MENU
Documenting
war crimes in Ukraine

The Tribunal for Putin (T4P) global initiative was set up in response to the all-out war launched by Russia against Ukraine in February 2022.

Poland: Statement from the Foreign Ministry on the Arrest of Former Prime Minister, Yulia Tymoshenko

06.08.2011    source: www.msz.gov.pl

We express concern over the decision by the Pechersky District Court  in Kyiv to detain Yulia Tymoshenko. We believe that this is a too hasty and radical measure of restraint applied against the former Prime Minister for failing to follow court procedures, and in that way obstructing the investigation. We hope that Yulia Tymoshenko will be released as soon as possible from custody and that the court proceedings against the former Prime Minister will follow European standards.

Poland as President of the European Union president, will take up this case both with its EU partners (High Representative Catherine Ashton), as well as representatives of the highest authorities of Ukraine (President Viktor Yanukovych and Foreign Minister Kostyantyn Gryshchenko.

Marcin Bosacki,

Spokesperson for the Polish Foreign Ministry

Oświadczenie MSZ ws. aresztowania b. premier Ukrainy Julii Tymoszenko2011.08.05

Wyrażamy zaniepokojenie decyzją Peczerskiego Sądu Okręgowego w Kijowie o tymczasowym aresztowaniu Julii Tymoszenko.  Uważamy, iż jest to zbyt pochopny i drastyczny środek przymusu bezpośredniego zastosowany wobec b. premier za niestosowanie się do procedur sądowych i tym samym utrudnianie śledztwa.

Mamy nadzieję, iż Julia Tymoszenko zostanie jak najszybciej wypuszczona z aresztu, a proces wobec byłej premier będzie przebiegał z zachowaniem europejskich standardów.

Polska jako prezydencja UE podejmie w tej sprawie rozmowy zarówno z partnerami unijnymi (wysoka przedstawiciel Catherine Ashton), jak i przedstawicielami najwyższych władz ukraińskich (prezydent Wiktor Janukowycz, minister SZ Kostiantyn Hryszczenko).


Marcin Bosacki
Rzecznik MSZ

 Share this