MENU
Documenting
war crimes in Ukraine

The Tribunal for Putin (T4P) global initiative was set up in response to the all-out war launched by Russia against Ukraine in February 2022.

Adam Michnik: Free Yulia Tymoshenko

05.05.2012    source: wyborcza.pl
Ukrainians must hear that Poland is on the side of Ukraine’s freedom and not on the side of those who are trampling that freedom (Open Appeal - 9.3 thousand signature on the fourth day )

Ukrainians must hear that Poland is on the side of Ukraine’s freedom and not on the side of those who are trampling that freedom,

On behalf of Gazeta Wyborcza I add my voice to the universal appeals for the release of Yulia Tymoshenko and other Ukrainian political prisoners.

President Yanukovych has compromised independent Ukraine. It was not difficult to predict that the imprisonment and torture of Yulia Tymoshenko would encounter sharp criticism from countries of the democratic West.

A politician who is destroying the image of his own country in the eyes of the world and who, against the wishes of a large percentage of his own people, is replacing the strength of argument in political dispute with the argument of force is digging his own political grave. What is more, he is harming his own people.

The Ukrainian people have not deserved this.

Public opinion in democratic countries has reacted, following many diplomatic interventions, in a correct manner. The imprisonment of Yulia Tymoshenko and other leading figures of Ukraine’s democracy has been condemned in terms clear to President Yanukovych and to the entire world.

We Poles can understand very well Germany’s President Joachim Gauck who has no wish to shake President Yanukovych’s hand when the latter is torturing the leader of a major opposition party.

We are aware that Poland’s situation as co-host of the Euro 2012 Championship and Ukraine’s neighbour is specific. Poland cannot call for a boycott and take part in it.

The voice of Polish civil society is therefore all the more important.

Ukrainians must hear that Poland is on the side of Ukraine’s freedom and not on the side of those who are trampling that freedom. 

This is demanded by Polish tradition, Polish dignity and Polish State interests.

We call on President Yanukovych to release Yulia Tymoshenko

The appeal is open online, but is easiest accessed from the main article at: http://wyborcza.pl/1, 86117, 11664662, Uwolnijcie_Julie_Tymoszenko.html  (or press the link in the title here) and from there press the words at the bottom: TU MOŻESZ PODPISAĆ APEL O UWOLNIENIE JULII TYMOSZENKO!  (You can sign this appeal here)

Adam Michnik:  Uwolnijcie Julię Tymoszenko

- Ukraińcy powinni usłyszeć, że Polska jest po stronie ukraińskiej wolności, a nie po stronie tych, którzy tę wolność podeptali - pisze Adam Michnik. Podpisujmy apel o uwolnienie byłej premier Ukrainy.

W imieniu "Gazety Wyborczej" przyłączam swój głos do powszechnych apeli o uwolnienie Julii Tymoszenko i innych ukraińskich więźniów politycznych. 

Prezydent Janukowycz naraził niepodległą Ukrainę na kompromitację. Nietrudno było przewidzieć, że uwięzienie i udręczanie Julii Tymoszenko napotka drastyczną krytykę ze strony państw demokratycznego Zachodu. 

Polityk, który rujnuje wizerunek własnego kraju w oczach świata i wbrew wielkiej części własnego narodu, zastępuje w sporach politycznych siłę argumentu argumentem siły, kopie sobie polityczną mogiłę. Co więcej - wyrządza krzywdę własnemu narodowi. Naród ukraiński na to nie zasłużył. 

Opinia publiczna krajów demokratycznych zareagowała - po wielu interwencjach dyplomatycznych - w sposób prawidłowy. Uwięzienie Julii Tymoszenko i innych przywódców ukraińskiej demokracji zostało napiętnowane czytelnie dla prezydenta Janukowycza i dla całego świata. 

My, Polacy, dobrze rozumiemy prezydenta RFN Joachima Gaucka, który nie ma ochoty ściskać dłoni prezydenta Janukowycza, gdy ten zadręcza liderkę wielkiej partii opozycyjnej. 

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja Polski - współgospodarza mistrzostw Euro i sąsiada Ukrainy - jest odmienna. Polskie państwo nie może wzywać do bojkotu i brać w nim udziału. 

Tym ważniejszy jest głos polskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Ukraińcy powinni usłyszeć, że Polska jest po stronie ukraińskiej wolności, a nie po stronie tych, którzy tę wolność podeptali.

Tego wymaga polska tradycja, polska godność i polska racja stanu.

Wzywamy prezydenta Janukowycza do uwolnienia Julii Tymoszenko.

TU MOŻESZ PODPISAĆ APEL O UWOLNIENIE JULII TYMOSZENKO!

 

 Share this