MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Експрес-огляд законотворчої діяльності Верховної Ради України ІХ скликання Огляд № 43 Законопроекти, зареєстровані в парламенті за період 25.05.2020–29.05.2020

22.06.2021   
Ігор Усенко, Євген Ромінський
Загалом за цей тиждень зареєстровані 60 проектів законів і постанов Верховної Ради України, з яких 16 становлять проекти процедурних постанов щодо різних аспектів діяльності парламенту, пов’язаних із прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, присвоєнням найменування населеному пункту тощо.

Загалом за цей тиждень зареєстровані 60 проектів законів і постанов Верховної Ради України, з яких 16 становлять проекти процедурних постанов щодо різних аспектів діяльності парламенту, пов’язаних із прийняттям за основу, відхиленням або поверненням на доопрацювання окремих законопроектів, присвоєнням найменування населеному пункту тощо.

Загальні засади, якими керуються автори огляду, див Вступні застереження до постійного моніторингу законопроектної діяльності Верховної Ради України ІХ скликання

Стан проходження проектів у цьому огляді визначається на кінець робочого дня 17.06.2021.

 

Проблеми національної безпеки, окупованих територій і ООС

 

Проект 3553 від 28.05.2020 (Президент України) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку). Визначений Президентом України як невідкладний.

Великий за обсягом законопроект, де на 36 сторінках вносяться зміни до 40 законодавчих актів. У пояснювальній записці до проекту основні ініціативи означені так: реформування місцевих органів військового управління шляхом створення на базі районних (об’єднаних районних), міських (об’єднаних міських) військових комісаріатів, військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; удосконалення порядку здійснення військового обліку призовників, військовозобов’язаних, у тому числі запровадження військового обліку резервістів, визначення органів його ведення та їх повноважень; актуалізації організаційно-правових засад функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, зокрема, шляхом уточнення механізму наповнення такого Реєстру на підставі відомостей, що вносяться органами його ведення, а також шляхом інформаційної взаємодії між цим Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи; запровадження нового виду військової служби – військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, порядку його організації та проведення, передбачення для осіб, які призиваються, трудових, освітніх гарантій, гарантій соціально-правового захисту; удосконалення з урахуванням вимог сьогодення засад адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Особливістю проекту є радикальне спрощення підходів до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про військовий обов’язок, наслідком чого є запровадження однакових покарань за цілковито незрівнянні за тяжкістю правопорушення.

Проект 15.09.2020 прийнятий у першому, а 30.03.2021 ‒ у другому читанні та невдовзі підписаний Президентом України.

Проект 3554 від 28.05.2020 (Президент України) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо окремих питань забезпечення організації виконання військового управління в особливому періоді). Визначений Президентом України як невідкладний.

Проект не має самостійного значення і є частиною реформи, запровадженої попереднім проектом.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3555 від 28.05.2020 (Кабінет Міністрів України) про внесення зміни до статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (щодо отримання інформації про осіб, які перетинали державний кордон України).

Метою проекту проголошено надання Державною прикордонною службою Міністерству соціальної політики відомостей про громадян України, які перетинали державний кордон України, необхідних для визначення їхнього права на призначення (отримання) державних виплат. Йдеться про уточнення вже наявної вимоги законодавства, її деталізацію, зокрема в частині процедур.

Проект видається занадто бюрократизованим і таким, що не повною мірою відповідає вимогам до законодавчих актів. Так, наприклад, припис «Обмін такими відомостями між інформаційними системами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» мав би належати до підзаконних актів.

Проект 02.02.2021 знятий з розгляду.

Проект 3558 від 28.05.2020 (Кабінет Міністрів України) про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України (щодо спрощення ввезення складових для продукції оборонного призначення).

Як зазначається у супровідних матеріалах до проекту, Розділ ІХ Митного кодексу України пропонується доповнити новими кодами УКТ ЗЕД  з метою встановлення нульового ввізного мита на складові, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту для використання у розробленні, виробництві та ремонті озброєння (у тому числі для виробництва боєприпасів), військової та спеціальної техніки для потреб Збройних Сил України. Це дасть змогу підприємствам оборонно-промислового комплексу зменшити витрати на виробництво та ремонт продукції оборонного призначення, що своєю чергою, уможливить Збройним Силам України заощаджувати кошти при закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки. Крім того, статтю доповнено поняттям компенсаційних (офсетних) договорів у сфері оборони та безпеки, що надасть можливість при закупівлі імпортної продукції виставляти зустрічні вимоги щодо інвестування частини коштів від суми контракту в економіку країни-імпортера.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

 

Парламентський контроль

 

Проект 3552 від 28.05.2020 (Наталуха Д. А.) про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (щодо парламентського контролю за приватизацією державного майна). Проект первісно мав назву «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення контрольної функції комітету та підготовки об’єктів приватизації», а 30.06.2020 подана доопрацьована версія проекту з новою назвою, яка  тут і розглядається.

Метою проекту проголошено підвищення ефективності процесів приватизації державного та комунального майна, шляхом забезпечення якісної та своєчасної організації роботи Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку через підкомітет з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном. Передбачається доповнення Розділу І названого закону статтею 9 «Парламентський контроль за ефективним управлінням державним і комунальним майном», в якій зазначається, що «Контроль за дотриманням законодавства України про приватизацію та за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності Фондом державного майна України здійснюється Комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого віднесені питання ефективного управління державним і комунальним майном, через відповідний підкомітет». Далі у тексті цієї статті визначаються форми діяльності згаданого підкомітету і його повноваження; обумовлюється наявність положення про підкомітет, затвердженого відповідним парламентським Комітетом та обов’язковість розгляду рекомендацій підкомітету державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями. Окрім того, у прикінцевих та перехідних положеннях цього закону пропонується встановити, що тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), аукціони з продажу об’єктів великої приватизації не проводяться. Також передбачається внести зміни до Закону України «Про комітети Верховної Ради України», якими закріпити можливість покладання на відповідний підкомітет «реалізацію контрольної функції з окремих питань, що входять до предмету відання Комітету Верховної Ради».

Як видається, варто було б погодитися із зауваженнями ГНЕУ щодо недоцільності деталізувати контрольну функцію парламентського Комітету лише для однієї конкретної ситуації. Так само вважаємо дискусійним пропозицію щодо піднесення до рівня самостійного суб’єкта контрольних повноважень парламентського підкомітету. Доволі сумнівною, на нашу думку, є й пропозиція щодо заміни «припинення приватизації (продажу) об’єктів   великої приватизації на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» на «припинення проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації». Така пропозиція, по перше, виходить за межі назви проекту; по друге, потребує врахування у Державному бюджеті; по третє містить певні корупційні ризики.

Проект 02.09.2020 прийнятий за основу і в цілому як закон та невдовзі підписаний Президентом України.

 

Права громадян та громадських об’єднань

 

Проект Постанови 3549 від 27.05.2020 (Колихаєв І. В.) про невідкладну розробку та ухвалення комплексної державної програми підвищення рівня життя мешканців сільських територій.

Метою проекту постанови проголошено покращення соціально-економічного стану сільських територій та суттєве підвищення рівня життя сільських мешканців. Пропонується доручити Кабінету Міністрів України невідкладно розробити та ухвалити комплексну державної програми підвищення рівня життя мешканців сільських територій. Підготовку відповідного проекту провести за участі асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань. У майбутній програмі обов’язково передбачити, серед інших, заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для проживання населення на сільських територіях, у тому числі умов для стимулювання створення додаткових робочих місць та збільшення розміру заробітної плати у сільському господарстві до середнього рівня в інших галузях економіки; визначення дієвих запобіжних антирейдерських механізмів із захисту прав селян і фермерів на землю; закріплення чітких механізмів формування справедливих мінімальних закупівельних цін на молоко та іншу сільськогосподарську продукцію, а також механізмів їх індексації, залежно від рівня інфляції; запровадження заходів стимулюючого характеру для сільськогосподарських товаровиробників, спрямованих на підвищення розмірів орендної плати за земельні паї; забезпечення належного рівня соціального захисту та встановлення справедливих соціальних гарантій для молоді, запровадження стимулів для працевлаштування молодих спеціалістів у сільській місцевості, у тому числі через механізми пільгового забезпечення житлом; підвищення якості та доступності освітніх послуг, у тому числі доступу до безкоштовної початкової, базової і повної середньої освіти; підвищення якості та доступності медичних послуг для мешканців сільських територій, у тому числі шляхом перегляду та коригування заходів із реалізації медичної реформи у закладах охорони здоров’я; розвиток фізичної культури і спорту, у тому числі шляхом запровадження окремої державної цільової програми «Здорова нація, здорова родина» забезпечити фінансування будівництва у кожному районі сучасних спортивних комплексів; забезпечення екологічної безпеки, у тому числі запроваджуючи заходи стимулюючого характеру для інвестицій у виробничі потужності із утилізацією відходів та побутового сміття, а також звільнення українських земель від стихійних сміттєзвалищ; розвитку об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі шляхом створення сприятливих умов для виконання державної програми "Питна вода" за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, а також коштів інвесторів, які спрямовуватимуться на забезпечення питною водою та будівництво очисних споруд; забезпечення перегляду цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, у тому числі шляхом їх зниження до реального економічно обґрунтованого рівня; забезпечення якісного і доступного побутового обслуговування сільського населення та благоустрою сільських населених пунктів, у тому числі шляхом запровадження стимулів для створення відповідних комунальних підприємств.

Як видається, благі наміри ініціатора проекту значною мірою нівелюються тим, що сам ініціатор не зазначає жодних засоби для  реалізації своїх пропозицій, окрім відповідного доручення Уряду.

Проект постанови 15.09.2020 включений до порядку денного.

Проект 3564 від 29.05.2020 (Дубінський О. А.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо прозорості діяльності громадських об’єднань з іноземною підтримкою).

Метою проекту проголошено: підвищення рівня поінформованості платників податків та суспільства в цілому шляхом забезпечення прозорості та відкритості інформації про джерела фінансування діяльності і обсяги використання коштів громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями, які отримують фінансову підтримку більш ніж на п’ятдесят відсотків від загального обсягу фінансування, від іноземних держав, державних органів іноземних держав, іноземних неурядових організацій, міжнародних та іноземних організацій, а також від іноземних громадян. Проектом передбачається внесення змін до Господарського кодексу України та Законів України: «Про громадські об’єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про управління об’єктами державної власності», «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі», «Про запобігання корупції». Запроваджується поняття «громадське об’єднанням з іноземною підтримкою», під яким пропонується розуміти громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, зареєстроване в Україні, яке для забезпечення своєї діяльності отримує будь-яку іноземну фінансову підтримку у вигляді грошових коштів та/або іншого майна від іноземних держав, державних органів іноземних держав, іноземних неурядових організацій, іноземних організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства або уповноважених ними осіб та/або від юридичних осіб і громадян України, які отримують зазначену вище фінансову підтримку, у тому числі в рамках реалізації в Україні проектів (програм) міжнародної технічної допомоги або іншої допомоги, за одночасного виконання таких умов: 1) громадське об’єднання здійснює діяльність, у тому числі в інтересах осіб, які надають іноземну фінансову підтримку, у сферах, що зазначені в частині другій цієї статті; 2) обсяг іноземної фінансової підтримки протягом календарного року перевищує п’ятдесят відсотків від загального обсягу фінансування такого громадського об’єднання; 3) загальний обсяг фінансування громадського об’єднання за календарний рік перевищує еквівалент 50 000 (п’ятдесят тисяч) євро. Відповідно, пропонується встановити особливий порядок реєстрації громадських об’єднань з іноземною підтримкою, ввести додаткову фінансову звітність для таких організацій, закріпити обов’язок здійснювати маркування організації та усіх матеріалів, закріпити обмеження щодо осіб, які займали керівні посади в громадських об’єднаннях з іноземною підтримкою або співпрацювали з такими об’єднаннями (зокрема, обмежити право таких осіб бути членами наглядових рад, входити до складу керівних органів державних і комунальних підприємств, бути державними службовцями) та запровадити обов’язкову перевірку керівників громадського об’єднання на поліграфі.

Проект викликав однозначно негативну реакцію експертного середовища як нова спроба ввести в законодавство України категорію «іноземних агентів». Перша така спроба прирівняти громадські організації, які отримують кошти з-за кордону, до іноземних агентів була реалізована в проекті 3879, одного з пакету так званих драконівських законів 16 січня 2014 року. Нинішній проект багато в чому нагадує свого сумної слави попередника.

Проект вже більше року опрацьовується в профільному парламентському Комітеті і, як видається, не має жодної парламентської перспективи..

 

Судочинство і адвокатура

 

Проект 3534 від 25.05.2020 (Загоруйко А. Л.) про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо забезпечення участі Громадської ради доброчесності у оцінюванні на відповідність займаній посаді судді).

Метою проекту проголошено забезпечення реалізації гарантій підзвітності судової влади, забезпечення відповідальності суддів перед громадськістю, сприятиме судовій системі у самоочищенні та формуванні законного складу неупередженої та компетентної системи правосуддя, що сприятиме підвищенню довіри громадськості до судової влади. Втім, зміни стосуються переважно запровадження можливості на основі висновку Громадська рада доброчесності Вищій кваліфікаційній комісії суддів України ухвалити рішення про відповідність займаній посаді судді.

Проект вже більше року опрацьовується в профільному парламентському Комітеті.

Проект 3536 від 25.05.2020 (Гривко С. Д.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку подання та розгляду заяв про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку).

Проект згідно з пояснювальною запискою покликаний вдосконалити порядок подання та розгляду судами заяв про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку, усунути окремі його недоліки та зробити більш ефективним в частині надання додаткових можливостей суспільству для захисту від ризиків завдання шкоди особами з психічними розладами. Проектом передбачається внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України та Закону України «Про психіатричну допомогу», якими, зокрема, пропонується встановити, що заяву до суду про проведення психіатричного огляду особи у примусовому порядку, про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги або її продовження в примусовому порядку зможе подавати не тільки лікар-психіатр, а і член сім’ї, родич такої особи або інший  громадянин України, нормальна життєдіяльність якого систематично порушується особою з ознаками психічного розладу; поліцейський, якщо під час виконання службових обов’язків ним виявлено факти систематичного порушення особою з ознаками психічного розладу нормальної життєдіяльності інших осіб та/або громадського порядку. Аналогічно заяву до суду про госпіталізацію особи до закладу з надання психіатричної допомоги у примусовому порядку або про продовження такої госпіталізації матиме право подавати, крім лікаря-психіатра, також посадова особа територіального органу поліції (якщо особа з ознаками психічного розладу систематично створює небезпеку для самої себе чи оточуючих). Іншими змінами пропонується встановити, що потребу особи з ознаками психічного розладу в проведенні психіатричного огляду зможе визначати не тільки лікар-психіатр, а і лікар, який має будь-яку медичну спеціальність, за результатами попереднього оцінювання психічного стану особи (фактично спрощуються критерії оцінювання психічного стану особи для встановлення доцільності надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку), уточнити строки розгляду судом окремих заяв про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку, в тому числі з метою надання часу для належного повідомлення про судове засідання учасників справи; запровадити норму, що в разі повторної неявки без поважних причин в судове засідання особи, стосовно якої вирішується питання про надання їй психіатричної допомоги у примусовому порядку (якщо така особа повідомлена про розгляд справи належним чином), розгляд справи проводиться за її відсутності.

Як видається, будь-яке спрощення процедури у доволі дражливому питанні надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку містить серйозні ризики зловживання психіатрією, якими не можна нехтувати. Тому проект щонайменше потребує ретельного обговорення в експертному середовищі.

Проект опрацьовується в профільному парламентському Комітеті.

Проект 3556 від 28.05.2020 (Бакунець П. А.) про внесення змін до Закону України «Про вищу раду правосуддя» (щодо порядку зайняття суддями адміністративних посад).

Пропонується запровадити припис про те, що Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про призначення і звільнення судді з адміністративної посади у випадках, встановлених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Проект опрацьовується в профільному парламентському Комітеті.

Проект 3557 від 28.05.2020 (Бакунець П. А.) про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо порядку зайняття суддями адміністративних посад).

Пропонується установити, що голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники, які не обрані на ці посади зборами суддів протягом більше як трьох місяців з моменту утворення відповідної вакантної посади, призначаються рішенням Вищою радою правосуддя строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді. Названі особи призначені у такий спосіб, можуть бути достроково звільнені з посади за ініціативою не менш як двох третин від загальної кількості суддів відповідного суду рішенням Вищої ради правосуддя.

Проект відкликаний 18.09.2020.

Проект 3566 від 29.05.2020 (Алексєєв С. О.) про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо підсудності справ за участю іноземних юридичних осіб).

Пропонується частину третю статті 29 «Підсудність справ за вибором позивача» не поширювати на іноземних юридичних осіб. Натомість, статтю 366 «Підсудність судам справ за участю іноземних осіб» пропонується доповнити новою частиною такого змісту: Спори, підсудні судам України відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право», у яких відповідачем є іноземна юридична особа, розглядаються місцевим господарським судом, юрисдикція якого поширюється на місто Київ, незалежно від наявності інших визначених статтею 30 цього Кодексу підстав для виключної підсудності такого спору іншому господарському суду.

Проект 16.02.2021 включений до порядку денного.

 

Господарська діяльність та ринковий нагляд

 

Проект 3012-2 від 29.05.2020 (Сольський М. Т., Литвиненко С. А., Чернявський С. М.+19) про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)).

Альтернативний проектам 3012 від 05.02.2020 (Мінько С. А.) про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій) (див. Огляд № 27) та 3012-1 від 20.02.2020 (Сольський М. Т., Литвиненко С. А. + 23) про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення права працівників державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)) (див. Огляд № 29).

Метою проекту проголошена оптимізація процедури приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств. Передбачається внесення змін до Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про управління об’єктами державної власності», «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну експертизу землевпорядної документації». Значна частина положень цього проекту повторює відповідні положення проекту 3012-1, з тією відмінністю, що у проекті 3012-2 визначається порядок приватизації земель лише державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, а проект 3012-1 стосується як державних, так і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Ініціатори проекту 3012-2 пояснюють свою позицію, тим, що «в процесі приватизації майна в агропромисловому комплексі такі суб’єкти господарювання не перетворювалися і не перетворюються у комунальні підприємства», але не наводять жодних статистичних або інших даних на підтвердження цієї тези.

Проект 13.07.2020 прийнятий у першому читанні.

Проект 3205-2 від 25.05.2020 (Чорноморов А. О., Сольський М. Т., Цабаль В. В.+4) про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Альтернативний однойменним проектам 3205 від 12.03.2020 (Чорноморов А. О., Салійчук О. В. + 8) та 3205-1 від 13.03.2020 (Цабаваль В. В., Клименко Ю. Л. + 3) (обидва див. Огляд № 32). Від згаданих проектів відрізняється лише більшою увагою до регулювання корпоративних відносин у Фонді (зокрема, розширені повноваження загальних зборів учасників Фонду), а також уточнені деякі умови діяльності Фонду (зокрема, передбачено, що він надає гарантії в обсязі до 50 відсотків непогашеної суми основного боргу).

Метою проекту проголошена підтримка малих та середніх суб’єктів підприємництва, включаючи фермерські господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів перед фінансовими установами за кредитними договорами з метою створення умов для стабільного функціонування сільського господарства в Україні. Передбачається прийняття нового Закону України та внесення змін до Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

ГНЕУ зробило висновок, що значна кількість важливих питань діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві у проекті не визначена належним чином, що може негативно відобразитися на його діяльності, а також створює корупційні ризики та ризики нецільового використання його коштів.

Тим не менш проект 18.02.2021 прийнятий у першому читанні. Втім ГЮУ в експертизі підготовленого до другого читання Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики тексту проекту погодилося з попередніми зауваженнями ГНЕУ, а також відзначило, що окремі  положення проекту не відповідають Конституції, не узгоджуються із законами України, а також не враховують правової позиції Конституційного Суду України, висловленої у відповідних рішеннях. Нині проект очікує на друге читання.

Проект 3541 від 26.05.2020 (Гончаренко О. О.) про внесення змін до статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (щодо переказу коштів готівкою в межах України). 

Метою проекту проголошено: збільшення низького порогу готівкових переказів в межах України, що здійснюється без супроводу ідентифікації та верифікації платника. Нині відповідні вимоги не поширюються на перекази коштів готівкою в межах України у сумі, що є меншою ніж 5 тисяч гривень. Пропонується підвищити цей поріг до суми, «еквівалентної одній тисячі Євро за поточним офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату здійснення правочину».

Проект опрацьовується в профільному парламентському Комітеті.

Проект 3547 від 27.05.2020 (Колихаєв І. В., Грищенко Т. М., Тимоіфйчук В. Я.) про внесення змін до деяких законів України (щодо запровадження окремих видів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників).

Значний за обсягом проект, який запроваджує нові види та механізми державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Зокрема, пропонується запровадити механізми державної фінансової підтримки малих сільськогосподарських товаровиробників, а також фінансової підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях. Практична реалізація законодавчої ініціативи дасть змогу підвищити загальний рівень використання можливостей агроресурсного потенціалу України, стимулюватиме стабільний розвиток малих сільськогосподарських товаровиробників. Загалом перелік основних ініціатив займає в пояснювальній записці дві сторінки і дублювати їх тут немає сенсу.

Проект доволі цікавий і потребує уваги з боку спеціалістів.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3548 від 27.05.2020 (Колихаєв І. В., Грищенко Т. М., Тимоіфйчук В. Я.) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників).

Проект є частиною ініціатив попереднього проекту і самостійного значення не має.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

 

Інші питання

 

Проект 2693-2 від 29.05.2020 (Княжицький М. Л., Алєксєєв С. О. + 7) про медіа в Україні.

Альтернативний проектам 2693 від 27.12.2019 (Ткаченко О. В., Потураєв М. Р. + 8) про медіа в Україні (див. Огляд № 22) та 2693-1 від 15.01.2020 (Княжицький М. Л., В’ятровіч В. М.  + 7) про медіа в Україні (див. Огляд № 24).

Великий за обсягом 165-сторінковий проект, який, окрім власне нового закону, передбачає внесення змін до понад 50 законодавчих актів. Загалом же проект є редакцією проекту 2693-1, з яким має понад 90% спільних приписів.

Після внесення до парламенту проекту 2693-д від 02.07.2020, підготовленого профільним Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики, 07.07.2020 надано подання того ж Комітету про відхилення проекту 2693-2.

Проект 3544 від 27.05.2020 (Шуляк О. О., Скічко О. О. + 11) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування).

Проект загалом зводиться до запровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування транспортними засобами, що мають максимальну дозволену загальну масу 12 т і більше.

Проект 02.02.2021 знятий з розгляду.

Проект 3545 від 27.05.2020 (Шуляк О. О., Скічко О. О. + 11)  про внесення змін до Бюджетного Кодексу України (щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування).

Проект є частиною визначених у попередньому проекті ініціатив.

Проект 01.09.2020 знятий з розгляду.

Проект 3550 від 27.05.2020 (Саладуха О. В., Кожем’якін А. А. + 6) про внесення змін до деяких законів України (щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту).

Метою проекту проголошено створення можливостей для ефективного  функціонування низки соціально важливих закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток фізичної культури і спорту, формування здорового способу життя громадян України, для цього пропонується надати їм право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону за умови збереження та використання орендованих приміщень для розвитку фізичної культури і спорту. Проект слід розглядати у зв’язці з проектами 3498, 3470-1 і 3471-1 від 18.05.2020 (Кожем’якін А. А., Суркіс Г. М. + 5) про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту, про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо меценатської діяльності у сфері спорту) і про внесення змін до Митного кодексу України щодо меценатської діяльності у сфері спорту (див. Огляд № 42), перший з яких 14.07.2020 прийнятий у першому читанні, а 02.06.2021 ‒ у другому як закон і невдовзі підписаний Президентом України.

Пропонується установити, що бази олімпійської та параолімпійської підготовки, державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані заклади освіти спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані заклади освіти спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, мають право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону, в порядку, визначеному законом. Усі інші зміни мають термінологічний та уточнюючий характер, як то заміна «вищих навчальних закладів» на «закладів вищої освіти», «спеціалізовані навчальні заклади» на «заклади спеціалізованої освіти», «вищі навчальні заклади III‒IV рівнів акредитації» на «заклади вищої освіти» тощо.

Проект 14.07.2020 прийнятий у першому читанні, а 17.09.2020 ‒ у другому читанні як закон і невдовзі підписаний Президентом України.

Проект 3551 від 28.05.2020 (Третьякова Г. М.) про внесення змін до Закону України «Про судовий збір» (щодо забезпечення стабільного виконання законодавства про верифікацію державних виплат).

Пропонується установити, що від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, на які покладено завдання щодо вирішення питань соціального захисту населення.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3563 від 29.05.2020 (Дубінський О. А.) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням).

Метою проекту проголошені захист дітей від моральних страждань та узгодження окремих норм чинного законодавства, підвищення відповідальності за порушення правил полювання.

Для досягнення зазначеної мети у проекті пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також Законів України «Про мисливське господарство та полювання» та «Про охорону дитинства», якими встановити заборону на полювання в присутності дітей; до переліку порушень правил полювання додати полювання в присутності дитини; збільшити розмір адміністративного стягнення у вигляді штрафу у санкціях ст. 85 КУпАП.

ГНЕУ зробило висновок, що проект потребує істотного доопрацювання, звернуло увагу на те, що зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення мають бути подані в окремому законопроекті, а також на деякі інші недоліки проекту. Зокрема, на думку експертів, встановлення адміністративної відповідальності за полювання в присутності дітей може порушувати право батьків обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства, а заборона пропаганди мисливства не означає заборону передавати досвід від батька до власної дитини.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

 

Податкові і митні проекти,

які подаються зі спрощеним коментарем

 

Проект 3537 від 26.05.2020 (Нестеренко К. О., Поляков А. Е. Бородін В. В.) про внесення зміни до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо обов’язку сплати податкових зобов’язань з реальних надходжень (грошових коштів) платників податків на період вжиття невідкладних заходів у боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)).

Суть проекту в його назві.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3538 від 26.05.2020 (Нестеренко К. О., Поляков А. Е., Бородін В. В.) про внесення зміни до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо пільг зі сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на період вжиття невідкладних заходів у боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)).

Суть проекту в його назві.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проекти 3539 і 3542 від 26.05.2020 (Брагар Є. В.) про внесення змін до Митного кодексу України (щодо відповідальності за перевищення строку тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування) та про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо відповідальності за перевищення строку тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування).

Обидва проекти покликані надати можливість особам, які ввезли транспортні засоби на митну територію України, завершити митні формальності протягом 180 днів з моменту прийняття цього закону без застосування до них штрафних санкцій.

Проект включений до порядку денного 02.02.2021, а натомість проект 3542 того ж дня знятий з розгляду.

Проект 3540 від 26.05.2020 (Дубінський О. А., М’ялик В. Н.) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування майна та доходів фізичних осіб).

Метою проекту проголошено забезпечення єдиного підходу при визначенні ставки податку на дохід, отриманий платниками податку на доходи фізичних осіб у випадку продажу такими платниками протягом звітного податкового року більше ніж одного об’єкта нерухомості: житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3543 від 27.05.2020 (Маріковський О. В., Криворучкіна О. В.  + 11) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання зменшення скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти).

Пропонується збільшити та диференціювати ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3559 від 28.05.2020 (Володіна Д. А., Леонов О. О., Дмитрук А. Г.) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо врегулювання окремих питань оподаткування вітчизняних виробників національного культурного продукту).

Метою проекту проголошено підтримка вітчизняних виробників національного культурного продукту, гармонізація системи їх оподаткування зі специфікою творчості.

Проект 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3562 від 29.05.2020 (Ковальчук О. В., Гетманцев Д. О. + 9) про внесення змін Митного кодексу України (щодо порядку контролю правильності визначення митної вартості товарів).

Метою проекту проголошено вдосконалення процедури контролю правильності визначення митної вартості та приведення її до міжнародних стандартів. Загалом же один перелік ініціатив займає у пояснювальній записці більше двох сторінок.

Проектом 02.02.2021 включений до порядку денного.

Проект 3565 від 29.05.2020 (Заболоцький М. Б., Железняк Я. І.) про внесення змін до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна».

Пропонується вступ в силу положень названого закону відкласти до 1 грудня 2020 року.

Проект 01.09.2020 знятий з розгляду.

 

Проекти, які подаються без коментарів

 

Проект 3469-1 від 26.05.2020 (Мазурашку Г. О.) про меценатську діяльність у сфері фізичної культури і спорту.

Проект 01.09.2020 знятий з розгляду.

Проекти 3498-1, 3470-2 і 3471-2 від 26.05.2020 (Мазурашку Г. О., Павлюк М. В. + 14) про внесення змін до деяких законів України (щодо меценатської діяльності у сфері спорту), про внесення змін до Податкового кодексу України щодо меценатської діяльності у сфері спорту та про внесення змін до Митного кодексу України (щодо меценатської діяльності у сфері спорту).

Фактично альтернативні проектам 3469, 3470 та 3471 від 13.05.2020 (Єфімов М. В., Величкович М. Р. + 5) про меценатство у фізичній культурі і спорті, про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо меценатства у фізичній культурі та спорті) і про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України (щодо меценатства у фізичній культурі і спорті) (див. Огляд № 41) та проектам 3498, 3470-1 і 3471-1 від 18.05.2020 (Кожем’якін А. А., Суркіс Г. М. + 5) про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту, про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо меценатської діяльності у сфері спорту) і про внесення змін до Митного кодексу України щодо меценатської діяльності у сфері спорту (див. Огляд № 42).

Усі проекти втратили актуальність після прийняття 14.07.2020 в першому читанні проекту 3498.

Проект 3481-1 від 27.05.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до деяких законів України щодо дострокового виходу на пенсію.

Альтернативний проекту 3481 від 14.05.2020 (Тимошенко Ю. В., Цимбалюк М. М., Івченко В. Є.+1) про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо дострокового призначення пенсій багатодітним матерям та особам, які втратили роботу до досягнення пенсійного віку) (див. Огляд № 41).

Проект 27.08.2020 повернутий суб’єкту ініціативи.

Проект 3482-1 від 29.05.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати до розміру не нижче фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не нижче ніж 60 відсотків від середньої заробітної плати).

Проект 01.09.2020 знятий з розгляду.

Проект 3483-1 від 29.05.2020 (Королевська Н. Ю., Солод Ю. В.) про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо підвищення прожиткового мінімуму до його фактичного розміру).

Проект 02.02.2021 знятий з розгляду.

Проект 3485-1 від 29.05.2020 (Лозинський Р. М., Бобровська С. А. + 12) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення виборчого законодавства).

Альтернативний проекту 3485 від 18.05.2020 (Загоруйко А. Л., Корнієнко О. С. + 3) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення виборчого законодавства) (див. Огляд № 42).

Проект втратив актуальність, оскільки 04.06.2020 в першому читанні прийнятий основний проект.

Проект 3533 від 25.05.2020 (Порошенко П. О., Геращенко І. В. + 10) про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав медичних працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей).

Фактично проект є повторним внесенням ряду ініціатив проекту 3376 від 22.04.2020 (Порошенко П. О., Герасимов А. В. + 10) про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо визначення розмірів обов’язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб) (див. Огляд № 38), за виключенням тих, що були повторені проектом 3376-1 від 05.05.2020 (Арахамія Д. Г., Радуцький М. Б. + 4) про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав медичних працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей) (див. Огляд № 40), який 07.05.2020 був прийнятий як закон і невдовзі підписаний Президентом України.

Проект 02.02.2021 знятий з розгляду.

Проект 3546 від 27.05.2020 (Мінько С. А.) про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» (щодо виплати щорічної грошової допомоги особам, які мають статус Почесного донора України).

Проект 01.09.2020 знятий з розгляду.

Проект 3560 від 29.05.2020 (Кузьміних С. В., Вагнєр В. О. + 7) про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників).

Основні ініціативи повторюють проект 3440 від 06.05.2020 (Кузьміних С. В.) про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників) (див. Огляд № 40).

Проект 02.02.2021 знятий з розгляду.

Проект 3561 від 29.05.2020 (Матусевич О. Б.) про ринок деревини.

Проект відкликаний 02.06.2020.

 Поділитися