MENU
Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти в Україні
Документування воєнних злочинів в Україні.
Глобальна ініціатива T4P (Трибунал для Путіна) була створена у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року. Учасники ініціативи документують події, у яких є ознаки злочинів згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини) в усіх регіонах України

Призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника

20.02.2024   
Анна Рубан
Право на таку пенсію мають непрацездатні члени родини як померлих осіб, так і тих, хто зник безвісти. Юристка ХПГ відповідає на основні питання.

© beauty-box / Shutterstock

© beauty-box / Shutterstock

Хто може розраховувати на пенсію?

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, якщо годувальник мав страховий стаж, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності — 35 років для чоловіків і 30 — для жінок. Діти отримують пенсію незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Крім того, згідно зі ст. 36 того ж Закону, пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається також непрацездатним членам сім’ї людини, якій відповідно до Закону України надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, — незалежно від тривалості страхового стажу.

Те саме стосується і випадків, коли помирає людина, яка стала донором органів, пенсіонер, особа, що мала інвалідність, яка настала в період проходження строкової військової служби, особа, що померла внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), або ж мала інвалідність, отриману за тих же обставин. У всіх цих випадках страховий стаж не відіграє ролі.

Дітям пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Батьки й чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування.

Заявник може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України або отримати послугу онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

В якому розмірі призначається пенсія?

 • На одного непрацездатного члена сім’ї — 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;
 • на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним відповідно до частини другої статті 36 Закону, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону — довічно.

Хто вважається непрацездатним членом сім’ї?

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

2) діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років. Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, відносяться особи, які:

 • були на повному утриманні померлого годувальника;
 • одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування.

Члени сім’ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й самі отримували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Усиновлені діти мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми.

Пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків.

Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення.

Документи, які треба подати:

 1. заява про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
 2. документи про стаж померлого;
 3. довідка про його заробітну плату;
 4. документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (якщо є);
 5. свідоцтво про народження або документ, що посвідчує особу, якій призначається пенсія;
 6. документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником;
 7. свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
 8. документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
 9. довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, закладів освіти за кордоном про те, що особи, зазначені в абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону, навчаються за денною формою навчання;
 10. документи про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;
 11. відомості про місце проживання;
 12. документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника.

З якого моменту нараховують пенсію?

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

У членів сім’ї особи, якій надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Смерть людини, якій що має статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, чи визнання її померлою у встановленому законодавством порядку надає непрацездатним членам сім’ї такої особи право на звернення для отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника на загальних підставах, передбачених цим Законом.

Матеріал створено у межах роботи приймальні УГСПЛ.

 Поділитися