MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Закон України. “Про внесення змін до Закону України “Про Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів”

03.12.1999   
З метою запровадження альтернативної форми обліку громадян України — платників податків та інших обов’язкових платежів, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів та офіційно повідомили про це відповідні державні органи, Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 2, ст. 10) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:

"Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов’язкових платежів. У паспортах зазначених осіб робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера".

2.У статті 5:

1) доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"До Державного реєстру не вноситься інформація про осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи".

У зв’язку з цим частини другу — сьому вважати відповідно частинами третьою — восьмою;

2) частину п’яту доповнити словами "за винятком осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи".

3. Частину другу статті 7 доповнити словами "за винятком звітних та облікових документів, у яких відсутні ідентифікаційні номери осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи".

4. Абзац перший частини третьої статті 9 після слів "обов’язкових платежів" доповнити словами "крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи".

5. Частину другу статті 11 доповнити реченням такого змісту: "Ця норма не застосовується до осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи".


Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ, 16 липня 1999 року
№ 1003-ХІУ
 Поділитися