду, що вчиняється між суб’єктом лобіювання (виконавцем) і замовником (замовниками) послуг з лобіювання (клієнтом) з метою здійснення лобістського впливу на охоплених осіб від імені та в інтересах клієнта».

Як видається, проект помітно поступається попереднім в аспекті визначеності юридичних положень. Утім, так само, як і в попередніх випадках, не вдаючись до аналізу конкретних положень доволі розлого тексту проекту, маємо висловити сумніву щодо його доцільності загалом. Мусимо ще раз наголосити, що поки немає підтвердження існування в Україні прошарку людей, які постійно займаються лобізмом. Певні групи, виходячи передусім з власних відомчих, групових або інших інтересів, просувають ті чи інші проекти, але нам, попри доволі значний власний досвід участі в реальному законотворенні, ще не доводилося навіть чути про осіб, які бралися б за таку роботу в чужих інтересах за винагороду (неоднозначні стосунки всередині самої депутатської спільноти ми не беремо до уваги). Тож, якщо такого явища ще немає, то не варто створювати законодавчі умови для його появи. Окрім того, варто взяти до уваги, що формування корпусу «офіційних лобістів» автоматично створюватиме обмеження для участі усіх інших осіб в нормотворенні, створюватиме нову монополію для «справжніх професіоналів». Так само видається недемократичним та, мабуть, і неконституційним наділення «лобістів» якимось іншими правами, ніж ті, які є у всіх громадян України.

 

Діяльність вищих органів влади

 

Проект 3042 від 10.02.2020 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок».

Зміни мають функціонально-уточнюючий характер і пов’язані з діяльністю фельд’єгерського зв’язку (урядовий фельд’єгерський зв’язок, відомчий фельд’єгерський зв’язок у складі Збройних Сил України).

Проект 04.03.2020 відкликаний в зв’язку з відставкою Уряду і повторно внесений без жодних змін під тією ж назвою новим складом Уряду як проект 3821 від 09.07.2020, внесений 01.09.2020 до порядку денного.

Проект 3062 від 13.02.2020 (Неклюдов В. М., Медяник В. А. + 10) про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» (щодо підвищення ефективності діяльності органів прокуратури).

Пропонується повернути механізм присвоєння класних чинів (з виплатою надбавки) та форменого одягу (за державний кошт) прокурорам; уточнити вимоги до кандидатів на посади прокурорів в окружні та обласні прокуратури, Офіс Генерального прокурора (зокрема, щодо стажу роботи в прокуратурі, стажування в органах прокуратури тощо); встановити як підставу для притягнення до дисциплінарної відповідальності невиконання та/або неналежне виконання рішення координаційної наради відповідальними особами; визначити вимоги до форми та змісту дисциплінарної скарги про вчинення прокурором дисциплінарного проступку.

Пропозиції видаються доволі консервативними. Проект включений до порядку денного 16.06.2020 і повторно – 01.09.2020.

 

Соціальний захист та пільги

 

Проект 3025-1 від 10.02.2020 (Королевська Н. Ю., Бойко Ю. А. + 22) про внесення змін до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (щодо відновлення (підвищення) рівня пенсійного забезпечення дітей війни, пільг при платі за користування комунальними послугами та безоплатного проїзду).

Альтернативний проекту 3025 від 06.02.2020 (Шевченко Є. В.) про внесення змін до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» щодо підвищення рівня соціального захисту дітей війни (див. Огляд № 27). Скорочена версія основного проекту, нових ініціатив не містить.

Проект 20.05.2020 повернутий суб’єкту ініціативи.

Проект 3069 від 14.02.2020 (Батенко Т. І., Констанкевич І. М., Балога В. І.) про внесення змін до Розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо забезпечення відновлення права жінок на заслужену пенсію).

Пропонується названий розділ доповнити пунктом 14-5 такого змісту: Розмір пенсії жінок, які відповідно до пункту 7-2 Розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» скористались правом дострокового виходу на пенсію за віком, після того як їм виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи, встановлюється в розмірі не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, встановлений відповідно до абзацу першого даного пункту. Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму.

Проект 20.05.2020 повернутий суб’єкту ініціативи.

 

Трудові відносини

 

Проект 2798-1 від 10.02.2020 (Королевська Н. Ю.,Солод Ю. В.) про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо обмеження максимального розміру заробітної плати керівників та заступників керівників державних органів, підприємств державного сектору економіки, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету.

Черговий проект подібного спрямування. Формально альтернативний проекту 2798 від 23.01.2020 (Тимошенко Ю. В., Цимбалюк М. М. + 3) про внесення змін до Закону України «Про оплату праці» (щодо обмеження максимального розміру заробітної плати керівників і працівників підприємств державного сектору економіки, державних службовців і працівників установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету) (див. Огляд № 25). Втім, за попередні внесено ще низку аналогічних проектів (див. огляди № 24‒27). Фактично ж ініціатива є редакцією проекту 2820 від 30.01.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В. + 9) про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо обмеження розміру заробітної плати у державному секторі (див. Огляд № 26), обмеження якого також поширено і на: керівників, заступників керівників та членів наглядових рад державних підприємств, установ, організацій, державних холдингових компаній,  державних акціонерних товариств та господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, частка яких більше 50 відсотків акцій (часток).

Проект 2798-2 від 10.02.2020 (Яценко А. В) про внесення змін до Закону України «Про оплату праці» (щодо обмеження максимального розміру заробітної плати керівників і працівників підприємств державного сектору економіки, державних службовців і працівників установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету).

Альтернативний згаданим вище. Повністю повторює основний проект, однак пропонує вищий максимальний розмір заробітної плати для відповідних осіб: до 10 мінімальних зарплат, а не більше ста тисяч гривень. Тобто, станом на момент підготовки огляду це збільшення в два рази.

Усі названі проекти мають переважно політичний і популістський характер, спираючись на абстрактні ідеї, а не на реальний стан економіки, оцінку належного рівні доходів тощо.

 

Кримінальне і кримінальне процесуальне законодавство

 

Проект 3040 від 10.02.2020 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за втягнення дітей до участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Проект не повною мірою відповідає своїй назві. В основі проекту відносно давній проект 1412 від 11.12.2014 (Павленко Ю. О.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кримінальної відповідальності за вербування, залучення та (або) втягування дітей до участі у військових конфліктах чи діях (див. Бюлетень № 2). Порівняно з названим, новий проект значно лаконічніший та передбачає суворішу відповідальність, однак загалом пропоновані зміни повторюють ініціативи попередника. Так, пропонується додати до числа обставин, які обтяжують покарання вчинення злочину з використанням неповнолітнього. Так само статтю 304 пропонується перейменувати на «Втягнення малолітніх, неповнолітніх у злочинну діяльність», а її текст доповнити новою частиною, запровадити підвищену відповідальність за «Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки для малолітнього або неповнолітнього». Статтю 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» пропонується доповнити новою частиною, запровадити відповідальність за «Втягнення або примушування малолітньої або неповнолітньої особи до участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Слід зазначити, що обидва зазначені приписи передбачають однакову, вельми сувору основну санкцію: караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Проект, на нашу думку, має дві принципові вади. Перша з них стосується дуже дискусійного та широкого визначення законодавством «воєнізованих або збройних формувань», під яке можна підвести практично будь-які організації з парамілітарним елементом. Друга проблема пов’язана з традиційною для останнього десятиліття тенденцією постійного підвищення санкцій із запровадженням якнайбільших строків позбавлення волі. За таких обставин втрачається ієрархічність суспільно небезпечних діянь, що, своєю чергою, веде до більшої зухвалості та жорстокості злочинців, адже значно тяжче діяння карається так само чи незначним чином тяжче.

Проект 04.03.2020 відкликаний в зв’язку з відставкою Уряду, однак згодом без жодних змін під тією ж назвою внесений новим складом Уряду як проект 3627 від 10.06.2020 і 01.09.2020 включений до порядку денного.

Проект 3055 від 10.02.2020 (Фролов П. П., Монастирський Д. А.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції). 20.02.2020 надана доопрацьована редакція, яка тут і розглядається.

В основі проекту урядові проекти 2467а від 03.08.2015 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (див. Бюлетень № 34) та 6588 від 15.06.2017 (див. Бюлетень № 129). Новий проект помітно відрізняється від старого урядового, однак чимало положень збереглися.

Проект  включений до порядку денного 16.06.2020 і повторно – 01.09.2020.

Проект 3061 від 12.02.2020 (Божик В. І., Козак В. В., Павлюк М. В.) про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо посилення гарантій захисту прав неповнолітніх у кримінальному провадженні).

Метою проекту проголошено посилення гарантій захисту прав неповнолітнього у кримінальному провадженні, приведення діючого кримінального процесуального законодавства у відповідність до міжнародних стандартів у сфері охорони прав дітей, в тому числі тих, які вступили у конфлікт із законом. Основна пропозиція проекту полягає у доповненні Кримінального процесуального кодексу України новою статтею 498-1, в якій  визначатиметься процесуальний статус у кримінальному провадженні особи, яка після досягнення одинадцятирічного віку до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння. Зокрема, наводиться перелік прав неповнолітнього у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру, у тому числі: право під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу; застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь; заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо; одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення; оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді; вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом; отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє; вимагати перевірки судом правомірності поміщення його до приймальника-розподільника. Також пропонується встановити обов’язковість закритого судового розгляду за участю неповнолітніх (зараз слідчий суддя, суд може, але не зобов’язаний прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні) і передбачити можливість застосування альтернативних поміщенню у приймальник-розподільник для дітей заходів для неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження щодо неповнолітньої особи пропонується  покласти не лише на «слідчого, який спеціально уповноважений керівником органу досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх», а й на «прокурора, уповноваженого на захист прав та свобод неповнолітніх». Також передбачається, що до внесення або погодження клопотання слідчого про застосування до неповнолітнього запобіжного заходу у виді тримання під вартою прокурор допитує особисто такого неповнолітнього відповідно до вимог цього Кодексу.

Як видається, ініціативи проекту не зможуть досягти заявленої мети, зокрема, пропозиція наділення неповнолітнього наведеними вище правами має істотні хиби через його неспроможність у більшості випадків ефективно ними скористатися в силу свого віку та рівня розвитку. Не зовсім відповідає сучасним уявленням про роль прокуратури і пропозиції щодо безпосереднього проведення прокурорами допитів та інших слідчих дій.

Проект 03.07.2020 відкликаний.

 

Судочинство і судова влада

 

Проект 3045 від 10.02.2020 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду).

Відповідно до пояснювальної записки проектом передбачається: зміна порядку державної реєстрації третейських судів, зокрема, визначення Міністерства юстиції України єдиним суб’єктом державної реєстрації постійно діючих третейських судів; посилення вимог щодо організацій, при яких можуть утворюватися постійно діючі третейські суди, а саме визначення, що такі організації мають бути неприбутковими та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, а строк їх діяльності від моменту державної реєстрації як юридичної особи до прийняття рішення про утворення третейського суду має становити понад п’ять років; розширення повноважень Третейської палати України, зокрема, до її повноважень буде віднесено встановлення відповідності засновника утворюваного постійно діючого третейського суду вимогам Закону та надання відповідного висновку, а у разі невиконання засновником постійно діючого третейського суду вимог Закону Третейська палата України має звертатись до органу державної реєстрації із відповідною заявою; зміну підвідомчості справ, які можуть розглядати третейські суди, зокрема, розгляд третейськими судами спорів у справах про нерухомість (положення наберуть чинності через три роки з дня набрання чинності цим Законом). Крім того, розділом ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту передбачається здійснення перереєстрації постійно діючих третейських судів відповідно до нових вимог Закону. Діяльність постійно діючих третейських судів, які не звернуться до органу державної реєстрації у встановлений строк, буде припинена у судовому порядку.

Проект 04.03.2020 відкликаний у зв’язку з відставкою Уряду і повторно внесений з незначними переважно редакційними змінами під тією ж назвою новим складом Уряду як проект 3411 від 29.04.2020, який включений до порядку денного 16.06.2020 і повторно – 01.09.2020.

Проект 3048 від 10.02.2020 (Горбенко Р. О., Тарасенко Т. П.) про внесення змін до статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя).

Проект фактично альтернативний прийнятому в першому читанні парламентом попереднього скликання проекту 0941 від 29.08.2019 (Гончаренко О. О., Геращенко А. Ю. + 6) про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо визначення територіальної підсудності судових справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, та підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території (проект 9331 від 23.11.2018, див. Бюлетень № 201). Проектом пропонується надати фізичній особі, яка постійно проживає на тимчасово окупованій території, право на розгляд у судах Херсонської області, або ж на подання клопотання про передання справи до такого суду під час розгляду у судах міста Києва.

Проект 16.09.2020 прийнятий у першому читанні.

 

Безпека дорожнього руху

 

Проект 3049 від 10.02.2020 (Піпа Н. Р., Устінова О. Ю., Бобровська С. А.) про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за вчинення акустичного насильства при наданні послуг з перевезення пасажирів).

Фактично альтернативний проекту 3006 від 04.02.2020 (В’ятровіч В. М., Бобровська С. А. + 14) про внесення змін до статті 40 Закону України «Про автомобільний транспорт» (щодо заборони акустичного насильства) (див. Огляд № 27). За наявності єдиної мети, проекти є принципово відмінними у підходах до її досягнення. В альтернативному проекті пропонується змінити назву статті 121-2 на «Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів та відтворення аудіовізуального твору за наявності заперечень пасажира» та запровадити відповідальність фізичних осіб – підприємців та посадовців юридичних осіб, які провадять господарську діяльність з перевезення пасажирів, за відмову пасажиру у припиненні відтворення звуку аудіовізуального твору або будь-яких інших звуків у транспортному засобі загального користування, якщо таке відтворення не пов’язане зі здійсненням таким засобом регулярних перевезень пасажирів або забезпеченням їхньої безпеки (за винятком відтворення звуків, аудіовізуальних творів тощо за допомогою індивідуальних навушників).

Вбачається, що підхід альтернативного проекту є більш позитивним, однак деякі формулювання проекту, як то «будь-яких інших звуків у транспортному засобі», потребують уточнення.

Проект 16.06.2020 включений до порядку денного і повторно включений 01.09.2020.

 

Охорона здоров’я

 

Проект 2813-1 від 14.02.2020 (Чорний Д. С) про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

Альтернативний однойменному проекту 2813 від 28.01.2020 (Булах Л. В., Радуцький М. Б. + 8) (див. Огляд № 26). Пропонуються зміни до Законів України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та «Про рекламу». Структурно проекти є подібними, але самі ініціативи помітно відрізняються. Як зазначається в пояснювальній записці, проектом пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів, в частині: зменшення привабливості (особливо для молоді) тютюнових виробів через заборону сигарет із характерним запахом та смаком, використання добавок, які асоціюються з енергійністю та життєвою силою, а також мають властивості робити викиди кольоровими; зниження максимальних рівнів смоли, нікотину та монооксиду вуглецю в димі сигарет; заборони розміщення на ринку тютюну для перорального застосування; зменшення привабливості тютюнових виробів через запровадження європейських стандартів маркування та упаковки; регулювання новітніх тютюнових виробів, електронних сигарет, а також трав’яних виробів, призначених для куріння; повної заборони реклами тютюнових виробів, насамперед чергу усунення можливості маніпулювати підсвіткою, відеоматеріалами та рекламними текстами у точках продажу тютюнових виробів.

Проект 01.09.2020 знятий з розгляду.

 

Господарська діяльність та ринковий нагляд

 

Проект 3047 від 10.02.2020 (Кабінет Міністрів України) про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Проектом визначаються особливості створення та діяльності Фонду, який є спеціалізованою небанківською фінансовою установою, що створюється державою в особі Кабінету Міністрів України, учасниками якої можуть бути, крім держави, й інші юридичні особи. Метою діяльності Фонду проголошена підтримка малих та середніх суб’єктів підприємництва (у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення у обсягах, що не перевищують 500 гектарів), що здійснюють первинне виробництво сільськогосподарської продукції через гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні. Завданням Фонду є надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями малих і середніх суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у сільському господарстві. Статутний капітал Фонду формується за рахунок коштів державного бюджету та вкладів учасників Фонду. Проектом також визначаються органи управління Фонду, вид діяльності та джерела фінансування Фонду. У Прикінцевих положеннях проекту передбачається внесення відповідних змін до Законів України «Про управління об’єктами державної власності» та «Про державну підтримку сільського господарства України».

Проект 04.03.2020 відкликаний у зв’язку з відставкою Уряду, однак невдовзі без жодних змін внесений під тією ж назвою як проект 3205 від 12.03.2020 (Чорноморов А. О., Салійчук О. В. + 8), який 13.05.2020 не був прийнятий парламентом. Знову, з певними змінами, внесений як проект 3205-2 від 25.05.2020 (Чорноморов А. О., Салійчук О. В. + 5) і 01.09.2020 включений до порядку денного.

Проект 3058 від 11.02.2020 (Гетманцев Д. О., Рєпіна Е. А) про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших законодавчих актів (щодо недержавного пенсійного забезпечення).

Проект фактично пропонує нову редакцію Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», в якій, зокрема, згідно з пояснювальною запискою пропонується забезпечити розв’язання таких проблем: визначення відповідальності членів ради недержавного пенсійного фонду та встановлення вимог до осіб, які обираються до складу ради недержавного пенсійного фонду; вдосконалення функцій адміністратора недержавного пенсійного фонду, осіб, які здійснюють управління активами та зберігача недержавного пенсійного фонду; врегулювання питання щодо інвестиційної діяльності з пенсійними активами недержавного пенсійного фонду, а саме стратегічний розподіл пенсійних активів, основні напрями та обмеження пенсійних активів, методи вимірювання інвестиційних ризиків та процеси управління; оприлюднення інформації про діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення; встановлення особливостей щодо заборони або обмеження функціонування недержавних пенсійних фондів;запровадження функції управління ризиками та визначення порядку здійснення внутрішнього аудиту в установах пенсійного забезпечення; питання пруденційного нагляду;  сунення неоднозначності трактування термінів в законодавстві щодо недержавного пенсійного забезпечення. Проектом також пропонуються зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного кодексу України та Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про рекламу», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Значний обсяг проекту (понад 60 сторінок) не дає можливості докладно проаналізувати навіть лише його основні положення.

Проект 01.09.2020 включений до порядку денного.

 

Проекти які подаються без коментарів

 

Проект 3043 від 10.02.2020 ( Кабінет Міністрів України) про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» (щодо передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту).

Проект змістовно повторює однойменний проект 4943 від 12.07.2016 (Бурбак М. Ю.).

Проект 04.03.2020 відкликаний у зв’язку з відставкою Уряду і повторно внесений без жодних змін під тією ж назвою новим складом Уряду як проект 3688 від 18.06.2020, який 01.09.2020 включений до порядку денного.

Проект 3046 від 10.02.2020 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки).

Проект з мінімальними відмінностями в розмірах санкцій та певними скороченнями повторює урядовий проект 8327 від 26.04.2018 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (див. Бюлетень № 173). Також слід загадати однойменний урядовому проект 2607 від 17.12.2019 (Дмитрук А. Г., Леонов О. О. + 3) (див. Огляд № 21), який так само є незначною мірою зміненою версією проекту 8327, але відрізняється від проекту 3046.

Проект 04.03.2020 відкликаний у зв’язку з відставкою Уряду.

Проект Постанови 3051 від 10.02.2020 (Королевська Н. Ю., Бойко Ю. А. + 23) про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України у сфері соціального захисту населення.

Дослівно повторює однойменний проект постанови 2124 від 11.09.2019 (Королевська Н. Ю., Шуфрич Н. І. + 5) про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України у сфері соціального захисту населення (див. Огляд № 7) з додаванням вказівки на рішення Конституційного Суду України від 23 січня 2020 року № 1-р/2020 у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень розділу І, пункту 2 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 року № 213‒VIII.

Проект 3052 від 10.02.2020 (Королевська Н. Ю., Бойко Ю. А. + 23) про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо зменшення пенсійного віку та страхового стажу, як умов призначення пенсії за віком та відновлення розміру коефіцієнту страхового стажу 1,35%).

Повністю повторює проект 1141-1 від 20.09.2019 (Королевська Н. Ю.) про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо зменшення пенсійного віку та страхового стажу як умов призначення пенсії за віком та відновлення розміру коефіцієнту страхового стажу 1,35 (див. Огляд № 8).

Проект 3053 від 10.02.2020 (Королевська Н. Ю., Бойко Ю. В. + 23) про внесення змін до деяких законів України щодо дострокового виходу на пенсію.

Повністю повторює проект 2010-1 від 19.09.2019 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до деяких законів України щодо дострокового виходу на пенсію (див. Огляд № 8).

Проект 27.08.2020 повернутий суб’єкту ініціативи,  ще раз внесений під номером 3481-1 від 27.05.2020 і знову 27.08.2020 повернутий суб’єкту ініціативи.

Проект 3054 від 10.02.2020 (Королевська Н. Ю., Бойко Ю. В. + 23) про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення умов призначення пенсій.

Повністю повторює проект 2025-1 від 19.09.2019 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення умов призначення пенсій (див. Огляд № 8).

Проект 27.08.2020 повернутий суб’єкту ініціативи.

Проект 3060 від 12.02.2020 (Жедезняк Я. І., Сушко П. М. + 32) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіно- виробництва. 28.02.2020 надано доопрацьовану редакцію на заміну, яка загалом повторює ініціативи однойменного проекту 10224 від 12.04.2019 (Острікова Т. Г.).

Проект 28.07.2020 прийнятий у першому чианні за основу та в цілому і невдовзі підписаний Президентом України.

Проект 3063 від 13.02.2020 (Козак Т. Р.) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо надання платникам податків податкового інвестиційного кредиту).

Проект 01.09.2020 включений до порядку денного.

Проект 2083-1 від 14.02.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В. + 4) про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на пенсію.

Альтернативний проекту 2083-д від 26.11.2019 (Третьякова Г. М., Цимбалюк М. М. + 15) про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на пенсію (див. Огляд № 18), який дослівно повторює.

Проект 01.09.2020 включений до порядку денного.

Проект 2827-1 від 14.02.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В. + 4) про внесення змін до деяких законів України (щодо відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

Альтернативний проекту 2827 від 31.01.2020 (Кулініч О. І., Вельможний С. А. + 9) про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (див. Огляд № 26). Як і основний проект, є скороченою версією проекту 10217-1 від 26.04.2019 (Королевська Н. Ю.) про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення належних соціальних гарантій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (див. Бюлетень № 222).

Проект Постанови 3070 від 14.02.2020 (Володіна Д. А.) про вшанування пам’яті жертв Геноциду вірменського народу.

Чергове внесення постанови, яким пропонується на державному рівні визнати геноцид вірменського народу Туреччиною.

Проект відкликаний 20.02.2020.

 Поділитися