MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Історія дисидентства: третій цикл ювілейних пам’ятних конвертів

10.06.2021   
Сергій Дедюлін, Париж
Асоціація «Російський Інститут у Парижі» у зв’язку з тридцятиріччям від дня свого заснування продовжує випуск циклів пам’ятних конвертів, пов’язаних з історією незалежного громадянського руху (текст українською та російською мовами).

Асоціація «Російський Інститут у Парижі» у зв’язку з тридцятиріччям від дня свого заснування продовжує випуск циклів пам’ятних конвертів, пов’язаних з історією незалежного громадянського руху та найяскравіших явищ культури. Інакше кажучи, з історією не окремих місцевих подій, але таких, що мали міжнародне значення, пробуджували та стимулювали в різних державах взаємну цікавість, а не сприяли їхній ізоляції.

Вже було видано два перших таких цикли.

Перший – присвячений сторіччю від дня народження академіка Андрія Дмитровича Сахарова та ювілейним датам кількох його друзів і товаришів у громадянській боротьбі: Андрію Амальріку, Анатолію Марченку, Григорію Под’япольському (усього 4 випуски).

Другий цикл «Предтечі» – включає в себе 8 випусків і є введенням до замисленого на найближчий час основного інформаційного циклу на тему «55 років початку Громадянського Спротиву в СРСР (1965–1966)».

В оприлюдненому нещодавно другому циклі «Предтечі», присвяченому початковому десятирічному етапу так званої «Відлиги» у СРСР (до 1965–66 років) уже зустрічаються деякі чудові імена, які потім стали так чи інакше широко відомими (Борис Вайль, Револьт Піменов, Володимир Буковський, Олександр Гінзбург, Едуард Кузнєцов, Веніамін Іофе, Іван Дзюба, Іван Світличний, Юрій Литвин, Олекса Тихий та ін.).

Ми щиро вдячні мережевим ресурсам в iнформацiйній «світовій павутині», які належним чином проявили братерську солідарність і розділили наш інтерес до імен тих, хто є для нас найбільш гідними – нещодавніми та теперешніми – старшими сучасниками. Сподіваємося, що це стосуватиметься й героїв нового, головного циклу «55 років з початку Громадянського Спротиву в СРСР» – зокрема, у тій частині, у якій ми пропонуємо зробити доступними допитливому читачеві на дружніх сайтах високоякісних зображень наших конвертів збільшеного формату (оригінали формату А5, колір паперу – івуар/айворі) для самостійного відтворення: усе заради знання, усе заради пришвидшення отримання доброякісної чесної інформації. Підкреслимо: ми зайняті самовідданими героями лише мирного, ненасильницького руху – культурного та правозахисного.

Сьогодні ми публікуємо першу половину третього циклу пам’ятних конвертів – 6 макетів з 12. У попередньому циклі 2 з 8 конвертів були присвячені нашим українським друзям і побратимам, з якими ми поділяємо головні ідеали і в загальнолюдському та громадянському сенсі цілком солідарні. У розпочатому сьогодні третьому циклі їм присвячені 3 тематичні сюжети з 12. Надалі в наших циклах будуть албанські, англійські, голландські, італійські, німецькі, польські, французькі, чеські імена. Ми маємо намір писати імена та прізвища мовами нашої Асоціації – російською та французькою, і звісно, рідною мовою героїв (кирилицею чи латиницею). Більш детальна інформація про них має бути вміщена в окремих зошитах-каталогах, присвячених кожному циклу.

Будемо ж гідні світлої пам’яті наших старших колег!


Ассоциация «Русский Институт в Париже» в связи 30-летней датой своего собственного существования продолжает выпуск различных циклов иллюстрированных памятных конвертов, связанных с историей независимого гражданского движения и самых ярких явлений культуры. Иначе говоря, с историей не частных местных событий, но имеющих международное значение, пробуждающих и стимулирующих в разных странах взаимный интерес, а не способствующих той или иной их изоляции. 

До сих пор были изданы два первых таких скромных цикла: первый – к 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова и к юбилейным датам нескольких его близких друзей и товарищей по общественной борьбе – Андрея Амальрика, Анатолия Марченко, Григория Подъяпольского (всего 4 выпуска); второй – «Предтечи» (всего 8 выпусков) как введение к задуманному на ближайшее будущее основному информационному циклу на тему «55 лет началу Гражданского Сопротивления в СССР (1965–1966)». В обнародованном недавно втором цикле «Предтечи», посвящённом начальному 10-летнему этапу так называемой «Оттепели» в СССР (до 1965–1966) уже встречаются некоторые замечательные имена, ставшие так или иначе известными много шире в дальнейшем (Борис Вайль, Револьт Пименов, Владимир Буковский, Александр Гинзбург, Эдуард Кузнецов, Вениамин Иофе, Иван Дзюба, Иван Светличный, Юрий Литвин, Олекса Тихий и др.).

Мы искренне признательны сетевым ресурсам в информационной «мировой паутине», должным образом проявившим братскую солидарность и разделившим наш интерес и приязнь к именам тех, кто является для всех нас самыми достойными – недавними и нынешними – старшими современниками. Надеемся, что это коснётся и героев нового, основного цикла «55 лет началу Гражданского Сопротивления в СССР» – в том числе и в той части, в которой мы предлагаем сделать на дружеских сайтах доступным для любознательного читателя самостоятельное воспроизведение высококачественного изображения и текста на наших конвертах укрупнённого формата (оригиналы в размере А5, на бумаге цвета ивуар/айвори): всё ради знания, всё для ускорения получения доброкачественной честной информации. Подчеркнём, что мы заняты самоотверженными героями лишь мирного, ненасильственного движения – культурного и правозащитного. 

Сейчас мы публикуем первую половину третьего цикла памятных конвертов – на этот раз 6 макетов из общего числа в 12 сюжетов. В предыдущем цикле 2 из 8 конвертов были посвящены нашим украинским друзьям и собратьям, с которыми мы все разделяем главные идеалы – и в общечеловеческом и гражданском смысле полностью солидарны. В новом, начатом сегодня третьем цикле – им посвящены 3 из 12 тематических сюжетов. В дальнейшем в наших циклах встретятся и албанские, английские, голландские, итальянские, немецкие, польские, французские, чешские имена. Мы намерены приводить написание имен и фамилий (будь то кириллица или латиница) на русском и французском как языках нашей Ассоциации, и конечно же на их родном языке; впрочем нередко то или иное написание совпадает. Более детальная информация обо всех этих героях должна быть помещена в отдельных тетрадях-каталогах, посвящённых каждому циклу. 

Будем же достойны светлой памяти наших старших товарищей. 


Ви можете скачати конверти у форматі pdf:

Олександр Єсенін-Вольпін, Олександр Гінзбург, Павло Літвінов

Лариса Богораз, Наталя Горбаневська, Павло Літвінов

Звернення до діячів науки, культури та мистецтва Іллі Габая, Юлія Кіма, Петра Якіра

Український лист

Ініціативна група із захисту громадянських прав

Комітет із прав людини у СРСР

 

 

 

 

 

 Поділитися