MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України ІХ скликання Огляд № 37 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 13.04.2020–17.04.2020

22.04.2021   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Загалом за цей тиждень зареєстровані 54 проекти законів і постанов Верховної Ради України, з яких 15 становлять проекти процедурних постанов щодо різних аспектів діяльності парламенту, пов’язаних із прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, діяльністю тимчасових слідчих комісій, проведенням парламентських слухань, призначенням високопосадовців, призначенням позачергових виборів тощо.

Загалом за цей тиждень зареєстровані 54 проекти законів і постанов Верховної Ради України, з яких 15 становлять проекти процедурних постанов щодо різних аспектів діяльності парламенту, пов’язаних із прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, діяльністю тимчасових слідчих комісій, проведенням парламентських слухань, призначенням високопосадовців, призначенням позачергових виборів тощо.

Загальні засади, якими керуються автори огляду, див Вступні застереження до постійного моніторингу законопроектної діяльності Верховної Ради України ІХ скликання.

Стан проходження проектів у цьому огляді визначається на кінець робочого дня 21.04.2021.

 

Проблеми національної безпеки, окупованих територій і ООС

 

Проект 3338 від 14.04.2020 (Дубінський О. А.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони обіймати керівні посади в оборонно-промисловому комплексі).

Пропонується установити, що членами Наглядової ради, Ради директорів або Генеральним директором та його заступником (заступниками) Державного концерну «Укроборонпром» не можуть бути призначені особи, які мають або мали громадянство (підданство) іноземної держави (іноземних держав) та іноземці або особи без громадянства, які набули громадянство України. Ті самі вимоги поширюються і на керівників (перших заступників керівників, заступників керівників) державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, що входять до складу Державного концерну «Укроборонпром».

Ініціатива має право на існування, але є доволі дискусійною. Як видається, значно важливішим для безпеки України було б передбачити дієві механізми публічного, зокрема парламентського контролю за діяльністю названого концерну та його суб’єктів, що входять до його складу.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3343 від 15.04.2020 (Касай Г. О.) про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі».

Суть проекту в його назві. Також важливими є прикінцеві положення проекту, зокрема таке: установити, що підприємства оборонно-промислового комплексу підпорядковуються центральним органам виконавчої влади відповідної сфери діяльності. З дня введення в дію цього Закону та до моменту вирішення питання підпорядкованості підприємств оборонно-промислового комплексу центральним органам виконавчої влади відповідної сфери діяльності, підприємства оборонно-промислового комплексу підпорядковуються Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Йдеться фактично про ліквідацію Державного концерну «Укроборонпром». Утім, пропонований підхід є абсолютно популістським і не враховує усі ті проблеми, що постануть у частині здійснення комерційної діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу, зокрема, питання чинності укладених угод з концерном, управління підприємствами галузі тощо.

 Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

 

Законотворчість, парламентаризм та діяльність Верховної Ради України

 

Проект 3313-1 від 14.04.2020 (Поляков А. Є.) про внесення зміни до статті 120 Регламенту Верховної Ради України (щодо вдосконалення процедури розгляду законопроектів у другому читанні).

Альтернативний проекту 3313 від 08.04.2020 (Ар’єв В. І., Сюмар В. П., Павленко Е. М.) про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо оптимізації процедури розгляду законопроектів у другому читанні) (див. Огляд № 36).

Проект передбачає протилежний від пропонованого в основному проекті підхід до проблеми: кількість поданих народними депутатами України пропозицій і поправок до відповідного законопроекту, що розглядається Верховною Радою України в другому читанні, не може бути підставою для обмеження порядку його розгляду (у тому числі обговорення), встановленого названою статтею Регламенту. ГНЕУ не підтримало ініціативу як по суті, так і з юридично-технічних міркувань.

Проект 01.09.2020 знятий з розгляду.

 

Державна служба, діяльність вищих органів управління

 та правоохоронних органів

 

Проект 3326 від 13.04.2020 (Христенко Ф. В.) про внесення змін до Закону України «Про очищення влади» (щодо недопущення зовнішнього впливу на інтереси держави).

Метою проекту проголошено запобігання можливому порушенню інтересів держави та втручанню у здійснення державної політики з боку іноземних держав, іноземних фізичних чи юридичних осіб через пов’язаних з ними громадян України, які отримували кошти, майно, послуги від іноземних суб’єктів і, відповідно, можуть діяти в їхніх інтересах у разі зайняття ними посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Проектом пропонується запровадити додаткові категорії осіб, яким забороняється обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Це особи , які займають чи впродовж останніх 10 років перед днем призначення займали посаду керівника, входили до складу органу управління або були членами громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства, яке безпосередньо або через будь-яких третіх осіб отримує чи отримувало кошти, майно, послуги від іноземних держав, органів влади чи посадових осіб іноземних держав, міжнародних неурядових організацій чи неурядових організацій іноземних держав або від іноземних юридичних осіб, іноземних громадян, осіб без громадянства чи уповноважених ними осіб, або з будь-якого іншого джерела фінансування, розташованого за межами України. Аналогічна заборона передбачається також для осіб, які систематично (більше трьох разів на рік) у період останніх 10 років перед днем призначення  виконували роботи, надавали послуги чи будь-яким іншим чином залучалися до діяльності відповідного громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства, якщо вони знали або повинні були і могли знати, що оплата їх робіт, послуг чи іншої участі здійснюється за рахунок коштів чи майна, отриманого з джерела фінансування, розташованого за межами України.

Попри те, що кожна держава має дбати про свій суверенітет і захищатися від небажаних зовнішніх впливів, проект викликає рішуче несприйняття. Він фактично у дещо зміненій формі пропонує відтворити в Україні російську практику занесення представників правозахисних та інших організацій до категорії «іноземних агентів». До того ж пропонуються настільки широкі критерії, що під обмеження можуть потрапити, наприклад, організації – лауреати Нобелівської премії миру, Фулбрайтівські стипендіати, учасники різноманітних міжнародних програм, спрямованих на підтримку органів державної влади тощо. Зауважимо також, що «очищення влади», як  видається, до певної міри є разовою акцією з певними хронологічними рамами, а проект пропонує закріпити у відповідному законі норми, які не будуть мати обмеження в часі.

Проект 15.09.2020 включений до порядку денного, але відтоді фактично залишається без руху.

Проект 3335 від 14.04.2020 (Мотовиловець А. В., Мовчан О. В. + 16) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підвищення ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів).

Великий за обсягом проект, у якому на 24 сторінках передбачається внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного, Господарського і Кримінального процесуальних кодексів України та Законів України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Метою проекту проголошено створення законодавчих передумов для посилення прозорості системи розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, реалізації таких активів, підвищення ефективності та збільшення надходжень до державного бюджету від їх реалізації, вдосконалення нормативного регулювання, а також усунення суперечностей між чинними актами в частині розшуку, управління та реалізації активів, одержаних від корупційних та інших злочинів. Зокрема, пропонуються такі ініціативи: 1) забезпечення процедури прийняття активів в управління Національним агентством; 2) встановлення процедури управління арештованим майном у виняткових випадках на підставі рішення Кабінету Міністрів України; 3) запровадження можливості прозорої реалізації активів Національним агентством; 4) забезпечення участі уповноваженої особи органу з виявлення, розшуку та управління активами у процесі судового провадження.

Проект розглянутий 16.09.2020 і відхилений на користь інших проектів.

Проект 3341 від 15.04.2020 (Гривко С. Д.) про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (щодо врегулювання окремих питань проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби).

Пропонується уточнити порядок зберігання записів всіх проведених відеоконференцій з кандидатами на зайняття посад державної служби. Також пропонується передбачити можливість подання до конкурсної комісії кандидатами за їх власним бажанням таких заяв: про використання результатів раніше складеного тестування для кандидатів на зайняття посад державної служби (за наявності), з зазначенням відповідного виду тестування, дати його проходження та інформації щодо доступу до результатів такого тестування; про розв’язання ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття посад державної служби категорій “А” і “Б” поза межами приміщення державного органу, в якому проводиться конкурс, за можливості здійснення фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів та ідентифікації (посвідчення) особи; щодо участі у співбесіді в режимі відеоконференції поза межами приміщення державного органу, в якому проводиться конкурс, з використанням власних технічних засобів та з ідентифікацією (посвідченням) своєї особи.

Проект 15.09.2020 включений до порядку денного.

Проект 3355 від 16.04.2020 (Стефанчук Р. О.) про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо уточнення переліку суб’єктів декларування).

Проектом пропонується встановити, що дія названого закону поширюється також на посадових осіб органів акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій прямо чи опосередковано належить державі.

Проект 13.05.2020 включений до порядку денного, але профільний Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував його відхилити.

Проект 3362 від 17.04.2020 (Дирдін М. Є., Костін А. Є. + 6) про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (щодо удосконалення порядку призначення на посаду державної служби).

Проект передбачає можливість призначати на посаду державного службовця, якого було звільнено на підставі пункту 1 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу», відразу на випробувальний термін не чекаючи результатів спеціальної перевірки, що забезпечить можливість заповнення вакантних посад державної служби працівниками і мінімізує кадровий голод на місцевому рівні. Окрім того, передбачається можливість займати вакантні посади на державну службу без конкурсу особам, які були звільнені на підставі скорочення чисельності або штату державних службовців, скорочення посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного розпису державного органу без скорочення чисельності або штату державних службовців, реорганізація державного органу, у разі створення в державному органі, з якого його звільнено, нової посади чи появи вакантної посади, що відповідає кваліфікації державного службовця, протягом шести місяців з дня звільнення. За рішенням суб’єкта призначення такі особи можуть бути призначені на рівнозначні або нижчі посаду державної служби, за рішенням керівника державної служби у структурному підрозділі органу державної влади якщо вони був призначені на посаду державної служби за результатами конкурсу.

Проект 15.09.2020 включений до порядку денного.

 

Соціальний захист, пенсійне забезпечення та регулювання трудових відносин

 

Проект 3325 від 13.04.2020 (Павлюк М. В.) про внесення змін до статті 86 Закону України «Про прокуратуру» (щодо забезпечення права на перерахунок пенсій працівникам органів прокуратури).

Метою проекту проголошено приведення положень Закону «Про прокуратуру» у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 13.12.2019 № 7-р(ІІ) 2019 та забезпечення права на перерахунок пенсій працівникам органів прокуратури. Передбачається уточнити коло осіб, на яких поширюються положення названої статті 86 «Пенсійне забезпечення працівників прокуратури» Закону України «Про прокуратуру», а також установити таку вимогу: Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у зв’язку з підвищенням заробітної плати прокурорським працівникам на рівні умов та складових заробітної плати відповідних категорій працівників, які проходять службу в органах і установах прокуратури на момент виникнення права на перерахунок. Перерахунок призначених пенсій проводиться з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув право на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Пенсія працюючим пенсіонерам перераховується також у зв’язку з призначенням на вищу посаду, збільшенням вислуги років, присвоєнням почесного звання або наукового ступеня та збільшенням розміру складових його заробітної плати в порядку, передбаченому частинами другою, третьою та четвертою цієї статті, при звільненні з роботи або за кожні два відпрацьовані роки.

Проект 02.06.2020 включений до порядку денного.

Проект 3332 від 13.04.2020 (Волинець М. Я., Тимошенко Ю. В. + 6) про внесення змін про внесення змін до Закону України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 173 1992 року про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця». .

Пропонується визначити, що Україна бере на себе зобов’язання, які випливають із частини ІІІ Конвенції Міжнародної організації праці № 173, що задоволення вимог, які висунуті працівниками до свого роботодавця і які випливають із трудових відносин, забезпечує установа-гарант, якщо роботодавець не може здійснити виплату через неплатоспроможність.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3264-1 від 14.04.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати).

Альтернативний проекту 3264 від 25.03.2020 (Третьякова Г. М., Остапенко А. Д.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту працівника у випадку затримки виплати заробітної плати) (див. Огляд № 34).

Проект значною мірою повторює основний проект із положеннями, спрямованими на розширення прав працівників у разі неплатоспроможності підприємств. Серед новел слід назвати пропозицію доповнити Кодекс законів про працю України статтею 115-2 «Право працівника на відступлення права вимоги у випадку неплатоспроможності підприємства», Закон України «Про оплату праці» статтею 34-1 «Компенсація заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця», а також значні зміни до Кодексу України з процедур банкрутства.

Проект опрацьовується в профільному парламентському Комітеті.

 

Кримінальна і адміністративна відповідальність

 

Проект 3339 від 14.04.2020 (Шпак Л. О.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стягнення аліментів на утримання дитини).

Проект передбачає скасування більшості положень, які були запроваджені у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» від 7 грудня 2017 року. Головна ініціатива стосується скасування такої санкції, як суспільно корисні роботи.

Проте проект містить лише найзагальніші пояснення щодо актуальності скасування такого виду санкцій і не пропонує якихось інших альтернатив. За таких умов проект видається доволі дискусійним і потребує щонайменше належної аргументації та пропозицій щодо актуальної альтернативи скасуванню названої санкції.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3351 від 16.04.2020 (Бардіна М. О.) про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на засмічення лісів відходами та порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин).

Проектом пропонуються зміни до трьох статей названого кодексу. Зокрема, статтю 76 «Знищення корисної для лісу фауни» пропонується виключити. У статті 73 «Засмічення лісів відходами», окрім підвищення розмірів штрафів, пропонується уточнити, про які види лісів йдеться в диспозиції і викласти її так: засмічення відходами земель лісогосподарського призначення, а також засмічення відходами лісів, що розташовані на землях інших категорій. Принципово переглядається стаття 87 «Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин». Окрім посилення розміру штрафів, пропонується переглянути диспозицію частини першої та доповнити статтю новою частиною другою, в яких передбачити відповідальність за «порушення вимог законодавства щодо охорони диких тварин, шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування, що не мало наслідком їх незаконне добування, знищення або поранення» та «порушення вимог законодавства щодо охорони середовища перебування диких тварин, в тому числі знищення, пошкодження, розорення в лісах нір, хаток, лігв, мурашників, бобрових загат та іншого житла і споруд диких тварин, місць токування, линяння, гніздових колоній птахів, нерестовищ».

Проект доволі цікавий, однак, як і багато подібних ініціатив, він не враховує необхідність належної кваліфікації винності діяння як умови відповідальності.

Проект 02.02.2021 знятий з розгляду.

Проект 3353 від 16.04.2020 (Вінтоняк О. В.) про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення (щодо права складання протоколу про адміністративне правопорушення).

Пропонується надати право складання адміністративних протоколів щодо правопорушень, передбачених статтею 77-1 «Самовільне випалювання рослинності або її залишків» Кодексу про адміністративні правопорушення, уповноваженим на те посадовим особам органів внутрішніх справ (Національної поліції).

Проект 16.06.2020 включений до порядку денного.

Проект 3354 від 16.04.2020 (Стефанчук Р. О., Качура О. А., Яцик Ю. Г.) про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради).

Здебільшого проект передбачає збільшення розміру штрафів у статтях 351 «Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради» Кримінального кодексу України та 188-19 «Невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, змінами до останньої статті пропонується визнати неправомірними діями ненадання інформації у відповіді на звернення (запит) народного депутата України.

Формулювання диспозицій названих статей у частині ненадання чи неповного надання інформації є вкрай дискусійними і пропоновані зміни їх, як видається, суттєво не покращують.

Проект 05.06.2020 прийнятий як закон та невдовзі підписаний Президентом України.

 

Судочинство і адвокатура

 

Проект 3327 від 13.04.2020 (Костін А. Є.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення порядку складення протоколів про адміністративне правопорушення за порушення права на інформацію).

Проектом передбачається внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Законів України: «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Метою проекту проголошено комплексне удосконалення норм чинного законодавства України щодо порядку складення протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 212-3 – у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Проект видається розвиненою версією 3265 від 25.03.2020 (Качура О. А.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо покращення можливостей для надання професійної правової допомоги та вдосконалення порядку складення протоколів про адміністративне правопорушення за порушення права на інформацію) (див. Огляд № 34). Новий проект повторює недоліки старого як в частині пропозицій щодо загальних змін порядку складання адміністративних протоколів, так і в частині передбачених нових повноважень рад адвокатів регіону. Окремо слід зазначити дискусійність ініціативи щодо запровадження такої підстави для збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, як «з метою складення протоколу про адміністративні правопорушення». Як слушно підкреслило ГНЕУ, запропоновані пропозиції суперечать частині другій статті 32 Конституції України, в якій визначається, що «не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».

Проект 01.09.2020 знятий з розгляду.

Проект 3348 від 16.04.2020 (Радіна А. О., Костін А. Є. + 9) про внесення змін до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду).

Метою проекту проголошено створення законодавчих передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду (далі – ВАКС)  приміщеннями, які відповідатимуть вимогам та дозволять безперешкодно здійснювати судочинство, але зміст проекту включає ще кілька новел стосовно статусу суддів зазначеного суду. Пропонується надати ВАКС право здійснювати управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління; встановити однакові строки здійснення повноважень слідчими суддями ВАКС та суддями місцевих судів, а також скасувати заборону на призначення суддями ВАКС особам, які протягом останніх десяти років працювали в правоохоронних органах та прокуратурі, спростити вимоги до суддів першої інстанції, наблизивши їх до вимог до суддів місцевих суддів з різницею лише у вимозі досвіду роботи у сфері права в сім років, замість п’яти.

В ході подальшого опрацювання проекту Парламент підтримав лише перші дві пропозиції.

Проект 02.06.2020 прийнятий у першому читанні за основу зі скороченням строку підготовки, 18.06.2020 – у другому  читанні як закон та невдовзі підписаний Президентом України.

Проект 3349 від 16.04.2020 (Костін А. Є., Радіна А. О. + 5) про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо визначення вищих спеціалізованих судів суб’єктами управління об’єктами державної власності).

Метою проекту проголошено створення законодавчих передумов для забезпечення вищих спеціалізованих судів приміщеннями, які відповідатимуть вимогам та дозволять безперешкодно здійснювати судочинство. Відповідно, пропонується доповнити частину першу статті 32 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» новим пунктом 2-1, у якому передбачити, що вищий спеціалізований суд здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

Втім, ГНЕУ слушно звернуло увагу на непослідовність наділення запропонованими у проекті повноваженням вищих спеціалізованих судів за відсутності такого повноваження у Верховного Суду чи будь-яких інших судів в Україні.

Проект 02.02.2021 знятий з розгляду.

Проект 3350 від 16.04.2020 (Радіна А. О., Наталуха Д. А. + 6) про внесення змін до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства «Антонов» (щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням».

Метою проекту проголошено: урегулювання правовідносин, пов’язаних із функціонуванням Вищого антикорупційного суду, зокрема, забезпечення його належним приміщенням, яке вже укомплектовано усім належним устаткуванням за рахунок бюджетних коштів, виділених саме Вищому антикорупційному суду.

Проектом передбачається доповнення зазначеного у назві Закону положенням такого змісту: «Установити, що частина заборгованості погашається шляхом передачі до сфери управління державного органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, від державного підприємства «Антонов» нежитлової будівлі (літера А) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, за ринковою вартістю, яка підтверджується звітом про незалежну оцінку».

ГНЕУ слушно вказало на юридичні недоліки такого способу забезпечення Вищого антикорупційного суду належним приміщенням. Не підтримало проект і ГЮУ. Проте профільний парламентський комітет знехтував цими запереченнями.

Проект 02.06.2020 прийнятий у першому читанні за основу зі скороченням строку підготовки, 18.06.2020 – у другому  читанні як закон та невдовзі підписаний Президентом України.

 

Карантинні заходи та регулювання інших питань, пов’язаних із протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

Проект 3329 від 13.04.2020 (Нестеренко К. О., Чорний Д. С. + 2) про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19)).

Пропонується звільнити від сплати усіх податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України, доходи у вигляді заробітної плати, премій та доплат до неї, які отримують платники податків, що є медичними працівниками, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19).

Проект 30.04.2020 відхилено на користь комплексного проекту щодо підтримки платників податків на час протидії пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), підготовленого Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики.

Проект 3331 від 13.04.2020 (Волинець М. Я., Тимошенко Ю. В. + 6) про внесення змін до розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування частини заробітної плати найманих працівників в сумі фактичного прожиткового мінімуму на період надзвичайної ситуації чи/та карантину).

Пропонується установити, що тимчасово, на період дії надзвичайної ситуації та/чи карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, звільняються від оподаткування доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати, нараховані платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), у сумі фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, в цінах грудня попереднього року.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3333 від 14.03.2020 (Нальотов Д. О., Зуб В. О.) про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо спрямування адміністративних штрафів за порушення правил щодо карантину людей на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19).

Зміст проекту повністю охоплюється його назвою.

Проект 01.09.2020 знятий з розгляду.

Проект 3334 від 14.04.2020 (Кінзбурська В. О.) про внесення доповнень до Цивільного кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафів і пені за прострочення платежів за договорами оренди житла у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби).

Проект стосується питань найму (оренди) або піднайму (суборенди) житла. Передбачається, що на час карантинних заходів наймачі і піднаймачі звільняються від сплати пені (неустойки) у разі простроченні строків оплати, а також забороняється розірвання договорів найму та піднайму на вимогу наймодавця з причини прострочення платежів у період дії карантину.

Проект 02.02.2021 знятий з розгляду.

Проект 3292-1 від 15.04.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до деяких законів України (щодо подолання наслідків економічної кризи спричиненої безпрецедентними заходами боротьби з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

Альтернативний проекту 3292 від 30.03.2020 (Чорний Д. С.) про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо подолання наслідків економічної кризи спричиненої безпрецедентними заходами боротьби з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) (див. Огляд № 35).

Проект 3293-1 від 15.04.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до Розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо подолання наслідків економічної кризи спричиненої безпрецедентними заходами боротьби з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

Альтернативний проекту 3293 від 30.03.2020 (Чорний Д. С.) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо подолання наслідків економічної кризи спричиненої безпрецедентними заходами боротьби з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) (див. Огляд № 35).

Обидва альтернативні проекти відрізняються переважно зміною підходу до визначення строків запровадження пільг з конкретної дати до часу завершення карантину.

Обидва проекти 02.02.2021 зняті з розгляду.

Проект 3352 від 16.04.2020 (Лабазюк С. П., Молоток І. Ф. + 2) про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо тимчасового звільнення платників єдиного податку першої і другої груп від сплати єдиного податку у зв’язку з пандемією COVID-19).

Проект містить таку ініціативу: Тимчасово, протягом періоду з 1 березня 2020 року по 31 травня 2020 року, для зменшення негативних економічних наслідків від заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), платники єдиного податку першої та другої груп, у разі, якщо вони не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку. Суми єдиного податку, сплачені платниками податку, визначеними цим пунктом, протягом періоду з 1 березня 2020 року по 31 травня 2020 року, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3302-1 від 17.03.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення зміни до підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо часткового звільнення від оподаткування доходів працівників на період дії карантину).

Альтернативний до проекту 3302 від 03.04.2020 (Третьякова Г. М.) про внесення змін до розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України (щодо встановлення принципу «4-7» на період карантину для працюючого населення) (див. Огляд № 36).

Проект доволі сильно відрізняється від основного і пропонує інший підхід до вирішення названого питання: Установити, що тимчасово, з 1 квітня 2020 року на період, що закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину, що запроваджений Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом, на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходи у розмірі мінімальної заробітної плати, якщо місячна заробітна плата не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, нарахованої (виплаченої) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

 

Питання культури

 

Проект 3340 від 14.04.2020 (Зуб В. О.) про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році».

Пропонується віднести до числа ювілеїв, які 2021 року мають відзначатися на державному рівні, таку дату: 125 років з часу заснування відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» (1895).

Проект 01.09.2020 знятий з розгляду.

 

Господарська діяльність та ринковий нагляд

 

Проект 3347 від 15.04.2020 (Тимошенко Ю. В., Бондарев К. А.+ 2) про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо додаткового захисту інтересів держави та вкладників і клієнтів АТ КБ «ПриватБанк»).

Проект дуже лаконічний і містить лише один припис: У випадку прийняття Кабінетом Міністрів України та (або) Національним банком України, на підставі рішення суду, рішення про повернення АТ КБ «ПриватБанк» попереднім власникам (денаціоналізація АТ КБ «ПриватБанк»), останні зобов’язані, перед таким поверненням, перерахувати на спеціальний рахунок, визначений Кабінетом Міністрів України, суму коштів, визначену таким судовим рішенням, як збитки заподіяні попередніми власниками АТ КБ «ПриватБанк» державі Україна, вкладникам та клієнтам АТ КБ «ПриватБанк».

Проект видається логічним, а ідея його цілком зрозумілою, однак він мав би не просто містити доволі загальну вимогу до уряду, а передбачати разовий чи універсальний механізм захисту інтересів держави у разі повернення власникам попередньо націоналізованих через борги чи порушення законодавства об’єктів власності, щоб посилити парламентський і загалом публічний контроль за такими діями та тим самим зменшити корупційні ризики.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3361 від 17.04.2020 (Бєлькова О. В., Гетманцев Д. О. + 12) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності.

Проект є значним за обсягом і має доволі вузький та спеціальний об’єкт регулювання. У пояснювальній записці зазначається, що проект розроблений з метою посилення гарантій відшкодування збитків постраждалим у разі порушення суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства щодо дотримання правил техногенної та пожежної безпеки. Цілі проекту визначені так: підвищення рівня соціального захисту населення у разі отримання шкоди життю та здоров’ю в результаті аварій і пожеж; забезпечення надійної гарантії щодо отримання відшкодування постраждалими від наслідків аварій та пожеж; покращення умов ведення бізнесу шляхом можливості усунення неефективного державного нагляду за його діяльністю; підвищення рівня відповідальності бізнесу за наслідки своєї діяльності. Перелік основних ініціатив проекту у пояснювальній записці займає понад дві сторінки і дублювати його тут не має особливої потреби.

Проект 02.06.2020 прийнятий у першому читанні.

 

Інші питання 

 

Проект 3328 від 13.04.2020 (Шуфрич Н. І.) про внесення змін до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (щодо розміру оплати діяльності членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі).

Передбачається встановити, що максимальний розмір оплати діяльності  членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, не може перевищувати розміру п’яти мінімальних заробітних плат в Україні.

Типовий проект, яких за попередні кілька місяців 2020 року було подано близько десяти.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3336 від 14.04.2020 (Дунда О. А., Дубінський О. А. + 15) про внесення змін до деяких законів України щодо містобудівної та архітектурної діяльності.

Проект має обсяг понад 40 сторінок, на яких передбачається внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 6 законів України. Змін дуже багато і лише загальний їх перелік у пояснювальній записці займає 5 сторінок. Метою проекту проголошено адаптацію вітчизняного законодавства до стандартів Європейського Союзу з урахуванням національних особливостей розвитку суспільних відносин у галузі будівництва. Втім, маємо підкреслити, що зміни є доволі різносторонніми та широкими. Зокрема, зміни до статті 96-1 «Порушення законодавства під час планування і забудови територій» Кодексу України про адміністративні правопорушення стосуються значного розширення кола осіб, на які поширюється дія статті. Серед доволі дискусійних ініціатив слід згадати пропозицію доповнити Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» новою статтею 37-2 «Професійна атестація виконавців робіт, пов’язаних із містобудівною діяльністю», яка поширює атестаційні вимоги на дуже широке коло суб’єктів.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3337 від 14.04.2020 (Дунда О. А., Дубінський О. А. + 17) про внесення змін до «Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо Генеральної схеми планування території України).

Проект передбачає радикальну зміну суті Генеральної схеми планування території України та забезпечення її реалізації. Так, зазначається, що Генеральна схема визначає державні пріоритети у використанні територій та забезпечує довгострокове прогнозування соціально-економічного розвитку країни, її регіонів та населених пунктів з метою сприяння раціональному використанню території України та її ресурсів, створення і підтримання сприятливого життєвого середовища, забезпечення удосконалення систем розселення, сталого розвитку населених пунктів, виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, формування національної екологічної мережі тощо. Проект передбачає докладні вимоги до створення Генеральної схеми та умови забезпечення її реалізації.

Проект за всієї його актуальності передбачає дуже сильну централізацію, адже Генеральній схемі, яку затверджує уряд, надається важливого керівного значення. Потреба у такій централізації, а також її тиск на місцеве самоврядування є предметом для дискусії.

Проект 03.02.2021 прийнятий у першому читанні.

Проект 3356 від 17.03.2020 (Семінський О. В., Припутень Д. С. + 17) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту).

Проект передбачає чимало змін щодо впровадження в законодавство понять, термінів, а також багатьох технічних аспектів використання біопалива, які потребують ретельної уваги спеціалістів. Загалом видається, що на рівні закону багато з пропонованих положень технічного характеру можна було б опустити і докладно викласти вже у підзаконних актах.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного, хоча профільний Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг врахував його при підготовці проекту 3356-д від 05.11.2020.

Проект 3357 від 17.03.2020 (Мотовиловець А. В., Мочан О. В. + 2) про внесення змін до Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».

Пропонується установити, що органу державного фінансового контролю надається право доступу до баз персональних даних, володільцями і розпорядниками яких є державні органи та органи місцевого самоврядування, для виконання покладених на нього завдань, у тому числі шляхом інформаційної взаємодії в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Виконання повноважень, передбачених Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», пропонується не вважати порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині обробки персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог названого закону може здійснюватися без отримання згоди суб’єкта персональних даних.

Проект 02.02.2021 знятий з розгляду.

Проект 3360 від 17.04.2020 (Мотовилець А. В., Мовчан О. В., Підпаса Р. А.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні.

Зміни вносяться до Законів України «Про виконавче провадження» та «Про іпотеку». Пропонується замінити прилюдні торги на електронні аукціони.

Проект 03.11.2020 включений до порядку денного.

 

Проекти що подаються без коментарів

 

Проект 3287-1 від 13.04.2020 (Гетьманцев Д. О., Ковальчук О. В.) про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо усунення термінологічних неузгодженостей).

Альтернативний проекту 3287 від 30.03.2020 (Монастирський Д. А., Костін А. Є. + 12) про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень)» (див. Огляд № 35). Проект має суто термінологічний характер.

Проект 29.09.2020 прийнятий за основу та в цілому як закон і невдовзі підписаний Президентом України.

Проект 3342 від 15.04.2020 (Железняк Я. І., Цабаль В. В.) про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» (щодо впровадження механізму реалізації прав гарантованих статтею 41 Конституції України).

Проект пропонує відкласти вступ в силу положень названого закону на один день, з 1 липня на 2 липня 2021 року. Адекватного пояснення такій ініціативі проект не містить.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3359 від 17.04.2020 (Горбенко Р. О., Кузнєцов О. О., Ткаченко М. М.) про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги.

З незначними змінами повторює проект 1640 від 26.12.2014 (Кірш О. В.) про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги.

Проект 15.09.2020 знятий з розгляду.


Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.

 Поділитися