MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України ІХ скликання. Огляд № 36 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 06.04.2020–10.04.2020

07.04.2021   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Загалом за цей тиждень зареєстровані 38 проектів законів і постанов Верховної Ради України, з яких 6 становлять проекти процедурних постанов щодо різних аспектів діяльності парламенту, пов’язаних із прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, продовженням персональних санкцій тощо. Стан проходження проектів у цьому огляді визначається на кінець робочого дня 05.04.2021.

Загалом за цей тиждень зареєстровані 38 проектів законів і постанов Верховної Ради України, з яких 6 становлять проекти процедурних постанов щодо різних аспектів діяльності парламенту, пов’язаних із прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, продовженням персональних санкцій тощо.

Загальні засади, якими керуються автори огляду, див Вступні застереження до постійного моніторингу законопроектної діяльності Верховної Ради України ІХ скликання

Стан проходження проектів у цьому огляді визначається на кінець робочого дня 05.04.2021.

 

Законотворчість, парламентаризм та діяльність Верховної Ради України

 

Проект 3312 від 07.04.2020 (Тарасенко Т. П.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини).

Метою проекту проголошено вдосконалення порядку призначення та звільнення  Уповноваженого та підвищення ефективності механізмів його роботи. Крім того, проектом пропонується визначити окремі повноваження Уповноваженого у період триваючого збройного конфлікту та після його закінчення з метою сприяння подоланню негативних наслідків конфлікту в сфері захисту прав людини і основоположних свобод.

Передбачається внесення змін до Законів України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про Регламент Верховної Ради України». Як слушно зауважило ГНЕУ, новели проекту спрямовані на суттєвий перегляд функцій і повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  у сторону їх розширення та посилення впливу Уповноваженого у механізмі держави, його ролі у захисті порушених прав громадян, включаючи надання права видавати обов’язкові до виконання приписи та ініціювання дисциплінарних проваджень щодо посадових осіб за їх невиконання, регламентацію правил розгляду скарг до Уповноваженого, утвердження процесуального статусу Уповноваженого як окремого учасника судових процесів тощо.

Водночас у  вітчизняному законодавстві основи правового статусу Уповноваженого визначаються на конституційному рівні і не можуть коригуватись шляхом прийняття звичайних законів. Виходячи зі змісту ст. 101 Конституції України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина в межах повноважень Верховної Ради України, які за змістом Конституції України мають виключний характер. Натомість у проекті пропонується наділити Уповноваженого, по суті, широкими адміністративними повноваженнями, які не є властивими Парламенту та його органам і не передбачені конституційними нормами. ГНЕУ подало ще понад 10 сторінок інших зауважень та запропонувало відхилити проект

Проект відкликаний 02.02.2021.

Проект 3313 від 08.04.2020 (Ар’єв В. І., Сюмар В. П., Павленко Р. М.) про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо оптимізації процедури розгляду законопроектів у другому читанні).

Пропонується внести зміни до ст. 120 «Порядок обговорення законопроектів при розгляді в другому читанні» Регламенту, доповнивши її таким положенням: «У випадку подання до другого читання законопроекту більш як 2000 пропозицій, поправок, Верховна Рада може прийняти процедурне рішення про розгляд відхилених головним комітетом пропозицій, поправок без обговорення. В разі ухвалення такого рішення кожна депутатська фракція, група отримує право на виступ до 10 хвилин, а позафракційні депутати, які  мають зареєстровані поправки до 3 хвилин».

Проект загалом є доволі сумнівним і хоча проблема «завалювання проектів поправками» існує, все ж таки потрібно розглядати їх предметно. Вирішення цієї проблеми лежить скоріше в площині оптимізації діяльності комітетів та технічних структур парламенту.

Проект відкликаний 13.05.2020.

 

Діяльність інших вищих державних органів

 

Проект 3304 від 06.04.2020 (Янченко Г. І., Монастирський Д. А. + 11) про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Пропонується надати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повноваження щодо представництва і захисту прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у спорах і справах щодо активів, які прямо або опосередковано походять з територіальної юрисдикції України, з метою забезпечення: 1) виявлення, розшуку, будь-якого обтяження таких активів, у тому числі арешту, а також управління ними; 2) конфіскації або спеціальної конфіскації таких активів, іншого примусового припинення прав на них  та  стягнення у дохід держави Україна; 3) набуття, визнання права власності, вимоги держави Україна на такі активи чи іншого права на них з підстав, що передбачені законодавством, яке підлягатиме застосуванню; 4) повернення таких активів в Україну, відшкодування збитків або шкоди, завданих  в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Якщо сама ініціатива не викликає заперечень, то запропонований у новій статті 27 порядок організації заходів зі здійснення представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах є вельми дискусійним і потребує уточнення. Зокрема, сумнівними видаються усі положення, що стосуються юридичних радників і їх залучення.

Проект 20.05.2020 прийнятий у першому читанні, але надалі вже майже рік залишається без руху.

 

Соціальний захист та пільги

 

Проект 3239-1 від 08.04.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо медичного забезпечення постраждалих та потерпілих від Чорнобильської катастрофи).

Альтернативний проекту 3239 від 20.03.2020 (Тимошенко Ю. В., Цимбалюк М. М. + 4) про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо забезпечення лікування постраждалих громадян та збільшення для них пільг) (див. Огляд № 33).

Здебільшого проект повторює основний за двома відмінностями: пропонується скасувати обмеження надання пільг залежно від рівня доходів, а також пропонується доповнити названий закон статтею 17-1 «Медичне обстеження, диспансеризація та лікування осіб, які народилися від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або осіб, евакуйованих із зони відчуження» такого змісту: «Особи, які народилися від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або осіб, евакуйованих із зони відчуження, і після досягнення повноліття не були віднесені до встановлених статтею 14 цього Закону категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на щорічне медичне обстеження, диспансеризацію та лікування у спеціалізованих медичних закладах, що забезпечують лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного, однак вже 09.02.2021 надано подання Комітету про відхилення, яке досі очікує розгляду.

Проект 3244-1 від 08.04.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» (щодо підвищення розміру компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду).

Альтернативний проекту 3244 від 20.03.2020 (Тимошенко Ю. В., Кабаченко В. В. + 4) про внесення змін до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» (щодо підвищення розміру компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду) (див. Огляд № 33).

Проект повторює основний проект з деякими редакційними уточненнями, а також містить таку ініціативу: «Розмір компенсації за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, визначається з розрахунку мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше 360 годин на місяць». Наразі така сума розраховується з 70 відсотків мінімальної заробітної плати.

Проект 02.10.2020 повернутий суб’єкту ініціативи.

Проект 3317 від 09.04.2020 (Батенко Т. І., Констанкевич І. М., Балога В. І.) про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (щодо вдосконалення правового механізму підтвердження участі в антитерористичної операції учасників добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України).

Основні ініціативи проекту у пояснювальній записці викладені так: проект передбачає надання права підтверджувати участь особи в захисті України з метою отримання статусу учасника бойових дій особам, які вже отримали статус учасника бойових дій і належать до учасників добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України під час зупинення агресії в рамках антитерористичної операції, проте з тих чи інших підстав не потрапили до складу офіційних збройних формувань України. Також пропонується надати альтернативну можливість особам, які отримали інвалідність внаслідок війни, та членам сімей учасників добровольчих формувань, що загинули (пропали безвісти), померли в антитерористичній операції, самостійно подавати для отримання відповідного статусу клопотання, обов’язково підтверджене свідченнями трьох (у окремих випадках двох) осіб, які вже отримали статус учасника бойових дій. Окрім цього, статус члена сім’ї учасника бойових дій пропонується поширити на членів сім’ї учасників добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України під час зупинення агресії в рамках антитерористичної операції, проте з тих чи інших підстав не потрапили до складу офіційних збройних формувань України, за умови, що такі особи перебували в складі відповідного добровольчого формування в зоні проведення антитерористичної операції протягом в сукупності 30 днів.

Проект є доволі дискусійним, однак у частині, що стосується прав родичів загиблих потребує уважного розгляду.

Проект 27.08.2020 повернутий суб’єкту ініціативи.

 

Кримінальне і кримінальне процесуальне законодавство, адміністративна відповідальність

 

Проект 3307 від 06.04.2020 (Нестеренко К. О., Чорний Д. С.) про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків).

Проект передбачає десятикратне збільшення штрафів, передбачених санкцією статті 77-1 «Самовільне випалювання рослинності або її залишків».

Проект 01.09.2020 знятий з розгляду.

Проект 3307-1 від 09.04.2020 (Цабаль В. В.) про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення адміністративної відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків).

Альтернативний попередньому і пропонує іншу зміну рівня штрафів у тій самій статті, десь меншу, десь трохи вищу (у 8‒40 разів). Крім того, пропонується доповнити статтю новою частиною такого змісту: «Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені під час дії заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) або інших спалахів епідемій чи пандемій, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Новела проекту, як видається, не має закріплюватися запропонованим шляхом. На нашу думку, ця тимчасова норма має бути вміщена або окремою статтею, або перетворена на універсальний припис, що стосується питань забруднення повітря та запровадження різного роду обмежень, зокрема і карантинних.

Проект 01.09.2020 знятий з розгляду.

Проект 3314 від 09.04.2020 (Монастирський Д. А., Костін А. Є. + 13) про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень».

Метою проекту проголошено приведення чинного законодавства України у відповідність до згаданого у назві Закону. Пропонується передусім внести зміни до 125 законодавчих актів України, відповідно до яких слово «злочин» в їх тексті замінюється словами «кримінальне правопорушення», слова «злочин невеликої тяжкості» замінюються словами «кримінальний проступок», слова «злочин середньої тяжкості» замінюються словами «нетяжкий злочин», а також вносяться інші редакційні корективи, спрямовані на приведення національного законодавства у відповідність до понятійного апарату, яким оперує згаданий Закон. Є у проекті деякі, іноді доволі дискусійні зміни, які не можна вважати суто редакційними. Але значний обсяг проекту не дає змоги розглянути їх докладно.

Проект 13.05.2020 включений до порядку денного і того ж дня прийнятий у першому читанні за основу, а 17.06.2020 прийнятий у другому читанні як закон і невдовзі підписаний Президентом України.

Проект 3316 від 09.04.2020 (Василевська-Смаглюк О. М.) про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо протидії злочинам на грунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності).

Пропонується у статті 67 «Обставини, які обтяжують покарання» в числі обтяжуючих обставин вчинення злочину «на ґрунті статевої приналежності» замінити на вчинення злочину «на ґрунті нетерпимості до сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності особи». Безпосередньо таку обтяжуючу обставину пропонується додати до диспозицій семи статей. Крім того, статтю 293 «Групове порушення громадського порядку» пропонується доповнити новою частиною такого змісту: «Ті самі дії, якщо вони були вчиненні з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, або з мотивів нетерпимості до сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності осіб, - караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років». Також кодекс пропонується доповнити кодекс статтею 161-1 «Публічні заклики до ворожнечі, насильницьких дій, переслідування або приниження гідності за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності», якою передбачити відповідальність за публічні заклики до ворожнечі та нетерпимості, насильницьких дій, переслідування чи приниження гідності осіб чи груп осіб або до пошкодження чи знищення їх майна за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності.

Не торкаючись самої актуальної проблеми посилення протидії злочину на ґрунті нетерпимості, слід відзначити абсолютно неадекватні вимоги щодо розміру санкцій у пропонованих в проекті приписах. Зокрема, публічні заклики до ворожнечі та нетерпимості, насильницьких дій, переслідування чи приниження гідності осіб чи груп осіб або до пошкодження чи знищення їх майна за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності, які були вчинені організованою групою осіб, за проектом мають каратися позбавленням волі на строк від п’яти  до восьми років, тобто більш тяжко навіть ніж катування!

Щодо проекту 23.06.2020 надане подання Комітету про відхилення і 01.09.2020 його знято з розгляду.

 

Охорона здоров’я і ветеринарна медицина

 

Проект 3318 від 09.04.2020 (Чернявський С. М., Чорноморов А. А. + 3) про ветеринарну медицину та благополуччя тварин.

Метою проекту проголошено системне та комплексне регулювання суспільних відносин щодо захисту здоров’я та забезпечення благополуччя тварин, ветеринарної практики, виробництва, обігу та застосування ветеринарних препаратів з урахуванням міжнародних зобов’язань України, зокрема в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. З його прийняттям Закон України «Про ветеринарну медицину» визнається таким, що втратив чинність, а також вносяться відповідні зміни до Законів України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про безпечність та гігієну кормів», «Про рекламу» та деяких інших. Обсяг проекту (249 сторінок в остаточній редакції) не дає можливості навіть стисло розглянути його основні положення. Зауважимо, що до проекту було багато зауважень ГНЕУ і ГЮУ, зокрема до безпрецедентно великого переліку термінів (149 в остаточній редакції) у статті 1 проекту і перевантаження проекту розглядом питань, які унормовані в інших законодавчих актах.

Тим не менш проект 17.06.2020 прийнятий у першому читанні за основу, 04.02.2020 – у другому читанні як закон і невдовзі підписаний Президентом України.

 

Карантинні заходи та регулювання інших питань пов’язаних

із протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

Проект 3306 від 06.04.2020 (Мінько С. А., Вацак Г. А., Колихаєв І. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на соціальну підтримку деяких категорій осіб під час запровадження карантину.

Проект зводиться до такої ініціативи: у разі встановлення карантину на території України або в окремих її місцевостях особам, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», надається одноразова доплата.

Проект 27.08.2020 повернутий на доопрацювання суб’єкту ініціативи.

Проект 3308  від 06.04.2020 (Фріс І. П.) про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо звільнення від плати за користування майном на період карантину).

Проектом передбачається розвинути положення чинного пункту 14 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України і викласти його у такій редакції: «З моменту встановлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року № 211 (з наступними змінами і доповненнями), і до його відміни в установленому законом порядку, наймач, господарська діяльність або робота якого заборонена рішенням про встановлення карантину, звільняється від плати за користування майном, яке використовується в такій господарській діяльності або роботі, відповідно до частини шостої статті 762 цього Кодексу».

Загалом ініціатива є цікавою, однак технічне виконання її видається дещо сумнівним. Такі питання, на нашу думку, мають бути завчасно передбачені спеціальним законодавством щодо запровадження обмежень на час карантинних заходів тощо.

Проект 02.02.2021 знятий з розгляду.

Проект 3311 від 07.04.2020 (Василевська-Смаглюк О. М.) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо державної підтримки осіб, що постраждали внаслідок епідемії коронавірусної хвороби (COVID-19)).

Метою проекту проголошено зменшення податкового навантаження на маленькі доходи громадян, щоб стимулювати їх вихід з тіні (крім надходжень до бюджету, це призведе і до збільшення купівельної спроможності громадян України та допоможе найнезаможнішим пережити кризу). Фактично пропонується скасувати чи помітно зменшити ряд податкових ставок для громадян, ФОП та малого бізнесу.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3274-1 від 08.04.2020 (Бакумов О. С., Бородін В. В. + 14) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня).

Альтернативний проекту 3274 від 29.03.2020 (Шуфріч Н. І., Наталуха Д. А. + 3) про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо перепродажу товарів під час карантину, епідемії, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану) (див. Огляд № 34).

Проект помітно детальніший за основний і передбачає внесення змін не лише до Кримінального кодексу України, а й до Кодексу цивільного захисту України та Законів України «Про ціни і ціноутворення» та «Про Кабінет Міністрів України». Центральним елементом, як і в основному проекті, є пропозиція доповнити КК новою статтею 199-1 «Порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня» у якій запровадити відповідальність за Перепродаж у великих розмірах засобів цивільного захисту під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня, якщо така ціна у два і більше разів перевищує рівень державної регульованої ціни. Інші зміни мають технічний характер і пов’язані з порядком запровадження державного регулювання цін засоби цивільного захисту під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня.

Загалом проект лишається дискусійним, хоча і значно менш неоднозначним порівняно із основним проектом.

Проект 20.05.2020 включений до порядку денного.

Проект Постанови 3315 від 09.04.2020 (Чорний Д. С., Бородін В. В. + 3) про Звернення Верховної Ради України до Китайської Народної Республіки щодо можливості залучення кваліфікованих медичних працівників Китаю у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

У Зверненні, зокрема, пропонується звернутися до Китайської Народної Республіки з проханням розглянути можливість залучення кваліфікованих медичних працівників Китаю у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні. Така співпраця наших країн дасть змогу отримати неоціненний досвід для українських фахівців, удосконалити методики лікування і профілактики поширення епідемії для збереження здоров’я українських громадян та в цілому заради безпеки всього людства.

Проект 01.09.2020 знятий з розгляду.

Проект 3320 від 10.04.2020 (Дмитрієва О. О., Радуцький М. Б. + 9) про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)).

Метою проекту проголошено покращення якості та доступності медичної допомоги в умовах боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19) в Україні, гармонізація законодавства відповідно до потреб здійснення протиепідемічних заходів. Для цього передбачається обов’язкова госпіталізація осіб з симптомами небезпечних та особливо небезпечних інфекційних хвороб, пропонується надати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування право створювати тимчасові заклади охорони здоров’я (спеціалізовані шпиталі), обсерватори для розміщення зазначених вище осіб, встановлювати особливий режим в’їзду (виїзду) на територію окремих адміністративно-територіальних одиниць, що знаходяться на території карантину та інше. Також пропонується тимчасово дозволити обробку персональних даних без згоди особи, виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів.

ГНЕУ висловило принципове зауваження, що окремі положення законопроекту в запропонованій редакції допускають тлумачення про можливість обмеження конституційних прав особи, зокрема: права на недоторканість особи, права власності,  що потребує приведення у відповідність з положеннями ст. 64 Основного Закону України.

Проте вже 13.04.2020 проект був схвалений Комітетом Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування і того ж дня прийнятий за основу і як закон та невдовзі підписаний Президентом України.

Проект 3321 від 10.04.2020 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту населення від розповсюдження інфекційних хвороб).

Метою проекту проголошено запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 серед населення України.

Проектом передбачається внесення змін до Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб». Проект викликав критику за серйозні недоліки юридичного характеру і, зокрема, за парадоксальну пропозицію встановити обов’язок осіб надавати інформовану згоду на проведення протиепідемічних та/або профілактичних заходів, що передбачає, зокрема, згоду на самоізоляцію та/або ізоляцію протягом строку, визначеного лікарем.

Проект відкликаний 18.05.2020.

Проект 3322 від 10.04.2020 (Тарута С. О., Наталуха Д. А. + 2) про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)).

Метою проекту проголошено створення дієвого механізму на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) для уникнення проблем, що виникатимуть під час реалізації положень Кодексу України з процедур банкрутства, зокрема щодо передбачення можливості проведення зборів та комітету кредиторів дистанційно (у режимі відеоконференції та шляхом опитування) та продовження строків проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство. Загалом проект передбачає певні обмеження щодо притягнення боржників до відповідальності, зокрема не допускається відкриття провадженнях у справах про банкрутство боржників – юридичних осіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 1 лютого 2020 року; зупиняється нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктиризовані планом санації чи реструктуризації боргів боржника, а штрафні санкції за невиконання боржником таких зобов’язань не нараховуються тощо.

Проект 13.05.202 прийнятий за основу із скороченням строку підготовки і 18.06.2020 прийнятий у другому читанні як закон та невдовзі підписаний Президентом України.

 

Господарська діяльність та ринковий нагляд

 

Проект 3305 від 06.04.2020 (Мінько С. А., Батенко Т. І. + 4) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо здешевлення вартості продуктів харчування).

Проектом передбачається запровадження пільгової 7-відсоткової ставки державного мита щодо постачання на митній території України та ввезення на митну територію України продуктів харчування, що входять до складу наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення, який формується в порядку, визначеному Законом України «Про прожитковий мінімум».

Проект видається доволі одностороннім. Не викликає заперечень, що підхід до визначення ставок державного мита має бути диференційованим залежно від видів товарів і існуюча ситуація не є досконалою, однак слід насамперед стимулювати діяльність внутрішнього ринку якраз щодо визначених категорій товарів. У пропонованій же редакції проект, як видається, лише призведе до посилення конкуренції на ринку без належного посилення контролю якості товарів і до збільшення доходів імпортерів.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3309 від 06.04.2020 (Ковальов О. І.) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення умов ведення господарської діяльності, що здійснюється платниками єдиного податку).

Черговий проект, який стосується застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зокрема, пропонується установити, що реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої та другої груп, а також третьої та четвертої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 4 000 000 гривень.

Порушене питання видається дуже дискусійним і врегулювати його потрібно не точковими ініціативами, а повним переглядом податкового законодавства у частині регулювання діяльності самозайнятих осіб, ФОП та малого бізнесу.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3262-1 від 10.04.2020 (Герус А. М.) про внесення змін до деяких законів України (щодо імпорту електричної енергії та інших товарів з держави-агресора).

Альтернативний проекту 3262 від 24.03.2020 (Нагорняк С. В.) про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» (щодо перетоків електричної енергії) (див. Огляд № 34).

Проект має цілковито іншу мету порівняно з основним і передбачає ряд заборон, а саме: забороняється продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації за двосторонніми договорами, на ринку «на добу наперед», на внутрішньодобовому ринку та на балансуючому ринку; Законом України може встановлюватися повна або часткова заборона здійснення зовнішньоекономічної діяльності стосовно держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом; забороняється ввезення на митну територію України таких товарів, що походять з Російської Федерації: «Картопля, свіжа або охолоджена» та «Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля».

Проект 02.02.2021 знятий з розгляду.

 

Проекти що подаються без коментарів

 

Проект 3236-1 від 06.04.2020 (Гетманцев Д. О.) про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (щодо приведення у відповідність розміру ставок на деякі нотаріальні дії).

Альтернативний до проекту 3236 від 20.03.2020 (Демченко С. О.) про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (див. Огляд № 33).

Пропонується ще більше підняти ряд ставок державного мита, іноді у кількасот разів (з 0,02 до 15 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян).

Проект 02.02.2021 переданий на доопрацювання в Комітет.

Проект 3279-1 від 06.04.2020 (Гончаренко О. О., Сюмар В. П., Фріз І. В.) про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Альтернативний проекту 3279 від 29.03.2020 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (див. Огляд № 34).

Проект 13.04.2020 відхилений на користь проекту 3279-д.

Проект 3279-д від 11.04.2020 (Арістов Ю. Ю., Трухін О. М. + 12) про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Альтернативний названим вище.

Проект 13.04.2020 прийнятий за основу та в цілому як закон і невдовзі підписаний Президентом України.

Проект 3240-1 від 08.04.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення дітей війни та відновлення (збільшення) для них існуючих раніше пільг).

Альтернативний проекту 3240 (Тимошенко Ю. В., Цимбалюк М. М. + 4) про внесення змін до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення дітей війни та збільшення для них пільг за користування комунальними послугами) (див. Огляд № 33).

Дослівно повторює проект 2008-1 від 19.09.2019 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» щодо відновлення (підвищення) рівня пенсійного забезпечення дітей війни, пільг при платі за користування комунальними послугами та безплатного проїзду (див. Огляд № 8).

Проект 09.06.2020 повернутий суб’єкту ініціативи.

Проект 3241-1 від 08.04.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо підвищення розмірів трудових пенсій внаслідок збільшення величини оцінки одного року страхового стажу, зменшення пенсійного віку та страхового стажу як умов призначення пенсії за віком).

Альтернативний проекту 3241 від 20.03.2020 (Тимошенко Ю. В., Кабаченко В. В. + 3) про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо підвищення розмірів трудових пенсій внаслідок збільшення величини оцінки одного року страхового стажу та відсотку підвищення пенсій за понаднормовий страховий стаж) (див. Огляд № 33).

З незначними уточненнями повторює проект 2025-1 від 19.09.2019 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення умов призначення пенсій (див. Огляд № 8).

Проект 09.06.2020 повернутий суб’єкту ініціативи.

Проект 3242-1 від 08.04.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення розмірів академічної та соціальної стипендій.

Альтернативний проекту 3242 від 20.03.2020 (Тимошенко Ю В., Кабаченко В. В. + 4) про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення розмірів академічної та соціальної стипендій (див. Огляд № 33).

Повністю повторює основний проект, а також передбачає внесення аналогічних змін до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». 

Проект 27.08.2020 повернутий суб’єкту ініціативи.

Проект 3246-1 від 06.04.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком до розміру фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Альтернативний проекту 3246 від (Тимошенко Ю. В., Кабаченко В. В. + 4) про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо підвищення розміру мінімальної пенсії до розміру фактичного прожиткового мінімуму для пенсіонерів та осіб з інвалідністю) (див. Огляд № 33).

Проект 02.02.2021 знятий з розгляду.

Проект 3310 від 07.04.2020 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до Митного тарифу України (щодо тимчасового застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур).

Проект 01.09.2020 знятий з розгляду.

Проект 3323 від 10.04.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В. + 3) про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року.

Проект 15.09.2020 знятий з розгляду.

Проект 3324 від 10.04.2020 (Королевська Н. Ю., Німченко В. І. + 9) про внесення змін до деяких законів України щодо захисту громадян від негативних наслідків підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Проект практично ідентичний проекту 2087 від 06.09.2019 (Королевська Н. Ю., Бойко Ю. А. + 13) про внесення змін до деяких законів України щодо захисту громадян від негативних наслідків підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги (див. Огляд № 6).

Проект 15.09.2020 знятий з розгляду.


Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.

 Поділитися