MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Резолюція CM/Res(2010)26 про створення Консультативної ради експертів щодо кандидатів для обрання на посаду судді Європейського суду з прав людини

04.10.2021   

Фото з сайту coe.int

(Прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 10 листопада 2010 на 1097-біс сесії заступників міністрів)

Комітет міністрів, що діє відповідно до статей 15 та 16 Статуту Ради Європи,

Посилаючись на статтю 21 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (ETS № 5), з поправками, внесеними Протоколом № 14 (CETS № 194);

Нагадуючи Інтерлакенську декларацію, в силу якої Високим Договірним Сторонам Конвенції та Раді Європи було запропоновано забезпечити повну відповідність критеріям Конвенції щодо посади судді Суду та важливість забезпечення неупередженості та якості Суду;

Переконаний, що створення групи експертів, уповноваженої консультувати щодо придатності кандидатів, яких держави-члени мають намір висунути на посади суддів Суду, становитиме належний механізм у зв’язку з цим;

Нагадуючи про відповідальність Високих Договірних Сторін Конвенції щодо забезпечення справедливої та прозорої національної процедури відбору;

Вітаючи підтримку систематичного використання такого механізму, висловлену усіма державами-членами;

Цим засновує Консультативну раду експертів щодо кандидатів для обрання на посаду судді Європейського суду з прав людини (далі - “Консультативна рада”), з наступними умовами:

1. Мандат

Консультативна рада повідомляє Високим Договірним Сторонам, чи відповідають кандидати для обрання на посади суддів Європейського суду з прав людини критеріям, визначеним у пункті 1 статті 21 Європейської конвенції з прав людини.

2. Склад

Консультативна рада складається з семи членів, які обираються з числа членів вищих національних судів, колишніх суддів міжнародних судів, включаючи Європейський суд з прав людини, та інших юристів визнаної компетенції, які виконуватимуть свої обов’язки у своїй особистій якості. Склад Консультативної ради має бути збалансованим за географічним та гендерним принципом.

3. Призначення

Членів Консультативної ради призначає Комітет Міністрів[1] після консультацій з Головою Європейського суду з прав людини. Пропозиції щодо призначення можуть бути подані Високими Договірними Сторонами. Будь-яка вакансія заповнюється у такий же спосіб. Члени призначаються строком на три роки, з можливістю одноразового поновлення. Якщо член Консультативної ради не завершує свій термін, правонаступник буде призначений на повний термін. Членами Консультативної ради є представники різних держав-членів.

4. Секретаріат

Генеральний секретар Ради Європи забезпечує секретаріат Консультативної ради.

5. Функціонування

Перед тим, як подати до Парламентської Асамблеї список, як це передбачає стаття 22 Конвенції, кожна Висока Договірна Сторона передає Консультативній раді через її секретаріат імена та біографії передбачуваних кандидатів. На підставі цих письмових подань Консультативна рада виконуватиме свої функції відповідно до правил роботи, доданих до цієї резолюції.

Якщо Консультативна рада виявляє, що всі особи, висунуті Високою Договірною Стороною, є відповідними кандидатами, вона повідомляє про це Високу Договірну Сторону без додаткових коментарів.

Якщо є ймовірність того, що Консультативна рада може виявити одного або кількох кандидатів, непридатних для посади, її Голова має зв’язатися з відповідною Високою Договірною Стороною для того, щоб проінформувати її та/або отримати будь-які відповідні коментарі. Якщо з огляду на письмові заяви та будь-які отримані зауваження Консультативна рада вважає, що одна або кілька осіб, висунутих Високою Договірною Стороною, не підходять, вона має проінформувати про це Високу Договірну Сторону, надаючи підстави для свого висновку, які мають бути конфіденційними. Консультативна рада аналогічним чином розгляне одного або декількох нових кандидатів, які згодом будуть представлені Високою Договірною Стороною.

Коли список з трьох кандидатів, висунутих Високою Договірною Стороною, розглядається відповідно до статті 22 Європейської конвенції з прав людини, Консультативна рада надає Парламентській Асамблеї у письмовій формі свою думку щодо того, чи відповідають кандидати критеріям, визначеним у пункті 1 статті 21 Конвенції. Така інформація повинна бути конфіденційною.

6. Фінансові резерви

Оперативні витрати Консультативної ради та будь-які розумні витрати, понесені її членами під час виконання ними своїх функцій, несе Рада Європи.

7. Набуття сили та перехідні положення

Ця резолюція набуде сили з дати її прийняття. Вона не застосовується до будь-якого списку, вже поданого до Парламентської Асамблеї на цю дату. Якщо процедури відбору вже проводяться, зацікавлені Високі Договірні Сторони можуть направити імена та біографії передбачуваних кандидатів до Консультативної ради після її створення, якщо час це дозволятиме.

Оперативні правила

(i) Консультативна рада має обрати власного Голову.

(ii) Консультативна рада приймає свої висновки консенсусом або, за відсутності консенсусу, кваліфікованою більшістю з п’яти голосів з семи.

(iii) Процедура Консультативної ради є письмовою. Члени в письмовій формі передають свої думки про кандидатів Голові.

(iv) Консультативна рада може провести засідання, якщо вважає це необхідним для виконання своїх функцій.

(v) Вона працюватиме обома офіційними мовами Ради Європи.

(vi) Вона має проінформувати Високі Договірні Сторони про свою точку зору не пізніше ніж через чотири тижні після того, як Високі Договірні Сторони подали імена та біографії передбачуваних кандидатів до секретаріату Консультативної ради.

(vii) Вона оцінює придатність кандидатів на основі інформації, наданої Високою Договірною Стороною однією з офіційних мов Ради Європи.

(viii) Вона може вимагати від Високої Договірної Сторони додаткової інформації чи роз’яснень стосовно будь-якого кандидата, якого розглядає.

(ix) У виняткових обставинах вона може прийняти рішення про проведення зустрічі з представниками Високої Договірної Сторони при виконанні своїх функцій. Консультативна рада повинна вирішити, чи необхідна зустріч.

(x) Провадження Консультативної ради є конфіденційними. Будь-яка зустріч з представниками Високої Договірної Сторони має проходити у закритому режимі.

(xi) Член Консультативної ради, який бажає подати у відставку, має проінформувати про це Голову Консультативної ради, який інформує Голову Комітету міністрів та Генерального секретаря.

(xii) Якщо член Консультативної ради висувається Високою Договірною Стороною для обрання суддею Європейського суду з прав людини, він/вона виходить зі складу Консультативної ради.

(xiii) Консультативна рада може застосовувати такі внутрішні методи роботи, які вона вважає необхідними для виконання своїх функцій.

Переклад з англійської Харківської правозахисної групи.

Оригінал: Resolution CM/Res(2010)26 on the establishment of an Advisory Panel of Experts on Candidates for Election as Judge to the European Court of Human Rights https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/Res_2010_26_eng.pdf


[1] Рішення про призначення членів Комітету приймає Комітет Міністрів простою більшістю голосів у розумінні статті 10.4 Регламенту засідань заступників міністрів.

 Поділитися