пошук  
Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи
версія для друку
21.12.2001
Оголошення

часопис "СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І СОЦІАЛЬНА РОБОТА"

   

 Редакцiя українського наукового та громадсько-полiтичного часопису "СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І СОЦІАЛЬНА РОБОТА" запрошує Вас подавати матерiали, якi стосуються соцiальної роботи, соцiальної полiтики та спорiднених галузей (статтi, результати дослiджень, повiдомлення про рiзноманiтнi подiї, новi видання та публiкацiї, тощо) для розмiщення їх у журналi.
 Звернiть увагу, що Постановою Президiї ВАК України вiд 10 грудня 1999 року №3-05/11 журнал включено до перелiку наукових видань, в яких можуть публiкуватися результати дисертацiйних робiт на здобуття наукових ступенiв доктора та кандидата наук за напрямком "Соцiологiчнi науки".
 Вимоги щодо розмiру та оформлення статей:
 - Приймаються статтi українською або англiй-
 ською мовами, обсягом до 15 листiв формату А4, шрифт "Timer New Roman", розмiр - 12, iнтервал - 1,5.
 До статтi необхiдно додати анотацiю українською та англiйською (бажано) мовами, обсягом до 200 слiв.
 - Статтi подаються у роздрукованому та електронному виглядi на дискетi (файли у форматi "rtf" або "doc").
 - До статтi обов’язково повиннi додаватися вiдомостi про автора (авторiв) - повнiстю прiзвище, iм’я, по батькові, науковий ступiнь та звання, мiсце роботи, посада, галузь наукових iнтересiв, адреса (вказати - домашня та робоча), контактний телефон (службовий чи домашнiй), факс, адреса електронної пошти.
 - Статтi можна надсилати поштою за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сковороди 2, НаУКМА, ШСР (з примiткою "для журналу") - друковану версiю та електронну версiю на дискетi; факсом (044) 238-25-69 - друковану версiю та електронною поштою [email protected] - електрону версiю; або принести особисто за адресою:
 м.Київ, вул. Волоська, 8/5, НаУКМА, 4 корпус, Школа соцiальної роботи.
 Ми працюємо на таких засадах:
 - Публiкацiї вiд авторiв приймаються безкоштовно.
 - Редакцiя не працює з копiями статей.
 - Редакцiя сподiвається на розумiння того, що одна i та ж сама стаття не може бути надiслана до кiлькох видань.
 - При передруку публiкацiй чи використання матерiалiв статей посилання на наш часопис обов’язкове.
 - Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть фактiв покладається на авторiв.
 - Редакцiя зберiгає за собою право редагувати статтi.
 - Рукописи не рецензуємо i не повертаємо.
 Ознайомитися iз попереднiми випусками часопису, який регулярно виходить з 1997 року, можна в центральних бiблiотеках (м.Київ) та обласних бiблiотеках України; бiблiотеках вузiв, у яких викладається соцiальна робота, соцiологiя, соцiальна педагогiка, психологiя.
 Окрiм бiблiотек, журнал надсилається до обласних вiддiлiв соцiального захисту населення, до обласних управлiнь внутрiшнiх справ, до обласнихуправлiнь охорони здоров’я, до комiтетiв Верховної Ради України та мiнiстерств; а також розповсюджується серед науково-дослiдницьких установ та громадських органiзацiй, дiяльнiсть яких пов’язана iз проблемами соцiальної сфери України.
 Отримати журнал можна у примiщеннi Школи соцiальної роботи НаУКМА (м. Київ, вул. Волоська, 8/5, 4 корпус, 2 поверх, кiм. 206), або поштою за умов вiдшкодування поштових витрат (за додатковою iнформацiєю звертатися електронною поштою - [email protected] ).
 Із запитаннями стосовно всiєї поданої вище iнформацiї звертайтеся за телефоном (044) 238-25-69
  Інформацiю пiдготувала Оксана Винничук
 Керiвник Інформацiйно-сервiсного центру для фахiвцiв соцiальної сфери Школи соцiальної роботи НаУКМА

Рекомендувати цей матеріал
При передруку посилання на khpg.org обов'язкове. Думки і міркування авторів не завжди збігаються з поглядами членів ХПГ
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль